Liian suuri kalusto heikentää tuottavuutta

Laita kalusto kuntoon vuodelle 2020

Vaikka työkaluista vastaavat esimiehet ja ostajat paneutuvat huolellisesti työkalujen valintaan, he eivät aina pysty jäljittämään kaikkia työkaluja tai eivät tiedä, mitä työkaluja heillä itse asiassa on varastossaan. Kun tällaista tapahtuu, vaikkakin yleensä vahingossa, yrityksen työkaluvarastosta voi muodostua vähän kuin musta aukko, johon menee jatkuvasti aikaa ja rahaa, mutta mitään ei tule koskaan vastineeksi ulos. Tämä aiheuttaa vakavia ongelmia tuottavuudelle.  

McKinseyn raportin mukaan rakentamisen tuottavuus on kasvanut vain 1 %, kun maailman talouden kasvuvauhti on 2,8 % ja valmistusalan kasvuvauhti 3,6 % samalla työpanoksella kuin 20 vuotta sitten. Rakennusalan tuottavuus on polkenut paikallaan jo vuosia - mikä ei tarkoita, että näin täytyy olla jatkossakin.

Tehokkaampaan tuottavuuteen ei tarvita suurempaa työkalumäärää

Tuottavuus on tuotoksen ja yhden panosyksikön suhde. Voi olla erittäin vaikeaa mitata ja selvittää, kuinka sitä voidaan parantaa työmaalla. Oletusarvona on yleensä työn tuottavuus. Yleiseen tuottavuuteen vaikuttavat kuitenkin monet muut tekijät, esimerkiksi ostettujen, työmaalla käytettävien tai varastossa pidettävien työkalujen määrä.  

Rakennusyritys investoi yleensä huomattavia summia työkaluihin, joita se käyttää työtehtävien hoitamiseen ja tehdäkseen sitä kautta voittoja. Jos yritys on kuitenkin sitonut pääomaa ylimääräisiin laitteisiin, joita ei käytetä täysitehoisesti, ne eivät tuota rahaa. Tämä voi johtaa kokonaistuottavuuden laskuun - varsinkin kun varastointi voi olla kallista ja työkaluja on huollettava, ylläpidettävä ja niistä on pidettävä kirjaa.   

Yksi esimerkki siitä, kuinka liian monet työkalut voivat vähentää tuottavuutta, on runsas varatyökalujen määrä. 

Kun työkalu rikkoutuun, työn jatkamiseen käytetään varatyökalua. Vaikka tämä saattaa tuntua tuottavalta, koska työntekijä voi jatkaa työtään keskeyttämättä, varatyökalujen käyttö rikkoutuneen laitteen tilalla ei ole paras tapa hyödyntää työkaluvarastoa. 

Usein nämä varatyökalut jätetään varastoihin, työntekijöiden autoihin tai jopa työmaalle. Vaikka varatyökalujen pitäminen on järkevää, niiden liiallinen määrä haittaa tuottavuutta, sillä varastoituina ne eivät vauhdita töitä eivätkä siksi tuota voittoa.  

Tuottavuus kasvaa, kun tuotos kasvaa panosta nopeammin. Vähentämällä siis investointeja suureen työkaluvarastoon (esimerkiksi liialliseen varatyökalujen määrään) ja huolehtimalla sen sijaan nykyisten työkalujen hyvästä kunnosta, voit lisätä tuottavuutta suoraan.  

Globaalin ohjelmistoyrityksen Intergraphin mukaan työkalu- ja laitepula on yksi tärkeimmistä tuottavuuden heikkenemisen syistä koko toimialalla. Tämä voi olla erittäin turhauttavaa, sillä omistajat ja työntekijät eivät usein tiedä, mistä ongelma johtuu ja miten se korjataan.  

Jos sinusta tuntuu, että lisäät jatkuvasti uusia työkaluja työkaluvarastoosi, mutta käytettävissä olevien työkalujen määrä ei muutu, siihen voi olla monia syitä: 

Kadonneet työkalut 

Monissa yrityksissä on tarvetta tehokkaampiin kalustonhallintajärjestelmiin, sillä niiden käyttämissä perinteisissä prosesseissa työkaluja häviää helpommin. Tämä voi johtua siitä, että työkalun viimeisintä sijaintia ei tunneta, jos se on jätetty väärään paikkaan tai se on unohdettu palauttaa paikoilleen. 

Varastetut työkalut 

Työkaluvarkaudet ovat yleinen ongelma rakennusalalla, ja heikko kalustonhallinta ja -ylläpito pahentavat tilannetta. Aivan kuten kadonneidenkin työkalujen kohdalla, tämä johtuu usein työntekijöiden huolimattomuudesta ja siitä, että he eivät ota vastuuta laitteistaan. 

Vääränlaiset työkalut 

Monet yritykset investoivat suuriin työkalumääriin, mikä ei välttämättä tarkoita, että kyseessä ovat oikeat työkalut juuri tiettyyn työhön. Työkalujen tai laitteiden vaihtaminen kesken työnteon on turhauttavaa työntekijöille ja aiheuttaa sekaannusta, kun samaan aikaan työkaluja pitää etsiä ja käyttää tehokkaasti.

Sen sijaan, että näihin ongelmiin puututaan ja selvitetään niiden syyt, monet yritykset hakevat lyhytaikaista ratkaisua ostamalla lisää työkaluja. Tämä ei ole vain kallista, vaan se on myös tuottamatonta. Vaikka uusien työkalujen hankkimisella voidaan nopeasti estää töiden viivästyminen työmaalla, samat ongelmat toistuvat myöhemmin myös uudempien työkalujen kohdalla.

Paljonko suuren kaluston ylläpito maksaa?

Työkalujen ostohinta on vain yksi kaluston ylläpidon kustannustekijä: suuriin kalustoihin sisältyy paljon piileviä kustannuksia, joita harvoin raportoidaan varastokirjanpidossa.

Muutamia esimerkkejä: 

Korjaus- ja kunnossapitokustannukset

Näitä ovat muun muassa rikkoutuneen työkalun korjaaminen, työkalujen kuljettaminen huoltoon, työnseisaukset ja menetetyt työtunnit työmaalla.

Korjauksen hallinnolliset kustannukset 

Näitä ovat työkalujen varastokirjanpito, korjausprosessin valvominen, työkalun korjauksesta päättäminen, kuljetuksen järjestäminen ja laskujen maksaminen. Mitä enemmän korjauksia on, sitä enemmän nämä hallinnolliset tehtävät maksavat yritykselle. 

Akun vaihto 

Nämä kustannukset aiheutuvat esimerkiksi työkalujen ja akkujen yhteensopimattomuudesta. 

Varatyökalujen vuokrauskulut

Monet yritykset säilyttävät työkaluja usein huomattavasti pidempään kuin tarpeen, mikä johtaa kustannusten nousuun. 

Testaus-, tarkastus- ja ylläpitokustannukset 

Mitä enemmän työkaluja sinulla on, sitä enemmän niitä on huollettava. Jos työkaluja on paljon, on vaikea varmistaa, että kaikki laitteet täyttävät lakisääteiset vaatimukset. Piilevien kustannusten takia suuri työkaluvarasto voi usein heikentää tuottavuutta, koska sen asianmukainen ylläpito ja hallinta on kalliimpaa. Tästä syystä kalusto on järkevää optimoida.

Kaluston optimointi

On olemassa useita tapoja, joilla voit lisätä tuottavuutta optimoimalla kalustosi toimimaan yrityksesi hyväksi. 

Muutamia esimerkkejä:

-  Käytä oikeita työkaluja käsillä olevaan työhön, jotta työntekijät voivat suoriutua tehtävästään mahdollisimman tehokkaasti

-  Vähennä työkalujen määrää poistamalla varastosta kaikki korjauskelvottomat työkalut. 

- Laadi tehokas varasuunnitelma työkalujen rikkoutumisen varalle - ehkä voit ulkoistaa tämän palvelun ja tehostaa näin kalustosi hallintaa.  

- Lisää työntekijöiden vastuunottoa työkaluista varmistamalla, että niistä pidetään hyvää huolta ja ne palautetaan takaisin varastoon käytön jälkeen. 

- Paranna kalustosi hallintaa ja ylläpitoa - ehkä voisit tutkia mahdollisuutta hankkia automatisoidun kalustonhallintajärjestelmän varmistaaksesi työkalujen järjestelmällisen ja tehokkaan seurannan kaikilla työmailla. 

Suuren kaluston ylläpito on tehotonta, kallista ja turhauttavaa kaikille osapuolille, joten sinun ja yrityksesi on järkevää vähentää näitä ongelmia kalustoa optimoinnilla. Tällä voi olla suora vaikutus työmaahan, sillä se vähentää kustannuksia ja työnseisauksia ja parantaa yleistä tuottavuutta. 

Jos haluat tietää lisää siitä, miten tuottavuutta voidaan parantaa eri työmailla, lataa ilmainen Tuottavuuden parantaminen -oppaamme. Se sisältää kaiken tarvitsemasi tiedon rakentamisen tuottavuuden määrittelemisestä aina työmaan optimointiin tuottavuuden parantamiseksi.  

Jaa