L090033.tif

Tietoa meistä

Päämäärämme on olla asiakkaidemme paras kumppani tuottavuudessa, turvallisuudessa ja kestävässä kehityksessä.

Hilti toimittaa rakennus- ja energiatoimialoille teknisesti edistyneitä tuotteita, järjestelmiä, ohjelmistoja ja palveluita. Noin 32 000 työntekijäämme yli 120 maassa edustavat suoria asiakaskontakteja, laatua ja innovaatioita. Konsernin pääkonttori on sijainnut Schaanissa, Liectensteinissä, yrityksen perustamisvuodesta 1941 lähtien. Yrityksen omistaa Martin Hilti Family Trust, mikä takaa yritykselle pitkäaikaisen jatkuvuuden. Hilti-konsernin päämäärä on tehdä rakentamisesta parempaa, jonka perustana on intohimoinen ja inklusiivinen globaali tiimi sekä välittävä ja suoritusorientoitunut kulttuuri.

STRATEGIA

Päämäärämme on tehdä rakentamisesta parempaa, jonka perustana on intohimoinen ja inklusiivinen globaali tiimi sekä välittävä ja suoritusorientoitunut kulttuuri.

Lue lisää

LIIKETOIMINTAMALLI

Toimimme suoramyyntimallilla, joka tarkoittaa, että palvelemme asiakkaitamme heidän työmaillaan ja toimistoissaan sekä omissa myymälöissämme ja Espoossa sijaitsevan asiakaspalvelumme kautta. 

Asiointikanavat

ARVOMME

Tuemme yhteiskuntaa ja ympäristöä paremman tulevaisuuden edistämiseksi sekä ydinliiketoiminta-alueella että sen ulkopuolella. Yrityksemme arvot ovat oikeudenmukaisuus, rohkeus, tiimityö ja sitoutuminen, ja ne näkyvät joka päivä vuorovaikutuksessa tiimin jäsenten, kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.

Lue lisää

IHMISET

Ihmiset - asiakkaat, työntekijät, kumppanit - ovat kaiken toimintamme ydin. Haluamme tehdä rakentamisesta parempaa auttamalla rakennusalaa rakentamaan turvallisia rakennuksia ja huolehtimaan rakennustyöntekijöiden terveydestä. 

Hilti on yhtä kuin työntekijämme, jotka ohjaavat päivittäistä työtämme ja tekevät päivittäiset päätöksemme. Työntekijämme ovat sitoutuneita työhönsä, ja monet heistä ovat työskennelleet Hiltillä pitkään. Hiltin neljä arvoa – oikeudenmukaisuus, rohkeus, tiimityö ja sitoutuneisuus – ovat jokaisen työntekijämme päivittäisen toiminnan perusta kaikkialla maailmassa.

Lue lisää Hiltistä työpaikkana

TUOTTEET JA PALVELUT

Haluamme olla asiakkaidemme paras kumppani. Tuemme asiakkaitamme innovatiivisilla tuotteilla ja palveluilla, jotka parantavat tuottavuutta ja turvallisuutta ja auttavat asiakkaitamme saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa. 

Saamme tuotteiden kehitysideoita usein suoraan rakennustyömailla asiakkaiden kanssa jutellessa. Jos työmaalla on haaste, johon ei löydy Hiltin ratkaisua, sellainen kehitetään. Siksi sijoitamme vuosittain noin 6% liikevaihdostamme tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Hiltin tuotteet Hiltin palvelut

KESTÄVÄ KEHITYS

Meillä on yhteinen tavoite: toimintamme kestävyyden parantaminen. Haluamme olla luomassa maailmaa, jossa rakennusteollisuuden negatiiviset vaikutukset ovat entistä pienemmät, ja joka on entistä turvallisempi ja terveellisempi kaikille.

Tavoitteemme on olla alan johtava tekijä kestävän kehityksen ja hiilijalanjäljen pienentämisessä, jotta voimme samalla tukea myös asiakkaidemme kestävän kehityksen tavoitteita.

Ratkaisuja paremman tulevaisuuden rakentamiseen

Jaa