Ympäristö

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIEN ENNAKOINTI

Huolehdimme ympäristöstä osana Champion 2020 -strategiaamme

Toimimme kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, jotka ovat vanhan "take, make and dispose" -teollisuusmallin vastakohta. Tämä tarkoittaa, että käytämme resursseja mahdollisimman pitkään, hyödynnämme niitä maksimaalisesti niiden ollessa käytössä ja lopuksi korjaamme tai kierrätämme tuotteet ja materiaalit niiden käyttöiän lopussa. Varmistamme, että työkalumme ovat kestäviä, jotta niitä voi käyttää pidempään; varmistamme, että käytämme tuotantoprosessissa ympäristöystävällisiä resursseja ja varmistamme, että työkalumme sekä muut tuotteemme voidaan kierrättää ja jotkin osat jopa käyttää uudelleen.

Ekologiset tavoitteet koko arvoketjussamme

Asiakkaat
1 / 7
Asiakkaat

Olemme sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme rakentamaan ympäristöystävällisempiä rakennuksia ja vähentämään niiden ympäristövaikutusta.

Maailmanlaajuinen työkalupalvelu
2 / 7
Maailmanlaajuinen työkaluhuolto

Maailmanlaajuisessa työkaluhuoltoverkostossamme, jossa työkalujamme huolletaan tai korjataan, keskitymme seuraaviin seikkoihin; energia, vesi, korjaus ja uudelleenkäyttö, kierrätys.

Tutkimus ja kehitys
3 / 7
Tutkimus ja kehitys

Monissa maissa sijaitsevissa tutkimus- ja kehityskeskuksissamme otetaan huomioon ekosuunnitteluperiaatteemme, joissa yhdistyvät esimerkiksi energian hyödyntäminen käytön aikana, pienempi vaarallisten aineiden määrä tuotteissa sekä kestävyys, huollettavuus ja korjattavuus.

Toimitus ja tuotanto
4 / 7
Toimitus ja tuotanto

Hiltin kansainvälisten tehtaiden, yhteisyrityksien ja toimittajien ympäristövaikutukset liittyvät energiaan, veteen ja jätteisiin.

Logistiikka
5 / 7
Logistiikka

Varastoinnin ja kuljetuksen ympäristöjalanjälkeen vaikuttavat energia, jätteet ja vesi.

Myynti
6 / 7
Myynti

Myyjiemme, joilla on n. 200 000 asiakaskontaktia päivässä, ympäristöystävällisyyteen vaikuttaa eniten energia.

Toimitus
7 / 7
Toimitus

Hilti Myymälöiden ja asiakaspalvelutiimien on otettava huomioon energiankäyttö ja kierrätys.

Ilmastonmuutosaloitteet

KANSAINVÄLINEN SITOUMUS

Olemme ylpeitä voidessamme kertoa, että olemme allekirjoittaneet YK:n ilmastonmuutosaloitteet.

Hiltin clean-tec-merkki

CLEAN-TEC

Oma merkkimme, joka pyrkii saavuttamaan vähäiset ympäristövaikutukset ja tukemaan kaikkia vihreitä rakennusstandardeja.

Ympäristönhallintaa koskevat ISO-standardit

ISO-STANDARDIT

Ympäristönhallintaan liittyvät sertifikaattimme.

Vaikutus raportoitu vuonna 2017

0.5 Mio

Tuotannossa säästetyt kWh:t
yli 30 projektissa

16,000 kuutiometrit

säästetty vesi
due to some impactful projects

5.3 %

vähemmän CO2-päästöjä
henkilöä kohden

Arvokkaiden resurssien säilyttäminen

Arvokkaiden resurssien säilyttäminen

Säästämme vettä tuotantoprosesseissamme ja päivittäisissä toiminnoissamme monin tavoin: alkaen yksinkertaisesta vuotojen välttämisestä, jatkuen aina veden uudelleen käyttävien suljettujen vesikiertojen muodostamiseen ja veden käsittelyn parantamiseen.

Avoiding waste

Jätteen vähentäminen

Pyrkimyksemme vähentää jätettä alkaa ekosuunnitteluperiaatteiden hyödyntämisestä tuotekehitysprosessissamme. Niiden avulla voimme välttää tarpeettoman tuotantojätteen ja tehostaa jätteenhallintaa kaikilla tuotantolaitoksillamme.

Driving out hazardous substances

Vaarallisten aineiden poistaminen

Sekä ekosuunnittelu- että hankintaprosesseissamme varmistamme, että vaarallisten aineiden määrä minimoidaan mahdollisimman hyvin.

Teknologia ja tuotteet

Teknologia ja tuotteet

Suunniteltu tuottaviksi, turvallisiksi ja ympäristöystävällisiksi.

Lue lisää
Palvelut‎

Palvelut‎

Käyttäjien terveyden, turvallisuuden ja tuottavuuden parantaminen.

Lue lisää
Sitoumuksemme

Sitoumuksemme

Työturvallisuus ja ympäristö on tärkeä osa yrityskulttuuriamme ja arvojamme ja olemme sitoutuneet rakentamaan parempaa tulevaisuutta.

Lue lisää

Jaa