Kieli

GX 2

Alkuperäiset ohjeet

Tämän käyttöohjeen tiedot

Tästä käyttöohjeesta

 • Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä, ja anna tuote toiselle henkilölle aina käyttöohjeen kanssa.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana
Image alternative Hilti Litiumioniakku
Image alternative Hilti Laturi

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kuvissa viittaa tärkeisiin työvaiheisiin tai työvaiheiden kannalta tärkeisiin rakenneosiin. Nämä vastaavasti numeroidut työvaiheet tai rakenneosat korostetaan tekstissä, esimerkiksi (3) .
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Yleinen ohjesymboli
Image alternative Käytä silmäsuojaimia
Image alternative Käytä kuulosuojaimia
Image alternative Käytä suojakypärää
Image alternative Jätteet toimitettava kierrätykseen
Image alternative Tuote tukee langatonta tiedonsiirtoa, joka on yhteensopiva iOS- ja Android-alustojen kanssa.
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Käytettävien Hilti -litiumioniakkujen tyyppisarja. Ota kappaleessa Tarkoituksenmukainen käyttö annetut tiedot huomioon.

Merkkien ja tekstien esitys

Merkit ja tekstit on esitetty seuraavasti:
‚ ‛
Naulaimen tekstillisten käyttöelementtien nimi.
« »
Tekstit naulaimessa

Tuotetiedot

Hilti -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Naulain, kaasukäyttöinen
  GX 2
  Sukupolvi:
  01
  Valmistusnumero:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

Nämä turvallisuusohjeet koskevat naulainta lippaan kanssa ja ilman lipasta.
Omaan turvallisuuteen liittyviä ohjeita
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja käytä tervettä järkeä laitetta käyttäessäsi. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Laitetta käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, pitäväpohjaiset turvajalkineet, suojakypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä laitteen käyttötilanteesta riippuen.
 • Käytä ehdottomasti suojakäsineitä, kun teet laitteen huoltotöitä, ellet anna laitteen ensin jäähtyä.
 • Käytä soveltuvia kuulosuojia (ks. melutiedot kohdassa Tekniset tiedot). Kiinnityselementti ammutaan kiinni kaasun ja ilman seoksen syttymisen synnyttämällä voimalla. Tällöin syntyvä melu voi vaurioittaa kuuloa. Myös muiden työskentelyalueella olevien henkilöiden on käytettävä soveltuvia kuulosuojia.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita tuotetta yllättävissä tilanteissa.
 • Käytä naulainta, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Laitteiden ja koneiden käyttö muuhun kuin niiden suunniteltuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Varmista, ettei työskentelyalueella ole muita henkilöitä, erityisesti pidä lapset poissa työskentelyalueelta.
Naulaimen turvallinen käyttö
 • Naulaimen painaminen kehonosaa vasten saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos naulain vahingossa laukeaa. Älä koskaan paina naulainta kättäsi tai muuta kehonosaa vasten.
 • Kiinnityselementtiä paikalleen asettaessasi pidä sormesi pois liipaisimelta äläkä paina naulanohjainta liian voimakkaasti. Kun asetat kiinnitystehtävän mukaisia kiinnityselementtejä naulanohjaimeen (esimerkiksi rondelleja, sinkilöitä, hakasia jne.), naulaimen laukeaminen vahingossa voi aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Älä koskaan suuntaa naulainta itseäsi tai muita henkilöitä kohti.
 • Pidä naulainta käyttäessäsi käsivartesi hiukan koukistettuina (älä käytä naulainta kädet suorana).
 • Naulaimella ampuessasi pidä naulaimesta aina tukevasti kiinni ja suuntaa naulain kohtisuoraan kiinnityspintaa vasten. Näin vältät kiinnityselementin vääntymisen.
 • Kun vedät naulaluistia takaisinpäin, varmista sen kunnollinen lukittuminen.
 • Ennen kiinnityselementin ampumista, aiheuttaako kiinnittäminen vaaraa muille henkilöille tai tavaroille työalueen etu-, taka- tai alapuolella. Ketään ei saa olla kiinnityskohdan takana, eikä kukaan saa koskettaa kiinnityskohtaa takapuolelta.
 • Älä ammu kiinnityselementtejä liian kovaan materiaaliin kuten hitsattuun teräkseen tai valuteräkseen. Kiinnittäminen tällaisiin materiaaleihin saattaa johtaa virheelliseen laukeamiseen ja kiinnityselementin murtumiseen.
 • Älä ammu kiinnityselementtejä liian pehmeään materiaaliin kuten puuhun tai kipsilevyyn, jota ei rakenteellisesti ole tuettu. Kiinnittäminen tällaisiin materiaaleihin saattaa johtaa virheelliseen laukeamiseen ja reiän syntymiseen materiaaliin.
 • Älä ammu kiinnityselementtejä liian hauraaseen materiaaliin kuten lasiin tai laattaan. Kiinnittäminen tällaisiin materiaaleihin saattaa johtaa virheelliseen laukeamiseen ja materiaalin sirpaloitumiseen.
 • Ennen kiinnittämistä varmista, ettei kiinnityskohdan toisella puolella ole ketään tai esineitä, jotka voisivat vaurioitua.
 • Vedä liipaisimesta vain, kun naulain on kunnolla ja kohtisuoraan kiinnityspintaa vasten painettuna.
 • Jos naulainta käytetään suurella nopeudella pitemmän aikaa, naulaimen kahva-alueiden ulkopuoliset pinnat saattavat kuumentua. Palovammojen välttämiseksi käytä suojakäsineitä.
 • Jos naulain on ylikuumentunut, irrota kaasupanos ja anna naulaimen jäähtyä. Älä ylitä suurinta sallittua käyttönopeutta.
 • Kiinni ampumisen yhteydessä saattaa sinkoutua materiaalipalasia, esimerkiksi kiinnityspinnasta, kiinnityselementeistä tai lipaskammasta. Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa silmiä. Käytä silmäsuojaimia, kuulosuojia ja suojakypärää. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä naulaimen käyttötilanteesta riippuen. Myös muiden työskentelyalueella olevien henkilöiden on käytettävä silmäsuojaimia ja suojakypärää.
 • Älä koskaan ammu toista kiinnityselementtiä samaan kohtaan. Se voi johtaa kiinnityselementin murtumiseen tai virheelliseen kiinnittymiseen.
 • Irrota aina kaasupanos (ohjeet) ja akku (ohjeet) ja tyhjennä lipas, ennen kuin vaihdat lippaan tai teet puhdistus- tai huoltotöitä. Kun jätät naulaimen ilman valvontaa, kuljetat naulainta tai varastoit sen, irrota kaasupanos ja akku ja tyhjennä lipas.
 • Lämpövaikutuksen aiheuttama murtumisvaara! Suojaa naulain, varusteet ja käyttöaineet voimakkaalta lämpövaikutukselta, esimerkiksi lämmönlähteiltä kuten avotuli, lämmityslaitteet, juotos- ja hitsauslaitteet.
 • Tarkasta naulaimen ja varusteiden mahdolliset vauriot, jotta varmistat moitteettoman ja määräysten mukaisen toiminnan. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ota kiinni mihinkään ja että osat ovat kunnossa. Kaikkien osien pitää olla kunnolla kiinnitetty ja moitteettomassa toimintakunnossa, jotta naulain voi toimia kunnolla. Vaurioituneet suojalaitteet ja osat on korjattava tai vaihdettava asianmukaisesti Hilti -huollossa, ellei käyttöohjeessa muita ohjeita anneta.
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata naulaimesi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat naulaimen turvallisuuden säilymisen.
 • Naulaimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
 • Älä käytä naulainta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
 • Ota ympäristötekijät huomioon. Älä jätä naulainta sateeseen äläkä käytä naulainta kosteassa tai märässä ympäristössä.
 • Käytä naulainta vain hyvin tuulettuvissa tiloissa.
 • Valitse naulanohjaimen ja kiinnityselementin oikea yhdistelmä. Väärä yhdistelmä saattaa johtaa naulaimen vaurioitumiseen tai heikentää kiinnityksen pitävyyttä.
 • Älä ylikuormita laitetta. Käytä aina työtehtävääsi tarkoitettua laitetta. Sopivaa laitetta käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle laite on tarkoitettu.
 • Noudata aina laitteen käyttösuosituksia.
Sähkövirran aiheuttamat vaarat
 • Tarkasta ennen työn aloittamista esimerkiksi metallinilmaisimella, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähkö-, kaasu- tai vesijohtoja.
 • Pidä naulaimesta kiinni vain sen eristetystä kahvasta, jos teet työtä, jossa kiinnityselementti saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon. Virtajohtoon osumisen seurauksena naulaimen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin saatat saada sähköiskun.
 • Vältä koskettamasta maadoitettuihin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadoittuu.
Akkukäyttöisten sähkötyökalujen käyttö ja hoito
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta. Räjähdysvaara on olemassa.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa. Muutoin on olemassa tulipalo-, räjähdys- ja syöpymisvaara.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan kotelon sisään. Sisään päässyt kosteus voi aiheuttaa oikosulun, minkä seurauksena saattaa aiheutua palovammoja tai syttyä tulipalo.
 • Käytä vain juuri kyseiseen laitteeseen hyväksyttyjä akkuja. Muiden akkujen tai muihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen akkujen käyttö aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran.
 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Irrota laitteesta akku ennen laitteen varastointia ja kuljettamista.
 • Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun liittimet. Akun liittimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
 • Vaurioitunutta akkua (esimerkiksi akkua, jossa on murtumia tai josta on irronnut palasia tai jonka liittimet ovat painuneet sisään tai vääntyneet ulos), ei saa ladata eikä käyttää.
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Anna akun jäähtyä paloturvallisessa paikassa. Varmista, ettei lähellä ole syttyviä aineita ja materiaaleja. Ota yhteys Hilti-huoltoon.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Tarvittaessa huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
Käytettävän kaasun käsittelyn ohjeita
 • Noudata kaasupanoksessa olevia ja sen mukana toimitettuja ohjeita.
 • Kaasu on herkästi syttyvää. Älä vie kaasupanosta lähelle avotulta tai muita sytyttäviä lähteitä.
 • Vapautuva kaasu on vaarallista keuhkoille, iholle sekä silmille, ja se voi aiheuttaa paleltuma- ja palovammoja. Kun irrotat kaasupanoksen laitteesta, pidä kasvot ja silmät noin 10 sekunnin ajan etäällä annosteluventtiilistä ja kaasupanoslokerosta.
 • Älä koskaan yritä irrottaa tai manuaalisesti käyttää jo valmistellun tai jo käytössä olevan kaasupanoksen annosteluventtiiliä. Nestemäistä paineenalaista kaasua voisi silloin vapautua suuri määrä, mikä aiheuttaisi vaaran sinulle tai muille lähellä oleville henkilöille.
 • Jos henkilö on hengittänyt kaasua, vie hänet heti raittiiseen ilmaan tai hyvin tuulettuvaan tilaan ja aseta hänet mukavaan asentoon. Tarvittaessa menkää lääkäriin.
 • Jos henkilö on tajuton, menkää lääkäriin. Vie henkilö hyvin tuulettuvaan tilaan, käännä hänet kyljelleen ja varmista asennon säilyminen. Jos henkilö ei hengitä, anna tekohengitystä ja tarvittaessa lisähappea.
 • Jos kaasua joutuu silmiin, huuhtele avattuja silmiä useita minuutteja juoksevalla vedellä.
 • Jos kaasua pääsee iholle, pese alue perusteellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä. Sivele alueelle sitten ihovoidetta.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Naulanohjain
 2. Kiinnityssyvyyden säädön ja naulanohjaimen lukituksen vapautuksen luisti
 3. Vyökoukku
 4. Laukaisin
 5. Lippaan lukitus
 6. Tukijalka
 7. Lipas
 8. Naulaluisti
 9. Jäähdytysilmaraot
 10. Kaasupanoslokero
 11. Akun lukituksen vapautuspainike
 12. Akun lataustilan näyttö
 13. Kaasupanoksen näytön painike
 14. Kaasupanoksen näyttö

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on kaasukäyttöinen naulain. Se on tarkoitettu soveltuvien kiinnityselementtien (naulojen) kiinnittämiseen betoniin, teräkseen, hiekkakiveen, muuraukseen, laastitettuun muuraukseen ja muihin vastaaviin materiaaleihin, joihin kiinnittäminen naulaamalla on mahdollista.

Naulain, kaasupanos, akku ja kiinnityselementit muodostavat yhden teknisen kokonaisuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa, että naulainta voidaan ongelmitta käyttää kiinnittämiseen vain käyttämällä erityisesti kyseiselle naulaimelle valmistettuja Hilti -kiinnityselementtejä ja -kaasupanoksia. Vain näitä ohjeita noudattamalla pätevät ne kiinnitys- ja käyttösuositukset, jotka Hilti on antanut.
Naulainta saa käyttää vain käsiohjauksessa.
 • Käytä tässä tuotteessa vain Hilti B12/2.6 tai B 12‑30 -litiumioniakkuja.
 • Käytä näiden akkujen lataamiseen vain sarjan C 4/12-50 Hilti -latureita.

Toimituksen sisältö

Kaasukäyttöinen naulain jossa naulanohjain, 2 akkua, laturi, laukku, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Naulanohjain

Kiinnitettäessä naulanohjain pitää naulaa tai tukee naulaa ja ohjaa kiinnityselementtiä kiinnityspinnan halutussa kohdassa.

Kiinnityssyvyyden säädön ja naulanohjaimen lukituksen vapautuksen luisti

Luisti mahdollistaa kiinnityssyvyyden vähentämisen. Asennossa EJECT se avaa naulanohjaimen lukituksen irrottamista varten.
Tila
Merkitys
+
Oletuskiinnityssyvyys
-
Matalampi kiinnityssyvyys
EJECT
Naulanohjaimen lukituksen vapautus

Tukijalka

Tasaisella kiinnitysalustalla tukijalka helpottaa naulaimen kohtisuoraan kiinnitysalustaa vasten asettamisessa, koska tällöin ainoastaan sivusuunnassa on varmistettava suorakulmainen sijainti. Epätasaisella tai aaltomaisella kiinnitysalustalla saattaa olla tarpeen kääntää tukijalka sisään, jotta naulanohjaimen saa suunnattua kohtisuoraan kiinnitysalustaan nähden.

Vyökoukku

Vyökoukku voidaan vetää ulos kolmeen eri asentoon.
Tila
Merkitys
Asento 1
Asento vyöhön ripustamista varten
Asento 2
Asento tikkaisiin, telineeseen, nostintasoon jne. ripustamista varten.
Asento 3
Vyökoukku irrotettu

Kaasupanos

Noudata kaasupanoksen mukana toimitettuja turvallisuusohjeita!
Kaasupanos pitää naulaimen käyttöä varten asettaa paikalleen kaasupanoslokeroon.
Kaasupanoksen tila voidaan painikkeen GAS painamisen jälkeen lukea LED-näytöstä.
Kaasupanos on irrotettava naulaimesta, kun keskeytät työnteon, ja myös ennen naulaimen huolto- ja korjaustöitä sekä naulaimen kuljettamista ja varastointia.

Kaasupanoksen tilan näyttö

Painikkeen GAS painamisen jälkeen LED-näyttö näyttää kaasupanoksen tilan.
Tila
Merkitys
Kaikki neljä LED-merkkivaloa palavat vihreinä.
Täytösmäärä on 100 % ... 75 %.
Kolme LED-merkkivaloa palaa vihreänä.
Täytösmäärä on 75 % ... 50 %.
Kaksi LED-merkkivaloa palaa vihreänä.
Täytösmäärä on 50 % ... 25 %.
Yksi LED-merkkivalo palaa vihreänä.
Täytösmäärä on 25 % ... 10 %.
Yksi LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä.
 • Täytösmäärä on alle 10 %. On suositeltavaa vaihtaa kaasupanos.
 • Kaasupanos on tyhjä tai ei toimi. On suositeltavaa vaihtaa kaasupanos.
Vaikka täytösmääräksi näytettäisiinkin "tyhjä", kaasupanoksessa on teknisten syiden vuoksi vielä hiukan kaasua.
Yksi LED-merkkivalo vilkkuu punaisena.
Naulaimessa ei ole kaasupanosta tai naulaimessa on väärä kaasupanos.

Akun lataustilan näyttö

Akun lukituksen vapautuspainiketta painettaessa näyttö näyttää akun ja naulaimen tilan.
Tila
Merkitys
Kaikki neljä LED-merkkivaloa palavat vihreinä.
Lataustila on 75 % ... 100 %.
Kolme LED-merkkivaloa palaa vihreänä.
Lataustila on 50 % ... 75 %.
Kaksi LED-merkkivaloa palaa vihreänä.
Lataustila on 25 % ... 50 %.
Yksi LED-merkkivalo palaa vihreänä.
Lataustila on 10 % ... 25 %.
Yksi LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä.
Lataustila on alle 10 %. Naulain on toimintavalmis
Yksi LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä.
Naulain on ylikuormittunut tai ylikuumentunut eikä siksi ole toimintavalmis.

Tekniset tiedot

Naulain

Paino (tyhjänä)
3,9 kg
Käyttölämpötila, ympäristön lämpötila
−10 ℃ … 45 ℃
Kiinnityselementtien maksimipituus
39 mm
Kiinnityselementtien halkaisija
 • 2,6 mm
 • 3,0 mm
Painomatka
20 mm
Lippaan kapasiteetti 10 naulan naulakampoina (Lippaan kapasiteetti)
1 … 4
Max. magneettikenttävoimakkuus
−7,6 dBµA/m
Taajuus
13 553 MHz … 13 567 MHz

Melutiedot ja tärinäarvot

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää naulainten vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin. Annetut arvot koskevat naulaimen pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos naulainta kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai varusteita käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana. Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin laite on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana. Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Naulaimen ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Standardin EN 15895 mukaisesti määritetyt melupäästöarvot

GX 2
Melupäästön äänenpainetaso työpisteessä (LpA, 1s)
96 dB(A)
Huippuäänenpainetaso työpisteessä (LpC, peak)
130 dB(C)
Äänitehotaso (LWA, 1s)
100 dB(A)
Epävarmuus (melutaso)
2 dB(A) / 2 dB(C)
Takaisku

GX 2
Käyttöenergiaa vastaava kiihtyvyys, 1 mm pelti betoniin C40: (ahw, RMS(3))
3,69 m/s²
Epävarmuus
0,22 m/s²

Naulaimen lataaminen

Kokoonpano naulojen kiinnittämistä varten

Naulat syötetään lippaan naulakammoista.

Lippaan täyttö

 1. Vedä naulaluistia taaksepäin lukittumiseen saakka.
 2. Työnnä naulakampa vasteeseen saakka lippaaseen.
  Lyhyiden naulojen naulakamman voi vahingossa ohjata paikalleen väärin. Lyhyitä nauloja käytettäessä varmista, että naulojen kärjet ovat eteenpäin.
VAARA
Puristumisvaara! Naulaluistin vapauttamisen yhteydessä sormet saattavat jäädä puristuksiin.
 • Älä anna naulaluistin ponnahtaa eteenpäin, vaan ohjaa se vasteeseen saakka eteenpäin.
 1. Vapauta naulaluistin lukitus ja ohjaa naulaluisti eteenpäin rajoittimeen saakka.

Kaasupanoksen kiinnitys

Uusissa kaasupanoksissa on kuljetusvarmistin. Poista kuljetusvarmistin ennen uuden kaasupanoksen paikalleen asettamista.
 1. Avaa kaasupanoslokeron kansi.
 2. Työnnä kaasupanos annosteluventtiili paikallaan punaiseen adapteriin kaasupanoslokerossa.
 3. Sulje kaasupanoslokeron kansi.

Akun kiinnitys

 1. Varmista ennen akun paikalleen laittamista, ettei akun liittimissä akussa ja naulaimessa ole vieraita esineitä.
 2. Kiinnitä akku paikalleen siten, että se kuultavasti lukittuu.
  • Kun akku on laitettu paikalleen, lataustilan LED-merkkivalot palavat hetken aikaa.
VAROITUS
Akun putoamisen aiheuttama vaara. Jos akku ei ole kunnolla lukittuna paikallaan, se saattaa pudota työnteon aikana.
 • Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.
 1. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni naulaimessa.

Naulojen kiinnittäminen

VAARA
Loukkaantumisvaara! Naulaimen painaminen kehonosaa vasten saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos naulain vahingossa laukeaa.
 • Älä koskaan paina naulainta kättäsi tai muuta kehonosaa vasten.
 1. Tarkasta kiinnityssyvyyden säätö.
 2. Aseta naulain tukijalalla ja naulanohjaimella vasten kiinnityspintaa.
 3. Paina naulain kunnolla kiinnityspintaa vasten.
 4. Varmista, että naulanohjain on suorassa kulmassa kiinnityspintaan nähden.
 5. Laukaise painamalla laukaisinta.
  Laukaiseminen ei ole mahdollista, jos naulain ei ole kunnolla kiinnityspintaa vasten painettuna.
 6. Nosta naulain kokonaan pois kiinnityspinnalta laukaisemisen jälkeen.
 7. Kun lopetat työnteon tai jätät naulaimen ilman valvontaa, irrota kaasupanos ) ja akku ) ja tyhjennä lipas ).

Naulaimen tyhjentäminen

Akun irrotus

 • Paina lukituksen vapautuspainiketta ja vedä akku irti naulaimesta.

Kaasupanoksen irrotus

 1. Avaa kaasupanoslokero.
 2. Irrota kaasupanos.
 3. Sulje kaasupanoslokero.

Lippaan tyhjennys

 1. Vedä naulaluistia taaksepäin lukittumiseen saakka.
 2. Poista kaikki naulakammat lippaasta.
VAARA
Puristumisvaara! Naulaluistin vapauttamisen yhteydessä sormet saattavat jäädä puristuksiin.
 • Älä anna naulaluistin ponnahtaa eteenpäin, vaan ohjaa se vasteeseen saakka eteenpäin.
 1. Vapauta naulaluistin lukitus ja ohjaa naulaluisti eteenpäin rajoittimeen saakka.

Vaihtoehtoiset käyttövaiheet

Uuden kaasupanoksen kuljetusvarmistimen poisto

Image alternative
 1. Irrota kuljetusvarmistinta ja siinä oleva annosteluventtiili kaasupanoksesta.
 2. Irrota annosteluventtiili kuljetusvarmistimesta.
 3. Aseta annosteluventtiili etumaisesta urastaan kaasupanoksessa olevaan huuleen.
 4. Paina annosteluventtiiliä takimmaisesta urasta vasten kaasupanoksen huulta siten, että ura kuultavasti lukittuu kaasupanoksen huuleen ja että annosteluventtiili on tasaisesti vasten kaasupanosta.

Kaasupanoksen tilan tarkastus

 1. Akun ollessa paikallaan ja naulainta pintaa vasten painamatta paina painiketta GAS .
 2. Lue kaasupanoksen tila.

Lippaan irrotus

 1. Vedä naulaluistia taaksepäin lukittumiseen saakka.
  Lipasta ei saa irrotettua, jos naulaluistia ei ole vedetty lukitusasentoon saakka taaksepäin.
 2. Poista irrallinen naulakampa lippaasta.
 3. Avaa lippaan lukitus.
 4. Käännä lipas eteenpäin.
 5. Irrota lipas kiinnityksestään.
VAARA
Puristumisvaara! Naulaluistin vapauttamisen yhteydessä sormet saattavat jäädä puristuksiin.
 • Älä anna naulaluistin ponnahtaa eteenpäin, vaan ohjaa se vasteeseen saakka eteenpäin.
 1. Vapauta naulaluistin lukitus ja ohjaa naulaluisti eteenpäin rajoittimeen saakka.

Lippaan kiinnitys

 1. Vedä naulaluistia taaksepäin lukittumiseen saakka.
  Lipasta ei saa kiinnitettyä, jos naulaluistia ei ole vedetty lukitusasentoon saakka taaksepäin.
 2. Kiinnitä lipas etupäästään.
 3. Käännä lipas naulaimen vasteeseen saakka.
 4. Sulje lippaan lukitus.
VAARA
Puristumisvaara! Naulaluistin vapauttamisen yhteydessä sormet saattavat jäädä puristuksiin.
 • Älä anna naulaluistin ponnahtaa eteenpäin, vaan ohjaa se vasteeseen saakka eteenpäin.
 1. Vapauta naulaluistin lukitus ja ohjaa naulaluisti eteenpäin rajoittimeen saakka.

Naulanohjaimen irrotus

 1. Irrota akku.
 2. Irrota kaasupanos.
 3. Tyhjennä lipas.
 4. Aseta naulanohjaimen lukituksen avaamisen luisti asentoon EJECT .
 5. Irrota naulanohjain.

Naulanohjaimen kiinnitys

 1. Irrota kaasupanos.
 2. Irrota akku.
 3. Tyhjennä lipas.
 4. Paina naulanohjaimen lukituksen avaamisen luisti nuolen suuntaan asentoon EJECT ja pidä luisti tässä asennossa.
  Naulanohjaimen saa asetettua paikalleen vain, kun asento EJECT pidetään.
 5. Työnnä naulanohjain naulaimen kärjen uraan, siten että lukittumisen voi kuulla.
 6. Tarkasta, että naulanohjain on kunnolla kiinni.

Tukijalan irrotus

 1. Vapauta tukijalan salpamekanismi kevyesti painamalla.
 2. Käännä tukijalkaa siten, että saat sen irrotettua urasta.

Tukijalan kiinnitys

 1. Ohjaa tukijalka uraan.
 2. Käännä tukijalka alaspäin siten, että se lukittuu.

Häiriöiden poistaminen

Vieraiden esineiden poistaminen naulanohjaimen alueelta

 1. Irrota akku.
 2. Irrota kaasupanos.
 3. Tyhjennä lipas.
 4. Irrota lipas.
 5. Irrota naulanohjain.
 6. Poista kaikki vieraat esineet naulanohjaimen alueelta.
 7. Kiinnitä naulanohjain paikalleen.
 8. Kiinnitä lipas.

Huolto ja kunnossapito

Naulaimen huolellinen käsittely

 • Puhdista naulain säännöllisest kankaalla pyyhkien.
 • Pidä kahvaosat öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Älä käytä puhdistamisessa ruiskuttavia puhdistuslaitteita, höyrypesuria tai juoksevaa vettä.
 • Älä käytä silikonia sisältäviä puhdistus- tai hoitoaineita.
 • Älä käytä spraysuihkeita tai sen kaltaisia voitelu- ja hoitoaineita.
 • Älä koskaan käytä naulainta, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet.

Naulaimen puhdistus

Naulain on huollettava ja puhdistettava säännöllisin välein. Suositamme puhdistushuollon tekemistä viimeistään 25 000 kiinnityksen jälkeen.
 • Puhdista tai puhdistuta naulain, jos sen toiminnassa esiintyy häiriöitä kuten virheellisiä syttymisiä.
 • Käytä puhdistamiseen lisävarusteena saatavaa puhdistussarjaa ja noudata puhdistussarjan mukana toimitettua kuvallista puhdistusohjetta.

Kunnossapito

 • Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja kulutusaineita. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti -edustajalta tai osoitteesta: www.hilti.group .
 • Tarkasta säännöllisin välein naulaimen ulkoisten osien sekä kaikkien käyttölaitteiden kunto ja moitteeton toiminta.
 • Älä käytä naulainta, jos sen osissa on vaurioita tai jos käyttölaitteet eivät toimi moitteettomasti.
 • Korjauta viallinen naulain Hilti -huollossa.

Tarkastus huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Image alternative
Kiinnityselementit eivät usein painu riittävän syvälle.
Teho liian pieni.
  • Aseta kiinnityssyvyyden säädön luisti asentoon + .
Kiinnityselementti liian pitkä.
 • Käytä lyhyempää kiinnityselementtiä.
Kiinnityspinta on liian kova.
 • Harkitse DX-laitteiden käyttöä.
Image alternative
Kiinnityselementit painuvat usein liian syvälle.
Teho liian suuri.
  • Aseta kiinnityssyvyyden säädön luisti asentoon .
Kiinnityselementti liian lyhyt.
 • Käytä pitempiä kiinnityselementtejä.
Image alternative
Kiinnityselementit murtuvat.
Teho liian pieni.
  • Aseta kiinnityssyvyyden säädön luisti asentoon + .
Kiinnityselementti liian pitkä.
 • Käytä lyhyempää kiinnityselementtiä.
Kiinnityspinta on liian kova.
 • Harkitse DX-laitteiden käyttöä.
Naulanohjain ei suorassa kulmassa kiinnityspintaan nähden.
 • Tasaisella pinnalla käytä tukijalkaa ja varmista kosketus kiinnityspintaan (ks. kohta Tukijalka ).
Image alternative
Kiinnityselementit taipuvat.
Teho liian pieni.
  • Aseta kiinnityssyvyyden säädön luisti asentoon + .
Kiinnityselementti liian pitkä.
 • Käytä lyhyempää kiinnityselementtiä.
Naulanohjain ei suorassa kulmassa kiinnityspintaan nähden.
 • Tasaisella pinnalla käytä tukijalkaa ja varmista kosketus kiinnityspintaan (ks. kohta Tukijalka ).
Image alternative
Kiinnityselementit eivät pysy teräsmateriaalissa.
Kiinnityspinta on liian ohut.
 • Valitse toinen kiinnitystapa.
Kaasupanoksen sisältö ei riitä kiinnityselementtipakkauksen sisällölle.
Kaasun kulutus tavallista suurempi, koska naulain painettu pintaa vasten useita kertoja ilman laukaisua.
 • Vältä painamista ilman laukaisua.
Naulanohjain ei ole laukaisun jälkeen tullut täysin ulos.
Kiinnityselementti juuttunut naulanohjaimeen.
 • Irrota naulanohjain.
 • Löystytä ja irrota juuttunut kiinnityselementti.
 • Puhdista naulanohjain.
 • Poista vieras esine naulanohjaimen alueelta.
Liian tiheät laukaisut.
Naulanohjain ei suorassa kulmassa kiinnityspintaan nähden.
 • Tasaisella pinnalla käytä tukijalkaa ja varmista kosketus kiinnityspintaan (ks. kohta Tukijalka ).
Käytetty vääränlaista kiinnityselementtiä.
 • Käytä sopivaa kiinnityselementtiä.
Kiinnityspinta on liian kova.
 • Harkitse DX-laitteiden käyttöä.
Naulain ei laukea.
Naulaluistia ei ohjattu eteenpäin.
 • Vapauta naulaluistin lukitus ja ohjaa naulaluisti eteenpäin rajoittimeen saakka.
Lippaassa ei riittävästi nauloja.
Naulojen syötön häiriö.
 • Tarkasta naulakampa ja jos se on vaurioitunut, käytä uutta.
 • Puhdista lipas ja naulanohjain.
Akku tyhjä.
 • Vaihda akku.
Kaasupanos tyhjä.
LED 1 palaa punaisena
Männän väärä asento, koska naulain nostettu irti liian aikaisin laukaisun jälkeen.
 • Anna naulaimen olla pitemmän aikaa pintaa vasten painettuna.
Männän väärä asento likaantumisen vuoksi.
 • Puhdista naulain.
Ei sytytystä sytytystulpan likaantumisen vuoksi.
 • Puhdista naulain.
Vieras esine naulanohjaimen alueella.
Elektroniikkavika.
 • Irrota kaasupanos ja aseta takaisin paikalleen. Jos ongelma on edelleen olemassa, käytä uutta kaasupanosta.
 • Irrota akku ja laita se takaisin paikalleen.
Naulain ei laukea tai laukeaa vain toisinaan.
Ympäristöolosuhteet eivät ole sallituissa rajoissa.
 • Varmista, että kohdassa Tekniset tiedot annetut rajat eivät ylity.
Kaasupanoksen lämpötila ei ole sallituissa rajoissa.
 • Varmista, että kohdassa Tekniset tiedot annetut rajat eivät ylity.
Naulainta ei laukaisun jälkeen nostettu täysin irti pinnasta.
 • Nosta naulain kokonaan pois kiinnityspinnalta laukaisemisen jälkeen.
Kiinnityselementtiä ei saa poistettua naulanohjaimesta.
Kiinnityselementti juuttunut naulanohjaimeen.
 • Irrota naulanohjain.
 • Löystytä ja irrota juuttunut kiinnityselementti.
 • Puhdista naulanohjain.
 • Poista vieras esine naulanohjaimen alueelta.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.