Vähennä kunnossapitotesteissä kiinni jäävien työkalujen määrä

Kaikki sähkölaitteet, jotka voivat aiheuttaa esine- tai henkilövahinkoja, on huollettava säännöllisesti ja pidettävä turvallisessa kunnossa. Rakennustyömaiden työympäristön riskitaso on poikkeuksellisen korkea johtuen usein vaaroja aiheuttavista työtehtävistä ja mahdollisesti vaarallisten laitteiden toistuvasta käytöstä.  

Sähkötyökalut ja -laitteet on siksi pidettävä ehdottoman turvallisessa kunnossa, jotta taataan työmaan yleinen turvallisuus ja parannetaan sen tuottavuutta. Mikäli sähkölaitteet vioittuvat, tavoite ei toteudu. Siksi on syytä selvittää, miksi ne rikkoutuvat ja miten rikkoutumisten määrää voidaan vähentää.  

Mitä työkalujen kunnossapitotesti pitää sisällään?

Työnantajien tulisi ottaa huomioon sähkölaitteiden turvallisuuteen liittyvät riskit ja olla aina tietoisia, mikä laite on kyseessä ja mihin sitä käytetään. 

Vaikka työkalujen kunnossapidon suhteen ei ole olemassa lakisääteisiä tarkastuksia, on suositeltavaa tietää, miten kunnossapitotesti suoritetaan asianmukaisesti. Silmämääräisillä tarkastuksilla havaitaan yleensä työkalujen näkyvät viat. Tarkastuksen jälkeen (kuluneiden johtojen tarkistaminen, työkalun kuoren irtoaminen, halkeilleet tai vaurioituneet pistokkeet) sekä asiantuntijan suorittamien testien perusteella nähdään, onko laite terveys- ja turvallisuusmääräyksien mukainen, liittyen mm. maadoitukseen ja eristysvastukseen. Kyseessä on helppo prosessi, jolla voidaan osoittaa laitteen noudattavan rakennustyömaan turvallisuusmääräyksiä. Jos laite katsotaan käyttäjälle vaaralliseksi, siihen on monia syitä ja syiden korjaamiseen löytyy useita keinoja.

Miksi työkalu ei sitten läpäise kunnossapitotestiä?

On monia tavallisia syitä, miksi työkalu ei pääse läpi kunnossapitotestistä.  Yleensä ne johtuvat työkalun laajemmasta vauriosta, kuten: 

1. Pitkäaikaisen käytön aiheuttamasta vauriosta. Yleinen esimerkki on osien kuluminen (työkalun moottorin pienet komponentit). Tämä voi olla kallista ja vaurion laajuudesta riippuen työkalu saatetaan joutua kokonaan vaihtamaan. 

2. Virtaongelmista. Tällöin työkalu ei toimi kunnolla, tai siitä häviää virtaa. Tämä voi hidastaa työmaan yleistä tuottavuutta ja turhauttaa yksittäistä käyttäjää. 

3. Sisäisistä ongelmista. Ne voivat olla mitä tahansa moottoriongelmasta vialliseen generaattoriin (muutamia mainitaksemme). Tällaisia ongelmia on usein vaikeampi havaita, jolloin niiden ratkaiseminen vie ylimääräistä aikaa ja aiheuttaa kustannuksia. 

Vaikka jotkut näistä ongelmista sattuvat luonnostaan riskialttiilla rakennustyömailla, on yllättävää, kuinka monen taustalla on heikko viestintä ja organisointi sekä huono hallintajärjestelmä. Parantamalla näitä osa-alueita voidaan kunnossapitotestin läpäisemättömien työkalujen määrää vähentää ja viime kädessä parantaa työmaan työterveyttä ja -turvallisuutta.  

Mitkä sitten olisivat tehokkaimmat keinot vähentää kunnossapitotestin läpäisemättömien työkalujen määrää?

Tehokkaimmat keinot liittyvät suoraan tapaan, jolla työskentelet tiimisi kanssa. Niihin kuuluu huolellinen suunnittelu määräystenmukaisuuden varmistamiseksi.

Ne jakautuvat kahteen pääalueeseen: 

Viestintä 

On oltava järjestelmä, jossa työntekijä voi raportoida ja seurata työkaluissa esiintyviä muutoksia tai vikoja. Näin sekä työnantaja että työntekijä tietävät, mitä työkaluja käytetään säännöllisesti ja mikä on niiden turvallisuustilanne. Se lisäisi myös vastuuntunnetta, jolloin työntekijät eivät laiminlöisi työkaluja joko jättämällä ne ilman valvontaa tai käyttämällä niitä virheellisesti. 

Organisointi

Kullekin työkalulle on luotava säännöllisesti päivitettävä ja helposti saatavilla oleva rekisteri niin työnantajan kuin työntekijän käyttöön. Tämä mahdollistaisi kaikkien työkalujen seurannan (missä ne ovat, kuka niitä käyttää, mikä on niiden kunto). Näin työkalujen mahdolliset vauriot ja epäonnistumiset kunnossapitotesteissä vähenisivät. Hyvä keino hallita työkaluja on käyttää Hiltin Työkalupalvelua. Sen avulla yritykset voivat lähettää työkaluja huollettaviksi ilman kustannuksia, vaihdattaa akkuja tai kuluvia osia ja saada tilalle korvaavia työkaluja. Se auttaa pitämään työkalujen huollot ajan tasalla, jolloin töitä ei ole tarpeen lykätä eikä tarvitse pelätä, että työkalu vioittuu lisää. 

Saadaksesi lisätietoja sähkölaitteita koskevista säännöksistä ja siitä, kuinka yrityksesi voi parhaiten noudattaa niitä, lataa 2019 Construction Site Safety Guide (Rakennustyömaan turvallisuusopas). Se on kattava selostus rakennustyömaan turvallisuuteen liittyvistä asioista ja rakentamista koskevista määräyksistä. Opas kertoo, mitä säädöksiä työmailla on noudatettava, antaa hyviä vinkkejä kaluston hallintaan ja kertoo, miten määräyksiä ja työmaaturvallisuutta voidaan paremmin noudattaa.  

Jaa