L056544.tif

Kestävämpi tulevaisuus yhdessä

Ratkaisuja paremman tulevaisuuden rakentamiseen

Meillä on yhteinen tavoite: toimintamme kestävyyden parantaminen. Haluamme olla luomassa maailmaa, jossa rakennusteollisuuden negatiiviset vaikutukset ovat entistä pienemmät, ja joka on entistä turvallisempi ja terveellisempi kaikille. Lisäksi autamme kehittämään toimialaa, joka vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan. Voimme auttaa rakennusalaa muuttamaan toimintaansa kestävämmäksi ja varmistamaan pitkän aikavälin menestymisen ottamalla käyttöön liiketoimintastrategioita, joissa otetaan taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon ympäristön tila sekä henkilöstön ja yhteiskunnan hyvinvointi.

Kokonaisvaltainen strategia: kolme yhtä tärkeää osa-aluetta

Ympäristö

Voimme vähentää ympäristövaikutustamme. Pyrimme olemaan hiilineutraali vuoteen 2023 mennessä ja olemaan alan johtava toimija kiertotaloudessa.

Ihmiset

Alan työturvallisuuden parantamisesta on hyötyä meille kaikille. Välitämme työntekijöidemme hyvinvoinnista ja voimme auttaa sinua löytämään ratkaisut, jotka parantavat työturvallisuutta rakennuksissa ja työmailla. 

Yhteiskunta

Sitoutumalla edistämään yhteiskunnan kehitystä ja asettamalla rakennusteollisuudelle korkeat eettiset standardit pystymme edistämään positiivista muutosta asuin- ja työskentelypaikkakuntiemme lisäksi myös muualla maailmassa.

Ympäristömme puolesta

Ympäristömme puolesta

Ratkaisut pienentämään rakennusalan hiilijalanjälkeä

Tavoitteemme on olla alan johtava tekijä kestävän kehityksen ja hiilijalanjäljen pienentämisessä, jotta voimme samalla tukea myös asiakkaidemme kestävän kehityksen tavoitteita.

Olemme luoneet tarkan toimintasunnitelman hiilijalanjälkemme pienentämiseksi koko tuotantoketjumme osalta vuoteen 2033 mennessä. Pitkän aikavälin suunnitelmamme on olla täysin hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteidemme saavuttamisessa hyödynnämme Science Based Targets initiative (SBTi) -ohjelmaa.

Vähentäminen

Hiltin työkalupalvelumallin ansiosta voimme hallita kattavasti tuotteidemme elinkaarta. Vähennämme jätteen määrää optimoimalla kalustosi ja varmistamalla, että sinulla on aina vain tarvitsemasi määrä laitteita.

Uusiokäyttö

Kun palautat työkalut meille, lahjoitamme ne kevyeen käyttöön humanitaarisiin tai koulutustarkoituksiin tai muokkaamme ja uusiokäytämme komponentit korjattaviin tuotteisiin uusien varaosien sijaan. 

Kierrätys

Työkalut, joita ei voida käyttää uudelleen, kierrätetään paikallisesti kierrätyskumppanimme toimesta. Pyrimme ylipäätään lisäämään kierrätystä myös tuotantoprosesseissamme, jotta voimme vähentää jätteeksi päätyvän materiaalin määrää.

Image alt text (optional)

Ihmisten hyväksi

Terveyden ja turvallisuuden asettaminen etusijalle

Olemme sitoutuneet pitämään huolta työntekijöidemme terveydestä ja turvallisuudesta. Haluamme auttaa sinua tekemään samoin.

Tarjoamme tuotteita ja palveluita, jotka parantavat turvallisuutta työmailla ja rakennuksissa. Lisäksi teemme yhteistyötä tutkimuslaitosten ja hyväksyntäviranomaisten kanssa turvallisuusstandardien kehittämiseksi. Vältämme mahdollisesti vaarallisten aineiden käyttöä aina, kun se voidaan tehdä suorituskyvyn kärsimättä, ja työkaluinnovaatiomme auttavat suojelemaan tiimejäsi väsymiseltä ja tapaturmilta.  

Image alt text (optional)

Yhteiskunnan hyväksi

Kestävien ratkaisujen etsiminen liiketoiminnan ulkopuolella

Tiedämme, että alueilla, joissa työskentelemme ja asumme, on yhteiskunnallisia haasteita. Sen vuoksi kannustamme työntekijöitämme osallistumaan myös liiketoimintamme ulkopuoliseen toimintaan yhteisöissään. Hilti Foundation pyrkii edistämään kehittyvissä maissa ja kehittyvillä markkinoilla asuvien ihmisten itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeutta. Sen tavoitteena on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Hiltin kanssa työskennellessäsi osallistut myös paremman maailman rakentamiseen: Siirrämme 2 prosenttia tuotoistamme säätiöön.

Tutustu tapoihin parantaa liiketoiminnan kestävyyttä

Rakenna vihreämmin

Hanki ympäristöluokitukset käyttämällä ulkopuolisten tahojen hyväksymiä ympäristöystävällisiä rakennustuotteita, jotka noudattavat ympäristö- ja terveysstandardeja. Tee rakentamisesta entistä turvallisempaa ja vähennä jätteen määrää palveluiden, ohjelmistojen ja BIM:n kaltaisten ratkaisujen avulla.

Tutustu vihreän rakentamisen ratkaisuihin

Vältä tuhlailevaa yliostamista

Vähennä tarpeettoman jätteen syntymistä ja ylimääräisiä kuluja optimoimalla kalustosi Hilti Työkalupalvelun ja ON!Track-palveluiden avulla. Niiden ansiosta tarpeettomia työkaluja ja akkuja on entistä vähemmän, ja käytössä olevat laitteet ovat tuottavampia.

Lisätietoja Hilti Työkalupalvelusta ja ON!Trackista

Jaa