PVP-paneeleiden uudet palokatkoratkaisut

Testatut ratkaisut helpottavat suunnitelua ja varmistavat rakennusten turvallisuuden

Please enter alternative text here (optional)

Palokatkojen vaatimukset kasvavat ja kohteilla vaaditaan lähes poikkeuksetta ETA-arvioituja palokatkoratkaisuja. Markkinoilla on ollut jo pitkään haaste PVP, tai joillekin tutummin Sandwich, -paneeleiden palokatkojen suunnittelussa ja toteutuksessa, sillä PVP -paneelin LVIS -läpivienteihin ei ole juuri ollut testattuja ja ETA-hyväksyttyjä palokatkoratkaisuja.

Testausten ja hyväksyntöjen puute on pakottanut suunnittelijoita soveltamaan palokatkoja, joita ei ole testattu PVP -paneeleissa. Palokatko ei täten ole välttämättä täyttänyt tai tule täyttämään palo-osastoinnin vaatimuksia tulipalotilanteessa. Tilaajien on ollut vaikea luottaa rakennusten paloturvallisuuteen ja suunnittelijat taas ovat joutuneet arpomaan työpöydillään parasta mahdollista ratkaisua, josta uskaltavat ottaa vastuun.

Muiden rakenteiden, kuten kipsilevyrakenteiden palokatkoratkaisujen soveltaminen on johtanut mitä erilaisempiin ratkaisuihin, mikä on saattanut johtaa pahimmillaan siihen, että viranomainen on vaatinut uusimaan palokatkot kokonaan. Tämä on puolestaan johtanut viivästyksiin sekä lisäkustannuksiin työmailla. Hiltin ratkaisu PVP-rakenteen palokatkoihin on ollut rakennuspaikkakohtaiset lausunnot pohjautuen vaihdellen eri testauksiin, kun valmiita ratkaisuja ei ole ollut. Myös tämä on saattanut viivästyttää työmaan etenemistä. 

Miksi sitten kipsilevyseinien palokatkoratkaisuja ei tulisi soveltaa PVP-paneeleihin? Ensinnäkin palokatkoja ohjaavassa standardissa EN1366-3 mainitaan, että Sandwich-paneelirakenteisen läpivientien palotiiveys on testattava tapauskohtaisesti. Tähän onkin selkeä syy. Paloluokitellut PVP-paneelit ovat yksinkertaistettuna kaksi metallilevyä ja minereaalivillaydin. Palotilanteessa kuumuus vaikuttaa PVP-paneelin pinnalla olevaan metallilevyyn aiheuttaen levyn lämpölaajenemisen ja pinnan muodonmuutoksen kun metallilevy irtoaa mineraalivillaytimestä. Palokäyttäytyminen myös eroaa paneelin valmistajasta ja tyypistä riippuen. Kipsilevy puolestaan on palamaton materiaali ja tietyillä kipsilevyillä on jopa erinomainen lämmöneristävyys. Paloa vastaan olevassa pinnassa muodonmuutosta ei siis juuri tule ja rakenteena kipsilevyseinät ovat PVP-seinään verrattuna melko stabiileja. 

Please enter alternative text here (optional)

Hilti havaitsi haasteen PVP-palokatkoratkaisujen suhteen ja toteutti yhteistyössä Rf-t:n ja Paroc Panel Systemsin kanssa 10 kattavaa palotestiä standardin EN 1366-2/3/4/10 mukaisesti.

Palokatkoratkaisuja testattiin alla mainitulle tekniikalle:

-        Pyöreät ja neliskanttiset IV-kanavat

-        Kupari- ja teräsputket kivivilla- ja solukumieristeellä

-        PP, PE ja PVC muoviputket

-        Yksittäiset kaapelit ja kaapeliniput

-        Kaapelihyllyt

-        Kaapelit metallisissa ja muovisissa suojaputkissa

-        Virtakiskot

Toinen tärkeä asia palokatkojen toimivuuden kannalta on läpivientiaukon vahvistaminen. Niin läpivientiaukon reunat kuin aukon kohdalle osuvat PVP-paneelin saumakohdat tulee vahvistaa tarvittavilta osin, jotta rakenteen muodonmuutoksia saadaan estettyä.

Hilti tarjoaa PVP-rakenteiden palokatkoihin nyt suomenkieliset detaljit sekä englanninkielisen teknisen suunnitteluoppaan. Detaljit tulevat päivittymään myös FS-Planneriin lähiaikoina. Mikäli tarvitset detaljeita jo aiemmin, saat ne itsellesi käyttöön Hiltin insinööripalveluista tai Hiltin yhteyshenkilösi kautta.

Testatut ratkaisut mahdollistavat nyt sen, että rakennusten omistajat ja suunnittelijat voivat varmistua siitä, että palokatkot ovat vaatimusten mukaisia ja täyttävät myös viranomaisvaatimukset ilman lisäselvityksiä. Omistajat ja suunnittelijat voivat myös vaatia testattuja palokatkoratkaisuja ja pyytää toimittajilta tarvittavat dokumentit testausten osoittamiseksi. Riskien minimoimiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää jatkossa varmistua siitä, että muiden rakenteiden ratkaisuja ei lähtökohtaisesti sovelleta PVP-paneelin palokatkoratkaisuihin. Näin varmistamme rakennusten käyttäjien turvallisuuden.

Jaa