Koronavirus muutti työnteon

7 tarinaa työskentelystä Hiltillä näinä poikkeusaikona

Aleksi Lempinen - Hilti Myymälä

ALEKSI LEMPINEN

Työskentelen Tampereen Hilti myymälässä ja normaaliin työpäivääni kuuluu erilaiset myymälärutiinit sekä itse myyntityö asiakkaiden tarpeiden kartoittamisen ja tuotedemojen jälkeen.

Kun koronavirus tuli, se muutti meidän työntekoa ja tällä hetkellä myymälässä on käytössä ”kioskimalli” eli asiakkaat pääsevät pienelle rajatulle alueelle myymälän eteiseen. Keräämme sitten asiakkaan tarvitsemat tuotteet heille ja viemme ne ovelle eli käytännössä normaalia myyntityötä ei juuri nyt ole, koska asiakkaat eivät tällä hetkellä pääse liikkumaan myymälässä.

Hilti on tukenut hyvin tämän kriisin ja muutoksen aikana ja olemme esimerkiksi aloittaneet työskentelemään vuoroissa, jotta saisimme minimoitua mahdolliset tartunnat myös työkavereiden kesken. Meitä myyjiä on tsempattu paljon ja annettu kiitosta hyvin tehdystä työstä ja nopeasta reagoinnista muuttuneisiin työoloihin.

Hilti on toiminut mielestäni hyvin luotettavasti tilanteessa ja esimerkiksi kartoittanut erilaisia skenaarioita tulevaisuuden kannalta ja me työntekijät olemme saaneet todella paljon informaatiota viruksen vaikutuksesta liiketoimintaamme. 

Mirkka Talsi - Account Manager

MIRKKA TALSI

Työskentelen Account Managerina talotekniikkapuolella ja normaali työpäiväni koostui asiakastapaamisista työmaalla, jossa esittelin työkalujamme ja palveluitamme sekä muita ratkaisujamme asiakkaiden tarpeisiin.

Vaikka työnteko itsessään on nyt muuttunut, perusajatus työssä on edelleen sama eli olla luotettava yhteistyökumppani asiakkaille. Tapaamiset ovat vaihtuneet enemmän puhelimen tai Teamsin välityksellä käytäviin keskusteluihin.

Työnantajana Hilti on loistava ja tässäkin tilanteessa nousee esille erityisesti, kuinka paljon Hilti pitää työntekijöistään huolta. Hilti reagoi tilanteeseen nopeasti ohjaten meidät etätöihin, jottei henkilökunta sairastu ja samalla pitämään huolta omalta osalta myös asiakkaiden terveydestä.

Meidät pidetään jatkuvasti tietoisina meneillä olevasta tilanteesta ja saamme tukea nykytilanteessa työskentelyyn ja meitä kannustetaan löytämään uusia ratkaisuja. Etätyö tuo omat haasteensa, mutta uskon meidän yhdessä löytävän muuttuneessa tilanteessa uusia työtapoja, jotka jäävät elämään tilanteen normalisoituessa. Koska päivät eivät koostu toimistoissa ja työmailla käymisestä, tarjotaan meille loistava mahdollisuus kehittää itseämme päivittäisten webinaarikoulutusten kautta.

Esimieheltä saatu tuki on myös tärkeä. Esimiehen aito huoli meidän terveydestä sekä päivittäinen tuki muuttuneessa tilanteessa ovat olleet avaintekijät työmotivaation ylläpidossa, kun töitä tehdään kotoolta käsin. Loistava esimerkki tästä on tiimipalaverimme, jolloin lähdimme porukalla ulos lenkille ja palaveri pidettiin puhelimen välityksellä jokaisen saaden lisää virtaa upeasta kevätsäästä.

Elias Hartikka - Facade Specialist

ELIAS HARTIKKA

Työskentelen Hiltillä julkisivuspesialistina ja vastaan yhdessä kollegoideni kanssa Hilti Eurofox – julkisivujärjestelmän myynnistä ja projektien hoitamisesta.

Ennen koronan tuomaa poikkeustilaa normaaliin työpäivääni kuului asiakkaiden tapaamista julkisivuprojekteihin liittyen ympäri Suomea. Tapaamiset ovat pääsääntöisesti Eurofox - järjestelmän asennuskoulutuksia ja teknistä konsultaatiota asiakkaiden työmailla sekä rakennesuunnittelutoimistoissa.

Koronan myötä päivittäinen työskentelyni on oikeastaan muuttunut vain tapaamisten osalta. Kasvotusten pidettävien tapaamisten sijaan projektitapaamiset siirrettiin Teams- ja puhelinpalavereihin siirtyminen on käynyt yllättävän helposti ja tapaamisten laatu on säilytynyt edelleen korkeana. Etätyöskentely on poistanut työpäivistäni matkustamisen, mikä on tuonut päiviini lisää tehokkaita työtunteja. 

Työntekijöiden turvallisuus ja terveenä pysyminen on Hiltillä kaiken etusijalla ja se näkyi hyvin nopeasti, kun työntekijät ohjeistettiin siirtymään etätöihin ja minimoimaan kontaktit hyvinvoinnin ylläpitämiseksi jo ennen hallituksen virallisia ohjeistuksia. Etätyöskentelyn tueksi Hilti tarjoaa työntekijöilleen kattavan valikoiman erilaisia koulutuksia, mahdollisuuksia kehittää itseään sekä jatkuvasti muistutetaan huolehtimaan niin henkisestä kuin fyysisestä hyvinvoinnista myös etätöitä tehdessä. Pidän myös suuressa arvossa yrityksen avointa kommunikaatiota tilanteen vaikutuksesta yritykseen.

Saana Seppälä - Regional Account Manager

SAANA SEPPÄLÄ

Ennen koronan tuomaa poikkeustilaa normaaliin työpäivääni kuului asiakkaiden kanssa tapaamisia kasvokkain sekä etäpäiviä, jolloin valmisteltiin tulevia tapaamisia ja edistettiin käynnissä olevia business caseja.

Poikkeustilanteen myötä kasvokkain tapahtuvat tapaamiset ovat vaihtuneet verkon välityksellä hoidettaviksi ja asiakkaiden kanssa on oltu enemmän myös yhteyksissä puhelimitse. Muilta osin työ ei ole muuttunut - keittiönpöytä vain on tullut entistä tutummaksi.

Hiltillä tilanteeseen on suhtauduttu sen vaatimalla vakavuudella ja koen, että meistä työntekijöistä on pidetty ekstra-hyvää huolta. Tilanne on meille kaikille täysin uusi, mutta Hilti on mielestäni antanut hyvät eväät toimia tässä poikkeustilanteessa. Yritys on antanut mahdollisuuden itsensä kehittämiseen sekä luonut malleja, miten etänä pystyy oman työnsä parhaiten hoitamaan ja muistuttanut huolehtimaan omasta sekä läheisten hyvinvoinnista.

Otso Roine - Tuotepäällikkö

OTSO ROINE

Toimin Hiltillä palokatko- ja talotekniikan kannakointituotteiden tuotepäällikkönä ja ennen poikkeustilaa tein töitä lähes päivittäin toimistollamme.

Koronan myötä työt siirtyivät kotioimistolle mutta päivittäiset työtehtävät eivät ole kovin merkittävästi muuttuneet vaan vain muuttaneet muotoaan. Viestintä on vaihtunut kokonaan digialustoille ja puhelimeen. Työmääräni on jonkin verran kasvanut, sillä työhöni on liittynyt normaalia enemmän koulutusten järjestämistä, myyntitiimiemme teknisen markkinoinnin tukea ja poikkeustilaan liittyvien muutosten hallintaa tuoteryhmieni myymisessä.

Hilti on tukenut työntekijöitä uuteen tilanteeseen sopeutumisessa moni eri tavoin. Olemme saaneet mm. uusia digitaalisia sovelluksia helpottamaan kommunikaatioita ja jatkuvasti päivittyvää tietoa, kuinka koronavirus on vaikuttanut yritykseemme ja kollegoihimme Suomessa ja ympäri maailmaa. 

Joonas Tukiainen - Account Manager

JOONAS TUKIAINEN

Aloitin Account Managerina maaliskuussa eli samaan aikaan, kun koronavirus alkoi vaikuttamaan työntekoon.

Ennen työskentelyn siirtymistä kotitoimistoille ehdin aloittaa perehtymisen Hiltin järjestelmiin, käydä tutustumassa kollegoiden arkeen Jyväskylässä ja Joensuussa sekä tutustua Hiltin huollon toimintaan. Näkyvimpiä tähän astisia muutoksia on kenttäpäivien sekä koulutusviikon siirtyminen pidettäväksi etänä.

Tilanteesta huolimatta perehdytykseni työhön on sujunut oikein hyvin ja vaikka tilanne on tuonut muutoksia koulutussuunnitelmaan, se on lisännyt omaa vastuuta perehdytysjakson aikana. Hilti on reagoinut mielestäni erinomaisesti vallitsevaan tilanteeseen lisäämällä sisäistä viestintää päivittäen nykyistä tilannekuvaa ja järjestämällä avoimia kyselytunteja, missä on mukana koko henkilöstö. Lisäksi Hilti on lisännyt sisäisten koulutuksien määrää, joka vahvistaa kunkin Hiltiläisen kokonaisvaltaista osaamista toimia asiakkaidemme kumppanina.

Ingvar Junolainen - Asiakaspalvelu

INGVAR JUNOLAINEN

Työskentelen Hiltin asiakaspalvelussa ja erityisesti toimin myyntimme tukena Työkalupalvelu-asioissa. Teen työni puhelimessa ja sähköpostien välityksellä, joten korona-tilanne ei ole paljon muuttanut itse työn tekemistä muuten kuin, että olen siirtynyt kotitoimistolle. 

Sisäiset teams -palaverit ja webinaarit ovat lisääntyneet huomattavasti, tarjoten näin kontakteja kollegoiden välillä ja mielenkiintoista sisältöä itsenstä kehittämiseen. Työmäärä itsessään on pysynyt lähes muuttumattomana, mikä yrityksen kannalta on loistavaa asia.

Mielestäni Hilti yrityksenä reagoi loistavasti tilanteeseen ja ihmiset ohjattiin etätöihin ennen virallisia määräyksiä edustakunnalta. Hilti on tässä poikkeustilanteessa ottanut huomioon myös asiakkaamme poistamalla rahtikulut tilauksilta ja pyrkinyt vähentämään ihmiskontakteja epidemian taltuttamiseksi.  

Jaa