UUSI HUIPPUTASON MODULAARINEN MT-KANNATUSJÄRJESTELMÄ

Please enter alternative text here (optional)

Hiltin ensiluokkaiset asennusjärjestelmät MQ, MI ja MIQ siirtyvät syrjään, uuden entistä monipuolisemman ja suorituskykyisemmän modulaarisen MT-kannatusjärjestelmän myötä. Kevään 2022 aikana lanseerattu huipputason kannatusjärjestelmä tuo markkinoille täysin uuden kiskoportfolion tarvittavine komponentteineen ja asennusosineen. Siinä missä edeltävien järjestelmien yhdistäminen oli mahdollista rajoitetusti, ovat uuden MT-kannatusjärjestelmän osat täysin yhteensopivia ja tuoteportfolio aikaisempaa yksinkertaisempi. Vanhat MQ-, MI- ja MIQ-järjestelmät säilyvät vielä toistaiseksi valikoimassamme.

Modulaarinen kannatusjärjestelmä?

Modulaarinen kiskojärjestelmä perustuu pulttiliitoksin yhdisteltävissä olevista teräsrakenteista, jotka ovat suunniteltavissa ja mitoitettavissa EC3 mukaisesti. Näitä käytetään tyypillisesti tekniikkakannatuksissa, mutta myös sairaalalaitekannakoinneissa, huoltotasoissa, korotetuissa lattioissa sekä erilaisissa tilanteissa joissa rakenneteräksen korvaaminen kevyemmällä järjestelmällä tuottaa etuja projektille. Modulaarisen järjestelmän ehdottomana etuna on asennuksen helppous ja joustavuus. Pulttiliitoksilla säätäminen on yksinkertaista, jolloin muutokset, muokkaukset ja erilaiset liitokset on helppo toteuttaa ja kokoonpano työmaalla on nopeaa. Järjestelmät ovat nopeita asentaa myös keveyden puolesta, sekä asentaminen onnistuu ilman hitsausta. Modulaarinen kannatusjärjestelmä mahdollistaa myös esivalmistuksen hyödyntämisen, jolloin työmaan aikaisia tuotanto- ja kokoonpanovaiheen haasteita pystytään välttämään. 

Sama järjestelmä kaikkiin ratkaisuihin: Hilti MT

Please enter alternative text here (optional)

Kannatusjärjestelmäuudistuksen tavoitteena on ollut yksinkertaistaa tuoteportfoliota ja mahdollistaa saumaton yhteensopivuus eri komponenttien välillä. Aikaisemmat asennusjärjestelmät käsittivät yli 1000 erilaista osaa, jolloin tehokas suunnittelu vaati osittain myös järjestelmien tuntemista. Uusi MT-kannatusjärjestelmä puolestaan kattaa noin 200 erilaista osaa, jotka ovat yhteensopivia keskenään mikä helpottaa laadukkaan ja toimivan suunnitelman tekemistä kuin myös kokoonpanoa ja asennusta työmaalla.

Järjestelmä koostuu kapasiteetiltaan ja profiililtaan erilaisista kiskoista: trapetsikiskoista MT-10/15/20/40T, avonaisista c-kiskoista MT-30/40/50/60 sekä raskaampiin sovelluksiin tarkoitetuista umpinaisista profiileista MT-80/70/90/100. Tämän lisäksi järjestelmään kuuluu erilaisia konsoleita, liittimiä ja pohjalevyjä. Avoimissa profiileissa portaattoman asennuksen mahdollistaa erinomaisen leikkauskapasiteetin omaava twist-lock -mutteri ja uuden TFB-pultin myötä hartaasti odotettu kisko-kisko liitos ilman erillisiä liittimiä on mahdollinen.

Järjestelmästä löytyy sähkösinkittyjen kiskojen ja komponenttien lisäksi ulkokäyttöön sekä korroosiosuojausta vaativiin sovelluksiin oma portfolionsa. Portfolion kiskoissa käytetään uutta sinkki-magnesium pinnoitetta, joka tarjoaa korroosiosuojan C3-C4 ympäristörasitusluokkaan, näyttää hyvältä pinnoitteen tasaisuuden vuoksi. Lisäksi pinnoite on ”itsensä korjaava” eli leikkuupintojen käsittelylle tai naarmujen paikkaamiselle ei ole enää tarvetta.

Eurokoodipohjainen suunnittelu ja laajat hyväksynnät

Please enter alternative text here (optional)

MT-järjestelmä on laajasti testattu ja sillä voidaan suunnitella kannatuksia eurokoodin mukaisesti. Viime vuosien aikana kannatusten turvallisuus ja suunnittelu ovat puhuttaneet rakennusalaa ja muun muassa Topten-käytännöt, Rakennustieto ja SKOL Ry ovat päivittäneet ohjeistuksiaan, jotta säädösten mukainen toteutus ja haluttu turvallisuustaso tekniikkakannatuksien osalta saavutettaisiin. Tekniikkakannatusten suunnittelua ohjaavat Ympäristöministeriön asetukset, jonka mukaan turvallisuudelle merkitykselliset kannatukset tulisi suunnitella eurokoodipohjaisesti (477/2014). Jotta eurokoodin mukainen suunnittelu olisi tarkoituksenmukaista, tulisi myös käytettävän tuotteen ominaisuudet ja kapasiteetit arvioida eurokoodipohjaisesti, sillä laskentakaavoihin sijoitetaan käytettävän tuotteen yksilöllisiä suoritusarvoja. MT-järjestelmän kiskojen ominaisuudet on arvioitu eurokoodin mukaisesti ja järjestelmän osilla on ETA-hyväksyntään perustuva CE-merkintä. MT-järjestelmän raskaille kiskoille on myös EN 1090 perustuva CE-merkintä, jota vaaditaan rakenteellisille teräsosille ja kokoonpanoille. Näistä on saatavilla selkeät tuotekelpoisuusdokumentaatiot, joilla asian osoittaminen on johdonmukaista ja helppoa. Järjestelmää on testattu myös monia erikoistilanteita silmällä pitäen, kuten tärinän, uudelleen käytettävyyden ja ylikiristämisen osalta.

Osana kestävää kehitystä

Kestävä kehitys on ollut jo pitkään merkittävä aihe myös Hiltillä ja siihen panostetaan jatkuvasti enemmän. Kannatusratkaisujen optimoinnilla on merkittävä vaikutus hiilijalanjälkeen ja MT-järjestelmän kehityksessä tämä on otettu huomioon aina tuotannon vaatimista teräksestä kiskojen uuteen sinkki magnesium pinnoitteeseen. Kokoonpanon ja katkaisumittojen optimoinnilla voidaan edelleen lisätä ympäristövaikutusta vähentämällä materiaalihukkaa. MT-kannatusjärjestelmästä on saatavilla kattavat dokumentaatiot päästötiedoista, näin voimme tukea kestävää kehitystä projektillasi.

Insinööripalvelut hankkeellasi

Insinööripalveluissa tarjoamme teknistä tukea ja neuvontaa niin tekniikkakannatuksiin kuin myös modulaarisen kiskojärjestelmän eri sovelluksiin liittyen. Järjestämme aiheen tiimoilta koulutuksia niin alan suunnittelijoille kuin työmaille. Hiltillä on pitkä kokemus tekniikkakannatusten suunnittelusta ja tarjoamme palveluita kannatusten suunnittelusta aina tietomallinnukseen. Mikäli sinulla on hanke suunnittelussa, jossa tarvitset apua tekniikkakannatuksien osalta, ole rohkeasti yhteydessä meihin!

 

 

Jaa