TUOTTAVUUTTA PUURAKENTAMISEEN

Vihreä siirtymä on pinnalla rakennusalalla, ja alan yritykset seuraavat tarkoin kestävyystavoitteiden asetantaa niin toimialalla kuin valtion ja Euroopan Unionin tasolla. Suomen valtion tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, ja tavoitteena on myös nostaa puurakentamisen osuus julkisessa rakentamisessa lähes puoleen jo vuoteen 2025 mennessä. Puurakentaminen on ollut nopeassa kasvussa viime vuosina ja puuteollisuudelle laaditun katsauksen mukaan puurakentamisen markkinaosuuden kasvu jatkui myös vuonna 2022 haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta.

Tuottavuus- ja ilmastohyötyjä teollisella puurakentamisella

Puurakennus sitoo hiiltä ja on siten tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Puurakentamisen etuja ovat myös korkean esivalmistusasteen saavuttaminen, joka tarkoittaa selkeitä tuottavuushyötyjä työmaalla, sekä materiaalin keveys ja työstämisen helppous verrattuna moneen muuhun rakennusmateriaaliin. Puumateriaalin keveyden ansiosta sen kuljettaminen ei vaadi yhtä raskasta kalustoa kuin muiden materiaalien kuljetus, jolla on myönteisiä vaikutuksia rakentamisen kokonaispäästöihin.

Hilti HCW nostaa puuelementtirakentamisen esivalmistusastetta

Hilti HCW -puuliitin on ETA-hyväksytty ratkaisu esivalmistettujen puuelementtien asennukseen, joka mahdollistaa korkeamman esivalmistusasteen ja lisää asennustarkkuutta. Tuote soveltuu niin puu-betoni kuin puu-puu -liitoksiin, esimerkiksi seinien, välipohjien ja kattotuolien asennukseen. HCW-ankkuri löytyy valmiina jo useasta suunnitteluohjelmistosta, mikä tekee sen integroinnista tuotantoon helppoa. Liitin asennetaan valmiiksi jo tehtaalla vähentäen asennusaikaa työmaalla jopa 30 % ja samalla pienentäen myös nosturikustannuksia. Esiasennus tehtaalla vähentää myös virheitä ja parantaa työturvallisuutta työmaalla. HCW tehostaa tuottavuutta tuomalla digitalisaation ja sarjatuotannon hyödyt työmaalle.

Tutustu HCW-puuliittimeen

Jaa