Kuinka vähentää kaluston hallintaan kuluvaa aikaa

Kuinka hallita työkalustoa

Kaluston hallinta voi olla erittäin aikaa vievää prosessi. Yrityksille, joissa on paljon kalustoa, varastot ja järjestelmät voivat olla suuria ja monimutkaisia. Vaikka työkalujen määrä olisi suhteellisen pieni, kaluston jatkuva liikkuminen eri työntekijöiden ja työmaiden välillä voi tehdä varastonhallinnasta aikaa vievän ja työlään. 

Tästä aiheutuvalla ajanhukalla voi olla monenlaisia seurauksia. Se voi johtaa tuottavuuden laskuun ja kustannusten nousuun, ja heikentää näin huomattavasti yrityksen kannattavuutta. 

Kalustonhallintaan kuluvaa aikaa voidaan kuitenkin lyhentää useilla toimenpiteillä:

Työkaluston tarkastus

Kaikki yritykset suorittavat tarkastuksia vähintään vuosittain, ja monet tekevät jonkinlaisen tarkastuksen puolivuosittain, neljännesvuosittain, kuukausittain tai jopa viikoittain. Vaikka tarkastusten tiheys riippuu omista tarpeistasi ja vaatimuksistasi, on tärkeää, että varaston tarkastus suoritetaan säännöllisesti. 

Tarkastus voidaan jakaa eri asteisiin. Sisäiset tarkastukset suoritetaan säännöllisesti, ja niiden avulla tarjotaan asianmukaiset tiedot ulkopuolisten tarkastajien käyttöön. 

Sisäinen tarkastus voi koostua useista pienistä varastotarkastuksista eri työmailla, mukaan lukien työntekijöiden pakettiautot, joissa työkaluja säilytetään usein urakoiden aikana. Säännöllisten sisäisten tarkastusten avulla tiedät, missä työkalusi ovat, ja varmistat, että ne ovat käyttökunnossa. 

Vaikka tarkastukset voivat säästää aikaa työmaalla, ne ovat tietysti itsessään aikaa vieviä - varsinkin jos käytössä on manuaalinen järjestelmä. Digitaalinen kalustonhallintajärjestelmä voi vähentää huomattavasti tarkastukseen kuluvaa aikaa automatisoimalla pitkiä prosesseja ja samalla vähentämällä inhimillisiä virheitä.  

 

Ylimääräisten ja rikkoutuneiden laitteiden poistaminen käytöstä

Säännöllisten tarkastusten avulla voit tunnistaa ylimääräiset ja rikkkinäiset työkalut, jotka voidaan poistaa käytöstä tehokkuuden parantamiseksi. Työkaluvaraston säännöllinen karsiminen voi parantaa tuottavuutta (ja näin ollen säästää aikaa) työmaallasi.  

Tällä tavoin varmistat, että työntekijöillä on aina käytössään toimivat, tehtävään soveltuvat työkalut. Lisäksi työkalujen organisoinnista ja ylläpidosta vastaavilla henkilöillä on jatkuva, ajan tasalla oleva tieto saatavilla olevista laitteista ja niiden kunnosta ilman, että tilannetta tarvitsee aina tarkistaa manuaalisesti. 

Poistamalla ylimääräisiä työkaluja vähennät hallintoon kuluvaa aikaa ja varmistat varaston mahdollisen tehokkaan toiminnan.

Työnseisauksista johtuvien kustannusten laskeminen

Me kaikki ymmärrämme, että työkatkokset maksavat rahaa. Aina, kun työntekijä ei voi tehdä työtään, yritys menettää tuloja. Mutta tiedätkö, kuinka kalliiksi työnseisaukset todellisuudessa tulevat yrityksellesi? 

Työnseisauksista johtuvien kustannusten laskeminen voi olla melko paljastavaa. Menetetyn tuottavuuden aiheuttamat kustannukset on suhteellisen helppo laskea, mutta kun niihin lasketaan mukaan eri prosessit ja mukana olevat henkilöt - esimerkiksi hallintoon kuluva aika ja työkalujen korjaamiseen liittyvät matkat - kulut voivat moninkertaistua. 

Kun nämä resurssit sisällytetään mukaan kustannuksiin, työnseisauksiin voi Construction Equipment -lehden mukaan kulua jopa satoja puntia tunnissa. Työnseisaus työmaalla voi kestää 5-10 minuutista 2-3 tuntiin, ja pidemmillä katkoksilla voi olla vakaviakin taloudellisia seurauksia.

Ajan laskeminen koko liiketoiminnan kannalta on usein vaikeaa. Tuottavuusanalyysin avulla voit hahmottaa työkatkoksiin menevän ajan, ja saat laajemman kuvan niiden aiheuttamista kustannuksista. 

Työntekijöiden kouluttaminen

Koulutuksella saattaa olla merkittävä vaikutus yrityksesi aikatekijöihin. Työntekijöiden kouluttaminen asianmukaisiin työstandardeihin kaluston käsittelyssä auttaa säästämään aikaa työmaalla. Työntekijät, joilla on parempi tekninen osaaminen, voivat itse hoitaa pienemmät kaluston korjaukset ja huollot ilman, että työkaluja tarvitsisi lähettää huollettaviksi ulkopuolelle. Tämä voi säästää runsaasti aikaa - niin vähäisemmän ulkopuolisen huollontarpeen kuin harvempien työkatkosten kannalta.

Vielä tärkeämpää kuitenkin on se, että työntekijöiden saatua koulutusta ennaltaehkäisevään kunnossapitoon ja ymmärtäessä, miten työvälineitä käytetään oikein, työkalujen elinkaari pitenee, niiden huoltotarve vähentyy ja työmaan tuottavuus paranee. 

Ennaltaehkäisevä huoltoaikataulu

Ennaltaehkäisevä huolto on säännöllistä rutiinihuoltoa, joka pitää laitteet toimintakunnossa ja vähentää odottamattomien laitevikojen aiheuttamia yllättäviä seisokkeja. Ennaltaehkäisevässä huollossa ongelmat tunnistetaan jo ennen niiden ilmenemistä, ja se edellyttää tarkkaa kirjanpitoa tehdyistä tarkastuksista huoltoraporttien ohella. 

Vaikka prosessi vaatii huolellista suunnittelua ja aikataulutusta, se voi olla erittäin hyödyllinen ja säästää aikaa, kun huolto voidaan ajoittaa vähemmän kiireiseen ajankohtaan. Ennaltaehkäisevä huolto tarjoaa myös monia muita etuja, muun muassa:

  • Pidentää laitteiston käyttöikää

  • Vähentää työssä tapahtuvia virheitä

  • Parantaa laitteiden luotettavuutta ja suorituskykyä 

  • Vähentää työtapaturmia

Kalustonhallintaohjelmiston hyödyntäminen

Tehokas keino toteuttaa kaikki nämä eri aikaa säästävät toimenpiteet on käyttää kalustonhallintaohjelmistoa. 

Kalustonhallintaohjelmisto auttaa sinua hallitsemaan kalustoasi, kirjaamaan ja seuraamaan huoltoaikatauluja ja tietämään, missä työkalusi kulloinkin sijaitsevat. Tämäntyyppinen digitaalinen järjestelmä voi säästää huomattavasti hallintoon kuluvaa aikaa automatisoimalla ja yksinkertaistamalla eri aikaa vieviä prosesseja kalustosi osalta. 

Työkaluja ei tarvitse laskea manuaalisesti ja eikä niiden tietoja tarvitse päivittää laskentataulukkoon. Koska työkalut voi paikantaa digitaalisesti, sinun ei tarvitse soitella eri työmaille selvittääksesi, kenen hallussa työkalu on. 

Rakennusteollisuudessa aika on rahaa, ja työkaluihin sitä kuluu tehokkaasti. Investoimalla näihin erilaisiin menetelmiin voit säästää huomattavasti aikaa - ja sitä kautta rahaa - koko kalustoasi ajatellen. 

Jaa