Kieli

IC-BLE

Alkuperäiset ohjeet

Tämän käyttöohjeen tiedot

Tästä käyttöohjeesta

 • Varoitus! Ennen tuotteen käyttämistä varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt tuotteen mukana toimitetun käyttöohjeen ja sen sisältämät ohjeet, neuvot sekä turvallisuus- ja varoitushuomautukset, kuvat ja tekniset erittelyt. Perehdy etenkin kaikkiin ohjeisiin, turvallisuus- ja varoitushuomautuksiin, kuviin, teknisiin erittelyihin sekä tuotteen osiin ja toimintoihin. Ellei määräyksiä, ohjeita ja neuvoja noudateta, aiheutuu sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavien vammojen vaara. Säilytä käyttöohje ja kaikki ohjeet sekä turvallisuus- ja varoitushuomautukset myöhempää käyttötarvetta varten.
 • Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
 • Oheinen käyttöohje vastaa tekniikan tasoa painatushetkellä. Katso uusin versio internetistä Hiltin tuotesivustolta. Sinne pääset tässä käyttöohjeessa olevasta linkistä tai QR-koodilla, joka on merkitty symbolilla Image alternative.
 • Varmista, että tämä käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä.
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Tämä laite tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.
Image alternative Jos tuotteessa on tämä, kyseinen tarkastuslaitos on sertifioinut tuotteen Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoille niillä voimassa olevien standardien mukaisesti.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Bluetooth-moduuli
  Setti: IC-BLE
  Vastaanotinmoduuli: IC-RC
  Kauko-ohjain: IC-RM
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Valmistaja vakuuttaa, että tässä kuvattu tuote täyttää sitä koskevien voimassa olevien lakien ja standardien vaatimukset.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Yleiset turvallisuusohjeet

Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä tuotetta käyttäessäsi. Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tuotetta käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Hoida sähkötyökaluja ja niiden varusteita huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Älä altista tuotetta sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata tuote ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat moduulin turvallisuuden säilymisen.
 • Älä jätä tuotetta lasten ulottuville.

Tuotekohtaiset turvallisuusohjeet

 • Tarkasta pakkauksen sisällön kunto ja täydellisyys. Jos havaitset tuotteessa puutteita tai sen käyttövalmiutta haittaavia häiriöitä, korjauta tuote ammattitaitoisessa huollossa.
 • Varmista tuotteen asianmukainen kokoaminen ja kiinnitys.

Muut turvallisuusohjeet

 • Sähkötyökaluun kiinnittäessäsi varmista, ettet estä sähkötyökalun käsikahvojen ja muiden otepintojen käyttämistä ja että sähkötyökalun turvallinen otteessa pitäminen on edelleen mahdollista.
 • Älä kiinnitä kauko-ohjainta sähkötyökalun pyöriviin osiin äläkä kehoosi (esimerkiksi käteen tai käsivarteen).
 • Vaikka tämä tuote täyttää voimassa olevien määräysten ja direktiivien tiukat vaatimukset, Hilti täysin pysty sulkemaan pois mahdollisuutta, että tuote aiheuttaa voimakkaan sähkömagneettisen säteilyn synnyttämiä häiriöitä. Siitä voi seurata toimintavirheitä. Hilti ei myöskään pysty sulkemaan pois mahdollisuutta, että tuote aiheuttaa interferenssihäiriöitä muihin laitteisiin (esimerkiksi lentokoneiden navigointilaitteet).

Nappiparistojen huolellinen käsittely ja käyttö

 • Nappiparistoja ei saa niellä. Nappipariston nieleminen voi 2 tunnin kuluessa johtaa vakaviin sisäisiin syöpymiin ja kuolemaan.
 • Varmista, ettei nappiparistoja pääse lasten käsiin. Jos epäillään, että nappiparisto on nielty tai painettu kehon johonkin aukkoon, soita paikalliseen myrkytystietokeskukseen saadaksesi tietoa hoidosta.
 • Käytä vain tässä käyttöohjeessa mainittuja nappiparistoja. Älä käytä muita nappiparistoja tai muunlaisia energialähteitä.
 • Älä lataa nappiparistoja, joita ei voi ladata. Nappiparisto voi alkaa vuotaa, räjähtää tai syttyä ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
 • Älä pura tyhjäksi, lataa, hajota tai polta nappiparistoa. Älä kuumenna nappiparistoa yli valmistajan ilmoittaman enimmäislämpötilan. Muutoin on olemassa kaasun ulos pääsemisen, vuodon tai räjähdyksen aiheuttama kemiallisten palovammojen vaara.
 • Poista käytetyt nappiparistot ja kierrätä tai hävitä paristot heti paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pidä nappiparistot poissa lasten ulottuvilta. ÄLÄ hävitä nappiparistoja sekajätteen mukana tai polta niitä. Tyhjentynyt nappiparisto voi alkaa vuotaa ja siten vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa henkilövahingon.
 • Myös käytetyt nappiparistot voivat johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Käsittele käytettyjä nappiparistoja yhtä huolellisesti kuin uusiakin.
 • Älä päästä vaurioitunutta nappiparistoa kosketuksiin veden kanssa. Paristosta ulos pääsevä litium voi veden kanssa reagoidessaan synnyttää vetyä, mistä voi seurata tulipalo, räjähdys tai loukkaantumisia.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Kiinnitysruuvin reikä
 2. LED-näyttö
 3. Käyttöpainike Bluetooth
 1. Käyttöpainike ON/OFF
 2. LED-näyttö
 3. Lukituskoukku
 4. Kumikiinnitysosa (kiinnitys imuletkuun tai sähkötyökaluun)

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on kauko-ohjaimellinen Bluetooth-vastaanotinmoduuli, joka voidaan jälkiasentaa Hilti -imureihin. Se on tarkoitettu imurin päälle ja pois päältä kytkemiseen langattomasti.

 • Kauko-ohjain on suunniteltu imuletkuun kiinnitettäväksi.

Toimituksen sisältö

Kauko-ohjain, vastaanotinmoduuli, kiinnitysruuvit (2 kpl), kumikiinnitysosa, käyttöohje
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Bluetooth®

Bluetooth ® -tekstimerkki ja kuvamerkit (logot) ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tuotemerkkejä ja omaisuutta. Hilti Aktiengesellschaft käyttää näitä tekstimerkkejä/kuvamerkkejä lisenssillä.
Bluetooth on langaton tiedonsiirtotekniikka, jonka avulla kaksi lähietäisyydellä olevaa Bluetooth-kelpoista laitetta voi kommunikoida keskenään.
Hilti Bluetooth -moduuli on tehtaalla paritettu mukana toimitettuun kauko-ohjaimeen, johon se käyttöön otettaessa automaattisesti yhdistyy.

BLE-Mute-toiminto

BLE-Mute-toiminto katkaisee tilapäisesti kauko-ohjaimen ja imuriin kiinnitetyn vastaanotinmoduulin välisen radiotaajuuskommunikaation. Aktivoi tämä tila esimerkiksi lentokoneessa kuljettamista varten tai tehdessäsi työtä esimerkiksi sairaalassa.
→ BLE-Mute-toiminnon a ktivointi: Paina käyttöpainiketta ON/OFF ja pidä painettuna 10 sekunnin ajan.
→ BLE-Mute-toiminnon deaktivointi : Paina käyttöpainiketta ON/OFF ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan.
BLE-Mute-toiminnon deaktivointi käynnistää automaattisesti parittamistilan, jotta kauko-ohjaimen ja vastaanotinmoduulin välinen paritus palautetaan.

LED-merkkivalonäytön merkitykset

Kauko-ohjaimessa ja vastaanotinmoduulissa on kummassakin LED-merkkivalonäyttö, jolla ilmaistaan eri käyttötilat.
Kauko-ohjaimen LED-merkkivalo syttyy myös, kun painat käyttöpainiketta ON/OFF .
LED-merkkivalonäyttö voi ilmaista seuraavia:
LED-signaali
Merkitys
Kauko-ohjain tai vastaanotinmoduuli:
LED-merkkivalo ei pala
Vaihtoehto A: BLE-Mute-toiminto on aktivoitu.
Vaihtoehto B: Nappiparisto melkein tyhjä tai vastaanotinmoduulia ei ole kiinnitetty imuriin oikein.
Vastaanotinmoduuli:
LED-merkkivalo sykkii (jaksotiheys noin 2 sekuntia)
Kauko-ohjain ja vastaanotinmoduuli on paritettu toisiinsa oikein ja ne toimivat asianmukaisesti.
Tämä tila on normaali käyttötila.
Kauko-ohjain tai vastaanotinmoduuli:
LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti
Parittamistila on aktiivisena.
Kauko-ohjain ja vastaanotinmoduuli on paritettu toisiinsa tehtaalla. Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä näytetään suoraan normaali käyttötila.

Tekniset tiedot

Tuotteen ominaisuudet

Käytä vain virtalähdettä, jonka teho on rajoitettu (ES1 PS1) standardin IEC 62368-1 mukaisesti.

IC-RC
IC-RM
Nimellisjännite
3,3 V
3,3 V
Nimellisvirta
50 mA
20 mA
Paristo
·/·
CR2032
Mitat (P × L × K)
62 mm × 43 mm × 14 mm
40 mm × 37 mm × 21 mm
Käyttölämpötila
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Signaalin kantama (voi olosuhdetekijöiden vuoksi vaihdella suuresti)
30 m
30 m

Bluetooth

Kommunikaatiostandardi
Bluetooth® 5
Taajuus
2 404 GHz … 2 480 GHz
Max. lähetysteho
4 dBm

Käyttö

Vastaanotinmoduulin kiinnitys

Käytä aina ruuvitalttaa kiinnitysruuvien kiristämiseen ja avaamiseen. Kiristä kiinnitysruuvit kiinni enintään käsitiukkuuteen. Kun laitat ruuveja paikoilleen, kierrä ruuvia ensin puoli kierrosta vastapäivään, jotta ruuvi asettuu kierteen ohjaimeen oikein. Siten vältät ruuvin kannan ja kartiopinnan liiallisen kulumisen.
Image alternative
 1. Avaa imurin peitekannen kaksi kiinnitysruuvia.
 2. Irrota peitekansi.
 3. Liitä pistoke liitäntään.
  • Huomaa pistokkeen koodauspinta.
  • Pistoke on lukittu paikalleen.
 4. Kiinnitä vastaanotinmoduuli kiinnityskohtaansa.
 5. Kiinnitä vastaanotinmoduuli kahdella kiinnitysruuvilla.
 6. Aseta kauko-ohjain imuletkuun.
 7. Kiristä kauko-ohjain paikalleen kumikiinnitysosalla.

Kauko-ohjaimen ja vastaanotinmoduulin parittaminen

Saman setin kauko-ohjain ja vastaanotinmoduuli on paritettu toisiinsa tehtaalla. Voit parittaa kaksi tuotetta, jos esimerkiksi vaihdat niistä toisen tai jälkivarustat uudella. Parittamistila aktivoituu myös, kun deaktivoit BLE-Mute-tilan.
 1. Paina paritettavien tuotteiden (kauko-ohjain ja vastaanotinmoduuli) käyttöpainikkeita ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan.
  • LED-merkkivalo vilkkuu (kauko-ohjaimessa ja vastaanotinmoduulissa).
  Tuotteet etsivät enintään 30 sekunnin ajan sopivaa paritettavaa tuotetta. Jos kantama-alueella ei ole sopivaa paritettavaa tuotetta, parittamistila keskeytyy.
 2. Odota, kunnes parittamisvaihe on päättynyt.
  • Parittamisvaihe on päättynyt, kun LED-merkkivalo alkaa sykkiä (vastaanotinmoduulissa).

Kauko-ohjaimen käyttö

Kauko-ohjaimella voit etäkytkeä imurin päälle ja pois päältä. Voit kiinnittää kauko-ohjaimen imuletkuun tai sähkötyökaluun kumikiinnitysosalla. Varmista, ettei se haittaa käsikahvojen tai turvalaitteiden käyttöä ja toimintaa.
 1. Kytke imuri Bluetooth-käytölle.
  • Noudata ohjeita imurin käyttöohjeessa.
 2. Päälle tai pois päältä kytkemiseksi paina käyttöpainiketta ON/OFF.

Pariston vaihto (kauko-ohjain)

 1. Avaa paristolokeron kansi soveltuvalla työkalulla (esimerkiksi kolikolla).
 2. Irrota tyhjentynyt paristo.
 3. Laita uusi paristo paikalleen paristolokeroon +-napa ylöspäin.
  • Paristotyyppi: Nappiparisto CR2032
 4. Sulje paristolokeron kansi.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Sähköiskun vaara! Hoito- ja kunnostustöiden suorittaminen pistoke pistorasiaan liitettynä voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin ja palovammoihin.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Huolto ja hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
VAARA
Sähköiskun aiheuttama vaara! Sähköosien asiantuntemattomat korjaukset voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia ja palovammoja.
 • Sähköosien korjaustyöt saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

Kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
 • Älä kuljeta tätä tuotetta työkaluterä kiinnitettynä.
 • Kuljetuksen aikana varmista tukeva ja varma pystyssä pysyminen.
 • Tarkasta aina kuljettamisen jälkeen kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
Varastointi
 • Varastoi tämä tuote aina pistoke verkkopistorasiasta irrotettuna.
 • Varastoi tämä tuote kuivassa paikassa sekä lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Pitkän varastoinnin jälkeen tarkasta kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.

Apua häiriötilanteisiin

Tarkasta, voiko imurissa olla häiriö ja tarvittaessa lue vian korjaamisen ohjeet imurin käyttöohjeesta.
Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
LED-merkkivalo ei syty käyttöpainiketta painettaessa
Nappiparisto tyhjä
Kauko-ohjain rikki
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
LED-merkkivalo ei syty (laitekytkin on asennossa AUTO )
Vastaanotinmoduulin johto liitetty imuriin väärin
 • Tarkasta pistokkeen ja johdon oikea kiinnitys ja mahdolliset viat.
Vastaanotinmoduuli väärin kiinnitetty
Vastaanotinmoduuli rikki
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Imuri ei käynnisty ja/tai ei reagoi kauko-ohjaimella annettuun ohjaukseen oikein
Nappiparisto tyhjä
Yhteyttä vastaanotinmoduulin ja kauko-ohjaimen välillä ei ole
 • Varmista, että kauko-ohjain ja vastaanotinmoduuli on paritettu toisiinsa.
Paritusvaihe keskeytyi tai ei onnistunut
Vian syy on imurissa
 • Lue vian korjaamisen ohjeet imurin käyttöohjeesta.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

Lisätietoja

Image alternative
Bluetoothin maakohtaiset hyväksyntäsymbolit löydät tämän dokumentaation lopusta.

FCC-ohje (vain USA) / IC-ohje (vain Kanada)

Tämä laite on testattu, ja sen on todettu olevan luokan B digitaalilaitteelle asetettujen rajojen sisällä FCC-määräysten osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot varmistavat asiaankuuluvan suojauksen sähkömagneettisia häiriötekijöitä vastaan käytettäessä laitetta teollisuusalueilla. Tämäntyyppiset laitteet synnyttävät ja käyttävät korkeataajuuksia ja voivat myös säteillä niitä. Siksi ne voivat ohjeiden vastaisesti asennettaessa tai käytettäessä aiheuttaa radio- ja televisiovastaanoton häiriöitä. Tämän laitteen käyttö asutusalueella saattaa aiheuttaa häiriöitä, joiden poistamisesta vastaa laitteen käyttäjä.
Tämä laite vastaa FCC-määräysten pykälää 15 ja RSS‑210-spesifikaatiota ISED:ssä.
Laitteen käyttöönotto edellyttää seuraavan kahden vaatimuksen täyttymistä:
 • Tämä laite ei tuota haitallista säteilyä.
 • Laitteen pitää sietää siihen kohdistuva häiriösäteily, mukaan lukien odottamattomia toimintoja aiheuttavat häiriösäteilyt.
Laitteeseen tehdyt muutokset, joihin Hilti ei ole antanut lupaa, voivat aiheuttaa laitteen käyttöhyväksynnän raukeamisen.