YRITYSSTRATEGIA

Hilti corporate strategy

TULEVAISUUDEN STRATEGIAMME - CHAMPION 2020

Champion 2020 -yritysstrategiamme tavoitteet:

• Hilti pyrkii luomaan kestävää arvoa johtajuuden ja erilaistumisen avulla

• Markkinajohtajuus tuottamalla asiakkaille lisäarvoa tuotteilla, palveluilla ja ohjelmistoilla, jotka ovat erityisen tuottavia ja turvallisia asiakkaillemme sekä erottavat meidät kilpailijoista

• Elämme siten tärkeimmän mottomme mukaisesti: "Luomme intohimoisesti innostuneita asiakkaita ja rakennamme parempaa tulevaisuutta."

Strategiamme toteuttamisessa keskitymme neljään alueeseen, jotka muodostavat Hiltin ydinosaamisen perustan:

• Jatkuvat tuote-, palvelu- ja ohjelmistoinnovaatiot

• Suora ja kumppanuuteen perustuva yhteistyö ammattiasiakkaidemme kanssa

• Erinomainen osaaminen kaikessa toiminnassamme takaa tehokkuuden sekä sen, että seisomme yritysbrändimme lupauksen takana

• Huippuosaava globaali tiimi

Strategiamme perustuu vahvaan "huolehtivaan ja suoritusorientoituneeseen" yrityskulttuuriin.

LISÄÄ HILTISTÄ

Hilti core purpose and values

YDINPÄÄMÄÄRÄ JA ARVOT

Näytä sivu
Hilti business model

LIIKETOIMINTAMALLIMME

Näytä sivu
Hilti corporate responsibility

YRITYSVASTUU

Näytä sivu

Jaa