DB -VIEMÄREIDEN PALOKATKORATKAISUT

JA PUTKIEN TESTAUSASETELMAN HUOMIOIMINEN PALOKATKOSUUNNITTELUSSA

Please enter alternative text here (optional)

Rakennusten ääniteknisyyden merkitys jatkaa kasvamistaan, mikä näkyy usein materiaalivalinnoissa. Yksi esimerkki tästä on se, että viemäreissä valurauta ja perinteisten PVC- ja PE -putkien sijaan dB -viemärit kasvattavat suosiotaan. Eri muovimateriaaleista valmistettujen putkien suhteen olemme aikaisemminkin painottaneet, että termi ”muoviputki” on palokatkosuunnitelussa melko raaka yleistys. Tämä asia korostuu yhä enemmän, kun puhutaan dB-viemäreistä ja akustiikkaputkista.  

dB -viemäreissä putken materiaali ja rakenne vaihtelevat valmistajasta ja putkityypistä riippuen. Materiaalien ja seinämävahvuuksien vaihdellessa putkityyppikohtaisesti myös putken palokäyttäytyminen eli se, miten putki alkaa sulamaan ja pehmenemään tulipalossa, vaihtelee  putkityyppikohtaisesti. Kun valitaan palokatkotuotetta eri dB-viemäreille, tulisi varmistua siitä, että kyseisellä palokatkotuotteella on riittävästi voimaa puristaa jäykempi dB -viemäri kasaan. Jotta osastoivien rakenteiden tekniikkaläpivientien turvallisuudesta voidaan varmistua, tulisi käytettävä palokatkotuote olla aina testattuna käytettävällä dB -viemärityypillä.

Please enter alternative text here (optional)

Hiltin palokatkotuotteista CFS-C P -mansetti, CFS-C EL -mansetti, CFS-W P -palokatkowrappi ja CFS- CID -esiasennettu palokatko on testattu noin 20 eri dB -putkityypillä. Tarjoamme täten markkinoiden laajimmin testatut palokatkoratkaisut dB-viemäreille, mikä helpottaa suunnittelua sekä antaa urakoitsijalle enemmän vaihtoehtoja putkityypin valitsemiseen. Suurin osa testatuista putkityypeistä löytyy tuotteiden ETA-arvioinneista. Osa testatuista putkista on kerrottu hyväksytyn testauslaitoksen, Warrington Firen, kirjoittamassa lausunnossa. Kyseisen lausunnon saat tarvitteassa käyttöösi insinööripalveluidemme kautta tai alueesi kenttäinsinööriltä. Lisäksi myös FS-plannerista pystyy hakemaan dB-viemäreille sopivat palokatkodetaljit.

Viemäreiden palokatkoja suunnitellessa tulisi ottaa huomioon putkien testausasetelmat ja varmistaa, että testausasetelma vastaa todellista tilannetta rakennuksessa. Putkien testausta säätelee polttokoestandardi EN 1366-3, joka mahdollistaa putkien testausasetelmalle neljä eri vaihtoehtoa. Putken päät vaihtelevat avonaisesta putken päästä U (uncapped) suljettuun putken päähän C (capped). Putken päät voivat testaustilanteessa vaihdella U/U, U/C, C/U ja C/C (kts. kuva oikealla alhaalla). Ensimmäinen kirjain viittaa palon puolella olevaan putken päähän ja jälkimmäinen kirjain rakenteen toisella puolella olevaan putken päähän. Kyseisistä testaustilanteista avonaiset putken päät eli U/U on palokatkotuotteelle kaikista vaikein eli vaatii tuotteelta eniten nopeutta ja voimaa reagoida tulipaloon ja sen aiheuttamaan lämpötilan nousuun.

Please enter alternative text here (optional)

Testaustandardissa EN 1366-3 mainitaan myös, että tuulettuvien viemäreiden palokatkot tulisi olla testattuna U/U. Lisäksi kun mietitään esimerkiksi tilannetta kerrostaloissa viemäriputkien kulkiessa asunnosta toiseen, putki jatkuu välipohjan yläpuolella lattiakaivoon eli loppuu avonaiseen putkenpäähän. Täten viemäreille käytettävä palokatkotuote tulisi olla testattuna avonaisilla putkenpäillä U/U, jolloin ETA-arvioinnissa tulisi olla kyseiselle sovellukselle esimerkiksi maininta EI60 U/U.

Kaikki aikaisemmin neljä mainittua, dB -viemäreille soveltuvaa palokatkotuotettamme, on testattu U/U tilanteessa. Markkinoilta löytyy useita palokatkoratkaisuja U/C -tilanteeseen testattuna ja esimerkiksi CFS-W P wrap on testattu myös U/C tilanteessa, jolloin wrappia tarvitsee esimerkiksi neljän kierroksen sijaan vain kaksi kierrosta putken ympärille. EI -luokan lisäksi työmaalle toimitettavissa palokatkodetalejissa olisi hyvä olla siis mainittuna vaadittu testaustilanne, esimerkiksi U/U, varsinkin kun puhutaan dB-viemäreiden tai muiden sulavien putkien palokatkoratkaisuista.

 

Julia Jahkola
Field Engineer

Jaa