Miksi kannattaa investoida laadukkaisiin työkaluihin

tuottavuus työmaalla, laadukkaat työkalut

Taloudelliset paineet tuntuvat kaikkialla rakennusalalla, ja yritysten täytyy löytää sopiva tasapaino alhaisempien kustannusten ja paremman tehokkuuden välillä. Hankintatiimeille halvempien työkalujen ostaminen on helppo tapa vähentää suoria kustannuksia, mutta niiden vaikutus tuottavuuteen voi pitkällä aikavälillä merkitä säästöä väärässä kohdassa. Pienemmästä hankintahinnasta huolimatta halvemmat vaihtoehdot voivat lisätä välillisiä kustannuksia suuremman huolto- ja korjaustarpeen takia sekä vähentää huomattavasti työmaiden tuottavuutta ja pidentää työn pysähdyksiä Investoimalla laadukkaisiin laitteisiin yritys ei ainoastaan paranna tuottavuuttaan, vaan se voi myös vähentää kokonaiskustannuksia.

Jos haluat perustella, miksi tiimillesi on hankittava enemmän laadukkaita työkaluja, suosittelemme ottamaan huomioon seuraavat tärkeimmät seikat:

1. Luotettavuus

Luotettavuus on merkittävä tekijä sekä tuottavuuden että kustannusten kannalta Laadukkaammat työkalut vaativat vähemmän huoltoa - ne rikkoutuvat harvemmin ja auttavat pitämään työn seisahdukset minimissä. Luotettavuus ei kuitenkaan tarkoita pelkästään korkeaa laatua vaan sitä, että työntekijöillä on käytössään tehtävään soveltuvat työkalut. On olennaisen tärkeää varmistaa, että työntekijöillä on oikeat työkalut tehtävään työhön. Taloudellisista rajoituksista johtuen työntekijät joutuvat usein tyytymään työkaluihin, jotka eivät sovellu kyseiseen tehtävään.

Työkalut eivät ole yhtä luotettavia, mikä vaikeuttaa työtä, ja laitteille aiheutuu ylimääräistä rasitusta, koska niitä ei ole suunniteltu juuri kyseiseen työhön. Se voi merkitä suurempia huoltokustannuksia, jotka voitaisiin välttää laadukkaammilla työkaluilla. Korjauskustannusten lisäksi huoltotyöt lisäävät työnseisauksia ja vähentävät tuottavuutta, mitä ei usein huomioida hankkeen aikatauluissa. Tämä voi johtaa projektien myöhästymiseen ja sitä kautta taloudellisiin menetyksiin, jopa sakkoihin

2. Turvallisuus

Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisesta työympäristöstä. Rakennusalalla erityisesti työkalut ovat tässä tärkeässä roolissa. Optimoidut työkalut on suunniteltu tiukimpien turvallisuusstandardien mukaan ja niissä on monia turvallisuusominaisuuksia, jotka suojaavat työntekijöitä. Edistyneemmät laitteet voivat esimerkiksi poistaa ylimääräisen pölyn, vähentää työkalun tärinää ja välttää työntekijöitä kompastumasta johtoihin ja samalla suojata heidät sähköiskulta. Ne tarjoavat monenlaisia etuja työntekijöille - varsinkin työskenneltäessä ylöspäin - ja niiden ansiosta päiväkohtaista tärinärajaa voidaan pidentää. HSE:n julkaiseman Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnan HSG 245 -käsikirjan mukaan monet terveyden ja turvallisuuden vaarantavat tilanteet johtuvat huonosta työkalujen käsittelystä tai siitä, että työkaluja käytetään muuhun työhön kuin siihen, johon ne on nimenomaan tarkoitettu. Kun käytetään työhön soveltumattomia työvälineitä, niiden turvallisuusominaisuudet heikkenevät, ja käyttäjän tapaturmariski voi kasvaa.

Jos työntekijä loukkaantuu huonolaatuisten tai soveltumattomien työkalujen pitkäaikaisen tai jatkuvan käytön seurauksena, yritys on tästä vastuussa ja sitä vastaan voidaan nostaa syyte, joka voi johtaa isoihin sakkoihin tai jopa vankeuteen.

3. Tehokkuus

Kolmas merkittävä tekijä on tehokkuus, joka ei näy työkalun hankintakustannuksessa. Kuten edellä todettiin, tiettyyn tehtävään suunnitelluilla työkaluilla on erityisiä turvallisuusominaisuuksia, joiden ansiosta työntekijä voi käyttää työkalua pitkään turvallisesti. Tehokkuuden kannalta tämä tarkoittaa, että optimoitua työkalua voidaan käyttää pidempään kuin halvempaa vaihtoehtoa. Kun työntekijöillä on käytössään työhön soveltuvat työkalut, työn tuottavuus paranee, mikä vähentää työn seisahduksia ja viivästyksiä työmaalla.

Työmaan toiminnan tehostumisen ohella parempilaatuiset työkalut lisäävät kaluston tehokkuutta. Tämä johtuu siitä, että et todennäköisesti tarvitse niin monia varakappaleita korvaamaan heikompilaatuisia, korjauksia vaativia työkaluja. Varastotilan tarve on pienempi ja työkalujen huoltoon ei tarvitse varata yhtä paljon rahaa. Tehokkaampi kalusto vähentää kokonaiskustannuksia ja tuo merkittäviä säästöjä piilevissä kuluissa, kuten huollossa, hallinnoinnissa, varatyökalujen vuokraamisessa ja tuottavuuden laskussa, jotka aiheutuvat nopeasti tehonsa menettävistä työkaluista tai työkaluista, jotka korvataan modernin teknologian laitteilla. Korkealaatuiset työkalut tarjoavat merkittäviä etuja. Optimoitu kalusto parantaa luotettavuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta ja vähentää samalla yrityksen kokonaiskustannuksia.

Tuottavuusasiantuntijat

Hiltin asiantuntijat ovat auttaneet tuhansia asiakkaitamme tunnistamaan mahdollisuuksia kaluston optimointiin ja virtaviivaistamiseen ja työkalujen sekä muun kaluston hallinnoinnin digitalisointiin piilevien kustannuksien minimoimiseksi ja yleisen tuottavuuden tehostamiseksi. Hiltillä on yli 75 vuoden kokemus alalta, ja asiantuntijamme voivat auttaa sinua ymmärtämään kalustosi suoria ja piileviä kuluja. Voimme auttaa tekemään muutokset, jotka pitävät tuottavuuden korkeana ja kustannukset matalina.

Jaa