Tuottavuus työmaalla

Näin työmaan tuottavuutta voidaan lisätä

Tuottavuusanalyysipalvelumme avulla

Rakennusteollisuuden suurimpia haasteita ovat kustannusten hallinta, vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ja työvoimaresurssien hallinta siten, että yrityksellä on aina käytettävissä riittävästi osaavia työntekijöitä. Prosessien tehottomuus, yllättävät kustannukset ja tehottomat työntekijät voivat olla jopa 25 % koko projektin hinnasta, mikä voi vaikuttaa haitallisesti yrityksesi liiketoimintaan ja toiminnan kannattavuuteen.

Työkaluihin ja niiden hallinnointiin liittyvät kustannukset ovat yksi iso osa firmasi tuottavuutta ja siksi nykyiseen toimintatapaasi liittyvät haasteet on tärkeää analysoida. Analyysin pohjalta pystymme karsimaan turhat kustannukset ja tehottomutta aiheuttavat tekijät. Jos siis haluat tehostaa tuottavuuttasi, ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja pyydä tuottavuusanalyysia.

Merkittävimmät työmaan tuottavuutta parantavat tekijät

TE 60-A36 Application

Nykyaikaisten laitteiden käyttäminen

Valittavana on lukuisia erilaisia työkalumerkkejä ja -tyyppejä. 

Asianmukaisten rakennuslaitteiden ja -työkalujen suoraviivaiselta tuntuva valinta vaikuttaa usein projektin valmistumiseksi tarvittavaan aikaan ja vaivaan. Sillä voi siis olla suuri vaikutus projektin tuottavuuteen. 

Kun työntekijöillä on käytössään uusimmat työkalut, he voivat työskennellä tehokkaammin, ja jos lisäksi valitset kumppanin, joka pystyy tarjoamaan tukea työkalujen rikkoutuessa, yrityksesi välttää työkalujen epäluotettavuudesta johtuvat kalliit seisokit.

 

Kaluston todellisten kulujen arviointi

Kaluston todellisten kulujen arviointi

Oletko koskaan miettinyt, kuinka paljon työkalusi todella maksavat sinulle? 

Työkalujen hankintakustannukset ovat yleensä vasta alkua, sillä niiden omistamiseen liittyy paljon suoria ja epäsuoria kuluja. Niitä aiheutuu muun muassa korjauksista, huolloista, kalibroinneista, akuista sekä työkalujen järjestelystä. 

Jotta voit laskea työkalujesi todelliset kustannukset, sinun on ensin selvitettävä välittömät ja välilliset kustannukset. Hankintahinta on usein vain jäävuoren huippu. 

 

ratkaisut turvallisuuden ja riskien hallintaan

Turvallisuuden ja riskien hallinta

Rakennusala on erityisen altis varkauksille, koska koska työmailla liikkuu paljon eri yritysten, urakoitsijoiden, alihankkijoiden ja myös työmaalle täysin kuulumattomia henkilöitä.

Jotta voit vähentää varkausriskiä työmaallasi, sinun on pidettävä tarkkaa kirjaa kaikista yrityksesi koneista ja materiaaleista. Tämä kannustaa työntekijöitä huolehtimaan paremmin työkaluistaan, mikä näkyy varkauksien ja hävikkien vähenemisenä.

Rekistereihin merkitsemisellä saavutetaan myös terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä etuja. Voit seurata työntekijöiden koulutustodistuksia sekä työkalujen kalibrointeja ja huoltoja ja varmistaa siten, että tiimisi työskentelevät turvallisesti ja käyttävät vaatimukset täyttäviä työkaluja.

työmaan digitalisointi

Digitalisaation hyödyntäminen

Kun tuottavuutta halutaan parantaa, digitaalisen tekniikan käyttöönotto on nopein keino saada paras tulos.

On tärkeää, että voit mitata rakennustyömaidesi ja projektiesi tietoja, kuten työkalujen käyttöastetta, työkalujen ja kaluston sijaintia sekä työntekijöiden lupakirjojen ja työkalujen kalibroinnin ajantasaisuutta. 

 Tämä tarkoittaa, että tiedät enemmän yrityksesi alueista, joilla voit tehdä parannuksia tuottavuuden lisäämiseksi, ja säästät myös rahaa. 

 

PIDÄ TUOTTAVUUS KORKEANA JA KUSTANNUKSET MATALINA

Voi tuntua ylivoimaiselta haasteelta päättää sitä, mistä kannattaa aloittaa. Selvitettäessä parhaita tapoja työmaan tuottavuuden parantamiseen voi löytyä kohteita, joita kehittämällä aikaa voi säästyä runsaasti. Hyvä uutinen on se, ettei sinun tarvitse tehdä sitä yksin. 

Tuottavuuden asiantuntijamme voivat auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia kaluston virtaviivaistamiseen ja työkalujen sekä muun kaluston hallinnoinnin digitalisoimiseen piilevien kustannusten minimoimiseksi ja yleisen tuottavuuden tehostamiseksi. Voimme auttaa tekemään muutokset, jotka pitävät tuottavuuden korkeana ja kustannukset matalina.

Ja osana sitä teemme yhdessä tiimisi kanssa seuraavat toimenpiteet: 

  1. Arvioimme, kuinka paljon työkaluja sinulla on työmaalla, ajoneuvoissa ja varastoissa. 
  2. Analysoimme piilokustannukset, jotka usein johtuvat toistuvista korjauksista, työkalujen katoamisesta tai varastamisesta, hallinnointikuluista sekä työajan menetyksestä työkalujen seisokkien vuoksi. 
  3. Tarkkailemme työkalujen tuottavuutta ja arvioimme mahdollisten vaihtoehtojen etuja. 
  4. Selvitämme altistumisen riskeille, joista et välttämättä ole tiennyt.  
  5.  Etsimme entistä tehokkaammat sisäiset prosessit työkalujen, materiaalien ja sertifiointien hallintaan.  
  6.  Autamme löytämään optimaaliset työkalutyypit ja työkalujen määrän, jotka kattavat toimintatarpeesi ja täyttävät tiukimmatkin turvallisuusstandardit. 
  7. Laadimme räätälöidyn tuottavuusanalyysin, jonka yksityiskohtaisten tietojen avulla voidaan parantaa tuottavuutta ja vähentää kuluja. 
  8. Neuvomme tehokkaimman tavan kaluston ja vaatimustenmukaisuuden hallintaan sekä kaluston tehokkaaseen hyödyntämiseen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.    

   

Oletko valmis aloittamaan?

Tuottavuus työmaalla

Mitä tuottavuus todella tarkoittaa?

Jotta voimme vastata rakennusalan tuottavuuden haasteisiin, meidän on ymmärrettävä, mitä tuottavuus todella tarkoittaa alalla.

Lue lisää
rakennusalan hallinnoinnin haasteet

Rakennusalan hallinnoinnin 5 suurinta haastetta

Onko sinulla ongelmia rakennusprojektien hallinnoinnissa? Et ole yksin. Tutustu siihen, miten voit voittaa nämä yleiset haasteet.

Lue lisää

Jaa