Bookbridge-ohjelman avulla laadukasta koulutusta lapsille Kambodzassa

Hiltin Lisa Von Graevenitz osallistui Bookbridge-koulutusohjelmaan ja lopputuloksena oli uusi koulu Kambodzassa

Bookbridge-ohjelman avulla laadukasta koulutusta lapsille Cambodiassa
Me Hiltillä tiedämme, että työntekijämme ovat avain menestykseemme ja haluamme siksi panostaa heihin kehittämällä heidän osaamistaan ja urakehitystään. Olemme Hiltillä osallistuneet Bookbridge -ohjelmaan, joka yhdistää liiketoiminnan ja hyväntekeväisyyden niin, että valittu kansainvälinen tiimi kehittää 6 kuukaudessa liiketoimintasuunnitelman hyväntekeväisyyskohteelle ja toiteuttaa sen paikan päällä. Viime vuonna ohjelmaan valikoitui meidän logistiikkapäällikkö Lisa Von Graevenitz, joka tiiminsä kanssa teki liiketoimintasuunnitelman Kambodzalaisen koulun perustamiselle. Tavoitteena oli avata koulu, joka tuottaa laadukasta koulutusta paikallisille lapsille ja joka on kestävä sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta.

Tässä Lisan mietteitä Bookbridge –ohjelmasta:

Mikä teitte Kambodzassa?
Saimme konkreettisesti avattua koulun Kambodzaan! Koulu oli jo olemassa ja siinä oli toimintaa, mutta ympäristö oli hyvin yksinkertainen eikä lasten oppimisen kannalta optimaalisin. Meillä oli 2 päätavoitetta projektillemme: Ensimmäinen tavoite oli tehdä koulusta, sen ympäristöstä ja infrastruktuurista turvallinen ja lapsiystävällinen - lapsilla piti olla sopivia ärsykkeitä, kirjoja, hoitohuoneita, tietotekniikkaa jne. Ympäristön piti myös näyttää hyvälle ja olla houkutteleva. Toinen tavoite oli arvonlupauksen määrittäminen ja vahvistaminen, jotta vanhemmille olisi selkeää, miksi lapset tulisi lähettää kouluun sekä koulun liiketoiminnan valmistaminen niin, että se pyörii omillaan, ilman suuria taloudellisia avustuksia.

Mikä oli sinulle suurin oppi liittyen johtajuuteen?
Se, että ihmiset ajautuvat rooleihinsa, joissa he voivat antaa oman panoksensa ja edesauttaa tavoitetta omien vahvuuksiensa kautta, ja että tätä voi hyödyntää tiimeissä tavoitteisiin pääsemisessä hyödyntäen eri ihmisten eri vahvuuksia. Opin myös sen, että kun ihmiset turhautuvat toisiinsa, ainoa vaihtoehto on muuttaa omaa lähestymistapaansa. Vaikeassa tilanteessa voi vaikuttaa asioihin, vaikka et ole itse vastuussa siitä mitä toiset tekevät. Positiivisen asenteen kautta voi vaikuttaa tiimiin ja tavoitteeseen pääsemisessä.

Mikä oli sinulle suurin oppi eri kulttuureista?
Opin, että ei voi koskaan täysin ymmärtää toista kulttuuria, jollei itse ole kyseisestä kulttuurista. Vaikka turhautuu eri kulttuurien eroista ja toimintatavoista, pitää olla kärsivällinen ja joustava - kuuntele ja kysy uudestaan, muuten asiat eivät etene.

Mikä oli suurin haaste?

Eri kulttuurien välinen kommunikointi oli suurin haaste, etenkin projektin alkuvaiheessa, kun kommunikointi ei tapahdu kasvotusten. Kun pääsee paikan päälle ja kommunikoimaan kasvotusteen, saa luotua tunneyhteyden ja luottamuksen paikallisiin ja paikkaan. Se edesauttaa asioiden ymmärtämistä.

Mitä muita ajatuksia sinulla on herännyt projektin ja ohjelma sunhteen?
Ennen kuin pääsimme kohteeseen huomasin kyseenalaistavani projektiamme ja sitä mitä lisäarvoa se oikeasti paikallisille tuottaa. Heillä on jo kuitenkin koulu ja paikallinen koulutusjärjestelmä. Paikan päällä kuitenkin huomasin, kuinka arvokasta läsnäolomme oli ja etenkin koulun infrastruktuuriin tekemämme muutokset. Myös koulutuksen laadulla on merkitystä, joten nyt Bookbridge tarjoaa lapsille laadukasta koulutusta, jossa interaktiivinen opetus ja tarkoin mietitty koulutussuunnitelmia antavat elintärkeitä eväitä elämään.
 

Jaa