LEAN tuo tehoa työskentelyyn

LEAN tuo tehoa työskentelyyn

Miksi LEAN?

LEAN tuo tehoa työskentelyyn

Yksinkertaistetusti Leanin tavoitteena on arvon tuottaminen asiakkaalle poistamalla hukkaa prosesseista. Poistamalla hukkaa olemme nopeampia, tehokkaampia sekä pystymme tarjoamaan laadukkaampia tuotteita ja palveluita.

Lean tarjoaa erilaisia työkaluja ongelmien havaitsemiseen sekä ratkaisemiseen prosessin alusta loppuun saakkaja sekä on oikein käytettynä erittäin tehokas toiminnan optimoinnin johtamisfilosofia. Jotta leanin tarjoamat hyödyt saa otettua käyttöön, on organisaation oltava avoin muutokselle ja kykenevä oppimaan uutta.

Hiltillä yksi toimintamallimme kulmakivistä on Operational Excellence. Erinomainen osaaminen kaikessa toiminnassamme takaa tehokkuuden sekä sen, että seisomme yrityksemme lupauksen takana. Hiltillä pyrimme luomaan kestävää arvoa johtajuuden ja erilaistumisen avulla, ja tätä tavoitetta Lean-ajatusmaailma tukee.

Hiltillä asiakas ja henkilöstö ovat Lean ajatusmaailman keskiössä. Leanin mukaista toimintaa kehittääksemme vastaamme kolmeen kysymykseen: Miksi? Miten? Mitä?

Miksi? Haluamme olla alamme paras työnantaja sekä tarjota asiakkaillemme parhaita mahdollisia ratkaisuja.

Miten? Kuuntelemme työntekijöitämme sekä asiakkaitamme ja näin pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintatapojamme.

Mitä? Lean. Vastaamalla kahteen edelliseen kysymykseen osaamme valita oikeat toimenpiteet ja työkalut tukemaan tavoitteisiin pääsyä. 

Matkalla oppivaksi organisaatioksi

LEAN tuo tehoa työskentelyyn

Tavoitteisiin päästäksemme meidän tulee jatkuvasti oppia ja kehittyä ja nämä ovatkin Hiltin Lean-ajattelun kulmakiviä. Leanissa tarve muuttua lähtee asiakkaista ja työntekijöistä eli sieltä missä prosessit tapahtuvat. Pyrimme aktiivisesti havaitsemaan ongelmia prosesseissamme sekä tunnistamaan jatkuvan kehittymisen mahdollisuudet.

Virheen löytyessä pyrimme ymmärtämään syy-seuraussuhteita ja tunnistamaan virheiden juurisyyt Root Cause -analyysin avulla. Käymme siis prosessin huolellisesti läpi ja pyrimme löytämään kaiki pullonkaulat ja virheet ja näin varmistamme, että teemme oikeat parannustoimenpiteet jottei virhe tapahtuisi uudelleen.

Avaintekijöitä muutoksen mahdollistamisessa on kommunikointi ja avoimuus. Tukeaksemme muuttumista ja kehittymistä, olemme lanseeranneet Change Champions toimintamallin. Jokaisessa tiimissä on oma Lean-lähettiläs (Change Champion), joka tukee oman tiiminsä kehittymistä kohti Operational Excellenceä. Change Championin tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä Lean-matkalla sekä mahdollistaa avoin kommunikaatio läpi organisaation.

Matkaa oppivaksi organisaatioksi voidaankin kuvata matkana vuoren huipulle. Aluksi matka on pitkään tasaista, mutta lähtee pian jyrkkenemään. Jokainen askel etenpäin tuntuu edellistä raskaammalta, mutta jokainen askel vie myös edellistä enemmän lähemmäksi huippua.

Matkalla huipulle on kolme basecampia, joista jokainen on välietappi kohti oppivaa organisaatiota.

1. Structure & Compliance “Always prepared and solving problems”

2. Understanding & Proactivity “Proactively driving cross functional improvements”

3. CI & Value Stream Thinking “Continuously improving across value streams”

Vuoren huipulla: Learning organization

Lean-ajatustapa on ollut jo pitkään käytössä Hiltin tuotannossa, logistiikassa ja huollossa. Tiesitkö esimerkiksi, että lupaamme huoltaa ja palauttaa koneet kolmen päivän sisällä? Vasta viimeisen vuoden aikana olemme siirtyneet hyödyntämään Lean-metodeja myös toimistoympäristössä ja myynnissä. Vuori vertauskuvaa jatkaakseni, voimme kuvitella tuotannon, logistiikan ja huollon olevan lähenpänä vuoren huippua oleva retkikunta, kun taas me toimistotyöntekijät alamme saavuttaa vasta ensimmäistä basecampia. Myyjien retkikunta on vasta aloittanut matkansa Leanin huipulle.

Viime vuonna säästimme yli 500 työtuntia tehostamalla toimintaamme sekä uskaltamalla poistaa arvoa tuottamattomia prosesseja. Tänä vuonna tavoittelemme 3000 tunnin säästöä! Nämä säästetyt työtunnit voimme jatkossa käyttää palvelemaan asiakasta entistä paremmin.

Johanna Koukkunen
Credit & Collection Specialist
Change Champion

Jaa