Projektien paisuminen rakennusalalla

Miten kaluston hallinta voi auttaa välttämään sen

Scope creep in construction

Projektien paisuminen tarkoittaa yllättävistä syistä johtuvaa projektin laajentumista ja monimutkaistumista. Yleisen väärinkäsityksen mukaan projektin paisumista aiheuttavat vain suoranaiset projektiin tehdyt muutokset, kuten esimerkiksi asiakkaan tekemät muutokset ja kalliit suunnitteluvirheet. 

Projektien paisuminen voi kuitenkin tarkoittaa mitä tahansa hallitsemattomia välillisiä haasteita, jotka vaikuttavat projektin onnistuneeseen toteutumiseen, kuten esimerkiksi työkalujen hajoamisen tai säännöstenvastaisuuden aiheuttamat ennakoimattomat seisonta-ajat ja projektin sovittuihin aikatauluihin liittyvät viivästykset.

Projektien paisuminen on eräs rakennussektorin suurimmista haasteista, ja uusimpien alan tilastotietojen mukaan rakennusprojektien onnistumisaste näyttää huolestuttavalta:

  • - Vain 64 % rakennusprojekteista saavuttaa tavoitteensa
  • - Organisaatiot menettävät vuosittain 77 miljoonaa puntaa jokaista tehtyä 70 miljardin punnan investointia kohde
  • - Kustannukset ylittyvät keskimäärin 59%
  •  - Aikataulut ylittyvät keskimäärin 74%

Tässä blogissa tarkastellaan rakennussektorin projektien paisumisen syitä ja annetaan muutamia käytännönesimerkkejä siitä, miten asianmukainen kalustonhallinta voi auttaa minimoimaan viime hetken ongelmien aiheuttamat ja projektin sovittuun valmistumiseen sekä budjettiin kohdistuvat välilliset vaikutukset.

Tämän blogin kirjoitusten sarjan tarkoituksena on kertoa ja neuvoa, miten kalustoa ja työvoimaa voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin.  Voit lukea muut kirjoitukset täältä. 

Mistä rakennusprojektien paisuminen johtuu?

Projektin laajuuden muuttuminen virallisten, epävirallisten, dokumentoitujen ja dokumentoimattomien syiden vuoksi on yhä yleisempää rakentamisessa. Syitä on lukemattomia, mutta rakennusyhtiöille aiheutunut vahinko voi olla suorastaan räjähdysmäistä: suuremmat vastattavat, pienempi tuotto ja maineelle aiheutunut vahinko ovat näistä näkyvimpiä.

Projektin paisumisen syyt voivat olla moninaiset, ja olemme laatineet luettelon yleisimmistä asiakkaidemme kohtaamista haasteista:

Tavoitteita ei kyetä saavuttamaan

Jokaisen onnistuneen projektin on täytettävä kaksi vaatimusta: valmistuttava aikataulussa ja pysyttävä budjetissa. Nämä tavoitteet jäävät kuitenkin usein saavuttamatta, ja rakennusyhtiöt eri puolilla maailmaa eivät pysy alun perin laatimissaan projektisuunnitelmissaan.

Yllättävät projektien muutokset vaikeuttavat epäilemättä aikataulussa pysymistä, mutta myös yrityksen sisäisillä ongelmilla voi olla aivan yhtä tuhoisia vaikutuksia toiminnan sujuvuuteen. Puutteellinen viestintä tiimien välillä ja kalliit hallinnolliset virheet voivat tuhota projektin aivan yhtä tehokkaasti kuin viime hetken muutoksetkin. 

Teknologian ja kaluston hallinnan yhdistämisen avulla hallinnon työntekijät voivat helposti viestiä keskenään organisaation kaikilla tasoilla, ja samalla perusteellinen näkyvyys sekä joustavuus varmistavat toiminnan ja logistiikan sujuvuuden.

Lue lisää siitä, miten kaluston hallinta voi auttaa vähentämään hallintokustannuksia. Blogi löytyy täältä.

Tulojen menetys

Tulojen menettäminen ja budjetin ylittyminen on valitettavan tuttua useimmille rakennussektorin ammattilaisille. Syyt ovat lukemattomat, mutta usein hitaasti kertyvät piilevät kustannukset ovat suurin syy kulujen käsistä karkaamiseen.

Asianmukainen kalustonhallintajärjestelmä voi auttaa varmistamaan kaikkien laitteiden ja työkalujen sekä niiden tarpeellisten tietojen kirjaamisen järjestelmään. ON!Track -kalustonhallintaratkaisun ansiosta olet täysin selvillä siitä, mitä laitteita sinulla on, missä ne ovat, kuka niitä käyttää ja milloin ne on huollettava.

Työmaavarkauksien määrä laskee, työkalujen etsimisen aiheuttama seisonta-aika vähenee ja yrityksesi sekä henkilöstösi vastaavat säännöksiä todistusten ja huoltoaikojen tehokkaan seurannan ansiosta. Yrityksesi ei enää tuhlaa jo hankittuun mutta käyttämättä jääneeseen kalustoon, ja kaikki tarpeelliset resurssit ovat aina käytettävissä.

Korkeat kustannukset ja aikataulujen ylittyminen

Varastetut laitteet, kadonneiden työkalujen etsintään kulunut aika, tarkastus- ja huoltoaikataulujen sekä henkilöstön todistusten voimassaoloaikojen heikko läpinäkyvyys voi johtaa todella merkittäviin projektikustannuksiin ja aikataulujen ylittymisiin.

Terveys ja turvallisuus ovat rakennussektorin suurimpia haasteita, mutta työmailla ei useinkaan ajatella sitä, että ne voivat vaikuttaa merkittävästi kulujen kasvuun rikkoontuneiden laitteiden, yllättävän seisonta-ajan ja säännöstenvastaisuudesta johtuvien sakkojen sekä oikeustoimien muodossa. 

Kalustonhallintajärjestelmä voi auttaa taistelussa aikataulujen ja budjetin ylittymistä vastaan perusteellisen tietojen hallinnoinnin ja käytännöllisten oivallusten ansiosta. Voit analysoida kaluston käyttöön ja huoltoon liittyviä raportteja, seurata työmääräyksiä ja huolto- sekä tarkastusaikatauluja ja varmistaa samalla, että laitteet vastaavat aina lakisääteisiä määräyksiä, ovat turvallisia käyttää ja ovat hyvässä käyttökunnossa. 

Tehokas viestintä tekee työvirrasta sujuvampaa ja tehostaa huomattavasti työskentelyä rakennustyömaalla. Kalustonhallintajärjestelmän avulla pystyt minimoimaan kadonneiden tai varastettujen laitteiden ja hallinnollisten virheiden vaikutukset projekteihin, ja voit myös vähentää kustannuksia, hallinnoida projekteja proaktiivisesti sekä toteuttaa projektit sovitussa aikataulussa.

Olemme laatineet ilmaisen ladattavan sähköisen kirjan "Johdanto rakennusteollisuuden kalustonhallintajärjestelmään" auttaaksemme sinua ymmärtämään paremmin, miten kaluston hallinta voi auttaa parantamaan rakennustoimintaasi. Lataa oma kappaleesi alla olevasta linkistä.

Jaa