MILLOIN BETONISKANNEREITA JA TUNNISTIMIA KÄYTETÄÄN

Tunnistustyökalujen ja -järjestelmien tyypilliset käyttökohteet

Hilti detection systems typical applications

On helppo osua piilossa olevaan kohteeseen työmaalla työskentelyn aikana.

Siksi Hiltin tunnistusjärjestelmät on tarkoitettu putkien, jännitteisten johtojen ja raudoitusten löytämiseen, jottei niihin osuta porauksen, timanttiporauksen, sahauksen tai leikkuun aikana.

Langattomat tunnistusjärjestelmämme ovat iskun-, pölyn- ja vedenkestäviä ja ne on tarkoitettu seuraaviin käyttötarkoituksiin:

• Metallisten ja ei-metallisten upotettujen kohteiden paikantaminen betonissa, tiilissä, muurauksessa ja muissa pohjamateriaaleissa.

• Raudoituksen rikkomaton rakennetestaus – arvioi betonipeitteen paksuus, raudoituksen sijainti, koko ja mitat.

• Putket – löydä metalliset ja ei-metalliset putket, kuten muovi- ja PVC-putket.

• Jännitteiset johdot – paikanna sähköjohdot.

• Muut kohteet – paikanna puu, rakenneteräksiset vahvisteet, ankkurijänteet (PT-kaapelit), ankkirijänteet (PS-jänteet), betonipalkit ja muut.

• Löydä monien upotettujen kohteiden monimutkaisia asetteluja laajalta alueelta – tämä on erityisen hyödyllistä suurissa rakenteissa kuten silloille tai tunneleille.

• Löydä poranterien ulostulopisteitä, mittaa poranterien pituudet ja kulmat.

Nämä kaikki auttavat asettamaan ankkurit ja raudoitukset oikein ja välttämään osumat sekä poranterien vauriot.

KYSY INSINÖÖRILTÄ

TUNNISTUSJÄRJESTELMIEN TYYPILLINEN KÄYTTÖ

Hilti PS 250 Ferroscan detection system

Rakenneanalyysi ja tarkastukset

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Betonin poraus, timanttiporaus, sahaus ja leikkuu

Hilti PS 200 Ferroscan detection system

Rakennusten hyväksymistarkastukset leikkuu

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Seismiset päivitykset

Hiltin tunnistustyökalujen ja -ohjelmistojen käyttö tarjoaa monia etuja.
Niillä vältetään leikkaaminen nykyisiin rakenteisiin.
Ne parantavat turvallisuutta ja estävät onnettomuuksia työmaalla, kuten jännitteisen johdon tai PT-kaapelin katkaisun.
Ne auttavat myös välttämään projektin viiveitä ja pienentävät kalliiden rakennevaurioiden, -korjausten ja -kunnostuksen riskiä.

RIKKOMATON RAKENNEANALYYSI - RAUDOITUS

Hilti PS 250 Ferroscan -järjestelmä on tarkoitettu erityisesti raudoitusten tarkastukseen ja rikkomattomaan rakenneanalyysiin, ilman että nykyrakenteeseen tarvitsee porata reikiä:

• Paikanna jälkiasennettu raudoitus, maks. 40 cm, kuivasta betonista.

• Analysoi betonipeitteen paksuus maks. 10 cm syvyyteen saakka.

• Skannaa suuria betonialueita nopeasti ja helposti.

Voit käyttää Hilti PS 250 Ferroscan -järjestelmää työmaan merkintään skannatessasi - reaaliaikaisilla 2D- ja 3D-kuvilla, jotka näkyvät skannerin näytössä.

Jos tarvitset yksityiskohtaisemman analyysin skannaustuloksista, voit käyttää Hilti PROFIS Detection- ja Ferroscan Map -ohjelmistoa.

Hilti PS 250 Ferroscan System and PSA 200 Tablet

HILTI PS 250 FERROSCAN -JÄRJESTELMÄ

Paikanna raudoitus betonissa, arvioi sen koko ja halkaisija sekä betonipeitteen paksuus. Tallenna skannaustiedot ja vie ne myöhemmin Hilti PROFIS -ohjelmistoon tarkempaa rakenneanalyysia varten.

Lue lisää
Hilti PROFIS Detection software

HILTI PROFIS DETECTION -OHJELMISTO

Analysoi skannaustiedot yksityiskohtaisesti, tulosta tilastoraportteja, arkistoi skannaustiedot myöhempää käyttöä varten ja integroi ne muihin CAD-ohjelmistosovelluksiin.

Lue lisää

PIILOSSA OLEVIEN KOHTEIDEN TUNNISTUS ENNEN PORAUSTA, LEIKKAUSTA TAI TIMANTTIPORAUSTA

IUpotettujen putkien, raudoitusten, kaapelien ja muiden piilossa olevien kohteiden tunnistaminen on tärkeää ennen porauksen, timanttiporauksen, leikkuun tai sahaamisen aloittamista - jotta vältetään osumat, vauriot ja mahdolliset hintavat korjaukset:

• Raudoitus - jos poraat raudoitukseen, voit vaurioittaa sen betonipeitettä sekä omia työkaluja ja poranteriä.

• Ankkurijänne (PT-kaapeli) – jos poraat PT-kaapeliin, voit tuhota rakennuksen rakenteellisen vakauden ja turvallisuuden. Se on myös hengenvaarallista, koska jänteen jakautuessa kahtia se voi liikkua nopeasti ulos betonirakenteesta ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

• Sähköjohto (jännitteinen kaapeli) – voit saada sähköiskun tai vakavia vammoja tai jopa kuolla.

• Vesiputki – jos poraat vesiputkeen tai vesitäytteisiin huokosiin, voit vahingoittaa rakennusta vuodoilla.

• Metalliverkko – jos poraat metalliverkkoon, rakennepalkkeihin, ankkureihin tai muihin upotettuihin kohteisiin, voit myös aiheuttaa kalliita vahinkoja.

Parhaita Hiltin tunnistusjärjestelmiä näihin tilanteisiin ovat:

Hilti PS 50 Multidetector

HILTI PS 50 -MULTITUNNISTIN

Hyödyllinen monikäyttöinen työkalu, joka paikantaa monia erilaisia kohteita eri pohjamateriaaleista enimmäissyvyyteen 15 cm saakka. Hilti PS 50 -multitunnistin paikantaa metalli- ja muoviputket, jännitteiset johdot, puun, metalliraudoituksen ja muut.

Mere information
Hilti PS 250 Ferroscan System and PSA 200 Tablet

HILTI PS 250 FERROSCAN -TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ

Tarkoitettu rikkomattomaan testaukseen raudoituksen paikantamiseksi betonista raudoituksen koon ja halkaisijan sekä betonipeitteen syvyyden arviointia varten.

Mere information
Hilti PS 1000 X-Scan detection system and PSA 200 Tablet

HILTI PS 1000 X-SCAN -TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ

Tarkoitettu laajojen alueiden skannaukseen ja metallisten sekä ei-metallisten kohteiden, myös jännitteisten johtojen paikantamiseen, kun ne sijaitsevat pohjamateriaalien useissa kerroksissa enintään 30 cm syvyydessä.

Mere information

PYYDÄ ILMAINEN ESITTELY PAIKAN PÄÄLLÄ

Ota yhteyttä paikalliseen Hilti-tiimiin ja pyydä ilmaista esittelyä tai lisätietoa. Autamme mielellämme työmaalla, internetin kautta ja puhelimitse.

Jaa