Palokatkoratkaisut putkiläpivienneille

Hilti tarjoaa palokatkoratkaisuja kaikkiin tyypillisiin putkisovelluksiin, kuten lämmitykseen, putkiasennuksiin, ilmastointiin ja jäähdytykseen.

Loading

Suuren yleisön tietoisuus rakennusten paloturvallisuudesta on herännyt. Rakennusten omistajat ja asukkaat vaativat nyt passiivista palosuojausta, toisin sanoen rakenteita, jotka estävät liekkien, kuumuuden ja savun leviämisen. Näin voidaan pelastaa ihmishenkiä ja minimoida vahingot tulipalon syttyessä. Putkien läpiviennit ovat kriittisiä alueita palontorjunnassa. Savu ja myrkylliset kaasut voivat päästä leviämään näistä näennäisen pienistä raoista paloluokiteltujen seinien ja lattioiden välissä. Seinien ja lattioiden palonkestävyyden turvaamiseksi on ehdottoman välttämätöntä, että jokainen aukko on suljettu hyvin suunnitellulla ja asennetulla palokatkojärjestelmällä.

Vaikka palontorjunta on kiistatta erittäin tärkeää, sen merkitys ymmärretään usein vasta jälkikäteen. Jos palosuojaus jätetään vasta projektin viimeiseen vaiheeseen, kustannusten ylitykset, kireät budjetit ja eri osapuolten aikatauluristiriidat työmaalla ovat väistämättömiä.

Seuraavassa muutamia yleisiä kysymyksiä, joihin LVI-urakoitsijat työmaalla törmäävät työskennellessään palokatkotuotteiden parissa:
- Miten löydän määräysten mukaiset palokatkotuotteet eri putkimateriaaleille ja -kokoonpanoille?
- Miten tiivistän nollaetäisyydellä olevien putkien läpiviennit tiukkaan täytetyssä, avoimessa hormissa?
- Miten vähennän korkeita työvoimakustannuksia?
- Miten voin läpäistä palotarkastuksen ja välttää kalliin, aikaa vievän uudelleenkäsittelyn?

Vastaukset näihin kysymyksiin koskevat neljää tärkeintä tekijää, jotka määrittävät, mikä palokatkoratkaisu on oikea sinun projektiisi. Ne ovat: vaatimustenmukaisuus, etäisyys, tuottavuus ja tarkastuksen helppous. Lue lisää siitä, miten Hiltin palokatkot voivat vastata kaikkiin näihin vaatimuksiin.

 

Palokatkojen vaatimuksenmukaisuus LVI-alalla

Riippumatta siitä, minkä kansainvälisten standardien mukaan työskentelet, olipa se sitten ASTM tai EN, voimme suositella säännösten mukaisia palokatkoratkaisuja kaikkiin yleisiin lämmitys-, putki-, ilmastointi-, ja jäähdytysjärjestelmäsovelluksiin.

CFS-C EL joustava palokatkomansettimme on esimuotoiltu, EN-standardien mukainen palokatkoratkaisu. Tällä taivutettavalla, helposti leikattavalla nauhalla on hyvin laaja ETA-hyväksyntä, ja se sopii käytettäväksi useiden putkimateriaalien ja -kokoonpanojen kanssa monissa pohjamateriaaleissa. Se on monipuolinen ja nopea ratkaisu kalteviin putkiin, putkikulmiin, putkikäyriin ja jopa hormirakenteisiin. 

 

Palokatko nollaetäisyyden putkilla

Firestop endless collar

Tiiviisti täytetyt ja lukuisat läpiviennit, joissa putkien välillä ei ole lainkaan etäisyyttä, ovat hankalimpia alueita palosuojata. Olemme kehittäneet tuottavammat ja siistimmät ratkaisut näihin yleisiin tapauksiin. Esimerkiksi Hilti palokatkonauha (CFS-B) metalliputkille, joissa on palava eristys, voidaan asentaa suoraan muoviputken viereen, joka on tiivistetty Hilti CFS-C EL-joustavalla palokatkomansetilla, nollaetäisyydellä.

Työvoimaa säästävät, yksivaiheiset, valuun jätettävät palokatkoratkaisut

Firestop cast-in device

Valuun jätettävä CP 680/CFS-CID on käänteentekevä palokatkoratkaisu lattioiden putkiläpivienteihin. Kyseessä on yksivaiheinen, valuun jätettävä palokatkoratkaisu muovi- ja metalliputkiin. Se on erittäin tuottava, todellinen tilansäästäjä ja lisäksi helppo tarkastaa. Kun esiasennetut palokatkot suunnitellaan ja määritellään jo ennen betonilaattojen valua, palokatkojen asennus siirtyy viimeisestä vaiheesta ensimmäiseen. Poraamista ei tarvita ja töiden koordinointi työmaalla on paljon yksinkertaisempaa. Integroidun savutiivisteen ansiosta tiivistykselle ei ole tarvetta.

Esimuotoiltujen palokatkotuotteiden suorituskyky ei ole riippuvainen asentajan taidosta. Siksi riski sille, että tuotteet eivät läpäise tarkastusta virheellisten asennusten johdosta, on huomattavasti pienempi.

Vaivattomat ja stressivapaat palokatkotarkastukset

Kun valinnanvaraa on näin paljon, miten voit olla varma, että olet valinnut oikean palokatkoratkaisun, joka vastaa säännöksiä ja joka läpäisee tarkastuksen? Kun määrität yhteistyössä Hiltin kanssa putkiläpivientien palokatkoratkaisut, Hiltin palokatkoasiantuntijat auttavat sinua koko prosessin ajan alkaen suunnittelusta, asennuksesta, tarkastuksesta aina dokumentointiin. Voit luottaa siihen, että määräyksiä on noudatettu sekä budjetti ja läpivientityypit on sovitettu yhteen oikeiden palokatkoratkaisujen kanssa.

Lisäksi voit käyttää digitaalisia työkaluja nopeuttamaan suunnittelua ja dokumentointia. Hiltin verkkopohjainen Firestop Selector -valitsin, joka perustuu ETA- ja UL-standardien vaatimukset täyttävien tuotteiden tietokantaan, auttaa tuotteiden valinnassa ja vaatimuksenmukaisuustiedoissa. Pilvipohjainen PROFIS Firestop Documentation Manager on erittäin tehokas menetelmä palokatkojen dokumentointiin.

 

Liittyvät tuotteet

 • Hilti palokatkomassa FS-ONE

  Palokatkomassat

  Muovi- ja metalliputkiin

  Lue lisää
  Firestop Cast-in Device

  Valuun jätettävät palokatkot

  Muovi- ja metalliputkiin lattiasovelluksissa

  Lue lisää
  Hilti CFS-C P Palokatkomansetit

  Palokatkomansetit

  Muodostavat paloa ja savua torjuvan sulun palavien muoviputkien läpivienteihin

  Lue lisää
  Hilti CP 660 Palokatkovaahto

  Palokatkovaahto

  Pieniin ja keskisuuriin läpivienteihin

  Lue lisää

Palontorjunta

Kaikki mitä sinun tulee tietää vahinkojen hallinnasta tulipalon aikana

Jaa