Työkalujen omistamisen todellisten kulujen laskeminen

Rakennusalalla on piilokustannuksia joka paikassa. Työmaan seisaukset, hallinto, huoltotyöt ja monet muut tekijät – on helppo unohtaa, kuinka paljon rahaa liiketoimintaan kuluu joka päivä. 

Kalustosta johtuvia piilokustannuksia on paljon, ja niiden merkitys voi olla huomattava, kun liiketoiminnan arvoa halutaan kasvattaa. 

Kalustoihin liittyy aina lukuisia suoria ja epäsuoria kuluja. Suorat kulut tarkoittavat selviä rahassa laskettavia kustannuksia. Muun muassa hankintahinta, korjaukset ja kalibroinnit ovat kiinteitä kuluja, joita on helppo seurata ja rekisteröidä. 

Sen sijaan epäsuorat kustannukset ovat paljon hankalampia määrittää, koska ne mitataan ajassa. Esimerkiksi pölyn siivoamiseen ei mene kovin paljon aikaa, mutta jos sitä tekevät useat työntekijät joka päivä, tunteja kertyy nopeasti paljon. Työkalujen omistamiseen liittyy lukuisia tämänkaltaisia epäsuoria kustannuksia, jotka saattavat kuulostaa merkityksettömiltä mutta jotka voivat silti lisätä kalustokustannuksia valtavasti.

Jotta kalustosta saataisiin mahdollisimman paljon arvoa, on tärkeää selvittää työkalujen omistamisen todelliset kustannukset.

 

 


Hankintahinta
Työkalujen ostamiseen liittyvät etukäteiskustannukset

Akut
Akkutyökalujen vara-akut

Korjaukset
Työkalujen korjauksiin liittyvät muut kulut

Laturit
Latureiden käyttöikä on lyhyt, joten ne on uusittava usein

Varatyökalut
Varatyökalujen hankinta ja vuokraus 

Kalibroinnit
Työkalujen varusteluun liittyvät kulut

 


Hankinta
Työkalujen valintaan ja ostamiseen kuluva aika

Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset
Työkalujen aiheuttamiin vaurioihin ja vammoihin liittyvät kulut

Hallinnollinen työ
Kaikki toimistossa, varastolla ja työkohteen johtamisessa vietetty aika 

Johdollisiin työkaluihin liittyvät valmistelut
Johtojen vetäminen ja kelaaminen ennen työtä ja sen jälkeen

Työkalujen rikkoutumiset
Rikkoutuneiden työkalujen rekisteröinti ja varatyökalujen järjestäminen

Vuokraukseen kuluva aika
Vuokrauksen hallinnolliset kulut

Pölynpoisto
Pölyn siivous työn päätyttyä 

Työmaan seisaukset
Työntekijöiden työkyvyttömyydestä johtuva ajan menetys

Kustannusten merkitys

Kaikkien työkaluihin liittyvien kulujen selvittäminen on välttämätöntä, kun halutaan laskea kaluston todellinen arvo. Ilman tätä tietoa on mahdotonta tietää, kuinka kannattavaa liiketoimintasi oikeasti on, jolloin voit menettää rahaa päivittäisessä toiminnassa. 

Asiantuntijamme ovat auttaneet tuhansia Hiltin asiakkaita virtaviivaistamaan kalustoaan ja optimoimaan omaisuutensa hallintaa. Voimme auttaa selvittämään liiketoimintasi turhat kulut sekä kalustosi piilokustannukset ja auttaa tekemään muutoksia, jotka parantavat tuottavuutta ja vähentävät kustannuksia.

 

Please enter alternative text here (optional)

Jaa