Tuulettuvan julkisivun passiivinen palosuojaus

Kaikki mitä tarvitsee tietää

Please enter alternative text here (optional)

Grenfellin tornitalon palo vuonna 2017 herätti Iso-Britanniassa yhteiskunnallisen keskustelun rakennusten paloturvallisuudesta, joka aiheutti muutoksia kansallisessa julkisivuliiketoiminnassa ja sen määräyksissä. Asuinrakennusten paloturvallisuuteen tarttui myös EU:n komissio. Kukin jäsenmaa asettaa paloturvallisuudelle omat määräyksensä, mutta Eurokoodit ja rakennustuotteita koskevat luokittelut ohjaavat kansallisten määräysten asettamista.

Suomessa rakennusten paloturvallisuutta ohjeistaa Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017).

Julkisivun paloturvallisuusvaatimukset

Tuulettuva julkisivu ei yleensä ole kantava tai osastoiva rakenneosa eikä sen julkisivujärjestelmät siksi yleensä kuulu osaksi rakennushankkeen paloturvallisuutta, vaikka sen vaikutus rakennuksen yleiseen toimivuuten ja paloturvallisuuteen on merkittävä (esim. seinien paksuus ja käytettävissä oleva tila, äänieristävyys, lämmöneristävyys jne.). Paloturvallisuus tulee ottaa huomioon tuulettuvan julkisivun suunnittelussa ja rakenteen tarkastelut tulee tehdä yksittäisten materiaalien sekä rakennekokonaisuuden osalta. Rakennusmateriaalien osalta tuotteiden paloturvallisuus tulee ottaa huomioon erityisesti valitun julkisivumateriaalin, tuulensuojan, lämmöneristeen sekä rankajärjestelmän valinnoissa. Tuulettuvissa julkisivuissa on keskeistä tarkastella rakenteen paloturvallisuutta myös palokatkojen avulla.

Käytännössä suunnittelussa määritellään käytettyjen rakennustuotteiden ja materiaalien vaatimukset, mutta toteutuksen lopullinen suunnittelu ja tuotteiden yhteensovittaminen jää urakoitsijalle.

 Ulkoverhouksen paloturvallisuus (yleiset julkisivut) Ulkoverhouksen tulee vastustaa palon leviämistä sekä rakennuksen julkisivussa että
palon leviämistä viereisiin rakennuksiin ottaen huomioon rakennuksen korkeuden,
käyttötarkoituksen ja sijainnin.
Ontelopalokatkojen käyttö (tuulettuvat julkisivut) Määrittää, missä tuulettuvien julkisivujen palokatkojen käyttö on pakollista
(esim. aukot ja osastoinnit). Nämä kohdat ovat kriittinen osa rakenteiden paloturvallista
osastointia ja palon leviämisen estämistä mahdollisten rakennuspalojen sattuessa. 
Ulkoverhouksen paloturvallisuus (tuulettuvat julkisivut) Vaatimukset perustuen rakennuksen korkeuteen,
sen käyttötarkoitukseen ja materiaalien palavuuteen.

Miten Hiltin julkisivurankajärjestelmän paloturvallisuus on sertifioitu?

Hilti Eurofox -julkisivujärjestelmää myydään lähes kaikissa Euroopan maissa, joten sen on vastattava useita erilaisia paikallisia määräyksiä. Tuulettuvien julkisivuja ja julkisivuja yleisesti ei vielä ohjeista yhtenäistetyt määräykset, joten Eurofoxin täytyy vastata erikseen jokaisen maan vaatimuksiin. Tämä tuo etuja testaukseen. Alla on lista Hiltin Eurofox-järjestelmistä ja kuvaus kunkin verifikaatiosta passiivisen palosuojauksen osalta, joka tarkoittaa niiden käytön olevan mahdollista korkeissa, yli 18m rakennuksissa. 

UUSI! FOX-V

Please enter alternative text here (optional)

Uusi Eurofox-rankajärjestelmä tarjoaa pienemmän lämmönjohtumisen, korkeamman kuormituskapasiteetin ja helpomman asennuksen. Konsolin rakenteellinen osa on alumiinia (voidaan suunnitella EN 1999-1-1: Eurocode 9 Design of aluminium structures mukaisesti) ja esiasennettu eristysmateriaali on polypropeenia.

MFT-FOX H & FOX-T

Hilti Eurofox MFT-FOX H -konsolit on valmistettu vain palamattomasta alumiinista. Ne voidaan suunnitella alumiinirakenteiden suunnittelun Eurokoodin EN 1999-1-1: Eurocode 9 Design of aluminium structures mukaisesti, mutta niissä ei ole eristysmateriaalia ja lämpösuhde on standardi-luokkaa.

Parhaan lämmönläpäisykertoimen tarjoaa kylmäsiltakatkaistu FOX-T -rankajärjestelmä. Se tarjoaa parhaan U-arvon lisäksi merkittävän vähennyksen seinän rakennepaksuuteen, joka puolestaan vapauttaa tilaa. Konsoli on valmistettu alumiinista (EN AW 6063 T66) ja sen vahvistetusta komposiitista valmistettu kylmäsiltakatko pitää konsolin osat yhdessä. Palamaton eriste ja verhous ovat pakollisia ja konsolin kylmäsiltäkatkon on oltava vähintään 10mm eristeen sisällä. Kylmäsiltakatkaistulle FOX-T -rankajärjestelmälle löytyy ETA-arviointi ETA-21/0174.

Optimoi projektisi Hiltin kanssa

Hiltillä on julkisivujärjestelmiin erikoistunut tiimi, joka työskentelee konsulttien, arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden kanssa ja tarjoaa luotettavien urakoitsijoiden verkoston. Erikoistuneet insinöörimme tarjoavat projektillesi optimoidut laskelmat. Jokaisella konsolilla ja julkisivujärjestelmän tuotteella on merkityksensä ja ne on suunniteltu vastaamaan asiakkaidemme kaikkiin tarpeisiin.

Palvelutarjontamme kattaa: 

  • U-arvolaskelmat ja seinän paksuuden optimoinnin
  • Rankajärjestelmän optimoidut staattiset laskelmat
  • Kohdekohtaisten asennussuunnitelmien laatiminen
  • Yhteistyön useiden julkisivumateriaalitoimittajien kanssa
  • Yhteistyön eristysmateriaalitoimittajien kanssa
  • Yhteistyön asentajien kanssa
  • Rakennesuunnittelun konsultointi ja tyyppipiirustukset

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä julkisivuasiantuntijaamme keskustellaksesi projektisi tarpeista.

Jaa