Hiltin ON!Track kalustonhallintaratkaisu osana sosiaalista yritystä

Bookbridge 2018

bookbridge 2018

ˮEn voi ylistää tätä kokemusta riittävästi – ole rohkea ja kokeile jotain uuttaˮ, sanoo Saskia Duch, vuoden 2018 Bookbridge-ohjelman osallistuja.  

Vuodesta 2012 lähtien Hilti on tehnyt yhteistyötä action learning -oppimisohjelmia tarjoavan sosiaalisen Bookbridge-yrityksen kanssa. Vuosien aikana 54 Hiltin työntekijää on vastaanottanut todellisen haasteen: konkreettisten yhteisöperusteisten oppimiskeskuksien luomisen kehittyville markkinoille. He ovat toimineet yrittäjinä, oppineet tekemällä ja lopulta ylittäneet odotuksensa ja saaneet ikimuistoisia elämyksiä. Osallistujat ovat tehneet yhteistyötä eri kulttuureista tulevien ja yrityksen eri tasoilla työskentelevien tiiminjäsenten kanssa enimmäkseen virtuaalisessa ympäristössä. Näin he ovat kokeneet, mitä seuraavan sukupolven johtajalta vaaditaan, ja saaneet jopa pitää investoijan esityksen. Onko tällä kaikella ollut vaikutusta heidän nykyiseen työtehtäväänsä? Onko se muuttanut heidän näkemystään maailmasta? Kuinka Hiltin On!Track kalustonhallintaratkaisu oli mukana tämän vuoden projektissa?

Bookbridge 2018: Mongolia

Tämän vuoden Bookbridge-ohjelmassa tiimi matkusti Mongoliaan ja auttoi perustamaan englanninkielisen oppimiskeskuksen Bajanhongoriin. Yleisenä tavoitteena oli perustaa kaukaiselle alueelle taloudellisesti omavarainen oppimiskeskus, joka tarjoaa tiloja, materiaaleja ja kursseja paikallisiin tarpeisiin. Tähän kuului kahdeksan viikon rankka työ ja yksi Saskian lempihetkistä – investoijan puheenvuoro. 

Hän kertoo:

ˮPuheenvuoro oli aivan omanlaisensa esitys. Puhuimme siinä merkittävistä rahasummista, mutta se oli myös kahdeksan työntäyteisen viikon ratkaiseva hetki. Meillä oli vain yksi iltapäivä aikaa harjoitella esitystä koko tiimin kanssa. Voikin varmasti sanoa, että kenraaliharjoituksemme oli kaukana viimeistellystä ja esityskelpoisesta. Oli kuitenkin inspiroivaa nähdä, kuinka varsinaisena päivänä kaikki auttoivat toisiaan, antoivat palautetta, järjestelivät tilaa ja harjoittelivat aamiaisen viimeisillä minuuteilla. Esitys itsessään sujui todella hyvin ja kaikki osasivat aiheensa: parasta oli, kun saimme investoijat sitoutumaan varauksetta.ˮ

Mitä vaikutuksia Bookbridgellä on?

Hiltin työntekijät ovat olleet mukana luomassa 13 sosiaalista yritystä. Onkin selvää, että ohjelmasta on hyötyä sekä sosiaalisille yrityksille että osallistuville työntekijöille. Ohjelman tarjoamat mahdollisuudet ovat loputtomat. Niihin voi kuulua esimerkiksi tiimityöskentelyä, ammattitaidon kehittämistä ja erilaisiin kulttuureihin tutustumista. Tehtävät voivat vaihdella henkilöstä riippuen, joten ohjelmasta on hyötyä kaikille. 

Tiedämme, että virtuaalinen tiimityö saattaa joskus tuntua toissijaiselta kasvokkaiseen yhteistyöhön verrattuna. Saskia kertoo mielipiteensä asiasta: "Virtuaalinen tiimityöskentely TOIMII. Olin aina vakuuttunut siitä, että virtuaalisessa ympäristössä tiimityöskentelyn lopputulos olisi se, että yksi henkilö tekisi työt ja muut vain palloilisivat ympäriinsä. Olin kuitenkin väärässä. Tiimityöskentely todella toimii, vaikka 90 % siitä tapahtuisi verkossa. Uskon kuitenkin, että menestys riippuu tiimin jäsenistä sekä heidän yhteisestä halustaan onnistua. Jos tiimi on motivoitunut ja hyvin organisoitunut, on mahdollista saavuttaa asioita, joiden kuvittelin aiemmin olevan mahdotonta keskivertotiimille.ˮ

ON!Track sosiaalisen yrityksen osana

Yhteisöperusteista oppimiskeskusta ei voi perustaa ilman kurssimateriaaleja, joten tiimi perusti kirjaston. Mikä olisikaan parempi tapa varmistaa, että Hiltin ON!Track-tiimin lahjoittamat 2 000 kirjaa eivät lähde omille teilleen, kuin ON!Trackin käyttäminen kirjastonhallintaohjelmistona. 

Kysyimme On!Track-tuotepäälliköltämme Sam Favagerilta, miksi tiimi päätti lahjoittaa tunnisteet?  

ˮBookbridge on upea hyväntekeväisyysjärjestö, jolla on todella merkitystä. Se on myös todella palkitseva Hiltin työntekijöille. Tuimme projektia todella mielellämme lahjoittamalla tunnisteita ja ohjelmiston, joiden avulla tiimi voi hallita kirjastoa. Tämä auttaa yhteisökeskusta hallitsemaan kirjojaan, ja toivottavasti myös tarjoaa lapsille lisää digitaalisiin ratkaisuihin liittyvää koulutusta ja teknologiaa, johon heillä ei muuten olisi ollut mahdollisuutta tutustua.ˮ 

Saskia kertoo 2 000 kirjan merkitsemisestä: ˮMonet lapset auttoivat meitä todella mielellään. Paikallisten kanssa onnistuimme skannaamaan ja rekisteröimään kirjat sovellukseen ja ottamaan ON!Trackin käyttöön kirjastonhallintaohjelmistoksi hetkessä.ˮ

Tähän mennessä ohjelma on vaikuttanut 181 325 ihmisen elämään. Tulevaisuudessa pääsemme toivottavasti auttamaan vielä useampia projektin kasvaessa vuosi vuodelta. Ohjelma on vaikuttanut merkittävästi Hiltin työntekijöiden elämään ja tarjonnut mahdollisuuden hyödyntää opittuja asioita myös omissa työtehtävissä.