Hilti tietomallinnus- ja suunnittelupalvelut

Kuinka digitaalinen optimointi ja yhteistyösuunnittelu hyödyttävät rakennusprojekteja

Please enter alternative text here (optional)

Älykkäiden teknologioiden ja digitalisaation yleistyessä tietomallinnuksesta on tullut rakennusalan standardi keskisuurissa ja suurissa hankkeissa. Mutta vaikka tietomallia käytetään jo laajalti putkien, IV-kanavien ja kaapeleiden suunnittelussa, monilla LVIS-toimialoilla asennusten suunnitelmat laaditaan edelleen erillään, mikä johtaa menetettyihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin työmailla.

Hiltin kattavat tietomallinnuspalvelut mahdollistavat kokonaisvaltaisen yhteistyön optimaalisten digitaalisten ratkaisujen ansiosta.

Seuraavassa luettelemme kolme tärkeintä hyötyä, joita tietomallinnuksen käyttö tarjoaa rakennusyrityksille eri hankkeissa.

Tuottavuus

Tietomallinnukseen perustuvat työnkulut voivat lisätä tuottavuutta, mutta vain, jos kaikki osapuolet tekevät digitaalista yhteistyötä jo hankkeen alkumetreillä. Eri toimialat ovat perinteisesti työskennelleet erikseen konsultoimatta toisiaan, mikä voi olla ongelmallista, kun törmäyksiä on korjattava työmaalla sen sijaan, että niihin olisi puututtu jo suunnitteluvaiheessa. Myös tilaukset ja logistiikka on hoidettava manuaalisesti, ja paperityö on aikaa vievää ja monimutkaista. Nämä tekijät ovat omiaan viivästyttämään hankkeita, ja niiden toteutus ja koordinointi vaativat enemmän aikaa ja vaivannäköä.

Investoimalla malliin, jossa kaikki osapuolet ovat mukana alusta alkaen, yritykset voivat sen sijaan päästä jopa kolme kertaa nopeampiin asennusaikoihin ja saavuttaa 4-6 viikon työvoimasäästöt. Suunnittelemalla asennukset keskitetysti jo ennen rakennusvaiheen aloitusta voidaan mahdolliset törmäykset ratkaista ennakolta. Työmailla ei myöskään tarvitse turvautua improvisoituihin ratkaisuihin eikä lisätöitä tarvita. Yhteiskannakoinnin ansiosta koko prosessista tulee sujuvampaa ja tehokkaampaa.

Digitalisaation edelleen yleistyessä on selvää, että työskentelykäytännöt muuttuvat parempaan suuntaan tietomallinnuksen avulla. Digitalisaation huiman kehityksen myötä on itse asiassa vaikea kuvitella tulevaisuutta ilman sitä.

Materiaalien ja kustannusten säästö

Kun törmäykset havaitaan vasta sen jälkeen, kun työt ovat alkaneet, se ei maksa yrityksille vain aikaa, vaan myös huomattavia summia rahaa. Hankkeiden viivästyminen voi lisätä yritysten kustannuksia jopa 20 prosenttia, minkä lisäksi niiden on maksettava lisätöistä ja siihen sisältyvistä lisämateriaali- ja työvoimakuluista.

Investoimalla yksityiskohtaiseen tietomallisuunnitteluun jo hankkeen alkumetreillä nämä ongelmat voidaan korjata suunnitteluvaiheessa toimistolla, mikä tarkoittaa vähäisempiä muutostarpeita työmaalla ja pienempiä materiaalikustannuksia. Ennakkosuunnittelun avulla rakennusyhtiöt voivat leikata jopa 50 prosenttia materiaalikustannuksistaan. Ja jopa 7 prosentin ajansäästöllä ne voivat alentaa myös työvoimakustannuksiaan.

Turvallisuuden parantuminen

Please enter alternative text here (optional)

Hilti tietomallinnuksen suunnittelupalvelu palokatkoihin

On sanomattakin selvää, että yhteistyösuunnittelu voi auttaa ehkäisemään tulevia ongelmia työmailla, mutta mitä hyötyjä se tarjoaa turvallisuuden kannalta?

Jos toimialat työskentelevät erillään, kannakointijärjestelmiä ei suunnitella yhtenäisinä ratkaisuina, jolloin kiinnitys- ja palontorjuntaratkaisut usein unohdetaan. LVIS-aloilla ratkaisut saattavat perustua aikaisempiin kokemuksiin, joita sitten improvisoidaan työmaalla, mikä voi joskus vaikuttaa myös turvallisuuteen. Tämä voi johtaa dokumenttien puutteeseen sekä riskien ja vaatimustenmukaisuuden puutteelliseen hallintaan. Hankkeiden turvallisuus on otettava vakavasti, ja optimoitu suunnittelujärjestelmä on enemmän kuin tarpeen.

Tietomallinnuksen avulla sovelluksen kaikki näkökohdat otetaan huomioon alusta alkaen, jolloin ankkurit ja palontorjunta ovat jokaisen suunnitelman keskiössä. Suunnittelu ohjaa koko toimintaa, ja kokonaisvaltaiset päätökset tehdään toimistolla, ei työmaalla ratkaisuja improvisoimalla. Työmaalta tietomalliin -skannauslaitteita voidaan käyttää myös mittausten tuomiseksi olemassa olevista rakennuksista, jolloin yritykset saavat tarvittavat asiakirjat riskien arvioimiseksi ja noudattamiseksi. Päämääränä on yksinkertaisuus - vaihdetaan pitkät prosessit kokonaisvaltaiseen järjestelmään, jolloin turvallisuuden hallinnasta tulee helpompaa.

Mahdollistamalla usean toimialan yhteiskannakoinnin, työnkulun läpinäkyvyyden ja kokonaisvaltaisen yhteistyön, Hiltin tietomallinnuspalvelut voivat tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä, lisätä tuottavuutta ja parantaa turvallisuutta rakennushankkeissa. Hiltin neljä palvelua - hankekartoitus, vakiosuunnittelu, erikoissuunnittelu ja mallinnus tarjoavat asiantuntija-apua koko hankkeen alusta loppuun ja mahdollistavat mallien sujuvan siirtämisen toimistosta työmaalle.

Digitaalisen optimoinnin jatkaessa kasvuaan ei ole epäilystäkään siitä, että tietomallijärjestelmät pystyvät muuttamaan työskentelytapoja entistä parempaan suuntaan. Digitalisaation huiman kehityksen myötä on vaikea kuvitella tulevaisuutta ilman sitä.

 

Lisätietoja Hiltin palveluista suunnittelijoille >

Jaa