Blogit ja artikkelit

Uusimmat artikkelit ja hiltiläisten blogi-kirjoitukset

A man carries a Hilti case with several other cases in the background

kuinka IoT ja akkutyökalut edistävät tuottavuutta

Akun valinnassa tulisi ensisijaisesti keskittyä sen tarjoamiin IoT- ja dataominaisuuksiin tehon ja suorituskyvyn sijaan. Nykypäivän työmaat tuottavat valtavan määrän dataa, joka odottaa hyödyntämistään.

Lue lisää

UUSIMMAT

Ankkurointi muuraukseen

Hilti HIT-Hy 270 kemiallinen massa on erityisesti muurattuun rakenteeseen kehitetty injektointimassa. Lue lisää ankkurointituotteista sekä ankkurointien suunnittelusta tiilirakenteeseen.

Lue lisää

Sarjakiinnittäminen

Tutustu tarkemmin jatkuvan sortuman periaatteeseen sekä yksittäis- ja sarjakiinnityksen eroihin.

Lue lisää

Uusia ohjeistuksia palokatkoihin

Rakennusvalvontojen julkaisema palokatko-ohje edistää yhtenäisiä käytäntöjä palokatko-suunnitelmien laatimiseen ja läpivientien palokatkojen tuotekelpoisuuden osoittamiseen, toteuttamiseen ja tarkastamiseen.

Lue lisää
Eurofox Facade system, MFT-MFI, MacFox

Hilti Eurofox järjestelmä tuulettuville julkisivuille

Hiltin tarjoama rankajärjestelmä ei ole pelkästään konsolia ja profiilia vaan se on insinöörien ja spesialistien tuki läpi julkisivuprojektin.

Lue lisää

Hiltin suunnittelupalvelut ja projektituki

Aiheuttaako tekniikkakannatukset päänvaivaa rakennushankkeella? Tutustu etukäteissuunnittelun hyötyihin sekä Hiltin suunnittelu- ja mallinnuspalveluihin. 

Lue lisää

Voimatel: Työkalut hallintaan työturvallisuus edellä

Työkalut kiertävät nyt tehokkaasti Voimatelin yksiköstä toiseen. Hiltin Työkalupalvelu on parantanut myös henkilöstön työturvallisuutta, kun työntekijöillä on käytössään huolletut työkoneet. 

Lue lisää

tuoteuutuudet

Tuulettuvan julkisivun passiivinen palosuojaus

Kaikki mitä tarvitsee tietää.

Lue lisää

Pölyntorjunta betonin viisteytyksessä

Ensimmäinen lähes pölytön ratkaisu Euroopan markkinoilla.

Lue lisää

DM:stä DX 6:een: Hiltin suorakiinnitysjärjestelmien evoluutio

Suorakiinnityksessä on tultu pitkälle 70 vuodessa…

Lue lisää

Akkutyökalujen tuleva klassikko on täällä:

SF 4-A22 porakone/ruuvain.

Lue lisää

KALUSTONHALLINTA

Voimatel: Työkalut hallintaan työturvallisuus edellä

Työkalut kiertävät nyt tehokkaasti Voimatelin yksiköstä toiseen. Hiltin Työkalupalvelu on parantanut myös henkilöstön työturvallisuutta, kun työntekijöillä on käytössään huolletut työkoneet. 

Lue lisää

Perustava & Hiltin Työkalupalvelu

Työkalupalvelu on mahdollistanut Perustavan tehokkaan työskentelyn ja samalla PLT 300 tuo eriomaisia hyötyjä heidän työmailleen.

Lue lisää

Laitteet palveluna

Laitteet palveluna tarkoittaa laitteen tilausperusteista käyttöä maksua vastaan sen sijaan, että laite ostettaisiin suoraan omaan käyttöön. 

Lue lisää

Kaluston seuranta bluetoothin avulla

Kaluston seuranta bluetoothilla tehostaa tuottavuutta, mahdollistaa paremman näkyvyyden ja parantaa prosessien automatisointia.

Lue lisää

Lumon & Hilti ON!track

Lue, kuinka kalustonhallintapalvelumme toi kaivatun ryhtiliikkeen Lumonin työkalujen hallintaan.

Lue lisää

Rakennustyökalujen valintaopas

Onko sopivan työkalun valitseminen mielestäsi vaikeaa? Olemme laatineet valintaa helpottamaan rakennustyökalujen valintaoppaan.

Lue lisää

Huono varastonhallinta

Huono työkaluvarastojen hallinta voi koskea kaikkia rakennusalan yrityksiä - itsenäisistä yrittäjistä suurimpiin monikansallisiin yrityksiin.

Lue lisää

Työturvallisuus

Rakennusalan turvallisuus

Rakennusala on maailmanlaajuisesti yksi vaarallisimmista työskentelyaloista. Ottamalla käyttöön teknisesti edistyneitä työkaluja ja prosesseja yritykset voivat kuitenkin minimoida tapaturmariskejä ja osaltaan edistää rakennusalan turvallisuutta.

Lue lisää

Pölynhallinta

Miten pöly luokitellaan ja miten sitä hallitaan työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta?

Lue lisää

Työskentely kädet koholla

Lataa uusin raporttimme tuki- ja liikuntaelinvammojen vähentämisestä rakennusalalla.

Lataa raportti

Käsiin kohdistuvan tärinän seuranta

5 asiaa, jotka sinun tulisi tietää käsiin kohdistuvasta tärinästä.

Lue lisää
B36/3.9 Li-Ion, B14/2.6 Li-Ion, C4/36-ACS, TE 7-A

Vinkkejä akkujen turvalliseen käyttöön

Litium-akkuja on kaikkialla - esimerkiksi puhelimissa ja akkutyökaluissa porakoneista hiomakoneisiin.

Lue lisää

Ankkurien asennusmenetelmä

Ankkurien oikeita asennusmenetelmiä käsitellään niin kansallisissa työturvallisuusmääräyksissä kuin Eurokoodi-standardeissa.

Lue lisää

suunnittelijoille & insinööreille

Sarjakiinnittäminen

Tutustu tarkemmin jatkuvan sortuman periaatteeseen sekä yksittäis- ja sarjakiinnityksen eroihin.

Lue lisää

Ankkurointi muuraukseen

Hilti HIT-Hy 270 kemiallinen massa on erityisesti muurattuun rakenteeseen kehitetty injektointimassa. Lue lisää ankkurointituotteista sekä ankkurointien suunnittelusta tiilirakenteeseen.

Lue lisää
Eurofox Facade system, MFT-MFI, MacFox

Hilti Eurofox järjestelmä tuulettuville julkisivuille

Hiltin tarjoama rankajärjestelmä ei ole pelkästään konsolia ja profiilia vaan se on insinöörien ja spesialistien tuki läpi julkisivuprojektin.

Lue lisää

Uusia ohjeistuksia palokatkoihin

Rakennusvalvontojen julkaisema palokatko-ohje edistää yhtenäisiä käytäntöjä palokatko-suunnitelmien laatimiseen ja läpivientien palokatkojen tuotekelpoisuuden osoittamiseen, toteuttamiseen ja tarkastamiseen.

Lue lisää

Esiasennettava HAC-ankkurikisko talotekniikan asennuksiin

Hilti valuun asennettavat ankkurikiskot soveltuvat käytettäviksi paikallavalukohteisiin ja elementtitehtaalla valmistettaviin massiivielementteihin. Kisko asennetaan paikalleen ennen valamista, jolloin jälkikiinnitysvaihe jää kokonaan pois. Ei siis työmaalla poraamista ja turhaa pölyä! 

Lue lisää

Hiltin suunnittelupalvelut ja projektituki

Aiheuttaako tekniikkakannatukset päänvaivaa rakennushankkeella? Tutustu etukäteissuunnittelun hyötyihin sekä Hiltin suunnittelu- ja mallinnuspalveluihin. 

Lue lisää

Hilti Firestop for BIM

Tutustu uuteen palokatkojen suunnittelu- ja mallinnustyökaluun MagiCAD for Revitissä. 

Lue lisää

Lämpölaajeneminen taklataan kiintopistesuunnittelulla

Lämpölaajeneminen tulee olla kontrolloitua ja ennakoitavissa. Tutustu kiintopistesuunnittelun perusteisiin ja PSK:n mukaisiin MP-PS putkenpitimiin, jotka suunniteltu erityisesti teollisuuden raskaisiin sovelluksiin.

Lue lisää

Betoni-betoni liitosten mitoitus (C2C) PROFIS Engineeringissä

Tutustu harjaterästartuntojen suunnitteluun ja suunnittelumenetelmiin sekä PROFIS Engineering -ohjelmiston uuteen toiminnallisuuteen: betoni-betoni liitosten mitoitukseen.

Lue lisää

Porareiän puhdistus on kaiken A ja O

Porareiän puhdistuksen merkitys kemiallisessa ankkuroinnissa on suuri, joten lue lisää, miten kiinnityksen turvallisuus varmistetaan.

Lue lisää

Suunnittelijan tukena alusta loppuun

Palvelumme ja maksuttomat ohjelmistomme on tehty helpottamaan työtäsi, jotta suunnittelijana voit luottaa siihen, että ratkaisusi täyttävät viimeisimmät vaatimukset, noudattaa haluttua suunnittelumenetelmää, on turvallinen ja ennen kaikkea järkevästi toteutettavissa.

Lue lisää

Palokatkotuotteiden valinta on tehty helpoksi

Lue, miten turvallinen ja tehokas palokatkoratkaisu määritellään ja miten Hiltin tarjoamat ohjelmistot helpottavat palokatkotuotteen valintaa. 

Lue lisää

Modulaarinen MT-kannatusjärjestelmä

Tutustu uuteen modulaariseen kannatusjärjestelmään ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin tekniikkakannatusten suunnittelussa.

Lue lisää

UUTTA: HUS4 Hybrid

Uusi Ankkurointiteknologia, joka yhdistää kemiallisen ja mekaanisen ankkuroinnin parhaat puolet!

Lue lisää

Tekniikkakannatusten suunnitteluun lisää päivityksiä

Tekniikkakannatuksia koskevat ohjeistukset saavat jatkoa Rakennustiedon päivitettyä putkistojen ja kanavien kannatusta koskevaa RT-korttiaan ja SKOL ry:n julkiastua ohjeistuksensa alakattojen ja tekniikkakannatuksien. 

Lue lisää

Eurokoodin mukainen ankkurisuunnittelu

Eurokoodin EN 1992-4 mukainen jälkikiinnitteisten ankkurien suunnittelu PROFIS Engineering -ohjelmistolla.

Lue lisää

Kustannustehokkuutta palokatkosuunnitteluun

Palokatkosuunnittelun kulmakivet ovat ajoitus ja optimointi. Tutustu kustannustehokkaan palokatkosuunnittelun keinoihin.

Lue lisää

Parannuksia ontelolaattakiinnityksiin

Tutustu, mitä uutta ontelolaattakiinnityksien suunnitteluun on tarjolla.

Lue lisää

Kemialliset ankkurointimassat harjaterästartunnoissa

Jälkikiinnitteiset harjaterästartunnat kasvattavat suosiotaan erinomaisen suoritustasonsa ja asennusnopeutensa vuoksi. Tästä syystä myös tartuntojen suunnittelemiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Lue lisää

Puurakenteiden palokatkoratkaisut

Tutustu puurakenteiden palokatkoihin ja mitä kaikkea tulee ottaa huomioon.

Lue lisää

Teknikkakannatusten päivitetyt viranomaisohjeet

Rakennusvalvontojen yhteiset Topten -käytännöt päivittivät  2 ohjekorttiaan ja tarkensivat ohjeistuksiaan tekniikkakannatusten turvallisuuden parantamiseksi. Mitä nämä ohjeistukset sitten ovat ja mistä tilaajan, rakennuttajakonsultin, suunnittelijan tai urakoitsijan olisi hyvä olla tietoinen?

Lue lisää

PVP-paneeleiden palokatkoratkaisut

Testausten ja hyväksyntöjen puute on pakottanut suunnittelijoita soveltamaan palokatkoja, joita ei ole testattu PVP -paneeleissa. Palokatko ei täten ole välttämättä täyttänyt tai tule täyttämään palo-osastoinnin vaatimuksia tulipalotilanteessa. 

Lue lisää
Hiltin ankkurivaarnat

Hiltin ankkurivaarnat

Hiltin ankkurivaarnojen ominaisuudet ja oikeaoppisen asennuksen merkitys.

Lue lisää
Hilti HCW jobsite

Isot projektit

Tutustu isoihin projekteihin, joissa olemme Suomessa olleet mukana tuotteilla, palveluillamme ja osaalmisellamme.

Lue lisää

Uusi suunnittelumenetelmä TR069

TR069 suunnittelumenetelmän edut suunnittelijoille ja urakoitsijoille.

Lue lisää
Firetest Wood

dB-viemäreiden palokatkoratkaisut

Ensimmäinen lähes pölytön ratkaisu Euroopan markkinoilla.

Lue lisää

TEHOSTA LIIKETOIMINTAA

puuelementtirakentaminen

Tuottavuutta puurakentamiseen

Puurakennus sitoo hiiltä ja on siten tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Puurakentamisen etuja ovat myös korkean esivalmistusasteen saavuttaminen, joka tarkoittaa selkeitä tuottavuushyötyjä työmaalla, sekä materiaalin keveys ja työstämisen helppous verrattuna moneen muuhun rakennusmateriaaliin.

Lue lisää

Mitä tuottavuus todella tarkoittaa?

Mitä tuottavuus todella tarkoittaa rakennusalalla. 

Lue lisää

5 suurinta haastetta rakennusprojektien hallinnoinnissa

Tässä blogissa käsittelemme rakennushankkeiden yleisimpiä haasteita, ja miten niitä voi hallita.

Lue lisää

Oikeiden työkalujen vaikutus rakennustyömaan tuottavuuteen

Oikeilla työkaluilla työt sujuvat nopeammin, lyhyemmät työnseisahdukset säästävät aikaa ja kustannuksia ja työkalujen etsimiseen kuluu vähemmän aikaa.

Lue lisää

4 tapaa, joilla ON!Track auttaa ratkaisemaan kannattavuusongelmat rakennusalalla

Neljä tapaa, joilla ON!Track voi auttaa tehostamaan liiketoimintasi tuottavuutta.

Lue lisää

valmistaudu tulevaisuuteen

Kestävyyssiirtymä

11. - 15.9.2023 vietetään World Green Building Week -teemaviikkoa. Viikon teemana on kestävyyssiirtymä. Lue Head of Sustainability Johanna Häyrisen ajatuksia kiertotaloudesta kestävyyssiirtymän mahdollistajana. 

Lue lisää

IoT ja akkukoneet

Akun valinnassa tulisi ensisijaisesti keskittyä sen tarjoamiin IoT- ja dataominaisuuksiin tehon ja suorituskyvyn sijaan. Nykypäivän työmaat tuottavat valtavan määrän dataa, joka odottaa hyödyntämistään. 

Lue lisää
Digitaal bouwen met BIM bij Hilti

Hilti tietomallinnus- ja suunnittelupalvelut

Tietomallinnukseen perustuvat työnkulut voivat lisätä tuottavuutta, mutta vain, jos kaikki osapuolet tekevät digitaalista yhteistyötä jo hankkeen alkumetreillä. 

Lue lisää

Tutustu innovaatioihin, jotka muovaavat tulevaisuuden rakennustyömaata

Digitalisaatio muuttaa työskentelytapoja rakennusalalla.

Lue lisää

Esineiden internet muuttaa rakennusteollisuutta

IoT voi tehostaa tuottavuutta ja kasvattaa kilpailuetua digitalisoimalla prosesseja, työkaluja ja kalustoa.

Lue lisää

hallitse kustannuksia

HVA-TZ Anchor

Onko sinulla varaa poiskirjata kadonneita työkaluja?

Jos yrityksessäsi on paljon toistuvia poiskirjauksia, tämä voi olla merkki siitä, että varastonhallintaasi on syytä optimoida.

Lue lisää

Rakennusprojektien hallinnolliset kustannukset

Hallinnollisten kustannusten vähentäminen kaluston seurannan avulla.

Lue lisää

ASIAKASKOKEMUKSIA

Voimatel: Työkalut hallintaan työturvallisuus edellä

Työkalut kiertävät nyt tehokkaasti Voimatelin yksiköstä toiseen. Hiltin Työkalupalvelu on parantanut myös henkilöstön työturvallisuutta, kun työntekijöillä on käytössään huolletut työkoneet. 

Lue lisää

Hilti's multi-duty channel systems used in Metsä Fibre's mill in Kemi

Metsä Fibre is building a bioproduct mill in Kemi and Hilti's Multi-duty channel system has been used in the project in challenging conditions with positive experiences from the installation partners. Speed, efficiency, and ease are emphasized in their comments.

Lue lisää

Lumon & Hilti ON!track

Lue, kuinka kalustonhallintapalvelumme toi kaivatun ryhtiliikkeen Lumonin työkalujen hallintaan.

Lue lisää

Eksoskeleton avustaa pään yläpuolisissa asennustöissä

Keskustelimme ruotsalaisen rakennusyhtiö Peterson & Hanssonin kanssa siitä, kuinka EXO-O1 auttaa heidän työntekijöitään.

Lue lisää

Perustava & Hiltin Työkalupalvelu

Työkalupalvelu on mahdollistanut Perustavan tehokkaan työskentelyn ja samalla PLT 300 tuo eriomaisia hyötyjä heidän työmailleen.

Lue lisää

hilti työpaikkana

Yliopistoyhteistyö

Syvensimme yhteistyötämme vuoden 2021 alussa Aalto-yliopiston kanssa Premium Partner -kumppanuudella, joka tarjoaa laaja-alaisia mahdollisuuksia opiskelijoiden kohtaamiseen esimerkiksi erilaisten projektien kautta.

Lue lisää

Tutkinto-opiskelu työn ohella

Antti Ahlgren ja Mikko Nurmi opiskelevat parhaillaan uutta tutkintoa syventääkseen osaamistaan.

Lue lisää

Tutustu hiltiläisiin Suomessa

Tutustu erilaisiin työtehtäviin ja henkilöihin Hiltin Suomen organisaatiossa.

Lue lisää

Avoimet työpaikat

Katso avoimet työpaikkamme ja hae mukaan!

Tutustu

ekirjat & raportit

Pään yläpuolisen työn aiheuttamien vammojen vähentäminen rakennusalalla

Lataa uusi raportti tuki- ja liikuntaelinvammoista

Lataa raportti

Tuottavuuden parantaminen rakennustyömaalla

Tutustu näkemyksiimme  rakennustyömaan tuottavuushaasteista ja ratkaisuista ongelmien voittamiseksi.

Lataa ilmaiseksi

Lataa sähköinen opas kalustonhallinnasta

Mitä digitaalinen kalustonhallinta tarkoittaa.

Lataa ilmaiseksi

Jaa