SÄILYTÄ HILTI MITTAUSTEKNIIKKALAITTEIDEN TARKKUUS JA TÄSMÄLLISYYS

Mittaustekniikan kalibrointipalvelu

Hilti calibration service

Tarjoamme kalibrointipalvelua seuraaville Hiltin mittaustekniikan työkaluille:

• Laseretäisyysmittarit
• Tasolaserit
• Piste- ja linjalaserit
• Tunnistimet
• Takymetrit

Kaikki Hiltin mittaustekniikan työkalut on suunniteltu huipputarkoiksi. Joskus vaikeat olosuhteet, kuten virheellinen säilytys, lämpötilavaihtelut tai virheellinen käyttö, voivat heikentää niiden tarkkuutta. Myös jokapäiväisen käytön aiheuttama rasitus voi heikentää tarkkuutta ajan myötä.

Sen vuoksi suosittelemme työkalujen säännöllistä kalibrointia vähintään kerran vuodessa.

Joissakin tapauksissa työkalut on kalibroitava useammin, joten tarkasta yrityksenne sisäisestä laatukäytännöstä, mitä yrityksenne sisäiset auditoinnit edellyttävät.

Suosittelemme työkaluille myös säännöllistä kenttäkoetta, varsinkin ennen kriittisiä mittaustehtäviä tai jos mittauslaitteet ovat altistuneet vaativille olosuhteille.

Tästä on lisätietoa työkalun käyttöohjeissa.

Tarjoamme kolmivaiheista palvelua:

Tarkkuuden tarkistus

Vertaamme mittauslaitteenne tarkkuutta sen käyttöoppaan sisältämän "valmistajan määritelmä" määrittelemään tarkkuuteen.

Säätö, puhdistus ja huolto
Ellei mittauslaite ole sen alkuperäismääritelmän mukainen, säädämme laserlaitteen tai tunnistimen jälleen tarkaksi.
Me myös puhdistamme laitteen ja tarkistamme sen virheettömän toiminnan ennen palautusta.

Asiakirjat
Annamme myös kirjallisen raportin, jossa ovat lueteltuina tulevien ja lähtevien testausarvojen mittaukset. Toimitamme myös huoltotodistuksen, joka vahvistaa työkalun noudattavan valmistajan alkuperäisiä määritelmiä.

 

EI ISO 17025 -SERTIFIOINTIA

Huomaa, ettei Hiltin tarkastusmenettely ole ISO 17025:n eikä minkään muun erityisesti kalibrointilaboratorioille tarkoitetun sertifiointistandardin mukainen.

Tarkista yrityksenne sisäisestä laatukäytännöstä, tarvitaanko esimerkiksi ISO 17025 -standardin mukainen kalibrointi.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä paikalliseen Hilti tiimiin.

OTA YHTEYTTÄ

KALIBROINNIN JA MITTAUSTEKNIIKAN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

Miksi työkaluni täytyy kalibroida?
Hilti työkalut on suunniteltu huipputarkoiksi työvälineiksi, mutta ne voivat vaurioitua ja menettää tarkkuutensa ulkoisten tekijöiden kuten lämpötilavaihteluiden, ilmanpaineen, virheellisten säilytysolosuhteiden ja raskaan päivittäisen käytön vuoksi.

Kuinka usein Hilti työkalut täytyy kalibroida?
Suosittelemme säännöllistä kalibrointia vähintään kerran vuodessa. Tarkista yrityksenne sisäisestä laatukäytännöstä, mikä on sopivaa yrityksenne sisäisten tarpeiden mukaan.

Suosittelemme myös työkalujen säännöllistä kenttäkoetta, varsinkin ennen kriittisiä mittaustehtäviä tai jos työkalu on altistunut vaativille olosuhteille. Katso lisätietoa työkalun käyttöohjeista ennen käyttöä.

Mikä kalibrointitodistus Hiltillä on?
Meillä ei ole ISO 17025 -sertifiointia.
Tarkista yrityksenne sisäisestä laatukäytännöstä, minkä tasoisen kalibroinnin laite tarvitsee.

Keneen tulee ottaa yhteyttä kalibrointia varten?
Ota yhteyttä paikalliseen Hilti myyjään tai soita Hilti Asiakaspalveluun numeroon 0207 999 200

Katso Hiltin uusimmat mittaustekniikan tuotteet:

  • Hilti tasolaserit

Jaa