Kiertotalous raportti Suomi

Hiltin päämääränä on "Rakentaa parempi tulevaisuus" ja laajennamme kestävyystoimiamme tukeaksemme tätä päämäärää.

Circularity passport

Tavoitteemme on olla alan johtava toimija kiertotaloudessa

Kiertotalouden tavoitteena on irrottaa taloudellinen menestys lineaarisesta luonnonvarojen kulutuksesta ja käyttää luonnonvaroja säästävästi, jotta arvokkaita materiaaleja ei joudu hukkaan. Hiltille kiertotalous tarkoittaa mahdollisimman suuren lisäarvon tuottamista mahdollisimman vähäisellä neitsytraaka-aineiden käytölllä.

Tämän kiertotalousraportin avulla haluamme avoimesti selvittää asiakkaillemme, mitä Hiltin käytetyille työkaluille ja akuille tapahtuu niiden palautuksen jälkeen. Näin asiakkaamme voivat olla varmoja, että ne ovat turvallisissa käsissä. Keskitymme raportissamme tuotteen arvoketjun loppuvaiheeseen, johon sisältyvät palautus, uusiokäyttö ja kierrätys.  

1. Hankinta   |   2. Tuotesuunnittelu   |  3. Tuotanto    |   4. Liiketoimintamalli ja tuotteen käyttö    |  5. Elinkaaren loppuvaihe 

Kiertotalous ei pysähdy elinkaaren päättymiseen vaan jatkuu materiaalivirtoina suunnittelussa, tavarantoimituksissa, tuotannossa ja liiketoimintamalleissa.  

Pyrimme jatkuvasti lisäämään tässä esittämiemme tietojen määrää ja sen laatua.   

 


Palautus

Hiltin Työkalupalvelu luo perustan "tuote palveluna"-käsitteelle. Kyseessä on kiertotalouden perusperiaate, jonka avulla asiakkaamme saavat enemmän vähemmällä.

Asiakkaat voivat tukea kiertotaloutta lähettämällä kaikki vanhat, käytöstä poistuneet työkalut Hiltille. Näin varmistamme, että työkalut käytetään uudelleen tai kierrätetään asianmukaisesti. 

Jos vanhentunut Työkalupalvelulaite ei ole vielä valmis kierrätettäväksi, asiakkaat voivat halutessaan jatkaa sen käyttöaikaa. Käänteisen logistiikan verkostomme ilmaisten ja kätevien noutojen avulla keräsimme vuonna 2020 yli 1,3 miljoonaa työkalua, akkua ja laturia asiakkailtamme maailmanlaajuisesti. 

Keräysaste voi jäädä alle 100 prosenttiin esimerkiksi silloin, kun asiakkaat ovat vahingossa palauttaneet työkaluja, joiden sopimuskausi ei ole vielä päättynyt tai jos työkalut on uudelleensijoitettu muualle. Tästä syystä on tärkeää, että asiakkaat tarkistavat palautettavan työkalun sarjanumeron.

Keräystilasto
18,701

akkuja ja työkaluja
Hilti Suomen keräämä määrä vuonna 2020

77 %

keräysaste
osuus Hilti Suomen Työkalupalvelun vanhentuneista työkaluista ja akuista vuonna 2020


Kierrätys

Kaikki työkalut, joita ei voida käyttää uudelleen, toimitetaan kierrätykseen.

Hiltin työkalut kuljetetaan turvallisesti hyväksytyille, kolmannen osapuolen kierrätyskumppaneillemme kussakin maassa. Kierrätyskumppanimme on valittu ammattitaidon ja osaamisen perusteella ja takaa Hiltin tuotteiden kierrätyksen asianmukaista tekniikkaa käyttäen sekä kaikkien terveys- ja turvallisuusparametrien mukaisesti. 

Keräys ja kierrätys on monimutkainen prosessi, johon osallistuu monia ulkopuolisia sidosryhmiä, ja lajittelu- ja jalostusteknologia kehittyvät jatkuvasti. Työskentelemme kierrätysyritysten kanssa materiaalien keräysasteen parantamiseksi esimerkiksi jakamalla tietoa. 

Työkalumme ovat yli 70 prosenttisesti metallia, joten erotamme teräksen, alumiinin ja kuparin modernin kierrätysprosessimme avulla. Suomessa myös työkalujen ja työkalusalkkujen muovi päätyvät uusiokäyttöön. 

Hilti - näin me kierrätämme
Kierrätystilastot
98 %

kierrätysaste
Hilti Suomella vuonna 2020

25,4 tonnia

terästä ja alumiinia
kerätty Hilti Suomen toimesta vuonna 2020

3,6 tonnia

kuparia
kerätty Hilti Suomen toimesta vuonna 2020

21 tonnia

muovia
kerätty Hilti Suomen toimesta vuonna 2020

[1] Hilti tekee yhteistyötä kierrätyskumppaneiden kanssa selvittääkseen todellisen kierrätysasteen (eikä esim. poltettu tai lähetetty kaatopaikalle). 

Jaa