Topten -käytäntöjen ja eurokoodien mukainen kannatussuunnittelu

Tekniikkakannatukset

Eurokoodin mukainen tekniikkakannatus

Kannatukset asetusten ja määräysten mukaisiksi

Suunnitteluvaatimukset

Tekniikkakannatusten suunnittelu ei usein ole rakennusprojekteissa kenenkään vastuulla. Työjohdolla ja asentajilla ei aina ole käytettävissä riittäviä resursseja ja tietoa, jota tarvitaan kannatusten eurokoodien mukaiseen suunnitteluun, tuotteiden valintaan tai käytönaikaisten kuormitusten huomioon ottamiseen. 

Viranomaisvaatimukset

Rakennusvalvontojen Topten -käytännöt edellyttävät, että rakennuslupahakemuksen liitteenä toimitettavissa rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet- ja LVI -suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirjoissa esitetään mm. kannakkeet sekä niiden suunnittelu- ja toteutusjärjestelmät. Topten-käytännöt edellyttävät, että lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja suunnittelustandardeja noudatetaan.

Kannatusten suunnittelua ja toteutusta ohjeistavat kolme Ympäristöministeriön asetusta: Asetukset 1009/2017 sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, 1047/2017 vesi- ja viemärilaitteistosta ja asetus 477/2014 kantavista rakenteista:
• Asetusten 1009/2017 ja 1047/2017 mukaan kannatukset tulee suunnitella
• Asetuksen 477/2014 mukaan eurokoodi on lähtökohtainen suunnittelu- ja toteutusjärjestelmä kantavissa rakenteissa sekä sovelluksissa, jotka vaurioituessaan voivat aiheuttaa vaaraa henkilöturvallisuudelle (esim. pään yläpuolella olevat tekniikkakannatukset)

KANNATUSTEN SUUNNITTELU KÄYTÄNNÖSSÄ

Suunnitteluohje

Hiltillä on pitkä kokemus tekniikkakannatusten suunnittelusta vaativissa ja henkilöturvallisuudelle merkityksellisissä käyttösovelluksissa. Hilti tukee myös kannatusten tietomallinnuksessa asiakkaan tarpeiden mukaan aina konsultointiavusta koko tietomallinnusprojektin hallintaan. Viereisestä kuvasta näet, mitä kaikkea suunnittelupalveluumme kuuluu.

Lisätietoa kannatusten suunnittelusta:

Ympäristöministeriön asetus 477/2014 kantavista rakenteista

Topten -käytännöt: Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirja

Topten -käytännöt: LVI -suunnittelun ja toteutuksen sekä käyttöönoton perusteet -asiakirjaTalotekniikkainfo.fi

Jaa