Kokonaisrakentamisen työnkulku

Oletko vielä sitä mieltä, että tietomallit on tarkoitettu vain suunnittelutiimeille? Mietipä vielä.

Korkean teknologian menetelmät eivät ole vain tämän päivän villitys: ne ovat avain, joilla voidaan hallita niukkoja resursseja. Tietomallinnuksen suunnittelupalvelujen ja digitaalisten rakennustyökalujen ansiosta kaikki suunnittelun, rakentamisen tai kiinteistöjen hallinnan parissa työskentelevät voivat päivittää menetelmät tehokkaaksi, kokonaisvaltaiseksi prosessiksi. Lue yleisistä käyttötapauksista, joissa tuottavuus on parantunut kokonaisvaltaisen työnkulun ansiosta - ennen rakentamista, sen aikana ja sen jälkeen.

 

Kokonaisvaltaisen työnkulun tarjoamat hyödyt

Suunnitteluvaiheessa

 • Arvoanalyysi
 • Yhteensopivuuden tarkistaminen
 • Eri toimialojen koordinointi Hiltin tietomallinnuksen suunnittelupalvelut
 

Rakennusvaiheessa

 • Esivalmistus
 • Läpinäkyvä logistiikka
 • Tietomallista työmaalle Digitaalinen dokumentointi/validointi
 

Rakennuksen käytön aikana

 • Toimintavalmius
 • Ylläpidon hallinta
 • Työmaalta tietomalliin
 • Toteumamallin dokumentaatio Toimintojen optimointi
 
50 %

maks.
säästö materiaalikustannuksissa

50 %

maks.
säästö rakentamisajassa

0 x

suunnittelupäätöstä työmaalla
ennakoivan suunnittelun ansiosta

4-6 viikon

potentiaali
työvoiman säästö

Suunnittelu

Suunnittelun optimointi tietomallinnuksen ja kokonaissuunnittelun avulla

Usean toimialan LVIS-kannakoinnit - pienemmät materiaalikustannukset ja nopeampi asennus

Tietomallinnuksen avulla kaikki LVIS-asennukset suunnitellaan keskitetysti ennen rakentamisen aloitusta, mikä mahdollistaa usean toimialan kannakoinnit.  Näin säästetään materiaalia, vältetään improvisoituja ratkaisuja työmaalla ja lyhennetään rakentamiseen menevää aikaa.

 

Arvoanalyysi - turvallisemmat ja tehokkaammat rakennukset

Kerro meille, mitä projektisi vaatii, ja me suunnittelemme sen. Jos esimerkiksi etusijalla ovat standardointi, joustavuus tai muunneltavuus, toimitamme juuri sitä varten optimoidun ehdotuksen.

 

LVIS-kannakointien yhteensopivuuden tarkistaminen - improvisoitujen ratkaisujen välttämiseksi työmaalla

Kun tiedät, missä törmäyksiä syntyy jo ennen töiden aloittamista työmaalla, voit välttää tilapäisiä ratkaisuja. Selkeä 3D-visualisointi helpottaa suunnittelun optimointia - jo paljon ennen rakentamisen alkamista.

 

Työmaalta tietomalliin -mallin luominen - takaa luotettavan dokumentoinnin

Erityisesti vanhempien rakennusten kohdalla käytettävissä olevat tiedot voivat sijaita hajallaan. Työmaalta tietomalliin -skannauslaitteet tuottavat yksityiskohtaisia malleja ml. seinät, laatat, harjateräkset ja tietyt LVIS-elementit. Saat mielenrauhan, kun suunnitelmasi vastaa todellisuutta.

 

Rakentaminen

Miten tietomalli auttaa pitämään työmaat aikataulussa

Varustelu, leikkaus ja ennalta kokoaminen säästävät aikaa ja työvoimaa

Yksityiskohtaisen tietomallin ansiosta esivalmistus on helpompaa. Asennuskuvien vienti tapahtuu muutamalla klikkauksella. Kokoonpanovaihe työmaalla voidaan jättää väliin, mikä tarkoittaa vähemmän rakennusjätettä ja virheitä ja tuo ajansäästöä.

 
Katso video

Tehokkaampi logistiikka - tiedät aina missä ja milloin materiaali sijaitsee

Paikannus ja seuranta suunnittelusta valmistukseen ja siitä edelleen työmaalle on paljon tarkempaa, kun siirrytään käyttämään kokonaisvaltaista digitaalista työnkulkua. Voit olla varma, että saat oikean materiaalin oikealle työmaalle oikeaan aikaan.  

 
Katso video

Tietomallista työmaalle - nopeaa työmaan suunnittelua

Tietomallista työmaalle tarkoittaa käytännössä porauspisteiden ja valettujen komponenttien, esimerkiksi valukiskojen tai palokatkokaulusten, ohjattua kohdentamista. Edistyneet mittatyökalut lukevat tiedot suoraan BIM-tiedostosta ja käyttävät sisäänrakennettua laseria pisteiden kohdistukseen mallista todelliseen ympäristöön. Valuratkaisut lisäävät tuottavuutta merkittävästi säästämällä työvoimakustannuksia, lisäämällä joustavuutta asennuksen jälkeen ja vähentämällä eri työvaiheiden määrää.

 

Validointi - välitön varmistus siitä, että rakennus on vaatimusten mukainen

Kokonaisvaltaisessa prosessissa tietomallinnus perustuu yhden totuuden tietoon. Validointiprosessien integrointi helpottuu: Tietomallinnus näyttää asennuspaikat, ja siihen liittyvä todiste voidaan linkittää malliin dokumenttien tuottamisen helpottamiseksi. Eri työkalut, kuten momentinsäätömoduulilla varustetut iskuvääntimet tai ohjelmistot, kuten Firestop Documentation Manager, tallentavat validointitiedot automaattisesti asennuksen aikana.

 
Katso video

Käyttö

Tietomallinnuksen edut kiinteistön hallinnassa

Työmaalta tietomalliin - tarkka ja täydellinen toteumamallin dokumentaatio

Aikaa ei tarvitse hukata sen tutkimiseen, miten asennustyöt on tehty, tai mitä tuotteita pitää tilata lisää.  Laserskannerit ja kehittyneet mittalaitteet tarjoavat tarkat ja yksityiskohtaiset 2D- ja 3D -piirustukset. 

 

Validointi ja käyttövalmius

Kaikki rakennuksen turvajärjestelmistä ja tarkastuksesta vastaavat henkilöt tietävät, miten paljon paperityötä tarvitaan. Laserskannerit ja tietomallipohjainen dokumentointi antavat varmuuden toteumamallin dokumentaation hyödyllisyydestä rakennuksen koko elinkaaren aikana.

 

Suunniteltu sujuvaan ylläpitoon

Yhteistyössä Hiltin kanssa ylläpitovaatimukset voidaan sisällyttää suunnitteluun jo projektin alkuvaiheessa. Saamasi ehdotukset optimoidaan rakennuksen koko elinkaarelle, erityisesti asuttujen kiinteistöjen tehokasta ylläpitoa varten. 

 

Hiltin tietomallinnuksen suunnittelupalvelut

Tietomallinnuksen avulla vältetään tuhlausta ja ongelmien selvittelyä työmaalla. Otetaan esimerkkinä LVIS-suunnittelu. Ilman tietomallinnusta jokainen toimiala suunnittelee kannakointirakenteet - lukemattomat kiskot, trapetsit, vaijerit - erikseen työmaalla. Tietomallinnuksen avulla kaikkien toimialojen suunnittelu voidaan tehdä yhdellä kertaa, niin että yhteiskannakointi on mahdollista. Näin vähennetään materiaalikustannuksia, lyhennetään asennusaikaa ja vältetään improvisoituja ratkaisuja työmaalla.

Voit tilata Hiltin BIM-projektipäälliköltä nämä ja muut tuottavuusedut Hiltin neljän pääasiallisen palvelun kautta:

 

1. BIM Puitesuunnittelu

Asettaa selkeän lähtökohdan, jossa kokonaishanke jaetaan eri osiin ja vaiheisiin niin, että kokonaisratkaisu säilyy edelleen optimoituna.

Palvelun sisältö:

 • Projektin pilkkominen yksittäisiksi sovelluksiksi
 • Optimoitu kaaviosuunnittelu LVIS-kannakoinneille
 • Hilti-palvelutarjous suunnittelupalveluihin
 
Puitesuunnittelupalvelun kuvaus

2. Suunnittelu

Tavoitteena kehittää konseptit kannakointiratkaisuiksi, jotka määritellään suunnitteluraporttien avulla.

Palvelun sisältö:

 • Suunnitellut LVIS-kannakoinnit (vakioratkaisut)
 • Suunnitteluraportit
 • Erilliset yhteensopivuus- ja poikkeusraportit
 
BIM Yleissuunnittelun palvelukuvaus BIM Poikkeussuunnittelun palvelukuvaus

3. BIM Tietomallinnus

Lisää suunnitellut kannakoinnit tietomalliin ja raportoi ongelmista, jotka voivat vaatia suunnitelmien muuttamista.

Palvelun sisältö:

 • Yhdistelmämalliin lisätyt kannakointiratkaisut
 • Raportti poikkeuksista (ongelmista)
 
BIM Mallinnuspalvelun kuvaus

4. Asennuskuvat ja määräluettelot

Suunnitelmien sujuvampaan siirtoon toimistosta työmaalle.

Palvelun sisältö:

 • Asennuskuvat
 • Havainnekuvat
 •  Tietomallista työmaalle -tiedot
 • Määräluettelot
 • Ehdotukset leikkaus-, varustelu- ja kokoamispalveluihin
 
Asennuskuvien ja määräluettelojen toimituspalvelu

Kehittyneet rakennustyökalut säästävät aikaa ja työvoimaa

Valuun jätettävät palokatkokaulukset

Kuvittele esiasennetut palokatkotuotteet kuten palokatkokaulukset ja passiivinen palosuojaus kaapelien/putkien läpivienneille yhdessä. Ne voidaan sisällyttää tietomalliin. Hiltin valuun jätettävät palokatkokaulukset eivät vaadi hidasta ja vaikeasti tarkistettavaa tiivistämistä palokatkovaahdoilla tai -levyillä, mikä säästää huomattavasti aikaa ja vaivaa.  

 
Konfiguroi ja osta valuun jätettävä palokatkotuote Lataa Revit® Family -perhe

Kehittyneet mittalaitteet

Hiltin uusimmat työmaan mittalaitteet lukevat tiedot suoraan BIM-tiedostosta - manuaalista piirustusvalmistelua tai pisteen valintaa ei tarvita. Siirtyminen digitaalisiin työkaluihin tekee työmaiden mittaamisesta paljon nopeampaa, ja työn voi hoitaa yksi henkilö.

 
Katso, miten tietomallipohjainen työmaan mittaus toimii Ominaisuudet, sovellukset ja tekniset tiedot

AT-järjestelmä

When fitted with the AT module, compatible impact wrenches can automatically torque and re-torque anchors in compliance with approvals. The tool also saves installation data for inspection reports.

Hyväksytyt kiinnitykset nopeammin

OTA HILTI MUKAAN

Käytä Hiltin korkean teknologian kiinteistöhallintaratkaisuja tehokkaampaan ylläpitoon

Vaikka olisit kokenut tietomallinnuksen käyttäjä, ala kehittyy niin nopeasti, että uusia mahdollisuuksia helpottaa ylläpitoa, tarkastuksia ja hallintoa ilmestyy joka päivä. Ota yhteyttä lähimpään Hilti BIM-asiantuntijaan varmistaaksesi, ettei yrityksesi menetä mitään mahdollisuuksia, sillä rakennusteollisuus digitalisoituu ja automatisoituu vauhdilla.

 

Jaa