Haasteiden ratkaiseminen suunniteltaessa teräksen ja betonin liitäntöjä

profis

Teräksen ja betonin liitäntöjen suunnittelu rakennusalalla on usein hankalaa. Yhden liitännän eri elementtien suunnitteluun tarvitaan usein monia menetelmiä, mikä lisää suunnitteluun kuluvaa aikaa ja vaikuttaa suunnittelijan tuottavuuteen.

Mistä haasteet sitten johtuvat ja kuinka voimme ratkaista ne?

Miksi aihe on niin tärkeä?

Tämä saattaa tuntua vanhanaikaiselta monimutkaisten suunnitelmien, tietomallinnuksen ja integroitujen ohjelmistojen maailmassa, mutta nämä havainnot ovat peräisin uudesta liitäntöjä ja kiinnityksiä koskevasta tutkimuksesta. Tutkimuksessa pyydettiin 100 insinööriä kertomaan, kuinka he suunnittelevat teräksen ja betonin liitäntöjä. Tulokset olivat huomiota herättäviä. Miksi tämä on sitten niin tärkeää? 

Tämäntyyppisten liitäntöjen oikeanlainen suunnittelu on turvallisuuden kannalta kriittinen osa suunnittelijan ja rakentajien työtä. Olipa kyse sitten silloista tai rakennuksista, teräksen ja betonin tehokkaiden ja kestävien liitäntöjen varmistaminen on kriittinen tehtävä kaikille suunnitteluinsinööreille. 

Keskeytyvä työnkulku

Tutkimuksen mukaan työnkulun keskeytymistä pidettiin jatkuvana haasteena. Vain 6 % vastaajista sanoi käyttävänsä yhtä ohjelmistoa liitännän suunnitteluun. Kun esimerkiksi oli kyse erilaisten elementtien – ankkureiden, pohjalevyn, hitsauksien ja jäykistimien – suunnittelusta, lähes 60 % vastaajista sanoi käyttävänsä erilaisia ohjelmistotyyppejä, manuaalisia laskelmia sekä teknisiä ohjeita ja hyväksyntöjä. 

Yksi vastaaja korosti, että "yhden kattavan liitäntöjen (ja erityisesti teräksen ja betonin liitäntöjen) suunnitteluohjelmiston puuttuminen monimutkaistaa koko prosessia". Esimerkiksi Roften-reaktiot on usein selvitettävä FEA (finite element analysis) -mallin avulla, ja sen jälkeen on käytettävä kahta tai kolmea eri menetelmää suunnitelman viimeistelemiseen. Suunnittelijat käyttävät tähän usein kahta erilaista ohjelmistoa, mutta heidän on usein täydennettävä tietoja manuaalisilla laskelmilla.

Suunnittelunopeus

Työnkulun keskeytymisen lisäksi useiden ohjelmistotyyppien käyttäminen vie aikaa. Vaikka 45 % vastaajista sanoi liitännän suunnitteluun kuluvan alle kaksi tuntia, 33 % vastaajista sanoi siihen kuluvan 2–4 tuntia. Mikä huolestuttavaa, 11 % vastaajista sanoi suunnitteluun kuluvan 4–8 tuntia, ja 10 % sanoi siihen kuluvan yli kahdeksan tuntia, jolloin kyseessä on mielestämme kriittinen huolenaihe.      

Useiden suunnitelmatarkastuksien suorittaminen joko manuaalisesti tai eri ohjelmistoilla vaatii valtavasti aikaa ja vaivaa. Toinen vastaaja korosti, että "tarvitsemme suunnitteluohjelmiston suunnittelutyön nopeuttamiseksi".

Samaa mieltä on myös Hiltin teknisten ohjelmistojen tuotepäällikkö Carlos Taborda, joka sanoo integroidun ohjelmiston puutteen hidastaneen suunnittelijoita. Carlos sanoo: "Tarve käyttää useita menetelmiä liitännän suunnitteluun tarkoittaa, että laskelmien tekemiseen ei ole olemassa yhtä luotettavaa lähdettä. Siirtyminen yhdestä lähteestä toiseen heikentää tuottavuutta ja lisää riskiä manuaalisiin virheisiin".

Liitännän optimointi

Toinen näkökulma integroinnin puutteeseen on liitännän yleinen optimointi. Noin 30 % vastaajista sanoi optimoinnin olevan vaikeaa ja aikaa vievää. 43 % vastaajista sanoi, että optimointi yhdessä liitäntöjen, jäykistimien ja hitsauksien mallintamisen kanssa vei liikaa aikaa ja pohjalevyn jäykkyyttä oli vaikea tarkistaa. Tämä on selvästi ongelmallista, ja jopa 79 % vastaajista sanoi haluavansa integroidun suunnitteluohjelmiston. Juuri tätä varten PROFIS Engineering on suuniteltu.

PROFIS engineering

PROFIS Engineering tarjoaa enemmän kuin vain ankkurointisuunnittelua. Se hoitaa erilaisia teräksen ja betonin liitäntäelementtejä koskevat laskelmat ja analyysit aina pohjamateriaaleista, teräslevyistä ja ankkureista hitsaukseen ja jäykisteisiin helposti toistaen ja kattavan dokumentaation avulla. Kaikki tämä hoituu yhden pilvipohjaisen työkalun avulla. Ohjelmisto siis vastaa kaikkiin kyselyssä esitettyihin ongelmiin. 

PROFIS mahdollistaa teräksen ja betonin liitäntöjen suunnittelun kokonaisuutena. Sen avulla voit tarkistaa myös teräksisen pohjalevyn jäykkyyden – ohjelmisto on siis vastaus kyselyssä ilmenneisiin ongelmiin.

profis

Jaa