YMPÄRISTÖVASTUUMME

Omien ympäristötavoitteiden määritys

Hilti environmental responsibility

Ympäristönsuojelu ja innovaatio kulkevat Hiltillä käsi kädessä. Pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeämme ja minimoimaan ympäristövaikutukset rakennuksien kaikissa suunnitteluvaiheissa sekä maailmanlaajuisissa toiminnoissamme.

Olemme määrittäneet ympäristötavoitteemme yleisten ympäristönhallintaa koskevien ISO 14001 -standardien mukaisiksi. Valvomme toimintaamme huolella ja varmistamme, että tavoitteemme toteutetaan käytännössä kaikkialla maailmassa. Edellytämme ympäristönsuojelua myös yhteistyökumppaneiltamme, jotta voimme täyttää sitoumuksemme koko arvoketjun pituudelta.

Hilti environmental footprint

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET TUOTTEET JA TEKNIIKAT

Ympäristötietoisuus alkaa tuotteiden tutkimustyöstä ja jatkuu niiden koko kehitysvaiheen läpi. Kaikissa uusissa tuotemalleissa huomioidaan luonnonvarojen käyttö sekä päästöt tuotteen koko elinkaaren ja kehityksen ajalta.

Parannamme luonnonvara- ja energiatehokkuutta, pidennämme tuotteidemme käyttöikää ja käytämme kierrätysmateriaaleista valmistettuja osia sekä pakkauksia. Tuemme myös tuotteidemme kierrätystä. EU-maissa asiakkaamme voivat esimerkiksi palauttaa vanhat Hilti työkalut maksutta Hilti myymälöihin niiden turvallista kierrätystä tai hävitystä varten.

Elinkaariarvioinnin (LCA) avulla arvioimme lisäksi toimintamme ympäristöystävällisyyttä. Se kattaa tuotteidemme kaikki ympäristövaikutukset raaka-aineiden hankinnasta tuotantoon, käyttöön ja kierrätykseen. Nämä tiedot auttavat asiakkaitamme parantamaan omaa ekotasettaan .

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN RAKENTAMINEN

Hilti green building Krøyers Plads Copenhagen Denmark

Teknisiä ratkaisuja ympäristöystävälliseen ja kestävään rakentamiseen

Haluamme tukea ympäristöystävällistä rakentamista ja auttaa asiakkaitamme toteuttamaan ekologisia rakennuksia.

Voimme toimittaa tuotteitamme koskevia ympäristötietoja, jotka osoittavat niiden ympäristöystävälliset ominaisuudet. Näin voidaan alentaa CO2-päästöjä sekä energian-, veden- ja materiaalikulutusta sekä vähentää terveysvaaroja ja ympäristöhaittoja.

Varmistamme, että tekniset ratkaisumme ovat ympäristöystävällisiä ja suunniteltu sekä valmistettu kansainvälisten rakennusstandardien ympäristövaatimuksien (esim. BREEAM, HQE, DGNB ja LEED) mukaisesti.

Olemme esimerkiksi luoneet tuotteita, jotka vähentävät haihtuvien orgaanisten hiilien määrää ilmassa (esim. palokatkojärjestelmiä ja kemiallisia ankkureita). Olemme lisäksi suunnitelleet palkitun iskuporakoneen, jonka ympäristövaikutukset ovat huomattavasti pienemmät, sillä sen valmistuksen aikana ei synny jätettä.

Clean-Tec-tuotevalikoimamme myös ylittää kyseiset vaatimukset.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET OMAT RAKENNUKSET JA KULJETUS

Pyrimme toteuttamaan samoja standardeja myös omalla kohdallamme. Etsimme jatkuvasti entistä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja, jotta voimme vähentää yrityksemme CO2-päästöjä, energian- ja vedenkulutusta kaikissa tehtaissamme, laitoksissamme, toimistoissamme sekä kuljetuksen aikana.

Niiden toteuttaminen on edennyt hyvin. Seuraavaksi niistä joitakin esimerkkejä:

• Itävalta: Thüringenin tuotantolaitos

Noin 80 % tuotannon, logistiikan ja hallinnon käyttämästä sähköstä saadaan uusiutuvista energialähteistä: vesivoimasta, tuulivoimasta ja biomassasta.

• Saksa: Hiltin päämaja

Kaikki lämpöenergia saadaan nyt lähistöllä olevasta kunnallisesta biomassavoimalasta, ja olemme asentaneet ravintolarakennuksemme katolle 60 aurinkopaneelia.

• Liechtenstein: Nendeln-logistiikkakeskus ja Schaanin toimistot

Käytämme lämmitykseen ja jäähdytykseen maalämpöä ja voimme tällä hetkellä ottaa talteen noin 70 prosenttia ilmanvaihtojärjestelmien hukkalämmöstä. Olemme lisäksi asentaneet suuria aurinkopaneeleja.

 

LISÄÄ HILTISTÄ

Hilti compliance and business ethics

VAATIMUSTENMUKAISUUS JA LIIKETOIMINTAETIIKKA

Näytä sivu
Hilti team members

TIIMIJÄSENEMME

Näytä sivu
Hilti core purpose and values

YDINTARKOITUS JA ARVOT

Näytä sivu

Jaa