KOEKUORMITUSPALVELU

Koekuormituspalvelu Hiltin jälkiasennetuille ankkurointipisteille

Hilti onsite testing

Kiinnitysten kapasiteettien testaaminen voi olla tarpeellista kun alustana on esimerkiksi muuraus tai vanha pohjamateriaali, jonka lujuusarvot eivät ole tiedossa. Tämä pätee, jos pohjamateriaali ei ole ETA-hyväksynnän tai Hiltin teknisten tietojen mukainen – esimerkiksi hyvin vanhojen rakennusten kohdalla kun pohjamateriaalia ei voida tarkasti määritellä.

Paikan päällä suoritettavan testauksen tuloksena määritetään pohjamateriaalin kestävyys ja saadaan suositus projektiin soveltuvasta ankkurityypistä. Koekuormituspalvelu voidaan tehdä joko ainetta rikkovalla tai ainetta rikkomattomalla menettelyllä riippuen testin tarkoituksesta.

MITEN KOEKUORMITUSPAVELUA VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ

Voit hyödyntää paikan päällä suoritettavaa testausta suunnitteluvaiheessa ja kiinnikkeen asentamisen jälkeen.

Testaus paikan päällä suunnitteluvaiheessa

Suunnitteluvaiheen aikana - määritä pohjamateriaalin kestävyys ja vaatimuksiin sopivin kiinnike. 

Testaus paikan päällä asennuksen jälkeen

Asennustyön laadun ja turvallisuuden määrittäminen voi olla tarpeen kiinnikkeiden asentaminen jälkeen. Rakennusten omistajat tai paikalliset viranomaiset voivat edellyttää koekurmitusta.

KOEKUORMITUSPALVELUN DOKUMENTOINTI

Testauksen tuloksista saat yksityiskohtaisen kirjallisen testausraportin, joka sisältää testin tekniset tiedot.

Muita Koekuormituspalvelun etuja:

• Varmuus siitä, että rakenteen kestävyys on tiedossa

• Hyväksynnöistä tai taulukkoarvoista poikkeavan pohjamateriaalin kestävyysarvojen määritys.

• Jälkiasennettujen ankkureiden asennustyön laadun ja turvallisuuden tarkistus testaamalla jokin asennuksen osa.

KUKA SUORITTAA HILTIN TESTAUKSEN PAIKAN PÄÄLLÄ

Hiltin ammattitaitoiset ja sertifioidut palveluntuottajat suorittavat testauksen paikan päällä.

Työskentelemme kanssanne paikan päällä ja käytämme tarkkoja ja säännöllisesti kalibroituja testauslaitteita, jotka antavat luotettavat tulokset.

KYSY INSINÖÖRILTÄ

PAIKAN PÄÄLLÄ SUORITETUN TESTIN YHTEENVETO

• Käyttötarkoitus: ankkuroinnin testaus työmaaolosuhteissa
• Testaaja: sertifioitu Hiltin palveluntuottaja
• Palvelumme: ankkuroinnin testaus paikan päällä sekä kirjallisten testaus- ja arviointiraporttien laatiminen
• Kohderyhmä: rakennesuunnittelijat, työmaapäälliköt, valvojat, erikoisurakoitsijat
• Hinta: määrittyy testaukseen kuluneen ajan mukaan

PAIKAN PÄÄLLÄ SUORITETTUUN TESTIIN LIITTYVIÄ AIHEITA

HARJATERÄKSIEN SUUNNITTELUKESKUS

Jälkiasennetun harjateräksen suunnittelu.

Lue lisää

ANKKURIEN SUUNNITTELUKESKUS

Mitä tulee ottaa huomioon suunnitellessa ankkureita tasolevyihin

Lue lisää

MODULAARISET KANNAKOINTIJÄRJESTELMÄT

Modulaaristen kannakointijärjestelmien suunnittelu.

Lue lisää

Jaa