Kieli

TE DRS‑Y

Alkuperäiset ohjeet

Tämän käyttöohjeen tiedot

Tästä käyttöohjeesta

 • Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä, ja anna tuote toiselle henkilölle aina käyttöohjeen kanssa.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana
Image alternative Hilti Litiumioniakku
Image alternative Hilti Laturi

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä.
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Käytä hengityssuojainta
Image alternative Käytä suojakäsineitä
Image alternative Käytä turvakenkiä

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Pölynpoistomoduuli
  TE DRS‑Y
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

Image alternative VAROITUS Lue kaikki tähän tuotteeseen liittyvät turvallisuus- ja käyttöohjeet ja tekniset tiedot ja tutustu myös kuviin. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
 • Ennen käyttämistä lue ja ota huomioon käyttöohjeet ja järjestelmätuotteiden turvallisuuteen liittyvät tiedot.
 • Loukkaantumisten välttämiseksi modulia saa käyttää vain kappaleessa Määräystenmukainen käyttö mainittujen sähkötyökalujen yhteydessä.
 • Irrota pistoke pistorasiasta tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat lisävarusteita ja kun lopetat sähkötyökalun käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Käytä vain tuotetta ja lisävarusteita, jotka ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Älä koskaan tee tuotteeseen tai lisävarusteisiin minkäänlaisia muutoksia.
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä tuotetta käyttäessäsi. Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tuotetta käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Materiaalista saattaa työstettäessä sinkoilla sirpaleita. Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa silmiä. Tuotetta käyttäessäsi käytä suojalaseja, suojakypärää ja kuulosuojaimia.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, työkaluteriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Putoamaan pääsevät työkalut ja/tai lisävarusteet aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Ennen työn aloittamista tarkasta, että asennettu lisävaruste on kunnolla kiinnitetty.
 • Veden imuroiminen on kielletty.
 • Modulia ei saa käyttää räjähdysvaarallisten, hehkuvien, palavien tai syttyvien tai voimakkaasti reagoivien pölyjen (esimerkiksi magnesium- tai alumiinipöly) tai nesteiden (esimerkiksi bensiini, liuotinaineet, hapot, jäähdytys- ja voiteluaineet jne.) imurointiin.
 • Hiottaessa, kiillotettaessa, leikattaessa ja porattaessa syntyvä pöly saattaa sisältää vaarallisia kemikaaleja. Vaarallisia materiaaleja voivat esimerkiksi olla: lyijy tai lyijypitoiset maalit; tiili, betoni ja muut muuraustuotteet, luonnonkivi ja muut silikaatteja sisältävät tuotteet; tietyt puulajit kuten tammi, pyökki ja kemiallisesti käsitellyt puut; asbesti tai asbestia sisältävät materiaalit. Määritä työstettävien materiaalien vaaraluokituksen perusteella käyttäjän ja lähellä olevien henkilöiden altistumisvaara. Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin altistumisen pitämiseksi turvallisella tasolla, esimerkiksi käytettävä pölynkeräysjärjestelmää tai soveltuvaa hengityssuojainta. Altistumisen määrää pienentäviä yleisluonteisia toimenpiteitä ovat:
 • työn tekeminen hyvin tuulettuvassa tilassa,
 • pitkään kestävän pölyaltistuksen välttäminen,
 • pölyn ohjaaminen pois kasvoilta ja keholta,
 • suojavaatetuksen käyttö ja kehon altistuneiden kohtien pesu vedellä ja saippualla.
 • Käytä aina kulloiseenkin käyttötarkoitukseen sopivaa Hilti n suosittelemaa imuria.
 • Selvitä työssä syntyvän pölyn vaarallisuus ennen työn aloittamista. Käytä pölyluokalle hyväksyttyä pölynimuria, joka täyttää viralliset pölysuojaluokitusmääräykset.
 • Suojaudu staattisen sähkön iskuilta käyttämällä antistaattista imuletkua.
 • Varmista, että adapteri ja istukan ulkopinnat ovat öljyttömät ja rasvattomat. Jos asennat pölynpoistomoduulin öljyisten ja/tai rasvaisten osien yhteyteen, pölynpoistomoduuli saattaa irrota. Puhdista adapterista ja istukan ulkopinnoilta öljy ja rasva sopivalla puhdistusliinalla.
 • Varmista, ettei moduuli kuumene liikaa. Materiaali sulaa lämpötilassa yli 80 °C.
 • Älä kanna tai ohjaa järjestelmää moduulista. Käytä siihen sähkötyökalun kahvoja.
 • Käytön aikana älä pidä sähkötyökalusta kiinni imupäästä tai imuputkesta.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Adapteri
 2. Imurunko ja lisäkahva
 3. Liitoskappale
 4. Poimusuojus 12-52
 5. Syvyysrajoitin
 6. Tähtikahvaruuvi
 7. Mutteri
 8. Pitkä imupää
 9. Keskipitkä imupää
 10. Lyhyt imupää
 11. Poimusuojus 68‒90/290 mm
 12. Imuputki
 13. Poimusuojus 68‒90/550 mm
 14. Poimusuojus 100‒150/550 mm

Tarkoituksenmukainen käyttö

Image alternative
Kuvattu tuote on pölynpoistomoduuli, jota lisävarusteena käytetään Hilti -poravasaroiden SDS‑Max ja imureiden kanssa.

Toimituksen sisältö

Imurunko, poimusuojus 68‒90/290 mm, lyhyt imupää, keskipitkä imupää, pitkä imupää, adapteri, liitoskappale, poimusuojus 12‒52, syvyysrajoitin, tähtikahvaruuvi, mutteri, käyttöohje
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Tekniset tiedot

Poimusuojus


Poimusuojus 68‑90/290
Poimusuojus 68‑90/550
Poimusuojus 100‑150/550
Poimusuojus 12‑52
Paino
660 g
(23,3 oz)
880 g
(31,0 oz)
920 g
(32,5 oz)
1 000 g
(35,3 oz)
Työkaluterätyyppi
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y iskuporanterä
Terän halkaisija
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
100 mm … 150 mm
(3,9 in … 5,9 in)
12 mm … 52 mm
(0,5 in … 2,0 in)
Työkaluterän pituus
290 mm
(11,4 in)
550 mm
(21,7 in)
550 mm
(21,7 in)
520 mm … 570 mm
(20,5 in … 22,4 in)
Käyttökohde
Poraaminen iskuporakruunulla
Poraaminen iskuporakruunulla
Poraaminen iskuporakruunulla
Poraus iskulla

Imupää


Lyhyt imupää
Keskipitkä imupää
Pitkä imupää
Paino
660 g
(23,3 oz)
710 g
(25,0 oz)
760 g
(26,8 oz)
Työkaluterätyyppi
Piikkikärkitaltta, lattakärkitaltta, rouhintaterä
Piikkikärkitaltta, lattakärkitaltta, rouhintaterä
Piikkikärkitaltta, lattakärkitaltta, rouhintaterä
Työkaluterän pituus
250 mm … 400 mm
(9,8 in … 15,7 in)
300 mm … 400 mm
(11,8 in … 15,7 in)
400 mm … 500 mm
(15,7 in … 19,7 in)
Käyttökohde
Piikkaaminen
Piikkaaminen
Piikkaaminen

Lämpötilat

Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Käyttö

Pölynpoistomoduulin kiinnitys

Varmista, että toimintatapavalitsin on työtehtävään soveltuvassa asennossa.
Imupäästä ulottuva työkaluterän vapaa pituus ei saa ylittää 145 millimetriä eikä alittaa 30 millimetriä. Siten varmistat optimaalisen imutehon.
Vain määräystenmukaisen käytön yhteenvedossa mainittuja piikkikärki-, lattapiikkaus- ja rouhintateriä sekä iskuporakruunuja ja iskuporanteriä saa käyttää.
Kiinnittäessäsi varmista, ettei sähkötyökaluun ole kiinnitetty työkaluterää.
Image alternative
 1. Avaa sähkötyökaluun kiinnitetyn lisäkahvan lukitus.
 2. Irrota lisäkahva.
 3. Valitse imujärjestelmän sopivat osat määräystenmukaisen käytön kuvan mukaisesti ja kiinnitä osat ja lisäkahva imurunkoon.
 4. Työnnä kokonaisuus ja lisäkahva istukan päälle sähkötyökalun kaulaosaan lisäkahvan kiinnityskohtaan saakka.
 5. Kierrä imurunko ja lisäkahva haluamaasi asentoon.
 6. Kiinnitä lisäkahva kunnolla kiinni paikalleen kiristämällä kahva kiinni.
 7. Ohjaa terä paikalleen istukkaan.
  Ota sähkötyökalun käyttöohjeessa olevat ohjeet huomioon.
 8. Liitä imuri pölynpoistomoduuliin.
  Iskulla poraamista varten tee lisäksi seuraavat työvaiheet.
 1. Säädä poimusuojuksen pituus siten, että poranterän kärki tulee ulos noin 15 mm.
 2. Kiinnitä syvyysrajoitin.
 3. Säädä syvyysrajoitin haluamaasi poraussyvyyteen.
 4. Estä syvyysrajoittimen paikaltaan luiskahtaminen tähtikahvaruuvilla.

Pölynpoistomoduulin irrotus

VAROITUS
Työkaluterän aiheuttama loukkaantumisvaara! Työkaluterä voi olla kuuma tai teräväreunainen.
 • Käytä suojakäsineitä, kun vaihdat työkaluterää.
Image alternative
 1. Irrota imuri pölynpoistomoduulista.
 2. Irrota työkaluterä istukasta.
 3. Avaa lisäkahvan lukitus kiertämällä kahvaa.
 4. Vedä pölynpoistomoduuli eteenpäin irti sähkötyökalusta.
 5. Irrota lisäkahva pölynpoistomoduulista.
 6. Kiinnitä lisäkahva sähkötyökaluun.
 7. Kiinnitä lisäkahva kahvaa kiertämällä.

Käyttö

Varmista, että toimintatapavalitsin on työtehtävään soveltuvassa asennossa.
Ota imurin käyttöohjeessa olevat ohjeet huomioon. Tyhjennä imuri säännöllisesti.
 1. Liitä imuri ja kytke se päälle.
 2. Kytke sähkötyökalu päälle.

Huolto ja kunnossapito

Moduulin hoito

VAARA
Sähköiskun vaara! Hoito- ja kunnostustöiden suorittaminen pistoke pistorasiaan liitettynä voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin ja palovammoihin.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Älä käytä öljyjä, rasvoja tai puhdistusaineita.
Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
 1. Poista kiinni tarttunut lika ja tarkasta, ettei imurungon imuaukossa ole pölyjäämiä.
 2. Puhdista moduuli säännöllisin välein kylmällä vedellä.
  Moduulin pitää olla täysin kuiva ennen seuraavan kerran käyttämistä, jotta siihen ei tartu pölyä.
 3. Puhdista adapterin sisäpinnat säännöllisin välein rasvasta ja pölyjäämistä.

Kunnossapito

 • Tarkasta säännöllisin välein tuotteen ulkoisten osien ja varusteiden sekä kaikkien käyttö- ja hallintalaitteiden kunto ja toiminta. Älä käytä tuotetta, jos sen osissa on vaurioita tai jos sen käyttölaitteet eivät toimi moitteettomasti.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Liiallinen pölyn leviäminen.
Imuri täynnä.
 • Tyhjennä imuri.
Imupää ja/tai poimusuojus kulunut tai vaurioitunut.
 • Vaihda imupää ja/tai poimusuojus.
Imukanava tukossa.
 • Puhdista imukanava.
Työkaluterän vapaa pituus yli 145 mm.
 • Käytä lyhyempää työkaluterää tai pitempää imupäätä.
Imurin imuletku ei ole kunnolla kiinni.
 • Kiinnitä imurin imuletku kunnolla perusosaan.
Poraussydämen jäänteet tukkivat pölynpoiston.
 • Poista poraussydänjäänteet.
Iskuporakruunun ja imuputken välinen etäisyys liian suuri.
 • Käytä ainoastaan Hilti -iskuporakruunuja.
Pölynpoistomoduuli ei pysy paikallaan
Pölynpoistomoduuli väärin kiinnitetty.
 • Asenna pölynpoistomoduli käyttöohjeen mukaisesti. Runko-osa pitää asentaa ohjeenmukaiseen asentoon.
Runko-osa ja / tai koneen kaulaosa öljyiset tai rasvaiset.
 • Puhdista öljy ja rasva runko-osan ja koneen kaulaosan pinnoilta puhdistusliinalla.
Lisäkahvaa ei ole kiristetty kunnolla kiinni.
 • Kiristä lisäkahva.
Lisäkahva murtunut.
 • Vaihda lisäkahva.
Adapteri asentamatta.
 • Asenna adapteri.
Pölynpoistomodulia ei saa irrotettua.
Lisäkahvan kiinnityspantaa ei ole avattu riittävästi.
 • Löystytä lisäkahvaa, jotta kiinnityspantaa voi avata enemmän.
Imurin jatkuva merkkiääni.
Poimusuojuksen nystyrät kuluneet.
 • Vaihda poimusuojus.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

Lisätietoja

Image alternative
Lisätietoa käytöstä, tekniikasta, ympäristöstä ja kierrätyksestä saat seuraavasta linkistä: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Tämä linkki on myös QR-koodina käyttöohjeen lopussa.