Seitsemän rakennusalan trendiä vuonna 2021

Mitä vuosi 2021 tuo mukanaan rakennusalalle?

2020 oli aikamoinen vuosi... Se on heittänyt suuntaamme haasteita syystä, jonka me kaikki tunnemme. Olemme kohdanneet ennennäkemättömiä haasteita, mutta on tapahtunut myös paljon hienoja asioita, joista meidän on syytä olla tyytyväisiä. Viime vuonna olemme omakohtaisesti nähneet, miten hyvin yritykset ovat osanneet reagoida ja miten korkea rakennusalan yleinen kestokyky on. Se oli myös suurten innovaatioiden ja onnistumisten vuosi. 

Vuoden alku on hyvä hetki tarkastella, mitä olemme saavuttaneet ja mitä uutta on odotettavissa. Tärkeintä on miettiä, kuinka voimme yhdessä tehdä työtä rakennusalan tulevaisuuden varmistamiseksi. 

Tekniikkakannatusten suunnittelu

Tekniikkakannatusten suunnittelu

Topten -käytäntöjen ja eurokoodien mukainen tekniikkakannatussuunnitelu on tärkeä aihe myös vuonna 2021. Tekniikkakannatusten suunnittelu on erityisen tärkeää henkilöturvallisuudelle merkityksellisissä sovelluksissa, kuten pään yläpuolella olevissa kannatuksissa sekä kohteissa, joille asetetaan paloluokkavaatimuksia, kuten poistumistiet.

Työjohdolla ja asentajilla ei aina ole käytettävissä riittäviä resursseja ja tietoa, jota tarvitaan kannatusten eurokoodien mukaiseen suunnitteluun, tuotteiden valintaan tai käytönaikaisten kuormitusten huomioon ottamiseen. Tällöin myös dokumentaatio voi jäädä puutteelliseksi. Hiltillä on pitkä kokemus tekniikkakannatusten suunnittelusta vaativissa ja henkilöturvallisuudelle merkityksellisissä käyttösovelluksissa. Tuemme myös kannatusten tietomallinnuksessa asiakkaan tarpeiden mukaan aina konsultointiavusta koko tietomallinnusprojektin hallintaan. Järjestimme aiheesta webinaarin, joka herätti paljon kiinnostusta.

HALLITSE PÖLYÄ TYÖMAALLA

On aika ryhtyä toimiin pölyn torjumiseksi ja luoda turvallisempia työympäristöjä

Pöly on rakennusalan suurimpia terveys- ja turvallisuusongelmia, ja sille altistuminen aiheuttaa merkittävän riskin sekä työntekijöille että työnantajille. Pölyä syntyy koko rakennusprosessin ajan. Piidioksidia sisältävä hengitettävä kiteinen piidioksidi (RCS) eli kvartsipöly, jota syntyy esimerkiksi betonin työstön ja hionnan seurauksena, on erityisen vaarallista sille säännöllisesti altistuville. 

Vuoden 2020 alusta voimaan tulleessa asetuksessa kvartsipöly luokitellaan syöpävaaralliseksi, mikä merkitsee vedenjakajaa rakennusteollisuudessa. Piidioksidipölyhiukkaset voivat aiheuttaa keuhkosyöpää ja parantumatonta kivipölykeuhkoa, vaikka vain pieni osa hiukkasista pääsisi keuhkorakkuloihin tiettynä aikana. Kivipölykeuhkotautiin sairastumiseen johtava altistuminen on usein tapahtunut vuosien aikana vähän kerrallaan. Altistuminen piidioksidipölyhiukkasille voi myös aiheuttaa astmaa ja pahentaa sen oireita. Viime vuosina todettuja Kivipölykeuhkosairauksia (silikoosi) on ollut vain 5-10 vuodessa, mutta kiteiselle piidioksidille altistuneita on arvioitu olevan jopa 30000, joista valtaosa on rakennusalalla .

Vuonna 2021 haluamme jatkaa keskustelua pölyntorjunnasta ja ennen kaikkea kehittää ja tarjota rakennusalalle uusia innovaatioita ja tuotteita pölyn hallintaan.  

Tietomallinnus

BIM-tietomallinnus on auttanut pitämään rakennussektorin käynnissä pandemian keskellä.

Tänä vuonna eri toimialoilla on kärsitty tuotantokatkoksista, eikä ilmiö ole vieras rakennusalallakaan. Turvavälien pidosta ja pienemmästä työntekijöiden määrästä hankkeiden käynnistyessä on muodostunut "uusi normaali" rakennusalalla. Digitaalinen teknologia, kuten BIM-mallinnus, antaa yrityksille mahdollisuuden sopeutua paremmin näihin muutoksiin, silloin kun digitaalisten työkalujen käyttöönotto on mahdollista.

 Maailman talousfoorumi on äskettäin antanut kiitosta BIM-tietomallinnukselle rakennushankkeiden digitalisoitumisesta tänä vuonna kohdattujen haasteiden ohella. BIM:in ansiosta hankkeita on voitu pitää käynnissä etätyöskentelyn aikana. Tietomallinnuksen avulla kaikki rakennushankkeen osapuolet, työntekijät ja tiimit, voivat käyttää tietoja ajasta ja paikasta riippumatta, mikä luo edellytykset turvalliselle työskentelylle. Tämä data luo työmaan "digitaalisen kaksosen", joka tarjoaa yhden referenssin rakennushankkeille riippumatta siitä, mistä työskentelet. 

Myös tietomalliin integroitavat työkalut, kuten Hiltin PLT 300-mittatyökalu, joissa yksi käyttäjä voi suorittaa kahden hengen työt, tukee nykyistä toimintaympäristöä. Tänä vuonna tietomallipalveluihimme on tulossa mielenkiintoisia uutuuksia, kuten esivalmistuspalvelu, joka auttaa lisäämään tuottavuutta, vähentämään materiaalihukkaa ja varmistamaan hankkeiden hyvän ja tarkan laatutason. 

Pidä silmällä digitaalisia kanaviamme saadaksesi lisätietoja. Haluatko tietää lisää, kuinka BIM voi tukea rakennusprosessia alusta loppuun? 

Robotiikka

Esittelyssä Hilti Jaibot

Hilti Jaibot, puoliautonominen porausrobotti, lanseerataan tänä vuonna. Rakennusrobotit tukevat työntekijöitä parantamalla työturvallisuutta ja tuottavuutta - ne ovat äärimmäisen tarkkoja eivätkä tee inhimillisiä virheitä. Tämä katon poraukseen tarkoitettu robotti auttaa asennustiimejä suorittamaan toistuvaa työtä vähentäen riskejä ja maksimoiden porausnopeuden ja -tarkkuuden. 

Lisäksi Jaibot integroituu BIM-järjestelmiin: käyttämällä BIM-mallia referenssinä, Jaibot voi käyttää esimerkiksi porausreikien suunnitelmaa ja suorittaa poraustyön annettujen tietojen mukaan. Robotti on myös varustettu pölynpoisto- ja merkintäjärjestelmällä, jolloin se takaa työturvallisuuden suorittamalla tehtäviä käytännössä pölyttömästi.

Jaibot tulossa pian!

Human Augmentation

Eksoskeletonit tukevat pään yläpuolisia asennustöitä

Tänä vuonna voimme ylpeinä esitellä upean innovaatiomme: Hilti EXO-01:n. Yhteistyössä biomekaniikkayritys Ottobockin kanssa kehitetty EXO-O1 eksoskeleton on puettava järjestelmä, joka on suunniteltu pään yläpuolisia sovelluksia varten. Eksoskeleton tuo apua tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuviin työturvallisuushuoliin ja vastaa alan työvoimapulaan sekä monimuotoisuuteen liittyviin haasteisiin. 

Niska-hartiavaivat ovat hyvin yleisiä ja ne ovat usein sairauspoissaolon syy. TTL:n Terveys 2000-tutkimukseen osallistuneista 30 % ilmoitti niskakipua edeltävän kuukauden aikana. Alaselkävaivojen tavoin niskakivut usein pitkittyvät tai esiintyvät toistuvina kipujaksoina. Olkapään kipu on selkä- ja niskakivun jälkeen kolmanneksi yleisin tuki- ja liikuntaelinten vaiva. Joka viides aikuinen oli kokenut olkapääkipua viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Kevyen eksoskeletonin käyttäminen työssä vähentää niveliin kohdistuvaa rasitusta ja pään yläpuolisiin sovelluksiin liittyviä riskejä.

Akkutyökalut

Akkukoneiden vallankumous on täällä! Oletko valmis?

Akkutyökalujen kysyntä on viime vuosina kasvanut akkuteknologian innovaatioiden ja hiiliharjattomien moottoreiden lisääntyneen tehokkuuden ansiosta. Kestävä teho ja suorituskyky tarkoittavat, että akkutyökalut kilpailevat johdollisten kollegoidensa kanssa, ja niistä on tulossa monen työntekijän ykkösvalinta.

Turvallisempi työskentely, esteetön liikkuminen työmaalla, kompakti koko ja ergonomia tarkoittavat, että voit työskennellä mukavammin hankalissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa ja ladata yhtä akkua samalla, kun työskentelet toisella. Tämä poistaa tarpeettomat työseisaukset. Akkukoneita löytyy kaikkiin työmaasovelluksiin: alkaen sahauksesta ja leikkauksesta hiontaan ja poraamiseen. 

Akkukonevalikoimaamme on tänä vuonna tullut mielenkiintoisia uutuuksia, muun muassa metallintyöstöön tarkoitetut työkalumme: GDG 6-22A suorahiomakone, SPN 6-A22 nakertaja ja SSH 6M-A22 -levyleikkuri. Valikoimaa täydentävät huippusuositut SFE 2-A12 ja SF 4-A22 -akkuporakoneet. 

Kaikki akkutyökalumme on suunniteltu käyttäjää ajatellen. Parannettu ergonomia tarjoaa työskentelymukavuutta ja vähentää käyttäjän väsymistä rasittavassa työssä. Akkukoneet auttavat myös lisäämään tuottavuutta paremman tarkkuuden, akun käyttöajan ja helposti vaihdettavien lisäosien ansiosta, jolloin säästetään arvokasta aikaa käyttösovellusten välillä. Uudet akkutyökalumme ovat myös erittäin monipuolisia.  Työkalusta ja sovelluksesta riippuen akkutyökaluvalikoimamme auttaa työstämään erilaisia materiaalityyppejä ja työskentelemään hankalissa paikoissa. Oletko valmis irrottamaan johdon seinästä ja siirtymään johdottomien työkalujen käyttäjäksi?

 Katso akkutyökaluvalikoimamme 

Rakennushankkeiden viivästysten vähentäminen

Digitalisaatio auttaa lisäämään tuottavuutta ja luomaan tehokkaita menettelytapoja.

Koronaviruspandemia on jättänyt kauaskantoisia seurauksia. Nämä seuraamukset, joita olivat esimerkiksi työmaiden ennakoimattomat sulkemiset, toimitusketjujen ongelmat, keskeytetyt rakennushankkeet ja voimaan tulleiden uusien määräysten hallinta, ovat myös rakennusteollisuudelle tuttuja.

Keskeisenä painopisteenä on ollut työmaiden ja hankkeiden toiminnan palauttaminen, tuottavuuden lisääminen ja tehokkaiden menettelytapojen luominen. Hyvä uutinen on, että monet yritykset ovat sisällyttämässä digitalisaation prosesseihinsa tämän saavuttamiseksi. Hiljattain tehdyn tutkimuksen pohjalta tekemämme tilaston mukaan 66 prosenttia yrityksistä on ottanut käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja kuluneen vuoden aikana, ja 94 prosenttia ilmoitti digitalisaation tuoneen suoria parannuksia työskentelyyn. 

Vielä parempi uutinen on, että digitalisaation käyttöönoton ei tarvitse olla valtaisa ponnistus, vaan on useita lähestymistapoja sen sisällyttämiseksi yrityksen prosesseihin. Me Hiltillä ymmärrämme, ettei yhdenlainen digitaalinen ratkaisu sovi kaikille, ja voimme tukea yritystäsi digitaalisten palvelujen käytössä nykyisten prosessien täydentäjinä. 

Hiltin ON!Track -kalustonhallintaratkaisu on hyvä työkalu, jolla aloittaa yrityksen digitalisaatio. Sen avulla voit seurata mitä työkaluja, tarvikkeita ja laitteita sinulla on, missä ne ovat ja kuka niitä käyttää. Vuoden 2021 aikana ON!Track-ratkaisumme uudistuu, ja Hilti julkaisee ON!Track 3.0 -ohjelmistoversion, joka tarjoaa entistä kehittyneempiä ominaisuuksia kaluston tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Pidä silmällä digitaalisia kanaviamme saadaksesi lisätietoja! 

Uudet tuoteinnovaatiot ja palvelut auttavat yritystäsi ja sen työskentelytapoja tänä vuonna. 

Varmista, että pysyt ajan tasalla Hiltin uutuuksista tilaamalla uutiskirje.

Jaa