Näin meillä rekrytoidaan!

Linda ja Annaliisa kertovat, kuinka Hiltin rekryprosessi etenee ja kuinka valmistautua haastatteluun

Näin meillä rekrytoidaan!

Miten Hiltillä rekrytoidaan?

Näin meillä rekrytoidaan!

Oletko lähettämässä hakemusta Hiltille ja pohdit, millainen rekrytointiprosessi on luvassa? Hilti toteuttaa kaikki rekrytoinnit sisäisesti, sillä meille kulttuurillinen yhteensopivuus on rekrytointiprosessimme yksi tärkeimmistä kriteereistä. In-house rekrytointi tukee kulttuurillisen yhteensopivuuden arviointia puolin ja toisin ja mahdollistaa meille myös rekrytointiprosessin hallinnan kokonaisuutena ja näin pystymme kehittämään käytäntöjämme jatkuvasti.

Hiltin kulttuuri ja rekrytointifilosofia
Ensisijaisesti pyrimme rekrytoinnissa löytämään Hiltin kulttuuriin sopivia ihmisiä, joihin sitoudumme pitkäaikaisesti. Tämän jälkeen arvioimme hakijan soveltuvuutta haettuun työtehtävään, ottaen huomioon hakijan motivaation, taustan ja tulevaisuuden uratavoitteet. Mikäli prosessin aikana huomaamme, että hakijan vahvuudet sopivat paremmin johonkin toiseen kuin haettuun rooliin, voimme joustavasti ottaa kandidaatin huomioon toisen roolin rekryrtoinnissa ja keskustella avoimesti erilaisista työmahdoillisuuksista Hiltillä.

Hiltillä menestymisen avaimia ovat kaupallinen ajattelukyky, tiimityöskentely, kyky oppia uutta ja oikeanlainen asenne yksilöllisestä taustasta riippumatta. Kulttuurimme on tuloshakuinen ja välittävä. Arvostamme diversiteettiä emmekä useassa tehtävässä edellytä rakennusalan kokemusta vaan tarjoamme koulutusta näiden asioiden oppimiseen, joten riittää että sinulla on innokkuutta oppia uutta.

Hakija keskiössä
Rekrytointiprosessissamme haluamme pitää hakijaa keskiössä ja tehdä prosessista mahdollisimman miellyttävän. Pyrimme pitämään hakijoitamme ajantasalla prosessin etenemisestä ja pidämme yllä avointa keskusteluyhteyttä kandidaattiemme kanssa läpi koko prosessin. Hiltille voi hakea lähettämällä työhakemuksen rekrytointijärjestelmämme kautta, mikä on helppoa ja nopeaa. Hakeminen ei vaadi monisivuisia tietojen tallennuksia vaan riittää, että täytät perustietosi, yhteystietosi sekä liität CV:n järjestelmään. Parhaimmillaan hakemuksen tekeminen vie sinulta vain 90 sekuntia. Järjestelmä luo sinulle automaattisesti profiilin, jota voit muokata ja jonka kautta voit linkittää hakemuksesi myös muihin sinua kiinnostaviin Hiltin tehtäviin. 

TYÖHAASTATTELUT HILTILLÄ

Näin meillä rekrytoidaan!

Videohaastattelu Hiltillä
Kun olemme vastaanottaneet hakemuksesi, me rekrytoijat arvioimme taustasi ja motivaatiosi tehtävään ja yritykseemme. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian prosessin jatkosta ja seuraava vaihe on useimmiten lyhyt viedohaastattelu, jossa pääset esittäytymään ja vastaamaan muutamaan kysymykseen.

Käytämme videohaastattelua, koska
· Videohaastattelu on joustava ja voit suorittaa sen missä vain ja milloin vain
· Saat hyvän mahdollisuuden esitellä itsesi haluamallasi tavalla heti alkuvaiheessa
· Hilti haluaa hyödyntää digitaalisia mahdollisuuksia ja ratkaisuja kaikessa toiminnassaan

Videohaastattelussa arvostamme konkreettisia esimerkkivastauksia, joiden avulla saamme hyvän käsityksen sinulle luontaisesta työskentelytyylistä. Innostava ja kiteytetty viestintä on meille tärkeää ja hyvässä videovastauksessa on yleensä muutama olennainen kohta, jotka on perusteltu käytännön esimerkeillä. Palaamme sinulle videohaastattelun katsottuamme, ja halutessasi annamme sinulle palautetta.

Assessment Centerit Hiltillä
Käytämme yhä enenevässä määrin Assessment Centereitä eli arviointipäiviä osana rekrytointiamme. Arviointipäivä kestää noin 4 tuntia ja se sisältää yritysesittelyn, yksilöhaastattelun, business case -tehtävän, sekä mahdollisuuden keskustella haetusta roolista eri osastoilla työskentelevien työntekijöidemme kanssa. Arviointipäivä nopeuttaa rekrytointiprosessia sekä meidän että hakijan näkökulmasta. Tietoa prosessin jatkosta ei tarvitse odotella pitkään, sillä annamme palautteen jo vuorokauden kuluttua arviointipäivästä. Rekrytoinnissa tavoitteemme on arvioida hakijoiden soveltuvuutta Hiltille, mutta on myös tärkeää, että hakija arvioi Hiltiä yrityksenä molemminpuolisen soveltuvuuden takaamiseksi. Arviointipäivä toteutetaan Hiltin omin voimin, joten se on oiva mahdollisuus päästä tutustumaan eri osastoilla työskenteleviin Hiltiläisiin ja ainutlaatuiseen kulttuuriimme.

Haastattelu Hiltillä
Jotkin rekrytoinnit toteutetaan Assessment Centerin sijaan yksilöhaastatteluilla. Tällöin haastattelukierroksia on kaksi. Hiltillä on määritelty tietyt tärkeät menestymistä mittaavat kompetenssit, jotka muodostavat rekrytoinnin punaisen langan. Haastattelumme perustuvat evidensipohjaiseen menetelmään eli ovat käytännön esimerkkeihin pohjautuvia. Tämän tarkoituksena on saada lisää tietoa hakijalle tyypillisestä työskentelytyylistä, motivaatiosta ja arvoista, joita peilaamme Hiltin kompetensseihin ja yrityskulttuuriin. Haastattelijoina toimivat yleensä me Hiltin rekrytoijat ja esimiehet, jotka kaikki ovat kattavasti koulutettuja haastattelemaan ja arvioimaan hakijoita kriteeriemme mukaisesti ja ennakkoluulottomasti. Haastatteluun kannattaa tulla omana itsenään ja olla avoin omista uraan liittyvistä tavoitteista ja toiveista. Hiltin haastattelu ei ole ristikuulustelu vaan avoin keskustelu, jossa tarkoituksena on saada syvempi ymmärrys toisistamme.

Jos tarjoamme sinulle työpaikkaa, luvassa on erinomaisia koulutuksia ja kattava perehdytys, jotta pääset hyvin osaksi yhteisöämme. Pääset tutstumaan Hiltin tuotteisiin, ohjelmistoihin ja palveluihin, liiketoimintamalliimme ja muihin Hiltiläisiin ympäri Pohjois-Eurooppaa. Mikäli emme tarjoa sinulle työpaikkaa, tarjoamme palautetta haastattelusta tulevaisuuden kehittymisen tueksi. Keräämme myös palautetta rekrytointiprosessissa mukana olleilta hakijoilta, minkä pohjalta voimme tulevaisuudessa kehittää prosessejamme entistä hakijaystävällisemmäksi ja mielekkäämmäksi.

Tervetuloa rakentamaan parempaa tulevaisuutta!

Linda Martesuo, HR Specialist
Annaliisa Ruokonen, HR Specialist

 

Jaa