hiltiläisyys

Täysin uusi tapa työskennellä

Hilti team members

TASAPAINOINEN TYÖELÄMÄ

Ymmärrämme, että työympäristö muuttuu nopeasti, ja monet meistä pyrkivätkin tasapainottamaan elämäänsä työn ja kodin välillä. Odotamme paljon Hilti tiimin jäseniltämme ja asetamme kaikille työntekijöillemme haastavia tavoitteita. Uskomme samalla välittävään kulttuuriin, jossa tuemme toisiamme ja onnistumme. Tasapainoinen työelämä on täten erittäin tärkeää Hiltillä.

Uskomme suotuisten työolosuhteiden tarjoamiseen sekä joustavien työskentelytapojen löytämiseen mm. liikkuvan toimiston tai etätyöskentelyn avulla. Olemme lisäksi avanneet oman päiväkodin tiimijäseniemme lapsille Schaanin (Liechtenstein) päämajassamme. Haluamme siis olla houkutteleva työnantaja. Se näyttää toimivan:
92 % tiimijäsenistämme on ylpeitä Hiltillä työskentelystä, ja voitamme säännöllisesti ”Great Place to Work” -palkintoja.

PITKÄAIKAISET URAMAHDOLLISUUDET

Tiedämme, että henkilöstömme on avainasemassa yrityksemme pitkäaikaisen menestyksen kannalta. Haluamme siksi tarjota tiimijäsenillemme henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia.

Sovellamme avointa hallintakäytäntöä ja valvomme tavoitteita ja koulutusta säännöllisillä arvioinneilla. Monet tiimijäsenet ovat luoneet pitkän uran Hiltillä. Rohkaisemme myös uramuutoksiin yrityksemme sisällä ja tuemme tiimijäseniämme jatkuvassa oppimisessa ja kehityksessä. 80 % Hiltin johtoasemista täytetään yrityksen sisällä.

TERVEYS JA TURVALLISUUS TYÖPAIKALLA

Terveys ja turvallisuus ovat erittäin tärkeässä asemassa Hiltillä. Rakennusalalla on paljon vaaroja, joten onnettomuuksien ehkäiseminen on erittäin tärkeää. Meillä on tiukat säännöt työmaalla työskentelyyn, tapaturmantorjuntatoimenpiteiden noudattamiseen ja vaadittavien henkilösuojainten käyttöön. Arvioimme työpaikan riskitekijöitä jatkuvasti ja varmistamme sopivat suojatoimet.

Terveyden ylläpitäminen on myös tärkeää yrityksellemme. Tarjoamme tiimijäsenillemme omia terveydenhoitopalveluja, joiden tarkoituksena on terveysriskien ehkäisy ja tunnistaminen aikaisessa vaiheessa. Tarjoamme lisäksi kaikenlaista neuvontaa, esimerkiksi rokotuksia tai työhön liittyvien terveysongelmien ehkäisyä.

LISÄÄ YRITYSVASTUUSTA

Health and safety at Hilti

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Näytä sivu
Hilti social responsibility

SOSIAALINEN VASTUU

Näytä sivu
Hilti core purpose and values

YDINTARKOITUS JA ARVOT

Näytä sivu

Jaa