Kieli

TE DRS‑B

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana
Image alternative Hilti Litiumioniakku
Image alternative Hilti Laturi

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä.
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Käytä hengityssuojainta

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Pölynpoistomoduuli
  TE DRS‑B
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

 • Ennen käyttämistä lue ja ota huomioon käyttöohjeet ja järjestelmätuotteiden turvallisuuteen liittyvät tiedot.
 • Käytä moduulia vain kuvassa 1 mainittujen sähkötyökalujen yhteydessä; muutoin loukkaantumisvaara on olemassa.
 • Käytä vain tuotetta ja lisävarusteita, jotka ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Älä koskaan tee tuotteeseen tai lisävarusteisiin minkäänlaisia muutoksia.
 • Tämä tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön. Tuotetta ei saa huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö! Näiden henkilöiden pitää olla hyvin perillä laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista.
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä tuotetta käyttäessäsi. Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tuotetta käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Materiaalista saattaa työstettäessä sinkoilla sirpaleita. Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa silmiä. Tuotetta käyttäessäsi käytä suojalaseja, suojakypärää ja kuulosuojaimia.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, työkaluteriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Putoamaan pääsevät työkalut ja/tai lisävarusteet aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Ennen työn aloittamista tarkasta, että asennettu lisävaruste on kunnolla kiinnitetty.
 • Veden imuroiminen on kielletty.
 • Hiottaessa, kiillotettaessa, leikattaessa ja porattaessa syntyvä pöly saattaa sisältää vaarallisia kemikaaleja. Vaarallisia materiaaleja voivat esimerkiksi olla: lyijy tai lyijypitoiset maalit; tiili, betoni ja muut muuraustuotteet, luonnonkivi ja muut silikaatteja sisältävät tuotteet; tietyt puulajit kuten tammi, pyökki ja kemiallisesti käsitellyt puut; asbesti tai asbestia sisältävät materiaalit. Määritä työstettävien materiaalien vaaraluokituksen perusteella käyttäjän ja lähellä olevien henkilöiden altistumisvaara. Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin altistumisen pitämiseksi turvallisella tasolla, esimerkiksi käytettävä pölynkeräysjärjestelmää tai soveltuvaa hengityssuojainta. Altistumisen määrää pienentäviä yleisluonteisia toimenpiteitä ovat:
 • työn tekeminen hyvin tuulettuvassa tilassa,
 • pitkään kestävän pölyaltistuksen välttäminen,
 • pölyn ohjaaminen pois kasvoilta ja keholta,
 • suojavaatetuksen käyttö ja kehon altistuneiden kohtien pesu vedellä ja saippualla.
 • Käytä aina kulloiseenkin käyttötarkoitukseen sopivaa Hiltin suosittelemaa imuria.
 • Suojaudu staattisen sähkön iskuilta käyttämällä antistaattista imuletkua.
 • Varmista, että adapteri ja istukan ulkopinnat ovat öljyttömät ja rasvattomat. Jos asennat pölynpoistomoduulin TE DRS‑B öljyisten ja/tai rasvaisten osien yhteyteen, pölynpoistomoduuli TE DRS‑B saattaa irrota. Puhdista adapterista ja istukan ulkopinnoilta öljy ja rasva sopivalla puhdistusliinalla.
 • Varmista, ettei moduuli kuumene liikaa. Materiaali sulaa lämpötilassa yli 80 °C.
 • Älä kanna tai ohjaa järjestelmää moduulista. Käytä siihen sähkötyökalun kahvoja.
 • Käytön aikana älä pidä sähkötyökalusta kiinni imupäästä.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Imurunko
 2. Nivelvipu
 3. Adapteri Y
 4. Adapteri S
 5. Lyhyt imupää
 6. Pitkä imupää

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on pölynpoistomoduuli, jota lisävarusteena käytetään Hilti -piikkausvasaroiden ja -imureiden yhteydessä.

Toimituksen sisältö

Imurunko, nivelvipu, adapteri S, adapteri Y, lyhyt imupää, pitkä imupää, käyttöohje
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Tekniset tiedot


Pitkä imupää
Lyhyt imupää
Paino
≤ 590 g
≤ 440 g
Mitat (P × L × K)
340 mm × 152 mm × 98 mm
201 mm × 152 mm × 98 mm
Työkaluterätyyppi
Piikkikärkitaltta, lattakärkitaltta, rouhintaterä
Piikkikärkitaltta, lattakärkitaltta, rouhintaterä
Työkaluterän pituus
400 mm … 500 mm
290 mm … 390 mm
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Käyttö

Pölynpoistomoduulin kiinnitys

Imupäästä ulottuva työkaluterän vapaa pituus ei saa ylittää 125 millimetriä eikä alittaa 30 millimetriä. Siten varmistat optimaalisen imutehon.
Vain kuvan 2 mukaisia piikkikärkitalttoja, lattakärkitalttoja ja rouhintateriä saa käyttää.
Kiinnittäessäsi varmista, ettei sähkötyökaluun ole kiinnitetty työkaluterää.
Image alternative
 1. Valitse sopiva adapteri ja laita adapteri istukkaan vasteeseen saakka.
 2. Avaa imurungon nivelvipu.
 3. Laita imurunko nivelvipu avattuna adapteriin rajoittimeen saakka.
 4. Sulje nivelvipu.
 5. Valitse työkaluterän pituuteen sopiva imupää.
 6. Laita imupää imurunkoon.
  Tämä yksikkö voidaan varastoida tai kuljettaa laukussa/pahvipakkauksessa myös asennettuna ja koottuna.
 7. Irrota työkaluterän pölysuojus (jos olemassa), ja kiinnitä työkaluterä paikalleen.
  Ota sähkötyökalun käyttöohjeessa olevat ohjeet huomioon.
 8. Liitä imuri ja imuyksikkö toisiinsa.

Pölynpoistomoduulin irrotus

 • Kun haluat irrottaa moduulin, tee vastaavat työvaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.
  Irrota imupää aina vain imupään vahvistetusta päätyrenkaasta vetämällä.

Käyttö

VAARA
Putoamaan pääsevä pölynpoistomoduuli aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Jos nivelvipua ei ole suljettu oikein, pölynpoistomoduuli voi päästä putoamaan.
 • Varmista, että nivelvipu on suljettu.
Ota imurin käyttöohjeessa olevat ohjeet huomioon. Tyhjennä imuri säännöllisesti.
 1. Liitä imuri ja kytke se päälle.
 2. Kytke sähkötyökalu päälle.

Huolto ja kunnossapito

Moduulin hoito

Älä käytä öljyjä, rasvoja tai puhdistusaineita.
Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
 1. Poista kiinni tarttunut lika ja tarkasta, ettei imurungon imuaukossa ole pölyjäämiä.
 2. Puhdista moduuli säännöllisin välein kylmällä vedellä.
 3. Puhdista adapterin sisäpinnat säännöllisin välein rasvasta ja pölyjäämistä.

Kunnossapito

 • Tarkasta säännöllisin välein tuotteen ulkoisten osien ja varusteiden sekä kaikkien käyttö- ja hallintalaitteiden kunto ja toiminta. Älä käytä tuotetta, jos sen osissa on vaurioita tai jos sen käyttölaitteet eivät toimi moitteettomasti.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Liiallinen pölyn leviäminen.
Imuri täynnä.
 • Tyhjennä imuri.
Imupää rikki.
 • Vaihda imupää.
Imukanava tukossa.
 • Puhdista imukanava.
Työkaluterän vapaa pituus yli 125 mm.
 • Käytä lyhyempää työkaluterää tai pitkää imupäätä.
Pölynpoistomoduuli TE DRS‑B irtoaa
Pölynpoistomoduuli väärin kiinnitetty.
Adapteri ja istukka ovat öljyiset tai rasvaiset.
 • Puhdista adapterista ja istukan ulkopinnoilta öljy ja rasva kankaalla.
Kiristysmekanismi vaurioitunut.
 • Vaihda kiristysmekanismi (nivelvipu ja kiristyspanta).
Valittu väärä adapteri.
 • Valitse oikea adapteri.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

Lisätietoja

Image alternative
Lisätietoa käytöstä, tekniikasta, ympäristöstä ja kierrätyksestä saat seuraavasta linkistä: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Tämä linkki on myös QR-koodina käyttöohjeen lopussa.