Julkisivujen paloturvallisuuden parantaminen

Rakennuksen suurimman liitoskohdan asianmukaisen palosuojauksen tärkeys

Loading

Tuo kapea aukko lattialaatan ja julkisivun välissä on suurempi kuin näyttää! Otetaan esimerkkinä 30 x 30 m rakennus, jossa on tavanomainen 8cm rako: aukko on pieni, mutta se muodostaa melkein 10m2 avoimen tilan lattiasta lattiaan nousevalle kaasulle, savulle ja liekeille. Koska niin monet palot ovat levinneet näiden paloluokiteltujen lattioiden ja paloluokittelemattominen ei-kantavien ulkoseinien välissä olevien pienien kuilujen kautta, lähes kaikki kansainväliset rakennussäännöt tunnustavat nyt reunaseinien palomuurien tärkeyden rakennuksen yleisen turvallisuussuunnitelman kannalta.

Kunnianhimoisista suunnitelmista ja tiukoista aikatauluista johtuen reunaseinien palomuurit on voitava asentaa oikein nopeasti ja helposti. Akustisia, lämpö- ja liikkumisvaatimuksia ei myöskään pidä sivuuttaa. 

Näiden suuntausten myötä olemme kehittäneet innovatiivisia palo-osastointiratkaisuja, jotka eivät ainoastaan suojaa ihmishenkiä, vaan ratkaisevat myös teknisiä, määrittely- ja asennushaasteita. Tämän uuden sukupolven eturintamassa ovat esimuotoillut palokatkot ja monipuoliset ruiskutettavat palokatkomassat.

 

ESIMUOTOILLUT PALOKATKOT

Hilti CFS-EOS QS reunasaumojen pikatiiviste on täysin uusi tapa muodostaa palon-, savun- ja kaasunkestävä sulku laattasaumojen ympärille. Suunnittelu- ja tarjouskilpailuvaiheessa se helpottaa tarkkojen tarjousarviointien tekoa. Asennustyöt kohteessa helpottuvat esimuotoiltujen ratkaisujen ansiosta, sillä ne poistavat työläät ja aikaa vievät palontorjuntaan liittyvät tekijät, kuten suihkepuhdistuksen, syvyysmittausvirheet ja jätteet. Voit näin ollen parantaa tuottavuuttasi, säästää työvoimaa, minimoida jätteet ja varmistaa samalla, että rakennus ja sen asukkaat on suojattu huipputehokkaalla palokatkoratkaisulla.

Erittäin nopeasti kovettuva

Hilti CFS-SIL silikonipohjainen tiiviste on nopeasti kovettuva ja erittäin elastinen palokatkomassa ei-kantaviin ulkoseiniin tai reunasaumoihin. Tämä silikonipohjainen spray on vedenkestävä, joten tuottavuutesi ei riipu säästä, ainakaan palokatkotuotteiden osalta.

CFS-SIL-tiivisteen elastisuus vastaa alan johtavia standardeja, ja sen vedenkestävyys auttaa vähentämään saumojen kosteusvaurioita. Kovettuneen massan voi helposti maalata.

 

 
CP CFS-SP WB Firestop joint sprays

Perinteinen palokatkospray

Perinteinen, vesipohjainen CFS-SP WB -palokatkomassamme on monipuolinen tuote ei-kantaviin ulkoseiniin tai reunasaumoihin, jotka eivät pääse altistumaan vedelle ja kosteudelle rakennuksen elinkaaren aikana.

Kuten muilla Hiltin ruiskutettavilla palokatkomassoilla, CFS-SP WB:llä on suuri jousto-ominaisuus, joka vastaa alan johtavia testistandardeja. Lisäksi se on helposti päällemaalattavissa. 

 

Liittyvät tuotteet

  • Hilti firestop joint spray CFS-SP SIL

    Paloluokiteltu tiivistevaahto rakennusten saumojen tiivistämiseen

    Siellä, missä tarvitaan maksimaalista liikkuvuutta

    Lue lisää

Palontorjunta

Kaikki mitä sinun tulee tietää vahinkojen hallinnasta tulipalon aikana

Jaa