Mistä työkalujen pitkät huoltoajat johtuvat?

Ja miten niitä voisi lyhentää?

työkalujen pitkät huoltoajat

Kun työkaluja käytetään työmaalla päivästä toiseen, joskus ne rikkoutuvat ja niitä on korjattava. Valitettavasti työkalujen huolto aiheuttaa usein pitkiä viivästyksiä projektille, mikä voi tulla kalliiksi. Työkalujen vaurioitumista ei yleensä voi välttää, mutta voit kuitenkin lyhentää työkalujen korjaus- ja huoltoaikoja. 

Yrityksesi käyttää todennäköisesti jo jonkinlaista työkalupalvelua, mutta yhteistyöyrityksesi ei välttämättä tarjoa sinulle lainatyökaluja tai aikatakuuta, minkä vuoksi työt voivat seistä pitkäänkin.   

Mistä työkalujen pitkät huoltoajat johtuvat?

Työkalujen pitkät huoltoajat johtuvat huonoista sisäisistä ja työkalun toimittajan prosesseista. Puutteet tiedonkulussa, pitkät kuljetusmatkat ja korjausajat vaikuttavat tähän pitkälliseen prosessin, joka voi heikentää yleistä tuottavuutta.

Sisäiset prosessit

On yleistä, että varastoon kerääntyy suuri määrä rikkinäisiä työkaluja, koska ilman tehokasta työkalupalveluntarjoajaa on usein kalliimpaa korjata vain yksi työkalu. Tällöin yrityksien on pakko kerätä useampia rikkinäisiä työkaluja korjattavaksi. Tämä voi aiheuttaa useita ongelmia: 

- Suuri työkalumäärä varastossa tarkoittaa, että työkalut eivät ole käytössä, jolloin ne eivät tuota rahaa. Pitkällä aikavälillä tämä voi olla haitallista niin tehokkuudelle kuin työmaan kustannuksillekin. 

- Vaurioitunut työkalu voi vaatia korjausta välittömästi, ja varastoinnin aikana ongelmat saattavat pahentua. Usein varastossa oleva rikkoutunut työkalu unohtuu, joten se ei ole saatavilla tarvittaessa.  

Tämä voi tarkoittaa, että yrityksen on luotettava varatyökaluihin, mikä ei ole ihanteellinen ratkaisu suuremmille yrityksille. Sen sijaan heidän pitäisi tehdä yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, jotka pystyvät lyhentämään huoltoajat minimiin ja toimittamaan lainatyökalut korjauksen ajaksi. On myös varmistettava, että omistamasi työkalut ovat turvallisia. Tätä varten on varmistettava, että kaikki työkalut on varustettu uusimmilla turvallisuustekniikoilla. Esimerkiksi monissa työkaluissa on turvallisuusominaisuuksia, kuten vääntömomentin säätö tai pölynpoisto, jotka on suunniteltu estämään onnettomuuksia ja loukkaantumisia työmaalla.  

Jos työkaluissasi ei ole näitä ominaisuuksia, ne saattavat olla vaatimusten ja turvallisuustandardien vastaisia, mahdollisesti vahingoittaa terveyttäsi ja saattaa sinut vastuuseen onnettomuuksista. Jotta voit välttää nämä sisäiset ongelmat, kannattaa ensin varmistaa, että kaikkia omistamiasi työkaluja huolletaan oikein ja että ne ovat ajantasaisia. Jotta yritys pystyisi lyhentämään työmaan pysähdyksiä ja parantamaan tehokkuutta, sen pitäisi tehdä yhteistyötä sellaisen työkalutoimittajan kanssa, joka voi taata huollon tietyssä ajassa.  

Vaikka yrityksesi saattaa jo käyttää jonkinlaista työkalupalvelua, sinun on ehkä siirryttävä käyttämään yritystä, joka pystyy tarjoamaan sinulle lainatyökalut odottaessasi omien työkalujesi korjausta tai huoltoa. Tämä tarkoittaa, että työt eivät enää viivästy, sillä työkalut huolletaan nopeasti ja tehokkaasti ja lainatyökalujen avulla saat tehtyä työt laadukkaasti.  

Työkaluvalmistajien prosessit

Pitkät huoltoajat eivät johdut vain heikoista sisäisistä prosesseista, vaan myös työkalujen valmistajat voivat aiheuttaa viivästyksiä hitaan palvelun myötä.  

Kun rikkoutunut työkalu lopulta viedään korjattavaksi, täydellinen huolto voi kestää viikkoja yritysten välisten prosessien vuoksi. Tämä on erittäin tehotonta. Korjauspaja voi sijaita kymmenien kilometrien päässä työmaalta, jolloin työkalun kuljettamiseen kuluu paljon aikaa. Tämä pidentää projektin kestoa ja heikentää tuottavuutta. Tämän lisäksi ongelmana on myös pitkä tarjousprosessi, joka suoritetaan ennen työkalun lähettämistä korjattavaksi. Siinä selvitetään, kannattaako työkalu korjata vai pitäisikö se vaihtaa. Kun työkalu saapuu huoltoon, toimittajalta voi kulua monta päivää ongelman löytämiseen, vahinkojen arvioimiseen, korjauspäätöksen tekemiseen ja huollon suorittamiseen. Tämä pitkä prosessi lisää työkalun poissaoloaikaa työmaalta, mikä on erittäin tehotonta.  

Kun työkalu on korjattu, voi kestää vielä pitkään, ennen kuin se noudetaan ja kuljetetaan takaisin työmaalle. Useimmat valmistajat lähettävät työkalun takaisin vain paikalliseen varastoon, josta jonkun yrityksesi edustajan on noudettava se. Tämän jälkeen se kirjataan takaisin varastoon, ja vasta sen jälkeen se on jälleen käytettävissä työmaalla. Tämä voi lisätä projektin kestoa useilla päivillä ja lisätä aikaa, joka kuluu työkalun palautuksen odotteluun. Työkalujen kuljetukseen ja noutamiseen kuluva aika voi vaikuttaa projektin sujuvuuteen, mikä voi olla todella turhauttavaa henkilölle, jonka tehtävänä työkalun kuljettaminen on. Nämä ongelmat voi välttää hankkimalla työkalut suuremmalta yritykseltä, joka takaa huollon tietyssä ajassa. Tämä lyhentää työkalun korjauksen varaamisen ja työkalun palauttamisen välistä aikaa.  

Jos kuitenkin halutaan parantaa koko prosessia, yrityksen on korjattava rikkoutuneiden työkalujen käsittelyyn liittyvät sisäiset prosessinsa. Heidän on päästävä eroon tavasta varastoida rikkoutuneita työkaluja. Sen myötä he voivat korjauttaa työkalut yrityksellä, joka takaa korjauksen 3 päivässä tai ilmaiseksi.  

Mitä seuraamuksia työkalujen pitkillä huoltoajoilla voi olla?

Heikot sisäiset ja ulkoiset prosessit voivat heikentää yleistä tuottavuutta erityisesti kahdella alueella: 

Aika

 - Koko korjausprosessi (sekä sisäinen että ulkoinen) voi olla todella pitkä ja usein hankala prosessi. Prosessissa tarvittavat erilaiset hallinnointiajat voivat aiheuttaa työmaalla paljon pysähdyksiä, jotka vaikuttavat yleiseen tuottavuuteen negatiivisesti ja saavat aikaan useita projektiviivästyksiä, jotka voitaisiin välttää helposti. 

- Korjauspaikan ja työmaan väliset kuljetukset (ja niihin liittyvät aikakustannukset) tarkoittavat, että rikkinäisten työkalujen lajitteluun kuluu aikaa, joka voitaisiin käyttää työskentelyyn työmaalla. Tämä voidaan välttää, jos asiakkaalla on palvelusopimus sellaisen työkalutoimittajan kanssa, joka pystyy noutamaan työkalut korjattaviksi ja palauttamaan ne työmaalle korjattuina. Tämä poistaa varastointitarpeen ja vähentää paljon aikaa.

Kustannukset

- Investoiminen kalliisiin korjauksiin tai vuokratyökaluihin työkohtaisesti on sekä tehotonta että kallista. On tarpeetonta tuhlata rahaa rikkinäisten työkalujen vaihtamiseen ja korjaamiseen, mutta monet yritykset joutuvat tekemään niin, koska heillä ei ole kätevää huoltopalvelua. 

- Todella suuri määrä vara- tai vuokratyökaluja voi tulla kalliiksi, koska työkalut eivät tuota voittoa siltä ajalta, jolloin ne odottavat käyttöä. Sen lisäksi työntekijät joutuvat odottelemaan varatyökaluja, jolloin työt seisovat. 

Työmaan seisahdukset pitenevät, jos varatyökaluja ei ole saatavilla tai ne ovat heikkolaatuisia. Vältyt näiltä kustannuksilta ja vaivoilta, kun teet yhteistyötä sellaisen palveluntarjoajan kanssa, joka voi tarjota sinulle lainatyökalut omien työkalujesi kaivatessa korjausta.   

- Korjauspalvelut voivat maksaa vain vähän osien ja työn osalta, mutta niistä voi aiheutua suuria kustannuksia, jos vahinkojen määrä ylittää yrityksen käsityksen. Sen myötä sinulta kuluu enemmän rahaa työkaluihin, joita ei käytetä. 

- Myös työkalujen pitkistä huoltoajoista johtuvat projektiviiveet voivat tulla kalliiksi erityisesti silloin, jos rikkoutuneet työkalut saavat aikaan epätäydellisen projektin, joka ei valmistu asiakkaan antamassa määräajassa. Tämä voi myös vahingoittaa yrityksen mainetta.

Jotta voit estää työkalujen pitkät huoltoajat ja parantaa yrityksesi yleistä tuottavuutta, kannattaa harkita työkalujen tarjoajan arvioimista uudelleen tai kalustonhallintajärjestelmän käyttöönottoa.

Tällä tavalla voit lyhentää huoltoaikoja, parantaa tuottavuutta ja varmistaa työmaan yleisen vaatimustenmukaisuuden. Työterveys on työmaalla olennaista, joten onkin tärkeää varmistaa, että rikkoutuneiden työkalujen korjaamisen tarpeettoman pitkä prosessi ei vaaranna sitä. Saat lisätietoja työkalujen turvallisuudesta, huollosta ja kunnossapidosta sekä yrityksesi vaatimustenmukaisuuden parantamisesta laatamalla vuoden 2019 turvallisuusoppaamme rakennustyömaille. Tämä opas sisältää kaiken, mitä sinun tarvitsee tietä työterveysmääräyksistä, onnettomuuksien välttämisestä työmaalla ja yrityksesi vaatimustenmukaisuuden parantamisesta parhaalla tavalla.   

Jaa