Mitkä ovat viisi rakennusalan trendiä vuonna 2020?

Viisi rakennusalan trendiä vuonna 2020

Viime vuosikymmenien aikana teknologia on avannut polkuja suurille muutoksille monilla toimialoilla. Taksialan Uberista videovuokrausalan Netflixiin, mikään ei hidasta teknologisen kehityksen vauhtia. On kuitenkin yksi toimiala, joka on nimetty vähiten digitalisoituneeksi alaksi Euroopassa; Rakennusala. 

Tunnelin päässä on kuitenkin valoa. Alamme kehittyy jatkuvasti, ja viime vuosina on kehitetty monia teknisiä innovaatioita, joiden avulla työntekijöiden kohtaamia yleisimpiä päivittäisiä haasteita voidaan torjua. 

Siksipä - vuoden 2019 lähestyessä loppuaan ja siirtyessämme kohti uutta vuosikymmentä, on hyvä hetki tarkistaa, minkälaisia trendejä rakennusalalla on vuonna 2020...

1. Voiko drone-teknologia nopeuttaa työmailla tapahtuvaa suunnittelua?

Droneja pidetään yhtenä viime vuosien kuumimmista trendeistä, ja näyttää siltä, että ne ovat tulleet jäädäkseen. Rakennusalalla yksi urakoitsijoiden suurimmista haasteista on työvoimapula. Se on saanut yritykset tutkimaan drone-teknologian käyttömahdollisuuksia rakennusalalla. Nämä miehittämättömät valokuva- ja videokameroilla varustetut lennokit voivat seurata töiden etenemistä 120 metrin korkeudesta maanpinnasta ja kerätä kaikki asiaankuuluvat tiedot. 

Ne ovat ainutlaatuisia, sillä ne pääsevät tehokkaasti etäällä sijaitseviin kohteisiin, niillä voi tarkastella ja valvoa työmaita, suorittaa turvatarkastuksia ynnä paljon muuta. Tiedonkeruu tapahtuu vain murto-osassa ajasta, jota tarvittiin aikaisemmissa menetelmissä, mikä vauhdittaa töiden edistymistä. Tämä on erittäin tärkeää alalla, jossa projektien viivästymisaste on korkea. Eikä pidä unohtaa, että koska kyseessä ei ole uusi konsepti, drone-lennokkien halpenevat hinnat lisäävät todennäköisesti niiden käyttöä lähivuosina.

2. Yhteistyö voi säästä aikaa ja rahaa

Digitaalisuus ei muuta vain kaupunkeja vaan myös tapaa, jolla rakennusyritykset hoitavat liiketoimintaansa. Kuvaannollisesti voidaan sanoa, että rakennusala on nousemassa liikkuvan teknologian junaan. Se sisällyttää kasvavalla vauhdilla mullistavaa teknologiaa toimintaansa tarkoituksena lisätä turvallisuutta, vähentää käyttökustannuksia, tarjota innovatiivisia ratkaisuja asiakkaille sekä löytää kilpailuetuja reaaliaikaisilla oivalluksilla, jotka voivat muuttaa projektien lopputuloksia. 

Eräs tapa, jolla yritykset voivat toteuttaa tämän, on pilviyhteistyö - tiedostojen jakaminen pilvipalvelun avulla. Pilviyhteistyön työkalut auttavat yhdistämään eri projektiryhmiä ja -vaiheita. Tämä mahdollistaa turvallisen ja luotettavan yhteistyön, kun kaikki voivat hyötyä samasta tiedosta, lisäämällä kommunikointia ja vähentämällä virhemahdollisuuksia.

3. Lisätyn todellisuuden ratkaisut

Samalla tavoin kuin dronet, lisätty todellisuus eli Augmented Reality (AR) ei ole uusi asia, mutta sen tarjonta on uutta. Yhä useammat yritykset käyttävät tietomallinnusta (BIM) lisätyn todellisuuden yhteydessä herättääkseen 3D-piirrokset eloon. Tietomallin lataaminen AR-ohjelmistoon ja AR-lasien käyttö antaa työntekijöille mahdollisuuden nähdä suunnitelma täysimittaisena. Se auttaa ymmärtämään ja hahmottamaan rakennusprojektin entistä paremmin ja tietämään, mitä on tehtävä, ennen kuin ensimmäinen naula lyödään paikalleen. 

Pohjimmiltaan AR projisoi digitaalista tietoa käyttäjän näkökenttään. Tätä mahdollisuutta virtuaalitodellisuus ei tarjoa. Kun esimerkiksi digitaalinen malli viedään työmaalle fyysiseen ympäristöön, työntekijät voivat nähdä rakenteen eri osat siten, kuin ne on määrä asentaa. He voivat arvioida kokonaissuunnitelman ja päättää, onko siihen tarpeen tehdä vahvistuksia tai muutoksia. 

4. Esineiden Internet (IoT) muuttaa rakennusalalla käsiteltäviä tietoja

IoT on yksi rakennusalan kasvavista trendeistä, joka auttaa parantamaan työntekijöiden turvallisuutta, koneiden huoltoa ja korjauksia sekä kalustojen seurantaa. IoT koostuu laitteista, jotka kytketään Internetiin ja jotka jakavat tietoja keskenään.

’Laitteet’ voivat tietysti olla mitä tahansa, joten emme puhu pelkästään tietokoneista ja älypuhelimista, vaan mistä tahansa esineestä, joka on varustettu sirulla tiedon keräämiseksi ja siirtämiseksi Internetin välityksellä. Se voi tarkoittaa mitä tahansa kotitalouslaiteista kuten pesukoneista ja hiustenkuivaajista teollisuuskoneisiin. Anturien kautta kerättävät tiedot eivät pelkästään paranna tehokkuutta ja turvallisuutta, vaan ne antavat myös mahdollisuuden hyödyntää suurta dataa - koneoppimista ja tekoälyä. Tästä voi olla apua tulevien hankkeiden suunnittelussa, ja se antaa rakennusalan työntekijöille mahdollisuuden laatia entistä tarkempia ennusteita projektin kaikista vaiheista rahoituksesta tarvittaviin resursseihin.

5. Itsekorjautuva betoni

Jokainen on törmännyt betoniin työmailla ja betoni on siitä erinomainen materiaali, että se voidaan käyttää useaan kertaan. Se voi kuitenkin heikentyä ajan myötä, sillä se kuivuu ja halkeilee vuosien varrella. Jo vuosikymmeniä on yritetty kehittää tähän ratkaisua ja nyt alamme olemaan lähellä jonkilaista ratkaisua - tulossa on itsekorjautuva betoni. 

Itsekorjautuvan betonin lähtökohtana on, että se korjautuu itsestään joutuessaan yhteyteen ilman kanssa, minkä jälkeen sekoitettava vesi muodostaa ulkoisen suojakerroksen. Ennusteen mukaan vuoteen 2030 mennessä tätä edistynyttä materiaalia käytetään 5 miljardia tonnia kaikkialla rakennusteollisuudessa. Kuka tietää, tuleeko itsekorjautuva betoni olemaan piankin käytössä asuinympäristösi kaduilla, rakennuksissa ja taloissa. 

Loppujen lopuksi on selvää, että kone- ja rakennusteollisuudella on keskeinen rooli modernin maailman tulevaisuuden rakentamisessa, joten näiden trendien tarjoama potentiaalin ymmärtäminen auttaa ymmärtämään, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Siirtyessämme teknologian seuraavaa uutta vaihetta kohti, on huojentavaa todeta, ettei rakennusala ole niin jäljessä kehityksestä kuin aikaisemmin on ajateltu.

Jaa