KÄYTTÄJÄN TUOTTAMAN SISÄLLÖN KÄYTTÖEHDOT

KÄYTTÄJÄN TUOTTAMAN SISÄLLÖN KÄYTTÖEHDOT

Hilti Corporation ja sen tytäryhtiöt (yhdessä jäljempänä "Hilti") tavoittelevat sosiaalisen median käyttäjien lupaa näyttää kyseessä olevan käyttäjän julkaisemaa sosiaalisen median sisältöä ("Käyttäjäsisältö") useilla sivustoilla, sosiaalisissa kanavissa ja erilaisissa mainosmateriaaleissa.

Hyväksymällä nämä käyttöehdot hyväksyt, että Hilti saa käyttää kyseistä Käyttäjäsisältöä seuraavasti.

Käyttäjäsisältöä koskeva käyttöoikeus

Myönnät täten Hiltille seuraavan käyttöoikeuden Käyttäjäsisältöösi: maailmanlaajuisen, ikuisen, rojaltivapaan, täysin maksetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen, siirrettävän, alilisensoitavan ja rajoittamattoman oikeuden käyttää Käyttäjäsisältöäsi, mukaan lukien Hiltin verkkosivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa, kuten Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, digitaalisilla alustoilla ja verkkosivustoilla, joissa Hilti on läsnä, ja kaikissa muissa markkinointialoitteissa, riippumatta valitusta välineestä millä tahansa keinolla, medialaitteilla, tulostuskanavilla ja millä tahansa muulla nyt tai jäljempänä tunnetulla prosessilla ja teknologialla. Jos Käyttäjäsisältösi ei kuvaa ketään henkilöä, esittelee vain Hiltin työkaluja, palveluja tai muita, myönnät Hiltille peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, ikuisen, rojaltivapaan, täysin maksetun, ei-yksinomaisen, siirrettävän, alilisensoitavan ja rajoittamattoman oikeuden käyttää Käyttäjäsisältöäsi edellä mainituilla kanavilla. Hilti voi käyttää, näyttää, jäljentää, jakaa, lähettää, luoda johdannaisteoksia, yhdistää muihin materiaaleihin, muuttaa ja/tai muokata Käyttäjäsisältöäsi millä tahansa tavalla oman harkintansa mukaan ilman muita velvoitteita, kuten lähteen esittämistä. Myönnät Hiltille oikeuden käyttää käyttäjänimeäsi, oikeaa nimeäsi, kuvaasi, kuvauksia sinusta, sijaintiasi tai muita tunnistetietojasi, mukaan lukien, muttei rajoittuen äänesi, jotka liittyvät Käyttäjäsisältöösi. Jos haluat peruuttaa tämän käyttöoikeuden tai epäilet, että jotain Käyttäjäsisältöäsi on käytetty oikeuksiesi vastaisesti, ilmoita siitä Hiltille, jotta Hilti voi yrittää selvittää sen. Voit tavoittaa meidät vastaamalla Käyttäjäsisältöön kommentilla, että haluat julkaistun Käyttäjäsisällön poistettavan, tai ottamalla meihin yhteyttä asiakaspalvelu@hilti.com.

Jos peruutat käyttöoikeuden ja Hilti poistaa Käyttäjäsisällön pyynnöstäsi, se ei ole enää muiden käyttäjien nähtävissä, mutta se voi edelleen esiintyä muualla Hilti-järjestelmissä tai sosiaalisen median kanavissa, jos:

•               välitön poistaminen ei ole mahdollista teknisten rajoitusten vuoksi (tällöin Käyttäjäsisältösi poistetaan enintään 90 päivän kuluessa siitä, kun olet poistanut sen);

•               muut sosiaalisen median kanavien käyttäjät ovat ladanneet tai käyttäneet Käyttäjäsisältöäsi tämän käyttöoikeuden tai sosiaalisen median kanaviin sovellettavan käyttöoikeuden mukaisesti eivätkä ole poistaneet sitä (tällöin kyseessä olevaa käyttöoikeutta sovelletaan siihen asti, kunnes kyseinen Käyttäjäsisältö poistetaan).

Yritämme parhaamme mukaan siteerata sinut tekijänoikeuksien omistajana. Jos et halua, että sinut mainitaan tekijänoikeuksien omistajana, ota meihin yhteyttä julkaisemalla pyyntö Käyttäjäsisältösi alle tai osoitteeseen asiakaspalvelu@hilti.com

Jos sinulla on yksityisyyttä koskevia huolenaiheita, valituksia tai kysymyksiä sähköisiin tai digitaalisiin palveluihimme liittyen, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa asiakaspalvelu@hilti.com

Ellei toisin mainita, Hilti on palveluidemme kautta keräämiemme henkilötietojen rekisterinpitäjä näiden ehtojen mukaisesti.

Pääkonttorimme osoite on:

Hilti AG, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan Liechtenstein.

 

Vastuut ja Vakuutukset

Vakuutat täten, että (i) olet yksin vastuussa Käyttäjäsisällöstäsi, (ii) omistat kaikki oikeudet Käyttäjäsisältöösi ja/tai olet hankkinut asianmukaiset oikeudet ja luvat kaikilta muilta kuvatuilta henkilöiltä ja tekijänoikeuksien omistajilta (alaikäisten huoltajien suostumus) ja/tai sellaisilta tahoilta, jotka vaativat mitään oikeuksia kyseiseen Käyttäjäsisältöön, ja että Hiltillä on lupa käyttää tällaista Käyttäjäsisältöä, (iii) Hiltin käyttäessä Käyttäjäsisältöäsi tässä kuvatulla tavalla, Hilti ei riko mitään kolmansien osapuolten oikeuksia ja/tai sovellettavia lakeja.

Sitoudut kustannuksellasi puolustamaan Hiltiä kolmansia osapuolia vastaan sekä korvaamaan Hiltin puolesta kaikki kolmansien osapuolien menetykset, vastuut, vaateet ja vaatimukset, jotka johtuvat Käyttäjäsisällöstäsi ja/tai näiden käyttöehtojen rikkomisestasi.

Henkilötiedot

Hiltin tietojen säilytyspaikat on valittu siten, että pystytään toimimaan tehokkaasti, parantamaan suorituskykyä ja luomaan päällekkäisyyksiä tietojen suojaamiseksi sähkökatkoksen tai muun ongelman sattuessa. Pyrimme varmistamaan, että keräämämme tiedot käsitellään Tietosuojakäytäntömme määräysten ja sovellettavan lain vaatimusten mukaisesti riippumatta sitä, missä tiedot sijaitsevat.

Hiltin käytäntönä on käsitellä henkilötietojasi vain maissa, joissa sovellettavat tietosuojalait tarjoavat saman tasoisen tietosuojan tason kuin EU/ETA-alueella tai Sveitsissä tai joista Euroopan komissio on antanut päätöksen henkilötietojen suojan riittävyydestä.

Siltä osin kuin on teknisesti mahdollista, Hilti pyrkii kaikissa Hilti-palveluissaan, verkkosivustoissaan ja sovelluksissaan säilyttämään henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen kuvattuihin tarkoituksiin tai sovellettavan lain edellyttämällä tai sallimalla tavalla.

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan laillinen käsittelyperuste, jonka perusteella käsittelemme henkilötietojasi, on suostumus GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Hilti säilyttää henkilötietojasi kolmen vuoden ajan viimeisen suoran yhteydenoton jälkeen. Käsittelytarkoitukset, käsiteltyjen henkilötietojen luokat ja mahdolliset kolmantena osapuolena toimivat palveluntarjoajat määritellään Tietosuojakäytännössämme.

Palvelumme, verkkosivustomme ja sovelluksemme saattavat sisältää linkkejä muihin kiinnostaviin palveluihin, verkkosivustoihin ja sovelluksiin, ja kun olet käyttänyt näitä linkkejä, poistut palvelualueeltamme. Kun vierailet tällaisissa muissa palveluissa, verkkosivustoilla ja sovelluksissa, sinun on noudatettava varovaisuutta ja tarkasteltava kyseiseen sovellukseen tai verkkosivustoon sovellettavaa tietosuojaselostetta. Hilti ei voi eikä ota mitään vastuuta tällaisista muista verkkosivustoista, tällaisten palvelujen, verkkosivustojen tai sovellusten sisällöstä taikka niiden tietosuojakäytännöistä, emmekä tue niitä.

Jaa