Hilti panostaa työntekijöidensä oppimiseen tekemällä hyvää

Lue Juho Keitaannimen kokemukset Mongoliasta

Bookbridge yhteistyö

Juho Keitaanniemi

 

Vuodesta 2012 lähtien Hilti on tehnyt yhteistyötä action learning -oppimisohjelmia tarjoavan sosiaalisen Bookbridge -yrityksen kanssa. Ohjelman yleisenä tavoitteena on perustaa kaukaiselle alueelle taloudellisesti omavarainen sosiaalinen yritys, joka hyödyttää paikallista väestöä. Tämän lisäksi ohjelman tavoitteena on kehittää osallistujien osaamista ja siten auttaa heidän urakehitystään. Ohjelmaan voi kuulua esimerkiksi tiimityöskentelyä, ammattitaidon kehittämistä ja erilaisiin kulttuureihin tutustumista. Tehtävät voivat vaihdella henkilöstä riippuen, joten ohjelmasta on hyötyä kaikille. Ohjelmassa työskennellään eri kulttuureista tulevien ja yrityksien eri tasoilla työskentelevien tiiminjäsenten kanssa enimmäkseen virtuaalisessa ympäristössä. Näin he voivat kokea, mitä seuraavan sukupolven johtajilta vaaditaan.

Viime vuoden Bookbridge -ohjelmassa 13 henkinen tiimi matkusti Mongoliaan. Monoglia on suureksi osaksi aron ja sekä Gobin aavikon peittämä maailman harvimmin asuttu itsenäinen valtio. Oli mahtavaa päästä osaksi tiimiä, jonka kanssa auttoimme paikallista yrittäjää perustamaan englanninkielen oppimiskeskuksen Bajanhongoriin. Projekti kesti kaiken kaikkiaan 6 kuukautta ja huipentui opetuskeskuksen perustamismatkaan Bajanhongoriin, josta on alla oleva upea video.

 

 

Bookbringe - Mongolia 2018

Juho Keitaanniemi ja Bookbridge 2018

yksi hienoimmista kokemuksistani

Please enter alternative text here (optional)

Minulle tärkein syy liittyä ohjelmaan oli mahdollisuus työskennellä kansainvälisessä tiimissä ja oppia muilta osallistujilta yhdessä tekemisen kautta. Onnistumisen kannalta mielestäni oleellista oli löytää tiimille yhteinen arvopohja, jonka avulla pysyttiin koko projektin ajan yhteisessä tavoitteessa. Tärkeimmät oppini liittyvät kansainvälisessä ympäristössä työskentelyyn, jossa yhteistyö erilaisten ihmisten kanssa opetti niin puhumaan vieraalla kielellä kuin non-verbaalista kommunikointia että kuuntelemisen tärkeyttä.

Ohjelmassa perustetun sosiaalisen yrityksen taival jatkuu ohjelman jälkeen ja myös tiimi on siinä yhä mukana, vaikka virallisesti ohjelma on jo päättynyt. Opetuskeskuksen nykytilaa voit seurata Bookbridgen nettisivuilta: https://bookbridge.org/en/bayankhongor/  

 

Juho Keitaanniemi
Field Engineer

Jaa