KÄYTTÄJIEN PAREMPI TURVALLISUUS TAKAA PITKÄAIKAISEN TUOTTAVUUDEN

KÄYTTÄJIEN PAREMPI TURVALLISUUS TAKAA PITKÄAIKAISEN TUOTTAVUUDEN

Palvelumme edistävät terveyttä ja turvallisuutta rakennusalalla

Onnettomuudet työmailla eivät tapahdu itsestään, vaan niitä aiheuttavat monet eri tekijät. Tiesitkö, että kaksi kolmasosaa kaikista onnettomuuksista aiheutuu ihmisten toiminnasta? Rakennusalalla työskentelee paljon kouluttamattomia ja epäpäteviä työntekijöitä, joten riskejä arvioidaan helposti väärin tai ne vain jätetään huomiotta. Työmaan riskien minimoimiseksi on tärkeää, että työntekijät on koulutettu asianmukaisesti ja tehokkaasti.

Two thirds of all accidents happen because of human behavior

Perimmäisten syiden analyysi osoittaa lisäksi, että onnettomuuksia voi tapahtua huonosti ylläpidettyjen tai viallisten kädessä pidettävien työkalujen vuoksi. Tällaiset laitteet on tarkistettava ja korjattava säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa korkeimmat turvallisuus- ja tuottavuustasot. 

Onnettomuuksia voi aiheutua myös terveyden ja turvallisuuden hallinnointiin liittyvien organisaatiomuutoksien seurauksena. Ne voivat liittyä esimerkiksi koulutuksiin, sertifiointeihin ja haasteisiin kyseisten aiheiden hallinnassa. 

Myös työympäristöllä on vaikutusta työterveyteen ja -turvallisuuteen. Eri tekijät, kuten sää, pimeys tai korkealla työskentely, aiheuttavat lisää riskejä, joista voi seurata onnettomuuksia.

Neljä työmaan terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavaa tekijää

Ihmisiin liittyvät terveys- ja turvallisuusongelmat
1 / 5
Ihminen

Käyttäytymiseen, tiedonpuutteeseen, kokemuksen puutteeseen, tarkkaamattomuuteen, riskien virheelliseen arviointiin, väärinkäytöksiin sekä henkilönsuojaimien tai laitteiden manipulointiin liittyvät ongelmat.

Työkaluihin liittyvät terveys- ja turvallisuusongelmat
2 / 5
Työkalut

Viallisiin koneisiin, huonosti ylläpidettyihin työkaluihin ja ohjeiden puuttumiseen liittyvät ongelmat.

Organisointiin ja johtajuuteen liittyvät terveys- ja turvallisuusongelmat
3 / 5
Organisointi ja johtajuus

Puutteellisiin ohjeisiin ja koulutukseen, suunnitteluun ja työn valmisteluun tai henkilöstön valvontaan ja koordinointiin liittyvät ongelmat.

Työympäristöön liittyvät terveys- ja turvallisuusongelmat
4 / 5
Työympäristö

Säähän, pimeyteen, meluun, häiriöihin, korkealla tai koneiden vaara-alueella työskentelyyn liittyvät ongelmat.

Yleiset työturvallisuusongelmat
5 / 5
Työturvallisuusongelmat

Vakavat työmaaonnettomuudet ja työhön liittyvät terveysongelmat voivat johtua yhdestä elementistä tai elementtien yhdistelmästä.

Näiden asioiden vuoksi panostamme merkittävästi onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn rakennustyömaalla. Onnettomuuksilla on niin emotionaalisia kuin taloudellisiakin seurauksia. Aivan kuten asiakkaamme, myös me haluamme kaikkien tuntevan olonsa turvallisiksi ja työskentelevän turvallisesti työmaalla. Työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen panostaminen parantaa tuottavuutta ja kaikkien sidosryhmien mielenrauhaa. 

 

TERVEYDESTÄ JA TURVALLIAUUDESTA ON TULLUT TÄRKEÄ AIHE ASIAKKAILLEMME

Geert van der Linde, Royal BAM Group nv
1 / 3
"Epäpätevillä työntekijöillä on suurempi riski joutua aikaa vievien onnettomuuksien kohteeksi. Meidän on varmistettava, että ihmiset on koulutettu ja perehdytetty työhönsä asianmukaisesti."

Geert van der Linde, Royal BAM Group nv, Corporate Safety Officer

Tony Small, Gammon Construction Limited
2 / 3
"Haasteenamme on työntekijöiden ikääntyminen, mikä heikentää tuottavuutta ja lisää riskejä."

Tony Small, Gammon Construction Limited, Director Health and Safety, Sustainability, Systems and Audit

Lars-Gunnar Larsson, NCC AB
3 / 3
"Turvallisuusstandardeja ja -prosesseja päivitetään usein. On yhä haastavampaa pysyä ajan tasalla ja löytää nopeita ja luotettavia tiedonlähteitä."

Lars-Gunnar Larsson, NCC AB, Vice President Health and Safety

Asiakkaidemme huolenaiheet ovat myös meidän huolenaiheitamme. Autamme rakennusalan yrityksiä tekemään positiivisia muutoksia työturvallisuuteen liittyvässä toiminnassa. Tarjoamme myös aiheeseen liittyvä palveluita, jotka auttavat suojaamaan työkaluja ja hallinnoimaan terveyttä ja turvallisuutta asiakkaidemme organisaatioissa.

Hiltin palvelut, jotka parantavat käyttäjien terveyttä ja turvallisuutta

Loading

Tärkeimmät terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät aloitteemme

Teknologia ja tuotteet

Teknologia ja tuotteet

Suunniteltu tuottaviksi, turvallisiksi ja ympäristöystävällisiksi.

Lue lisää
Sitoumuksemme

Sitoumuksemme

See how Health, Safety and the Environment is embedded in our culture and purpose to build a better future.

Lue lisää
Ympäristö

Ympäristö

Lue lisää Hiltin ympäristövastuullisuudesta.

Lue lisää

Jaa