Koronavuosi

5 tarinaa työskentelystä Hiltillä poikkeusaikana

Vuosi sitten Aleksi, Mirkka, Elias, Saana ja Joonas kertoivat koronaviruksen aiheuttamista muutoksista työskentelyyn Hiltillä erilaisissa työtehtävissä. Mitä heille kuuluu nyt, kun poikkeustilaa on eletty kokonainen vuosi? 

Aleksi Lempinen - Hilti Myymälä

ALEKSI LEMPINEN

3/2020 Siirtyminen poikkeusoloihin

Työskentelen Tampereen Hilti myymälässä ja normaaliin työpäivääni kuuluu erilaiset myymälärutiinit sekä itse myyntityö asiakkaiden tarpeiden kartoittamisen ja tuotedemojen jälkeen.

Kun koronavirus tuli, se muutti meidän työntekoa ja tällä hetkellä myymälässä on käytössä ”kioskimalli” eli asiakkaat pääsevät pienelle rajatulle alueelle myymälän eteiseen. Keräämme sitten asiakkaan tarvitsemat tuotteet heille ja viemme ne ovelle eli käytännössä normaalia myyntityötä ei juuri nyt ole, koska asiakkaat eivät tällä hetkellä pääse liikkumaan myymälässä.

Hilti on tukenut hyvin tämän kriisin ja muutoksen aikana ja olemme esimerkiksi aloittaneet työskentelemään vuoroissa, jotta saisimme minimoitua mahdolliset tartunnat myös työkavereiden kesken. Meitä myyjiä on tsempattu paljon ja annettu kiitosta hyvin tehdystä työstä ja nopeasta reagoinnista muuttuneisiin työoloihin.

Hilti on toiminut mielestäni hyvin luotettavasti tilanteessa ja esimerkiksi kartoittanut erilaisia skenaarioita tulevaisuuden kannalta ja me työntekijät olemme saaneet todella paljon informaatiota viruksen vaikutuksesta liiketoimintaamme. 

3/2021 Vuosi takana

Olosuhteisiin nähden viimeinen vuosi on mennyt kaikenkaikkiaan todella hyvin. Olemme välttyneet Hiltillä koronatartunnoilta todella hyvin. Työskentelyolosuhteet ovat pysyneet jokseenkin samanlaisina läpi tämän vuoden, eli olemme menneet henkilöstön hyvinvointi sekä terveys edellä ja siinä mielestäni onnistuneet mainiosti. 

Hilti on tukenut meitä pandemiavuoden aikana erilaisin tavoin. Olemme saaneet etätyöskentelyä virkistäviä paketteja, jotka ovat sisältäneet esimerkiksi suklaata ja hedelmiä sekä meillä on ollut yrityksen sisäinen ”haaste” käydä mahdollisuuksien mukaan virkistämässä mieltä ulkona kävelyn merkeissä etätyöskentelyn helpoittamiseksi. Olemme myös saaneet säännöllisesti kotiin toimitettuna kasvomaskeja, jolla pyritään minimoimaan tartunnat yrityksemme henkilöstön osalta. Tästä taas kerran iso kiitos Hiltille työntekijöiden huolehtimisesta.

Ulkoilulla on ollut minulle suuri merkitys jaksamisen kannalta samoin kuin kotona korona-aikaan tehdyillä pienillä remonttitouhuilla.

Mirkka Talsi - Account Manager

MIRKKA TALSI

3/2020 Siirtyminen poikkeusoloihin

Työskentelen Account Managerina talotekniikkapuolella ja normaali työpäiväni koostui asiakastapaamisista työmaalla, jossa esittelin työkalujamme ja palveluitamme sekä muita ratkaisujamme asiakkaiden tarpeisiin.

Vaikka työnteko itsessään on nyt muuttunut, perusajatus työssä on edelleen sama eli olla luotettava yhteistyökumppani asiakkaille. Tapaamiset ovat vaihtuneet enemmän puhelimen tai Teamsin välityksellä käytäviin keskusteluihin.

Työnantajana Hilti on loistava ja tässäkin tilanteessa nousee esille erityisesti, kuinka paljon Hilti pitää työntekijöistään huolta. Hilti reagoi tilanteeseen nopeasti ohjaten meidät etätöihin, jottei henkilökunta sairastu ja samalla pitämään huolta omalta osalta myös asiakkaiden terveydestä.

Meidät pidetään jatkuvasti tietoisina meneillä olevasta tilanteesta ja saamme tukea nykytilanteessa työskentelyyn ja meitä kannustetaan löytämään uusia ratkaisuja. Etätyö tuo omat haasteensa, mutta uskon meidän yhdessä löytävän muuttuneessa tilanteessa uusia työtapoja, jotka jäävät elämään tilanteen normalisoituessa. Koska päivät eivät koostu toimistoissa ja työmailla käymisestä, tarjotaan meille loistava mahdollisuus kehittää itseämme päivittäisten webinaarikoulutusten kautta.

Esimieheltä saatu tuki on myös tärkeä. Esimiehen aito huoli meidän terveydestä sekä päivittäinen tuki muuttuneessa tilanteessa ovat olleet avaintekijät työmotivaation ylläpidossa, kun töitä tehdään kotoolta käsin. Loistava esimerkki tästä on tiimipalaverimme, jolloin lähdimme porukalla ulos lenkille ja palaveri pidettiin puhelimen välityksellä jokaisen saaden lisää virtaa upeasta kevätsäästä.

3/2021 Vuosi takana

Vuosi mennyt nopeasti. Etätöistä ollaan päästy taas toimimaan kentälle, mikä ollut virkistävää ja aina on mukava tavata asiakkaita. Kulunut vuosi on kuitenkin tuonut mukanaan uusia tapoja tehdä töitä ja etäkokoukset ovat tulleet erittäin tutuiksi.

Hilti on säännöllisesti muistuttanut huolehtimaan omasta jaksamisesta ja välillä on tullut selviytymispaketteja kotiin. Olen ollut erittäin tyytyväinen Hiltin koronatoimenpiteisiin. Tiedotuksia tulee viikoittain ja meidät pidetään hyvin ajan tasalla.  

Jaksamisesta pidän huolen ulkoilemalla koirien kanssa, joka antaa virtaa työpäivään. Jos koko päivän on kotitoimistolla, tekee ulkoilma erityisen hyvää virkeydelle ja ajatus alkaa taas toimia. 

Elias Hartikka - Facade Specialist

ELIAS HARTIKKA

3/2020 Siirtyminen poikkeusoloihin

Työskentelen Hiltillä julkisivuspesialistina ja vastaan yhdessä kollegoideni kanssa Hilti Eurofox – julkisivujärjestelmän myynnistä ja projektien hoitamisesta.

Ennen koronan tuomaa poikkeustilaa normaaliin työpäivääni kuului asiakkaiden tapaamista julkisivuprojekteihin liittyen ympäri Suomea. Tapaamiset ovat pääsääntöisesti Eurofox - järjestelmän asennuskoulutuksia ja teknistä konsultaatiota asiakkaiden työmailla sekä rakennesuunnittelutoimistoissa.

Koronan myötä päivittäinen työskentelyni on oikeastaan muuttunut vain tapaamisten osalta. Kasvotusten pidettävien tapaamisten sijaan projektitapaamiset siirrettiin Teams- ja puhelinpalavereihin siirtyminen on käynyt yllättävän helposti ja tapaamisten laatu on säilytynyt edelleen korkeana. Etätyöskentely on poistanut työpäivistäni matkustamisen, mikä on tuonut päiviini lisää tehokkaita työtunteja. 

Työntekijöiden turvallisuus ja terveenä pysyminen on Hiltillä kaiken etusijalla ja se näkyi hyvin nopeasti, kun työntekijät ohjeistettiin siirtymään etätöihin ja minimoimaan kontaktit hyvinvoinnin ylläpitämiseksi jo ennen hallituksen virallisia ohjeistuksia. Etätyöskentelyn tueksi Hilti tarjoaa työntekijöilleen kattavan valikoiman erilaisia koulutuksia, mahdollisuuksia kehittää itseään sekä jatkuvasti muistutetaan huolehtimaan niin henkisestä kuin fyysisestä hyvinvoinnista myös etätöitä tehdessä. Pidän myös suuressa arvossa yrityksen avointa kommunikaatiota tilanteen vaikutuksesta yritykseen.

3/2021 Vuosi takana

Vuosi on sujunut melko normaalisti, mutta matkustaminen ja siihen käytetty aika on vähentynyt huomattavasti ja tapaamiset vaihtuneet lähes täysin virtuaaliympäristöön. Tapaamisten laatu ja sisältö on kuitenkin pysynyt samana ja myös asiakkaat suosivat  Teams-tapaamisia.

Olen erittäin tyytyväinen Hiltin tukeen etätyöskentelyyn siirtymisessä, koska saimme hankkia kotiin sähköpöydät, näytöt, yms. etätyövälineet. Työntekijöistä on huolehdittu hyvin, viestintä on ollut aktiivista ja myös suojavälineet on hankittu työntekijöiden käyttöön. 

Mielestäni on tärkeää muistaa pitää riittävästi taukoja päivän aikana, osa ulkona kävellen. Työasiat täytyy jättää työajalle ja tätä jouduin aluksi opettelemaan, sillä jatkuvasti kotona töitä tehdessä saattoi olla vaikeampi lopettaa töiden miettiminen ja kännykän vilkuilu sekä sähköpostien lukeminen työajan päättymisen jälkeen. Kahvitaukojen pitäminen työkavereiden kanssa Teamsin kautta videopuheluna on ollut myös virkistävää.

Saana Ruuskanen - Regional Account Manager

SAANA SEPPÄLÄ

3/2020 Siirtyminen poikkeusoloihin

Ennen koronan tuomaa poikkeustilaa normaaliin työpäivääni kuului asiakkaiden kanssa tapaamisia kasvokkain sekä etäpäiviä, jolloin valmisteltiin tulevia tapaamisia ja edistettiin käynnissä olevia business caseja.

Poikkeustilanteen myötä kasvokkain tapahtuvat tapaamiset ovat vaihtuneet verkon välityksellä hoidettaviksi ja asiakkaiden kanssa on oltu enemmän myös yhteyksissä puhelimitse. Muilta osin työ ei ole muuttunut - keittiönpöytä vain on tullut entistä tutummaksi.

Hiltillä tilanteeseen on suhtauduttu sen vaatimalla vakavuudella ja koen, että meistä työntekijöistä on pidetty ekstra-hyvää huolta. Tilanne on meille kaikille täysin uusi, mutta Hilti on mielestäni antanut hyvät eväät toimia tässä poikkeustilanteessa. Yritys on antanut mahdollisuuden itsensä kehittämiseen sekä luonut malleja, miten etänä pystyy oman työnsä parhaiten hoitamaan ja muistuttanut huolehtimaan omasta sekä läheisten hyvinvoinnista.

3/2021 Vuosi takana

Viimeinen vuosi on sujunut ihan hyvin. Kun keväällä tämä kaikki räjähti silmille, oli aluksi todella sekavaa ja outoa aloittaa työpäiviä, kun kaikki tuntui menneen päälaelleen. Kuitenkin kun alkushokista selvittiin, alkoi uudet toimintatavat vakiintua ja nykyään ne ovat jo osa normaalia. Tuntuu, että koko rakennusala on ottanut hurjan harppauksen tämän myötä teknologisesti. Toki edelleen on mahtavaa tavata asiakkaita kasvotusten, mutta on myös hienoa huomata, miten osaamme nykyisin hyödyntää jo paljon monipuolisemmin esim. Teamsiä.

Hilti on pitänyt meistä työntekijöistä älyttömän hyvää huolta tämän koronavuoden aikana. Ainakin itselläni on olo, että ketään ei ole jätetty yksin. Olemme oppineet tästä tilanteesta paljon yhdessä ja myös koko yritys on muokannut omia toimintatapoja tämän myötä. Hilti on myös muistuttanut meitä tasaisin väliajoin siitä, kuinka tärkeitä olemme yritykselle. Muistamiset ovat olleet pieniä, mutta sitäkin merkityksellisempiä.

Etätyöarjen keskellä olen huomannut, että tietyt rutiinit ovat auttaneet pitämään pään järjestyksessä työpäivän aikana. Olemme kumppanini kanssa molemmat etänä kotona ja pyrimme siihen, että pidämme päivän tauot yhdessä, lounaan ja iltapäivän kahvitauon, jotta kumpikin oikeasti katkaisee työpäivän edes hetkeksi päivän aikana. Ja tuolloin ei puhuta työasioista! Myös pyrin aloittamaan päivän aina lenkillä ja monesti tiimipalaveri hoituukin kuulokkeet päässä ulkona, ja satunnaisesti myös keskellä päivää on saatava pieni happihyppely.

Joonas Tukiainen - Account Manager

JOONAS TUKIAINEN

3/2020 Siirtyminen poikkeusoloihin

Aloitin Account Managerina maaliskuussa eli samaan aikaan, kun koronavirus alkoi vaikuttamaan työntekoon.

Ennen työskentelyn siirtymistä kotitoimistoille ehdin aloittaa perehtymisen Hiltin järjestelmiin, käydä tutustumassa kollegoiden arkeen Jyväskylässä ja Joensuussa sekä tutustua Hiltin huollon toimintaan. Näkyvimpiä muutoksia tähän asti on kenttäpäivien sekä koulutusviikon siirtyminen pidettäväksi etänä.

Tilanteesta huolimatta perehdytykseni työhön on sujunut oikein hyvin ja vaikka tilanne on tuonut muutoksia koulutussuunnitelmaan, se on lisännyt omaa vastuuta perehdytysjakson aikana. Hilti on reagoinut mielestäni erinomaisesti vallitsevaan tilanteeseen lisäämällä sisäistä viestintää päivittäen nykyistä tilannekuvaa ja järjestämällä avoimia kyselytunteja, missä on mukana koko henkilöstö. Lisäksi Hilti on lisännyt sisäisten koulutuksien määrää, joka vahvistaa kunkin Hiltiläisen kokonaisvaltaista osaamista toimia asiakkaidemme kumppanina.

3/2021 Vuosi takana

Kulunut vuosi on ollut kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen. Vaikka etätyö on lisääntynyt, olemme asiakkaiden kanssa jatkaneet asioiden kehittämistä ja olemme samalla selkeyttäneet toimintamalleja ja prosesseja.

Hilti on tukenut monipuolisesti erilaisilla koronatoimenpiteillä henkilöstöä. Tiedämme esimerkiksi viikkotasolla valtakunnallisesti koronatilanteen kehittymisestä sekä uusista toimintamalleista, mikäli tilanne vaatii uudenlaista reagointia.

Jaksamisen varmistamiseksi voin suositella kaikille seuraavanlaista: Uni, liikunta mahdollisuuksien mukaan ja yhteydenpito lähimmäisten kanssa!

Jaa