Kustannustehokkuutta palokatkosuunnitteluun

Etukäteissuunnittelu on kaiken A ja O

Please enter alternative text here (optional)

Tehokkaan palokatkosuunnittelun kulmakivet ovat ajoitus ja optimointi. Valitaan suunniteltavalle kohteelle tarkoituksenmukaiset, tehokkaat sekä turvalliset palokatkotuotteet ja pidetään tuoterepertuaari mahdollisimman pienenä. Ennen kaikkea, ollaan ajoissa liikkeellä ja vaikutetaan reikäkokoihin. Kun nämä asiat pidetään mielessä suunnittelun aikana, saadaan lopputuloksesta mahdollisimman kustannustehokas.

Etukäteissuunnittelulla on mahdollista saavuttaa suurimmat kustannushyödyt ja nyrkkisääntönä onkin, että palokatkosuunnittelu olisi hyvä nostaa esille jo suunnittelun aloituskokouksessa. Palokatkosuunnittelu on hyvä tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa talotekniikkasuunnittelun ja paloteknisen suunnittelun yhteydessä. Etukäteissuunnittelulla vältetään tilanteet, joissa toimivan palokatkon tekeminen on hankalaa tai hyväksyntöjen mukainen ratkaisu ei ole mahdollinen ilman työmaa-aikaisia muutostöitä. Ylimääräiset työvaiheet, tekniikan siirrot tai erikoisratkaisujen löytäminen asennusvaiheessa vievät aikaa ja kasvattavat helposti kustannuksia.

Tehdään reikävarauksesta hieman isompia, että varmasti mahtuu -asenteella on todella suuri vaikutus yksittäisen läpiviennin hintaan. Etukäteissuunnittelu palvelee myös rakenne- ja LVIS-suunnittelua kun palokatkojen asettamat vaatimukset reikäkokojen ja -varausten suhteen voidaan huomioida jo suunnittelun aikana. Kun reikäkoot saadaan alusta alkaen kohdilleen, sujuu palokatkojen asentaminen tehokkaasti, varmistetaan hyväksyntöjen mukaiset ratkaisut ja minimoidaan tuotemenekki. Kun LVIS-suunnittelussa huomioidaan palokatkojen vaatimat reikävarauksien etäisyydet, pystytään usein välttämään tilanteet, joissa suuresta läpiviennistä menee paljon erilaista tekniikkaa läpi. Nämä niin kutsutut palokatkojen yhdistelmäläpiviennit ovat tyypillisesti hankalia toteuttaa suppeampien hyväksyntöjen takia ja ne myös maksavat enemmän. Jos tekniikan sijainteihin, reikävarauksiin ja niiden etäisyyksiin kiinnitetään huomiota vasta työmaalla, joudutaan todennäköisemmin tekemään muutostöitä ja turvautumaan rakennuspaikkakohtaisiin lausuntoihin. Tämä saattaa jopa viivästyttää työmaan etenemistä. 

Kokonaisuus ratkaisee

Please enter alternative text here (optional)

Suuri vaikutus palokatkojen kustannuksiin on myös työjärjestyksellä. Kun palokatkosuunnittelu tehdään hyvissä ajoin, voidaan hyödyntää esiasennettavia palokatkoja, joilla saadaan lisättyä työmaatehokkuutta ja kustannussäästöjä. Esiasennettuja palokatkoratkaisuja ovat esimerkiksi CFS-TTS -väliseinäsaumat, muuntojoustava CFS-SL GA -palokatkokaulus sähköläpivienneille ja valuun jätettävä CFS-CID -palokatko putkien lattialäpivienteihin. 

Ei pelkkä hinta – kokonaisuus ratkaisee

  • aukkokoko
  • työjärjestys
  • asennusnopeus
  • tuotehinta
  • ratkaisujen määrä

Kustannuksia pohtiessa saatetaan helposti jäädä tuijottamaan palokatkotuotteen hintalappua ja vaikka loppupeleissä tuotteen fyysisellä hinnalla on pienin vaikutus kokonaiskustannuksiin. Kuten mainittu, etukäteissuunnittelulla pystytään vaikuttamaan tuoteratkaisuihin hyvissä ajoin ja välttämään mahdollisia ongelmatilanteita työmaalla. Palokatkon hintaan vaikuttaa tuotehinnan lisäksi asennusnopeus, työjärjestys ja aikaisemmin mainittu aukkokoko.

Tuotevalintoja voi ohjata lisäksi suunnittelulle asetetut lisävaatimukset. Rakennuksen tai käytettävien tilojen käyttötarkoitus tulee huomioida suunnitteluvaiheessa ja palokatkotuotteet valita niin että ne soveltuvat käytettäväksi kohteessa. Esimerkiksi väestönsuojatiloihin valittavat tuotteet on testattu räjähdyspaineen keston varalta tai tuotteilla on kohteen vaatimat ympäristöystävällisen rakentamisen luokitukset. Suunnitelmaan valitaan siis tarkoituksenmukaiset tuotteet painottaen vaatimusten, hinnan, asennushelppouden ja työjärjestyksen kannalta järkeviä tuotteita.

Kustannustehokkaaseen suunnitteluun liittyy vahvasti myös valittujen tuotteiden ja menetelmien määrä.  Iso määrä erilaisia ratkaisuja tarkoittaa useampia detaljipiirustuksia ja ohjeita sekä monimutkaisempia pohjakuvia. Nämä johtavat helposti suurempaan materiaalihukkaan, mutta ennen kaikkea suurempaan riskiin tehdä virheitä palokatkojen asennuksessa. Kun erilaisten ratkaisujen määrä minimoidaan, asentajien työ selkeytyy, tehostuu ja helpottuu huomattavasti.

Tiesitkö, että Hiltillä toimii insinöörejä ympäri Suomen?

Insinööripalveluissa tarjoamme teknistä tukea ja neuvontaa palokatkosuunnitteluun. Autamme löytämään tarvittavat palokatkodetaljit ETA-hyväksyntöjen mukaisista ratkaisuista. ETA-hyväksynnät eivät kata kuitenkaan kaikkia työmaalla eteen tulevia tilanteita, jolloin tarvitaan rakennuspaikkakohtainen lausunto eli lausunto palokatkon toimivuudesta. Hiltin kansainvälinen sertifioitu tiimi pystyy tarvittaessa antamaan testauksiin perustuvan insinöörilausunnon.

Markkinoiden tuntemisen ja työmaakokemuksen ansioista pystymme tarjoamaan näkemystä ja osaamista haastaviin erikoistilanteisiin ja -ratkaisujen löytämiseen. 

Jaa