Kieli

DC-EX 125/5"M

Alkuperäiset ohjeet

Tämän käyttöohjeen tiedot

Tästä käyttöohjeesta

 • Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä, ja anna tuote toiselle henkilölle aina käyttöohjeen kanssa.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kuvissa viittaa tärkeisiin työvaiheisiin tai työvaiheiden kannalta tärkeisiin rakenneosiin. Nämä vastaavasti numeroidut työvaiheet tai rakenneosat korostetaan tekstissä, esimerkiksi (3) .
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit

Lisäksi käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Käytä suojalaseja, kun käytät konetta.
Image alternative Käytä kuulosuojaimia, kun käytät konetta.
Image alternative Käytä suojakäsineitä, kun teet työtä koneella.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Suojus
  DC-EX 125/5"M
  Sukupolvi:
  01
  Sarjanumero:

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA! Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tässä dokumentaatiossa sekä koneen yhteydessä käyttöön hyväksyttyjä koneita ja laitteita koskevat turvallisuusohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
 • Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
 • Käytä hengityssuojainta, joka suojaa kasvoja ja hengitysteitä työssä syntyvältä pölyltä.
 • Käytä myös suojus asennettuna aina kyseiseen käyttöön hyväksytyn Hilti -koneen sivukahvaa.
 • Käytä terän vaihdossa suojakäsineitä.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Liitäntäkappale
 2. Lukituskytkin
 3. Etukappale
 4. Liukukenkä jossa leikkauskohdan merkintä
 5. Varmistin
 6. Luisti
 7. Juoksupyörät
 8. Kansi
 9. Pyörimissuuntanuoli
 10. Sivukahvan kiinnityskohta
 11. Takaseinä
 12. Luisti
 13. Asemamerkintä kulmahiomakoneeseen kiinnittämiselle
 14. Syvyysrajoittimen asteikko
 15. Lukitusruuvi
 16. Kulmahiomakoneen kääntöasennon pyörimissuuntamerkintä

Leikkausadapterisetti (lisävaruste)

Image alternative
 1. Väliadapteri
 2. Välilevy 3 mm
 3. Välilevy 6 mm
 4. Murtotyökalu

Tarkoituksenmukainen käyttö

Leikkaussuojusta DC‑EX 125/ 5" M käytetään katkaistaessa ja leikattaessa kiviainespitoisia materiaaleja, etenkin työstettäessä tiiltä/muurausta 125 mm:n (5") laikalla Hilti -pölynimuria käyttäen. Leikkaussuojusta DC‑EX 125/ 5" M saa käyttää vain kulmahiomakoneissa, joiden käyttöohjeessa suositetaan tämän leikkaussuojuksen käyttöä. Leikkaussuojusta DC‑EX 125/ 5" M saa käyttää vain vettä käyttämättä.

Toimituksen sisältö

Teräsuojus
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot


DC-EX 125/5"M
Paino
1,35 kg
Laikan halkaisija
125 mm
Leikkausraon leveys käytettäessä kaksoislaikkoja
25 mm
Max. sahaussyvyys
28 mm

Timanttikatkaisulaikat


Timanttikatkaisulaikka
Käyttökohde
Katkaisuhionta, leikkaaminen
Lyhennenimi
DC‑D
Alusta
mineraalinen

Käyttöönotto

Suojuksen kiinnitys

Image alternative
 1. Sovita teräsuojus karan kaulukselle siten, että koneen ja suojuksen kolmiomerkit ovat kohdakkain.
 2. Suojuksen saat haluamaasi asentoon, kun käännät konetta säteittäisesti ja painat samalla kulmahiomakoneessa olevaa salpaa.
  • Salpa lukittuu kuultavasti.

Suojuksen avaaminen

Image alternative
 1. Paina varmistinta.
 2. Avaa etukappale.
 3. Käytä lukituskytkintä.
 4. Avaa suojus.

Timanttikatkaisulaikan kiinnitys uran leikkaamista varten

Tässä käyttötarkoituksessa ei saa käyttää Kwick-Lock-pikakiinnitystä.
Tähän käyttötarkoitukseen tarvitaan lisäksi lisävarusteena saatava ura-adapterisarja.
Image alternative
 1. Irrota karan kiinnityslaippa.
 2. Kierrä adapteri kiinni karaan ja kiristä se kiinni.
 3. Aseta timanttikatkaisulaikka paikalleen siten, että se pyörii oikeaan suuntaan.
 4. Aseta halutun uraleikkausleveyden mukaiset välirenkaat paikalleen.
 5. Aseta timanttikatkaisulaikka paikalleen siten, että se pyörii oikeaan suuntaan.
 6. Kierrä kiinnitysmutteri karaan ja kiristä se kiintoavaimella kiinni.
 7. Sulje suojus.

Timanttikatkaisulaikan kiinnitys

Image alternative
 1. Aseta kiristyslaippa karaan.
 2. Laita ensimmäinen timanttikatkaisulaikka kiristyslaippaan.
  Varmista oikea pyörimissuunta.
 3. Kierrä Kwik lock -pikakiinnitysmutteri paikalleen siten, että se on katkaisulaikkaa vasten.
 4. Sulje suojus.

Syvyyden säätö

 1. Löystytä lukitusruuvi.
 2. Paina taustalevy haluamaasi asentoon.
  • Ryhmä näytetään asteikolla.
 3. Kiristä lukitusruuvi kiinni.

Upotustoiminto

 1. Aseta luisti työkappaletta vasten.
 2. Kytke laite päälle.
 3. Ohjaa katkaisulaikka työkappaleeseen.
  Lukitusruuvilla voit kytkeä upotustoiminnon pois käytöstä.

Sivukahvan kiinnitys

Image alternative
 • Kiinnitä sivukahva haluamallesi puolelle.

Käyttö

Käyttö seinän ja nurkkien lähellä

Image alternative
 1. Käytä lukituskytkintä.
 2. Avaa etukappaletta yli 180°.

Leikkauskohdan merkintä

Merkintä 1 ilmaisee sisemmän katkaisulaikan tai yksilaikkakäytössä ainoan laikan sijainnin.
Merkintä 2 osoittaa toisen laikan suurimman mahdollisen leikkausleveyssijainnin.

Työkaluterän irrotus

Image alternative
 1. Avaa suojus.
 2. Avaa kiinnitysmutteri.
 3. Irrota timanttikatkaisulaikka.
 4. Poista välirenkaat.
 5. Irrota timanttikatkaisulaikka.
 6. Löystytä adapteri kiintoavaimella.
 7. Käytä kulmahiomakoneessa olevaa salpaa.
 8. Kierrä suojusta säteittäisesti, kunnes voit irrottaa suojuksen koneesta.

Harjanteen murtaminen

Image alternative
 • Murra harjanne irti.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.