Kieli

SI-AT-22

Alkuperäiset ohjeet

Tämän käyttöohjeen tiedot

Tästä käyttöohjeesta

 • Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä, ja anna tuote toiselle henkilölle aina käyttöohjeen kanssa.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana
Image alternative Hilti Litiumioniakku
Image alternative Hilti Laturi

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kuvissa viittaa tärkeisiin työvaiheisiin tai työvaiheiden kannalta tärkeisiin rakenneosiin. Nämä vastaavasti numeroidut työvaiheet tai rakenneosat korostetaan tekstissä, esimerkiksi (3) .
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Tämä tuote tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.
Image alternative Tasavirta
Image alternative Jos tuotteessa on tämä, kyseinen tarkastuslaitos on sertifioinut tuotteen Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoille niillä voimassa olevien standardien mukaisesti.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Mukautuva momenttimoduuli
  SI‑AT‑22
  Sukupolvi
  02
  Sarjanumero

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

 • Noudata iskevän mutterivääntimen käyttöohjeessa annettuja turvallisuusohjeita.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Näyttökenttä
 2. Merkkivalot
 3. Lukituspainike
 4. Vasen nuolipainike
 5. Oikea nuolipainike
 6. OK-painike
 7. Skannauspainike
 8. Skanneri
 9. USB-liitännän kansi (kuvassa avattuna)
 10. USB-liitäntä, tyyppi C
 11. Vapautuspainike

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on elektroninen moduuli kiinnityselementtien kontrolloituun kiinnittämiseen ja siten kiinnityksen laadun varmistamiseen. Sitä saa käyttää ainoastaan sellaisten iskevien Hilti -mutterivääntimien kanssa, joiden mallimerkinnässä on lisänä AT‑22 . Työt dokumentoidaan moduuliin, ja ne voidaan lukea dokumentointitarkoituksessa tietokoneohjelmalla AT Documentation Software .
Tällä moduulilla ei ole mahdollista säätää mitään tiettyä kiristysmomenttia!
Käytä Hilti -kiinnitysten kiristämiseen vain iskevän mutterivääntimen työkalukärkiä, jotka on kuvattu kunkin tuotteen käyttöohjeessa.
Käytä tässä tuotteessa vain tyyppisarjan B 22 Hilti Nuron -litiumioniakkuja, jotka on mainittu iskevän mutterivääntimen käyttöohjeessa.

Mahdollinen väärä käyttö

Älä tee tuotteella koskaan töitä jännitteisille johdoille.
Tämä tuote ei sovellu Hilti -kiinnityksiin ydinvoimalassa! Lisätietoja saat kääntymällä Hilti -huollon puoleen.

Laserinformaatio

Image alternative Laserluokka 1, standardeihin IEC/EN 60825-1:2014 perustuen ja vaatimuksia CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56) vastaten.

Merkkivalot

Momentinsäätömoduuli voi merkkivaloilla ilmaista erilaisia viestejä tai tiloja.
Tila
Merkitys
Merkkivalot palavat vihreinä.
 • Skannattaessa: Viiva-, QR- tai Datamatrix-koodi tunnistettiin.
 • Kiinnitettäessä sen jälkeen, kun iskuväännin on kytkeytynyt automaattisesti pois päältä: kiristys päättyi onnistuneesti.
Merkkivalot vilkkuvat punaisina.
 • Skannattaessa: Viiva-, QR- tai Datamatrix-koodia ei tunnistettu.
 • Kiinnitettäessä sen jälkeen, kun iskuväännin on kytketty pois päältä: liitosta ei voitu kiinnittää valittujen asetusten mukaisesti. Syynä tähän voi olla esimerkiksi se, että iskuväännin on kytketty manuaalisesti pois päältä ennenaikaisesti.
Merkkivalot vilkkuvat keltaisina.
Moduuli on kiinnityselementtikohtaisesti tunnistanut seuraavaa:
 • A) Pulttiankkurin tai kierretangon ja kemiallisen ankkurin ruuviliitos kiristettiin jo ja sitten löystytettiin. Sen jälkeen ruuviliitos kiristettiin kiristämiseen määritettyjen parametrien mukaisesti, ja kiristämisvaihe saatiin onnistuneesti päätökseen.
 • B) Asennusjärjestelmien ja ankkurikiskojen ruuviliitokset kiristettiin jo, mutta moduuli ei pysty tunnistamaan käytettiinkö oikeaa kiristystiukkuutta. Jos ruuviliitosta ei kiristetty kalibroidulla momenttiavaimella, tai jos moduulin merkkivalot eivät pala vihreinä, ruuviliitos on tarkastettava kalibroidulla momenttiavaimella ja ‒ tarvittaessa ‒ kiristettävä oikeaan asennuskiristystiukkuuteen.

Summeri

Momentinsäätömoduuli voi merkkiäänisummerillaan antaa seuraavat merkkiäänet akustisina kuittauksina:
Tila
Merkitys
Pitkä merkkiääni
Vahvistusääni
 • OK
 • Tapahtuma/vaihe päättynyt onnistuneesti
 • Merkkivalot palavat vihreinä.
2 lyhyttä merkkiääntä
Varoitusääni 1
 • OK tai ei OK, riippuen kiinnityselementistä ja käytöstä (esimerkiksi toistettu kiinnitys, tunnistamaton kiristystiukkuus. Ks. kappale Tuotteen kiristys älykkäässä käytössä )
 • Merkkivalot vilkkuvat keltaisina.
4 lyhyttä merkkiääntä
Varoitusääni 2
 • Ei OK
 • Tapahtuma/vaihe keskeytynyt
 • Merkkivalot vilkkuvat punaisina.

USB-liitäntä

Momentinsäätömoduuli voidaan liittää tietokoneeseen USB-liitännän avulla (tyyppi C, USB 2.0). Ohjelmalla AT Documentation Software voidaan siten toteuttaa mm. seuraavat toiminnot:
 • Tietueiden lisäys uusia kiinnityselementtejä varten
 • Olemassa olevien tietueiden muuttaminen / päivitys
 • Dokumentointitoiminnon deaktivointi / aktivointi
 • Dokumentointitoiminnon raportin lataaminen
 • Momentinsäätömoduulin kellonajan säätö
Lisätietoja löydät ohjelman AT Documentation Software dokumentaatiosta.
Ohjelman voit ladata seuraavasta linkistä:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Toimituksen sisältö

Älykäs momentinsäätömoduuli, käyttöohje, pikaopas, USB-johto
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Tekniset tiedot

Paino
0,24 kg
(0,53 lb)
Laserluokka
1
Skannerityyppi
Kameraskanneri (Imager)
USB-liitäntä
Tyyppi C, USB 2.0

Työkohteen valmistelu

Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Momentinsäätömoduulin kiinnitys

VAARA
Oikosulkuvaara !
 • Varmista ennen kiinnitysmodulin paikalleen laittamista, ettei kiinnitysmodulin ja iskevän mutterivääntimen liittimissä ole vieraita esineitä.
Image alternative
VAARA
Kiinnitysmodulin putoamisesta aiheutuva loukkaantumisvaara !
 • Tarkasta, että kiinnitysmoduli on kunnolla kiinni iskevässä mutterivääntimessä.
 • Työnnä momentinsäätömoduuli edestäpäin iskevän mutterivääntimen, kunnes se kuultavasti lukittuu kiinnitykseensä.

Akun kiinnitys

VAARA
Oikosulkuvaara !
 • Varmista ennen akun paikalleen laittamista, ettei akun ja kiinnitysmodulin liittimissä ole vieraita esineitä.
Image alternative
VAARA
Akun putoamisesta aiheutuva loukkaantumisvaara !
 • Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni kiinnitysmodulissa.
 • Työnnä akku momentinsäätömoduulin edestäpäin siten, että akku kuuluvasti lukittuu kiinnitykseensä.

Akun irrotus

 1. Paina akun lukituksen vapautuspainiketta.
 2. Vedä akku irti tuotteesta.

Momentinsäätömoduulin irrotus

Image alternative
 1. Irrota akku.
 2. Paina momentinsäätömoduulin lukituksen vapautuspainiketta (2) ja pidä painettuna.
 3. Vedä momentinsäätömoduuli eteenpäin irti iskevästä mutterivääntimestä (3) .

Käyttö

Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Kytkeminen päälle ja pois päältä

Momentinsäätömoduulin kytkeminen päälle

Edellytykset : Momentinsäätömoduuli on kytketty pois päältä, näytössä ei näy mitään.
 1. Valitse suunnanvaihtokytkimellä iskuvääntimen pyörimissuunta oikealle.
 2. Paina lyhyesti iskuvääntimen käyttökytkintä.
  • Näytön valaistus kytkeytyy päälle, ja näytössä näkyy hetken ajan käynnistysnäyttö Image alternative.
  • Merkkivalot palavat toiminnan tarkastamiseksi hetken punaisina, sitten keltaisina ja sitten vihreinä. Kuuluu merkkiääni.
  • Näytössä näkyy viimeksi valittu käyttötapa ja valintakehys.
  • Jos näytössä näkyy häiriö:
   • Katso näytön viestien merkitys kappaleesta Apua häiriötilanteisiin .
 3. Valitse käyttötapa ja tarvittaessa lisäasetukset.
 4. Paina lukituspainiketta Image alternative.
  • Momentinsäätömoduuli on lukittu, iskuväännin on käyttövalmiina.

Momentinsäätömoduulin kytkeminen pois päältä

Momentinsäätömoduuli kytkeytyy pois päältä:
 • Kun iskevä mutteriväännin kytkeytyy automaattisesti pois päältä oltuaan pitkään käyttämättömänä
 • Kun akku irrotetaan
 • kun momentinsäätömoduulin ja tietokoneen välinen USB-yhteys katkeaa.

Käytön perustoiminnot

Tässä kappaleessa selostetaan usein tarvittavia perustoimintoja. Yksityiskohtainen käyttö tietyn tyyppisissä töissä on kuvattu kyseistä työtyyppiä käsittelevässä kappaleessa.
Liitettyä iskevää mutteriväännintä voi käyttää vain, kun momentinsäätömoduuli on lukittu. Tämä suojaa käyttäjää asetusten muuttamiselta vahingossa.
Moduulin lukituksen vapauttaminenMomentinsäätömoduulin asetusten tekemiseksi moduulin lukitus on vapautettava.
 • Momentinsäätömoduulin lukituksen vapautat painamalla lukituspainiketta Image alternative ja pitämällä sen painettuna vähintään yhden sekunnin ajan.
 • Näyttöön ilmestyy valintakehys viimeksi näytetyn kiinnityselementin tyypin tai viimeksi näytetyn käyttötavan ympärille.
 • Momentinsäätömoduulin lukitus on nyt vapautettu, ja moduuli on asetustilassa. Iskevä mutteriväännin on deaktivoitu.
NavigointiKun näytössä näkyy valintakehys ja useita elementtejä (vaihtoehdot, parametrit), valintakehystä voi siirtää nuolipainikkeilla Image alternative ja Image alternative.
Vaihtoehtojen valinta / parametrien muuttaminen
 • Aseta valintakehys muutettavan elementin kohdalle (vaihtoehto / parametri).
 • Paina OK-painiketta.
 • Elementti näkyy mustalla taustalla.
 • Tee halutut asetukset nuolipainikkeilla.
 • Asetuksen otat käyttöön painamalla OK-painiketta.
 • Elementti näkyy jälleen valintakehyksen kanssa.
Moduulin lukitseminenKun kaikki asetukset on tehty, momentinsäätömoduuli on jälleen lukittava.
 • Paina lukituspainiketta Image alternative.
 • Näytössä näkynyt valintakehys poistuu näkyvistä. Älykäs momentinsäätömoduuli lukittuu, joten asetettuja käyttöparametrejä ei pystytä vahingossa muuttamaan.
 • Iskevä mutteriväännin aktivoituu jälleen.

Perusasetukset

Perusasetusten haku näyttöön

 1. Tarvittaessa vapauta momentinsäätömoduulin lukitus.
 2. Paina OK-painiketta ja pidä se painettuna vähintään yhden sekunnin ajan.
  • Perusasetusvalikko näytetään.

Toiminnon valinta perusasetusvalikosta

 1. Siirrä valintakehystä nuolipainikkeilla halutun toiminnon symbolin kohtaan.
  Toiminnot perusasetusvalikossa
  Symboli
  Toiminto
  Image alternative Kiristysmoduulin päiväyksen ja kellonajan näyttö
  Kellon voi säätää vain tietokoneohjelman AT Documentation Software avulla.
  Image alternative Iskevän mutterivääntimen huoltoinformaation näyttö
  Image alternative Momentinsäätömoduulin muistin käytön näyttö
  Tärkeää: Kun muisti täyttyy (100 %), vanhimmat tiedot poistetaan automaattisesti.
  Ohjelmalla AT Documentation Software voidaan lukea tallennetut tiedot ja/tai poistaa tiedot momentinsäätömoduulin muistista.
  Hilti suosittaa tietojen säännöllistä lukemista ja tallentamista.
  Image alternative Momentinsäätömoduulin ja liitetyn iskevän mutterivääntimen ohjelmaversioiden näyttö
  Image alternative Poistuminen perusasetusvalikosta
 2. Paina OK-painiketta.

Iskevän mutterivääntimen huoltoinformaatio-toiminnon näyttöviestit

Symbolin Image alternative aktivoimisen jälkeen näytetään iskevän mutterivääntimen seuraavaan huoltoon jäljellä oleva käyttöaika seuraavilla näyttöviesteillä.
Iskuvääntimen huoltotilan näytöt
Näyttö
Merkitys
Image alternative Iskuväännin moitteettomassa kunnossa eikä tällä hetkellä ole huoltotarvetta.
Image alternative Iskuvääntimen huolto kohtapuoliin ajankohtainen.
Näytössä oikealla olevan neliön segmentit ilmaisevat jäljellä olevan käyttöajan osuuden.
Image alternative Iskuvääntimen huolto heti tarpeen.
Tärkeää: Tämä varoitusviesti ilmestyy automaattisesti jäljellä olevan käyttöajan umpeuduttua. Käyttötapoja "Älykäs käyttö", "Tracefast" ja "Kiinnitys" ei voi enää valita.
Näyttöviesteistä riippumatta käytetty iskevä mutteriväännin on huollettava vähintään kerran vuodessa, jotta kiinnitysten laatu säilyy hyvänä.

Poistuminen perusasetusvalikosta

 1. Siirrä valintakehys symbolin Image alternative kohtaan.
 2. Paina OK-painiketta.
  • Näytössä näkyy viimeksi valittu käyttötapa.

Käyttötavat

Eri käyttötavat on kuvattu seuraavassa, ja kuvaukset koskevat vain iskevän mutterivääntimen oikealle pyörivää toimintaa. Vasemmalle pyörivää toimintaa käytettäessä iskevä mutteriväännin toimii säätelemättömästi.

Älykäs käyttö

Käyttötapaa "Älykäs käyttö" käytettäessä älykäs momentinsäätömoduuli säätää ja valvoo valitun kiinnityselementtityypin mukaista kiristämistä. Tällöin käytössä ovat viimeksi suoritetun ohjelma -ja/tai parametripäivityksen mukaiset kiinnitysparametrit. On tärkeää, että aina käytetään uusimpia kiinnitysparametrejä, joten tarkasta säännöllisesti ohjelma- ja parametriversioiden ajantasaisuus.
Tätä käyttötapaa käytettäessä iskuvääntimen vääntömomenttinäytössä näkyy AT , ja vääntömomentin vaihtokytkin ei ole toiminnassa.
Noudata iskuvääntimen käyttöohjetta.
Kiinnitysparametrien näyttö
Image alternative
 1. Kiinnityselementin tyyppi (kiinnityselementin lyhennenimi)
 2. Materiaali / materiaalilaatu
 3. Halkaisija (jos olemassa)

Kiinnityselementin tyyppi

Momentinsäätömoduuliin on tehtaalla tallennettu erilaisia kiinnitysparametrejä erityyppisille kiinnityselementeille.
Näytetyn kiinnityselementin on vastattava käytettävää kiinnityselementtiä.
Lisätietoja löydät SI-AT:n käyttöohjeesta ja kulloisenkin kiinnityselementin käyttöohjeesta.
Varmista, että käytät kiinnityselementin mukaisesti oikeita kiinnitysparametrejä.

Käyttötapa "Tracefast"

Käyttötapa "Tracefast" on käyttötavan "Älykäs käyttö" laajennus. Tätä käyttötapaa käytettäessä momentinsäätömoduuli säätää ja valvoo valitun kiinnityselementtityypin mukaista kiristystä ja dokumentoi kiinnityselementin parametrit ja sarjanumeron. Käytössä ovat viimeksi suoritetun ohjelma- ja/tai parametripäivityksen mukaiset kiinnitysparametrit. On tärkeää, että aina käytetään uusimpia kiinnitysparametrejä, joten tarkasta säännöllisesti ohjelma- ja parametriversioiden ajantasaisuus.
Tätä käyttötapaa käytettäessä iskuvääntimen vääntömomenttinäytössä näkyy AT , ja vääntömomentin vaihtokytkin ei ole toiminnassa.
Noudata iskuvääntimen käyttöohjetta.
Kiinnitysparametrien näyttö
Image alternative
 1. Kiinnityselementin tyyppi (kiinnityselementin lyhennenimi)
 2. Materiaali / materiaalilaatu / tuotemalli
 3. Halkaisija (jos olemassa)
 4. Käyttötavan Tracefast aktivointi/deaktivointi

Kiinnityselementin tyyppi

Momentinsäätömoduuliin on tehtaalla tallennettu erilaisia kiinnitysparametrejä erityyppisille kiinnityselementeille.
Näytetyn kiinnityselementin on vastattava käytettävää kiinnityselementtiä.
Lisätietoja löydät SI-AT:n käyttöohjeesta ja kulloisenkin kiinnityselementin käyttöohjeesta.
Varmista, että käytät kiinnityselementin mukaisesti oikeita kiinnitysparametrejä.

Käyttötapa "Kiinnitys"

Käyttötavan "Kiinnitys" näyttö näytössä:
Image alternative
Numero ilmaisee valitun tehon.
Tässä käyttötavassa on käytettävissä yhteensä 30 tehoa. Kullekin kiinnityselementtityypille valittava teho riippuu eri tekijöistä.
  Esimerkkejä näistä tekijöistä:
 • Kiinnityselementin tyyppi ja koko
 • Kiinnityselementin spesifinen kiristystiukkuus
 • Kiinnitettävän työkappaleen materiaali ja ominaisuudet
Määritä oikea teho vaiheittain näiden tietojen perusteella.

Tarvittavan tehon määritys käyttötavalle "Kiinnitys"

VAROITUS
Vaurioitumisvaara! Kiinnityselementin, työkaluterän ja/tai kiinnitettävän osan vaurio.
 • Ennen kiinnitystä on varmistettava, että liitettävien rakenneosien kosketuspinnat ovat kokonaan toisiaan vasten ja että mutterit on kierretty rakenneosaan vasteeseen saakka.
 1. Kiristä kiinnityselementti pienempää tehoa käyttäen.
  • Aloita mahdollisimman pienellä teholla, jotta liian voimakas kiristäminen ei vaurioita kiinnityselementtiä.
 2. Tarkasta kiinnityselementin saavutettu kiristysmomentti kalibroidulla momenttiavaimella.
  Jotta useiden kiinnityselementtien kiristäminen on mahdollista tehdä uudelleen, varmista, että kaikki kiinnitysominaisuudet pysyvät samoina. Kiinnitysominaisuuksien muuttuminen voi vaatia tehon muuttamista.
  Tulos 1 / 3Kiinnityselementin määritettyä kiristysmomenttia ei saavutettu.
  • Löystytä kiinnityselementtiä ja säädä momentinsäätömoduulista seuraavaksi suurempi teho.
  • Kiinnitä nyt kiinnityselementti iskevän mutterivääntimen seuraavalla teholla ja tee tarkastus uudelleen.
  Tulos 2 / 3Kiinnityselementin määritetty kiristysmomentti ylittyi.
  • Löystytä kiinnityselementtiä ja säädä momentinsäätömoduulista seuraavaksi pienempi teho.
  • Kiinnitä nyt kiinnityselementti iskevän mutterivääntimen seuraavalla teholla ja tee tarkastus uudelleen.
  Tulos 3 / 3Kiinnityselementti on kiristetty määritettyyn momenttiin.
  Oikea teho kiinnityselementtiä varten on nyt määritetty.

Käyttötapa "Säätelemätön käyttö"

Tässä käyttötavassa momentinsäätömoduuli on deaktivoitu. Siten momentinsäätömoduulia ei tarvitse irrottaa, jos on tehtävä hetkellisesti työtä momentinsäätömoduulia käyttämättä. Iskevä mutteriväännin toimii aivan kuin älykästä momentinsäätömoduulia ei olisikaan. Iskevän mutterivääntimen vääntömomenttinäyttö näyttää valitun kiristystehon, ja sitä voidaan säätää vääntömomentin vaihtokytkimellä.
Käyttötavan "Säätelemätön käyttö" näyttö näytössä:
Image alternative

Käyttötavan valinta

Käyttötavan voi valita kiinnityselementtityypille sopivaksi kahdella eri tavalla.

Käyttötavan valinta skannaamalla viiva-, QR- tai datamatriisikoodi

Jos kiinnitettävällä Hilti -tuotteella on viiva-, QR- tai datamatriisikoodi, käyttötavan voi nopeasti ja kätevästi valita tuotteeseen skannaamalla tämän koodin.
 1. Vapauta momentinsäätömoduulin lukitus.
 2. Paina skannauspainiketta.
  • Skanneri aktivoituu, ja lukuvalmius näkyy näytössä symbolin Image alternative muodossa.
Image alternative
 1. Tähtää moduulin tähtäinristillä noin 15 senttimetrin (6″) etäisyydeltä viiva-, QR- tai datamatriisikoodin keskelle.
  Tulos 1 / 2Merkkivalot palavat vihreinä.
  Näytössä näytetään Image alternative.
  Vahvistusmerkkiääni kuuluu.
  Näytössä näytetään käyttötapa kiinnitettävälle kiinnityselementille.
  Tulos 2 / 2
  Momentinsäätömoduulin muistissa ei ehkä vielä ole kiinnitettävän kiinnityselementin kiinnitysparametrejä. Hilti on koostanut SI‑AT-yhteensopiville kiinnityselementeille erillisen SI‑AT-spesifisen yhteensopivien kiinnityselementtien käyttöohjeen. Siitä löydät QR-koodin, jonka voit skannata momentinsäätömoduulilla kiinnitysparametrien lataamiseksi momentinsäätömoduulin muistiin.
  Erilaisten kiinnitettävien tuotteiden kiinnitysparametrit voit ladata momentinsäätömoduuliin myös USB-yhteyttä käyttäen AT Documentation Software -ohjelmistosta. On tärkeää, että aina käytetään uusimpia kiinnitysparametrejä, joten tarkasta säännöllisesti ohjelma- ja parametriversioiden ajantasaisuus.
  Merkkivalot vilkkuvat punaisina.
  Näytössä näkyy Image alternative (koodia ei voitu lukea tai se ei ole tuttu).
  Varoitusääni kuuluu.
  • Paina skannauspainiketta ja skannaa koodi uudelleen.
 1. Jos kiinnityselementti on Tracefast-yhteensopiva, valitse, käytetäänkö käyttötapaa Tracefast ( Image alternative ) vai ei (Image alternative ).
 2. Lukitse momentinsäätömoduuli.
  • Jos käyttötapa Tracefast aktivoitiin, näytössä näkyy pysyvästi Image alternative Image alternative.
  • Jos käyttötapa Tracefast deaktivoitiin, näytössä näkyy pysyvästi Image alternative Image alternative.

Käyttötavan valinta käyttöpainikkeilla

Jos kiinnitettävällä kiinnityselementillä ei ole viiva-, QR- tai Datamatrix-koodia, käyttötapa voidaan manuaalisesti valita momentinsäätömoduulin käyttöpainikkeilla.
 1. Vapauta momentinsäätömoduulin lukitus.
 2. Liikuta valintakehys nuolipainikkeilla muutettavan vaihtoehdon kohdalle.
 3. Paina OK-painiketta.
  • Valittu vaihtoehto näkyy nyt mustataustaisena.
 4. Tee halutut asetukset nuolipainikkeilla.
 5. Paina OK-painiketta.
  • Valittu asetus näkyy valintakehyksen kanssa.
 6. Tarvittaessa toista vaiheet 3‒5, jos haluat tehdä lisää asetuksia.
 7. Lukitse momentinsäätömoduuli.

Tuotteen kiinnitys älykkäässä käytössä

Varmista ennen momentinsäätömoduulin käyttöä, että kiinnitettävä kiinnityselementti on asennettu oikein. Kiinnityselementtien tarkastamiseksi ota huomioon kiinnitettävän kiinnityselementin käyttöohjeen sisältämät huomautukset ja ohjeet sekä kiinnityselementtien mallit.
 1. Valitse käyttötavaksi "Älykäs käyttö".
 2. Valitse suunnanvaihtokytkimellä pyörimissuunta oikealle.
 3. Aseta iskuväännin soveltuvalla työkaluterällä kiinnitettävää kiinnityselementtiä vasten.
 4. Paina käyttökytkintä ja pidä se painettuna, kunnes momentinsäätömoduuli antaa jonkin seuraavista kuittauksista:
  Tulos 1 / 4
  • Näytössä viesti "Kiinnitys päättynyt onnistuneesti": Image alternative
  • Merkkivalot palavat vihreinä.
  • Vahvistusmerkkiääni kuuluu.
  Kiinnityselementti kiinnitettiin oikein. Voit nyt jatkaa suoraan samantyyppiseen seuraavaan kiinnityselementtiin.
  Tulos 2 / 4
  • Näytössä viesti "Uudelleenkiristys päättynyt onnistuneesti": Image alternative
  • Merkkivalot vilkkuvat keltaisina.
  • Varoitusääni 1 kuuluu.
  A) Pulttiankkurin tai kierretangon ja kemiallisen ankkurin ruuviliitos, joka jo kiristettiin ja sitten löystytettiin, kiristettiin uudelleen. Jos ruuviliitosta ei ole kiristetty ennalta oikein, se on tarkastettava ja kiristettävä kalibroidulla momenttiavaimella. B) Asennusjärjestelmien ja ankkurikiskojen ruuviliitokset kiristettiin jo, mutta moduuli ei pysty tunnistamaan käytettiinkö oikeaa kiristystiukkuutta. Tarkasta ruuviliitos kalibroidulla momenttiavaimella ja tarvittaessa kiristä oikeaan asennuskiristystiukkuuteen.
  Tulos 3 / 4
  • Näytössä viesti "Akun jännite liian pieni": Image alternative
  • Merkkivalot vilkkuvat punaisina.
  Akun jäljellä oleva kapasiteetti ei riitä kiinnityselementin kiristämiseen.
  • Paina OK-painiketta viestin vahvistamiseksi.
  • Laita ladattu akku paikalleen.
  Tulos 4 / 4
  • Näytössä viesti "Kiinnitys ei päättynyt oikein": Image alternative
  • Merkkivalot vilkkuvat punaisina.
  • Varoitusääni 2 kuuluu.
  • Kiristä kiinnityselementti kalibroidulla momenttiavaimella.

Tuotteen kiinnitys käyttötavalla Tracefast

Varmista ennen momentinsäätömoduulin käyttöä, että kiinnitettävä kiinnityselementti on asennettu oikein. Kiinnityselementtien tarkastamiseksi ota huomioon kiinnitettävän kiinnityselementin käyttöohjeen sisältämät huomautukset ja ohjeet sekä kiinnityselementtien mallit.
Jos käyttötapa "Tracefast" on aktivoitu, momentinsäätömoduuli tunnistaa ainoastaan kiinnityselementtien datamatriisikoodit. Jos haluat skannata toisen viiva-, QR- tai datamatriisikoodin, sinun on deaktivoitava käyttötapa "Tracefast".
 1. Aktivoi käyttötapa "Tracefast" Image alternative Image alternative.
 2. Valitse suunnanvaihtokytkimellä pyörimissuunta oikealle.
 3. Paina iskuvääntimen käyttökytkintä.
  • Momentinsäätömoduulin skanneri aktivoituu.
 4. Skannaa kiinnitettävän kiinnityselementin datamatriisikoodi.
  Tulos 1 / 2Merkkivalot palavat vihreinä.
  Näytössä näytetään Image alternative.
  Vahvistusmerkkiääni kuuluu.
  Näytössä näytetään kiinnitettävä kiinnityselementti, ja momentinsäätömoduuli tallentaa kiinnityselementin metatiedot seuraavaa kiinnitystä varten.
  Tulos 2 / 2Merkkivalot vilkkuvat punaisina.
  Näytössä näkyy Image alternative (koodia ei voitu lukea tai se ei ole tuttu).
  Varoitusääni kuuluu.
  • Paina skannauspainiketta ja skannaa koodi uudelleen.
  • Jos koodin skannaus ei onnistu (esimerkiksi koodin vaurioitumisen vuoksi), momentinsäätömoduuli tarjoaa 10 sekunnin kuluttua mahdollisuuden käyttötavan "Tracefast" deaktivoimiseksi seuraavan kiinnityselementin kohdalla ja kiinnityselementin kiinnityksen käyttötavalla "Älykäs käyttö". Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Seuraava kiinnityselementti voidaan kiinnittää ilman metatietojen tallennusta. Sen jälkeen momentinsäätömoduuli palaa automaattisesti takaisin käyttötapaan "Tracefast".
 5. Aseta iskuväännin soveltuvalla työkaluterällä kiinnitettävää kiinnityselementtiä vasten.
 6. Paina käyttökytkintä ja pidä se painettuna, kunnes momentinsäätömoduuli antaa jonkin seuraavista kuittauksista:
  Tulos 1 / 4
  • Näytössä viesti "Kiinnitys päättynyt onnistuneesti": Image alternative
  • Merkkivalot palavat vihreinä.
  • Vahvistusmerkkiääni kuuluu.
  Kiinnityselementti kiinnitettiin oikein. Voit nyt jatkaa suoraan samantyyppiseen seuraavaan kiinnityselementtiin.
  Tulos 2 / 4
  • Näytössä viesti "Uudelleenkiristys päättynyt onnistuneesti": Image alternative
  • Merkkivalot vilkkuvat keltaisina.
  • Varoitusääni 1 kuuluu.
  A) Pulttiankkurin ruuviliitos, joka jo kiristettiin ja sitten löystytettiin, on kiristettävä uudelleen. Jos ruuviliitosta ei ole kiristetty ennalta oikein, se on tarkastettava ja kiristettävä kalibroidulla momenttiavaimella. B) Asennusjärjestelmien ja ankkurikiskojen ruuviliitokset kiristettiin jo, mutta moduuli ei pysty tunnistamaan käytettiinkö oikeaa kiristystiukkuutta. Tarkasta ruuviliitos kalibroidulla momenttiavaimella ja tarvittaessa kiristä oikeaan asennuskiristystiukkuuteen.
  Tulos 3 / 4
  • Näytössä viesti "Akun jännite liian pieni": Image alternative
  • Merkkivalot vilkkuvat punaisina.
  Akun jäljellä oleva kapasiteetti ei riitä kiinnityselementin kiristämiseen.
  • Paina OK-painiketta viestin vahvistamiseksi.
  • Laita ladattu akku paikalleen.
  Tulos 4 / 4
  • Näytössä viesti "Kiinnitys ei päättynyt oikein": Image alternative
  • Merkkivalot vilkkuvat punaisina.
  • Varoitusääni 2 kuuluu.
  • Kiristä kiinnityselementti kalibroidulla momenttiavaimella.
 7. Toista vaiheet 3–6 jokaisen kiinnitettävän kiinnityselementin kohdalla.

Tuotteen kiinnitys käyttötavalla "Kiinnitys"

 1. Valitse käyttötavaksi "Kiinnitys".
 2. Määritä kiinnitettävälle tuotteelle sopiva kiristystiukkuus ja aseta se käyttöön.
 3. Valitse suunnanvaihtokytkimellä pyörimissuunta oikealle.
 4. Aseta iskevä mutteriväännin sopivan työkaluterän avulla kiinnitettävää tuotetta vasten.
 5. Paina käyttökytkintä ja pidä se painettuna, kunnes momentinsäätömoduuli antaa jonkin seuraavista kuittauksista:
  Tulos 1 / 2
  • Näytössä viesti "Kiinnitys päättynyt onnistuneesti": Image alternative
  • Merkkivalot palavat vihreinä.
  • Vahvistusmerkkiääni kuuluu.
  Kiinnityselementti kiinnitettiin oikein. Voit nyt jatkaa suoraan samantyyppiseen seuraavaan kiinnityselementtiin.
  Tulos 2 / 2
  • Näytössä viesti "Kiinnitys ei päättynyt oikein": Image alternative
  • Merkkivalot vilkkuvat punaisina.
  • Varoitusääni 2 kuuluu.
  • Kiristä kiinnityselementti kalibroidulla momenttiavaimella.

Kiinnityselementin tarkastus

Kaikkia Hilti -kiinnityselementtejä päivitetään jatkuvasti, joten SI-AT-moduuli tukee myös sellaisia kiinnityselementtejä, joita ei ole mainittu tässä dokumentaatiossa. Pidä ohjelma- ja parametriversiot aina ajan tasalla.
Ajantasaiset käyttöohjeet ja tarkastusohjeet löydät internetistä osoitteesta: www.hilti.group

Segmenttiankkureiden kiinnityselementtien tarkastus

Jotta voit varmistua, että segmenttiankkureiden kiinnitys "älykkäällä käyttötavalla" kiinnitettynä saavuttaa hyväksynnässä / käyttöohjeessa annetun esijännityksen, tarkasta ensimmäinen ja viimeinen segmenttiankkuri kalibroidulla momenttiavaimella. Tämä asennusvääntömomentin tuottamisen tarkastus on tehtävä välittömästi segmenttiankkurin kiristämisen (asennuksen) jälkeen.
Tarkastusvääntömomentti vastaa 75 %:a kyseisen segmenttiankkurin asennusvääntömomentista, joka löytyy tämän ankkurin käyttöohjeesta.
 • Tarkasta segmenttiankkurin kiinnityselementti kalibroidulla momenttiavaimella ja oikealla tarkastuskiristystiukkuudella. Tarkkaile tällöin kulma-arvoa, jossa kiinnityselementtiä voi kiertää lisää.
  Tulos 1 / 2Segmenttiankkurin kiinnityselementtiä ei kierretty yli annetun maksimikiristyskääntökulman (< 180 °).
  Kiinnityselementti kiinnitettiin oikein.
  Tulos 2 / 2Segmenttiankkurin kiinnityselementtiä kierrettiin yli annetun maksimikiristyskääntökulman (> 180 °).
  Kiinnityselementin kiinnitys on virheellinen. Tätä edeltäneen tarkastukseen jälkeen tehtyjä kiinnityksiä on pidettävä virheellisinä, ja ne on tarkastettava. Iskuväännin pitää tarkastuttaa Hilti -huollossa.

Kierretankojen ja kemiallisten ankkureiden kiinnityselementtien tarkastus

Jotta voidaan varmistaa, että kierretankojen ja kemiallisten ankkureiden kiinnityselementtien kiinnitys "älykkäällä käyttötavalla" kiinnitettynä saavuttaa hyväksynnässä / käyttöohjeessa annetun esijännityksen oikein, ensimmäinen ja viimeinen kiinnityselementti on tarkastettava kalibroidulla momenttiavaimella. Tämä asennusvääntömomentin tuottamisen tarkastus on tehtävä välittömästi kierretangon ja kemiallisen ankkurin kiinnityselementin kiristämisen jälkeen (kemiallisen ankkurin vaatiman kovettumisajan jälkeen).
Tarkastusvääntömomentti vastaa 100 prosenttia kyseisen kierretangon ja kemiallisen ankkurin kiinnityselementin asennusvääntömomentista, joka löytyy kierretangon käyttöohjeesta.
 • Tarkasta kierretangon kiinnityselementti kalibroidulla momenttiavaimella ja oikealla tarkastuskiristystiukkuudella. Tarkkaile tällöin kulma-arvoa, jossa kiinnityselementtiä voi kiertää lisää.
  Tulos 1 / 2Kierretangon kiinnityselementtiä ei kierretty yli annetun maksimikiristyskääntökulman (< 180 °).
  Kiinnityselementti kiinnitettiin oikein.
  Tulos 2 / 2Kierretangon kiinnityselementtiä kierrettiin yli annetun maksimikiristyskääntökulman (> 180 °).
  Kiinnityselementin kiinnitys on virheellinen. Tätä edeltäneen tarkastukseen jälkeen tehtyjä kiinnityksiä on pidettävä virheellisinä, ja ne on tarkastettava. Iskuväännin on tarkastutettava Hilti -huollossa.

Asennusjärjestelmien kiinnityselementin turvallisuuden tarkastus

Jotta voidaan varmistaa, että työntöpainikkeiden kiinnitys "älykästä käyttötapaa" käytettäessä saavuttaa hyväksynnässä / käyttöohjeessa annetun esijännityksen, ensimmäinen ja viimeinen työntöpainike on tarkastettava kalibroidulla momenttiavaimella. Tämä asennuskiristysmomenttiin kiristämisen tarkastus on tehtävä välittömästi työntöpainikkeen kiristämisen (asennuksen) jälkeen.
Tarkastuskiristysmomentti vastaa kyseisen työntöpainikkeen asennuskiristysmomenttia, joka löytyy kyseisen työntöpainikkeen käyttöohjeesta.
 • Tarkasta kiinnityselementti kalibroidulla momenttiavaimella. Tarkkaile tällöin kulma-arvoa, jossa kiinnityselementtiä voi kiertää lisää.
  Tulos 1 / 2Kiinnityselementtiä ei kierretty yli annetun maksimikiristyskääntökulman (< 180 °).
  Kiinnityselementin kiinnitys on tehty oikein.
  Tulos 2 / 2Kiinnityselementtiä kierrettiin yli annetun maksimikiristyskääntökulman (> 180 °).
  Tehty kiinnitys on virheellinen. Tätä edeltäneen tarkastukseen jälkeen tehtyjä kiinnityksiä on pidettävä virheellisinä, ja ne on tarkastettava. Tarkastuta iskevä mutteriväännin Hilti -huollossa.

Ankkurikiskoon kiinnitetyn T-pultin ruuviliitoksen tarkastus

Jotta voit varmistua, että T-pulttien kiinnitys "älykkäällä käyttötavalla" kiinnitettynä saavuttaa hyväksynnässä / käyttöohjeessa annetun esijännityksen, tarkasta ensimmäinen ja viimeinen T-pultti kalibroidulla momenttiavaimella. Tämä asennuskiristysmomenttiin kiristämisen tarkastus on tehtävä välittömästi T-pultin kiristämisen (asennuksen) jälkeen.
Tarkastusvääntömomentti vastaa kyseisen T-pultin asennusvääntömomenttia, joka löytyy tämän T-pultin käyttöohjeesta.
 • Tarkasta T-pultin kiinnityselementti kalibroidulla momenttiavaimella ja oikealla tarkastuskiristystiukkuudella. Tarkkaile tällöin kulma-arvoa, jossa kiinnityselementtiä voi kiertää lisää.
  Tulos 1 / 2Kiinnityselementtiä ei kierretty yli annetun maksimikiristyskääntökulman (< 360 °).
  Kiinnityselementti kiinnitettiin oikein.
  Tulos 2 / 2Kiinnityselementtiä kierrettiin yli annetun maksimikiristyskääntökulman (> 360 °).
  Kiinnityselementin kiinnitys on virheellinen. Tätä edeltäneen tarkastukseen jälkeen tehtyjä kiinnityksiä on pidettävä virheellisinä, ja ne on tarkastettava. Iskevä mutteriväännin pitää tarkastuttaa Hilti -huollossa.

Käyttötavalla "Kiinnitys" tehtyjen kiinnitysten tarkastus

 • Tarkasta säännöllisin välein ja kalibroitua momenttiavainta käyttäen yrityksen sisäisten ohjeiden tai laatumääräysten mukaisesti, että tavoitekiristystiukkuus saavutettiin.

Momentinsäätömoduulin liittäminen tietokoneeseen

Image alternative
 1. Työnnä momentinsäätömoduulin alapinnassa oleva suojus auki.
 2. Liitä USB-johdon pistoke momentinsäätömoduulin USB-liitäntään (tyyppi C, USB 2.0).
 1. Liitä USB-johdon pistoke (tyyppi A) tietokoneeseesi.
  • Momentinsäätömoduuli saa nyt virtansa tietokoneelta. Moduulin näytössä näkyy USB-logo (Image alternative).
  USB-pistokkeen irrottamisen jälkeen työnnä suojus momentinsäätömoduulissa kiinni. Siten estät USB-liitännän likaantumisen.

Huolto ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Tuotteen hoito
 • Puhdista pinttynyt lika varovasti.
 • Jos tuotteessa on jäähdytysilmaraot, puhdista ne varovasti kuivalla ja pehmeällä harjalla.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
 • Käytä tuotteen liittimien puhdistamiseen vain puhdasta ja kuivaa kangaspalaa.
Litiumioniakkujen hoito
 • Älä koskaan käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla, pehmeällä harjalla.
 • Vältä altistamasta akkua tarpeettomasti pölylle tai lialle. Älä koskaan altista akkua suurelle kosteudelle (esimerkiksi upota veteen tai jätä sateeseen).
  Jos akku on pahoin kastunut, käsittele sitä kuin vaurioitunutta akkua. Eristä akku palamattomasta materiaalista valmistettuun astiaan ja ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Pidä akku öljyttömänä ja rasvattomana. Älä anna pölyn ja lian kertyä akun pintaan. Puhdista akku kuivalla, pehmeällä harjalla tai puhtaalla, kuivalla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
  Älä kosketa akun liittimiä äläkä poista akun liittimiin tehtaalla laitettua rasvaa.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
VAARA
Sähköiskun aiheuttama vaara! Sähköosien asiantuntemattomat korjaukset voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia ja palovammoja.
 • Sähköosien korjaustyöt saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja/tai toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta tuote viipymättä Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet takaisin ja tarkasta niiden moitteeton toiminta.
Turvallisen käytön varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita. Hilti n tälle tuotteelle hyväksymiä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group

Kuljetus ja varastointi

Akkutyökalujen ja akkujen kuljetus
  VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akku/akut.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut on suojattava kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä, ja ne on eristettävä kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmääräyksiä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat lähettää vauriottomia akkuja.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää kuljetusta ja sen jälkeen.
Akkutyökalujen ja akkujen varastointi
  VAARA
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi tuote ja akut viileässä ja kuivassa paikassa. Ota teknisissä tiedoissa annetut lämpötilarajat huomioon.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturissa. Irrota akku laturista aina latauksen päätyttyä.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmönlähteen päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi tuote ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää varastointia ja sen jälkeen.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Noudata iskuvääntimen käyttöohjeessa annettuja ohjeita häiriöiden poistamiseen.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Image alternative
Näytössä näytetään viesti "Moduulin lukitus".
Momentinsäätömoduulin lukitus vapautettu.
 • Lukituspainiketta Image alternative painamalla lukitset momentinsäätömoduulin ja aktivoit iskevän mutterivääntimen.
Image alternative
Viesti "Akun lämpötila liian suuri" näkyy näytössä.
Akku on ylikuumentunut.
 • Vaihda akku tai anna akun jäähtyä.
Image alternative
Viesti "Akun lämpötila liian pieni" näkyy näytössä.
Akun lämpötila on alle 0 °C (32 °F).
 • Anna akun hitaasti lämmitä yli 0 °C:n (32 °F) lämpötilaan.
Image alternative
Viesti "Iskevän mutterivääntimen lämpötila liian suuri" näkyy näytössä.
Iskevä mutteriväännin on ylikuumentunut.
 • Anna iskevän mutterivääntimen jäähtyä.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot.
Image alternative
Viesti "Akun varaus liian pieni" näkyy näytössä.
Akun varaus ei riitä kiinnityselementin kunnolla kiinni kiertämiseen.
 • Laita ladattu akku paikalleen.
Image alternative
Viesti "Virranotto liian suuri" näkyy näytössä.
Virranotto on hetkellisesti liian suuri.
 • Paina OK-painiketta viestin vahvistamiseksi.
 • Tee kiinnitys uudelleen.
 • Jos viesti ilmestyy uudelleen, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Image alternative
Viesti "Nappiparisto tyhjä" näkyy näytössä.
Momentinsäätömoduulin kellon nappiparisto on tyhjä.
  Dokumentointiraportin päiväys ja kellonaika eivät enää välttämättä ole oikein.
 • Käänny Hilti -huollon puoleen pariston vaihtamiseksi.
Image alternative
Viesti "Iskevän mutterivääntimen huolto heti tarpeen" näkyy näytössä.
Iskuvääntimen huolto heti tarpeen.
  Käyttötapoja "Älykäs käyttö", "Tracefast" ja "Kiinnitys" ei voi enää valita.
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon iskuvääntimen huoltoa varten.
Image alternative
Viesti "Laitevika" näkyy näytössä.
Laitteen vika havaittu.
 • Liitä momentinsäätömoduuli tietokoneeseen.
 • Lue vikamuisti AT Documentation Software -ohjelmalla ja noudata ohjelmassa vian poistamiseen annettuja ohjeita.
Image alternative
Viesti "Dokumentointitoiminto deaktivoitu" näkyy näytössä.
Dokumentointitoiminto deaktivoitu (vain varoitusviesti).
 • Kun tarvitset dokumentointitoimintoa, liitä momentinsäätömoduuli tietokoneeseen ja aktivoi dokumentointitoiminto tietokoneohjelmasta AT Documentation Software .
 • Paina tarvittaessa OK-painiketta, jotta viesti poistuu näkyvistä ja momentinsäätömoduulin käynnistys voi jatkua.
Image alternative
Viesti "Muisti lähes täynnä" näytetään. (Tämä viesti ilmestyy, kun arvot ≥ 90 %.)
Momentinsäätömoduulin muisti on lähes täynnä. Huomio: Kun momentinsäätömoduulin muisti täyttyy, vanhimmat tiedot korvataan uusilla!
 • Liitä momentinsäätömoduuli tietokoneeseen.
 • Lue tiedot AT Documentation Software -ohjelmalla, jotta voit dokumentoida ne raporttiin.
 • Poista tiedot tämän jälkeen momentinsäätömoduulin muistista, jolloin muistitilaa vapautuu.
Image alternative
Viesti "Muisti täynnä" näytetään.
Momentinsäätömoduulin muisti on täynnä. Huomio: Vanhimmat tiedot korvataan uusilla!
 • Liitä momentinsäätömoduuli tietokoneeseen.
 • Lue tiedot AT Documentation Software -ohjelmalla, jotta voit dokumentoida ne raporttiin.
 • Poista tiedot tämän jälkeen momentinsäätömoduulin muistista, jolloin muistitilaa vapautuu.

Hävittäminen

VAARA
Määräystenvastaisten hävittäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ulos vuotavat kaasut tai nesteet vaarantavat terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

Lisätietoja

Lisävarusteita, järjestelmätuotteita ja muuta tuotteeseesi liittyvää tietoa löydät tästä.

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)
Image alternative
Tämä taulukko koskee Kiinaa.
Edellytykset : Etelä-Korea
Maakohtaiset käyttöhyväksyntätiedot
제품명: 아답티브 임펙 모듈
수입자(상호명): 힐티코리아㈜
제조회사: Hilti Corporation
제조국: 스위스
A/S: 080-220-2000

Hilti -litiumioniakut

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeitaTässä dokumentaatiossa käytetty käsite "akku" tarkoittaa ladattavia Hiltin litiumioniakkuja, jotka koostuvat useista litiumionikennoista. Ne on tarkoitettu Hilti-sähkötyökaluihin ja niitä saa käyttää vain näissä. Käytä vain alkuperäisiä Hilti -akkuja!
KuvausHilti -akuissa on akkukennojen hallinta- ja suojajärjestelmät.
Akut on valmistettu kennoista, jotka sisältävät litiumioni-varaajamateriaaleja. Ne mahdollistavat erittäin suuren ominaisenergiatiheyden. Litiumionikennoilla on erittäin vähäinen lataustason muistamisilmiö, mutta sitä vastoin ne reagoivat erittäin herkästi voimankäyttöön, syväpurkaantumiseen ja korkeisiin lämpötiloihin.
Hilti -akuille hyväksytyt tuotteet löydät Hilti Store -liikkeestä tai internetosoitteesta www.hilti.group
Turvallisuus
 • Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, jotka varmistavat litiumioniakkujen turvallisen käsittelyn ja käytön. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, vakavia syöpymisvammoja, kemiallisia palovammoja, tulipalon ja/tai räjähdyksen.
 • Käsittele akkuja huolellisesti, jotta vältät vauriot ja terveydelle vakavasti vaarallisten nesteiden vuotamisen ulos!
 • Akkuja ei saa mitenkään muuttaa tai manipuloida!
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, johon on kohdistunut isku tai joka muutoin on vaurioitunut. Tarkasta akustasi vaurioiden merkit säännöllisin välein.
 • Älä koskaan käytä kierrätettyä tai korjattua akkua.
 • Älä käytä akkua tai akkukäyttöistä sähkötyökalua koskaan lyöntityökaluna.
 • Älä koskaan altista akkua suoralle auringonpaisteelle, korkealle lämpötilalle, kipinöille tai avotulelle. Siitä voi aiheutua räjähdys.
 • Älä kosketa akun napoja sormilla, työkaluilla, koruilla tai muilla metallisilla esineillä. Seurauksena akku voi vaurioitua ja aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai vammoja.
 • Älä altista akkua sateelle, kosteudelle tai nesteille. Sisään tunkeutunut kosteus voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun, palovammoja tai räjähdyksen.
 • Käytä aina vain tälle akkutyypille tarkoitettuja latureita ja sähkötyökaluja. Noudata niiden käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
 • Älä käytä tai varastoi akkua räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Toimi kappaleessa Toimenpiteet akkupalossa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Toiminta jos akku vaurioitunut
 • Ota yhteys aina Hilti -huoltoon, jos akku on vaurioitunut.
 • Älä käytä akkua, jos siitä vuotaa ulos nestettä.
 • Vältä ulos vuotavan nesteen joutumista silmiin ja/tai iholle. Käytä akkunesteen käsittelyssä aina suojakäsineitä ja silmäsuojaimia.
 • Poista ulos vuotanut akkuneste tarkoitukseen hyväksyttyä kemiallista puhdistusainetta käyttäen. Noudata maakohtaisia akkunesteen puhdistamisesta annettuja ohjeita ja määräyksiä.
 • Aseta vaurioitunut akku palamattomaan säiliöön ja peitä se kuivalla hiekalla, liitujauheella (CaCO3) tai silikaatilla (vermikuliitti). Sulje säiliön kansi ilmatiiviisti ja säilytä säiliö kaukana syttyvistä kaasuista, nesteistä tai esineistä.
 • Hävitä säiliö viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Noudata vaurioituneiden akkujen maakohtaisia kuljetusmääräyksiä!
Toiminta jos akku ei enää toimi
 • Tarkkaile, esiintyykö akun epänormaalia käyttäytymistä, esimerkiksi virheellistä latautumista tai poikkeuksellisen pitkiä latausaikoja, tuntuvaa tehon heikkenemistä, epänormaalia LED-merkkivalojen toimintaa tai nestevuotoa. Nämä ovat merkki sisäisestä ongelmasta.
 • Jos epäilet akun sisäistä ongelmaa, ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Jos akku ei enää toimi tai jos sitä ei voi enää ladata tai siitä vuotaa ulos nestettä, akku on hävitettävä. Ks. kappale Huolto ja hävittäminen .
Toimenpiteet akkupalossa
  VAARA
  Akkupalon aiheuttama vaara! Palavasta akusta vapautuu ympäristöön vaarallisia ja räjähdysvaarallisia nesteitä ja höyryjä, jotka voivat aiheuttaa syöpymisvammoja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, jos joudut sammuttamaan akkupaloa.
 • Varmista riittävä tuuletus, jotta vaaralliset ja räjähdysvaaralliset höyryt pääsevät poistumaan tilasta.
 • Jos savun muodostus on runsasta, poistu tilasta heti.
 • Jos hengitysteissä tuntuu ärsytystä, on syytä mennä lääkäriin.
 • Hälytä palokunta ennen kuin aloitat sammutusyrityksen.
 • Sammuta akkupalot pelkällä vedellä mahdollisimman etäältä suihkuttaen. Jauhesammuttimet tai sammutuspeitot eivät tehoa litiumioniakkujen paloihin. Akkujen ympäristön tulipalo sammutetaan tavallisilla sammutusaineilla.
 • Älä yritä siirtää suurta määrää palavia akkuja. Siirrä säästyneet materiaalit kauemmas ja siten eristä kyseiset akut.
Jos akku ei jäähdy, savuttaa tai palaa:
 • Ota se lapioon ja heitä se ämpäriin, jossa on vettä. Veden jäähdyttävän vaikutuksen ansiosta palon leviäminen niihin akun kennoihin estyy, joissa lämpötila ei ole vielä noussut syttymisen kannalta kriittisen korkeaksi.
 • Anna akun olla ämpärissä ainakin 24 tunnin ajan, kunnes akku on kokonaan jäähtynyt.
 • Ks. kappale Toiminta jos akku vaurioitunut .
Tietoa kuljetuksesta ja varastoinnista
 • Ympäristön lämpötila välillä -17 °C ja +60 °C / 1 °F ja 140 °F.
 • Varastointilämpötila välillä -20 °C ja +40 °C / -4 °F ja 104 °F.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturin päällä. Irrota akku laturista aina latauksen päätyttyä.
 • Varastoi akut aina mahdollisimman viileässä ja kuivassa paikassa. Varastoiminen viileässä paikassa pidentää akun kestoa. Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat lähettää vauriottomia akkuja.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut on suojattava kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä, ja ne on eristettävä kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmääräyksiä.
Huolto ja hävittäminen
 • Pidä akku puhtaana, rasvattomana ja öljyttömänä. Tarpeetonta pölyä ja likaa akun päällä on vältettävä. Puhdista akku kuivalla, pehmeällä siveltimellä tai puhtaalla, kuivalla kankaalla.
 • Älä käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla, pehmeällä harjalla.
 • Estä vierasesineiden tunkeutuminen kotelon sisään.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan akun sisään. Jos akkuun on päässyt kosteutta, käsittele sitä kuten vaurioitunutta akkua ja eristä se palamattomaan säiliöön.
 • Ks. kappale Toiminta jos akku vaurioitunut .
 • Ulosvuotavat kaasut tai nesteet saattavat vaarantaa terveyden määräystenvastaisten hävittämisen seurauksena. Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Noudata vaurioituneiden akkujen maakohtaisia kuljetusmääräyksiä!
 • Älä hävitä akkuja sekajätteen mukana.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin. Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.