ON!TRACK-JULKAISUTIEDOTE

ON!Track-palvelun verkko- ja mobiilisovelluksiin toimitetaan säännöllisesti uusia versioita ja päivityksiä, joilla tehostetaan palvelun tähänastisia toimintoja sekä lisätään siihen uusia toimintoja.

Julkaisutiedot: PI2 Marraskuu 2021

Pääsy kaikille Huoltopalvelu ja Työkalupalvelu asiakkaille: ON!Track Tool Manager ominaisuudet

Voimassa olevalla Hilti-tunnuksella (jota käytetään Hilti Onlinessa, Hilti Connectissa jne.) voit nyt kirjautua sisään ON!Track 3 -mobiilisovellukseen ja käyttää ON!Track Tool Manager -ominaisuuksia, joiden avulla voit hallita paremmin Hilti työkaluja.

 

 • Hilti-työkalut voidaan tunnistaa NFC-, QR- tai BLE-skannauksella (missä käytettävissä)

 • Hilti-työkaluja voi myös etsiä ja suodattaa työkalujen luettelonäkymän kautta 

 • Hilti-työkaluihin on saatavilla erikoisominaisuuksia – voit tarkastella käyttöohjeita, ohjevideoita, niihin liittyviä tuotteita ja korjaushistoriaa. 

 • Voit tarkastella Hilti-työkalujesi tietoja ja käynnistää yleisimmät työkalujen hallintaprosessit, kuten korjaus- ja palautustilaukset. 

 • Luodaksesi Hilti tunnuksen, mene sivuille

 

Hiltin älykkäät tuotteet

 

 • Timanttiporaustyökalujen DD 150-U (G03) ja DD 250-CA osalta voit nyt paitsi lukea käyttötietoja, mutta myös jakaa ne mobiilisovelluksesta kollegoillesi helposti. Lisäksi voit tarkastella työkalun tilaan perustuvia vianmääritystietoja, jotka auttavat sinua jatkamaan töitä ilman että työkalu lähetetään korjattavaksi.

 • DX 5, 6 ja 9 -työkalujen osalta voit nyt tarkastella käyttötietoja – esimerkiksi kuinka monta asetusta on tehty huoltotietojen lisäksi * 

 • Hilti-ankkureissa, joissa on Tracefast-koodi päässä, voit skannata ankkurin nähdäksesi tiedot, kuten koon, eränumeron ja teknisen dokumentaation. 

Kenttäpyyntö *

Esittelemme uuden sukupolven Kenttäpyyntö -ominaisuuden, jonka avulla voit pyytää sekä kalustoa että/tai tarvikkeita, suoraan mobiilisovelluksella. Kaluston ja tarvikkeiden pyytäminen  mobiilisovelluksen kautta on erittäin helppoa ja tukee kaluston ja tarvikkeiden QR-skannausta sekä mahdollisuutta kloonata aiempia pyyntöjä muihin projekteihin. Kenttäpyyntö ominaisuudessa on myös sähköposti-ilmoitukset, jotta varastosi työntekijät voivat käsitellä pyyntöjä ja antaa vahvistuksen pyynnölle, mikä tarjoaa kaikille osapuolille läpinäkyvyyden.

Kaluston kustannusraportointi

 

 • Lisäkustannuksen avulla voit helposti lisätä projekteihin mukautettuja kertaluonteisia kustannuksia, kuten raskaan kaluston kuljetuskustannuksia tai kadonneiden lisävarusteiden kustannuksia. 

 

 

Tarvikkeiden kustannukset

Tarvikkeille voit nyt lisätä kertaluonteisen yksikköhinnan, josta tulee kulutustarvikkeiden kustannusraporttien perusta. Kertahinta on täysin erotettu tarvikkeiden ostotiedoista.

 • Ostotietojen ylläpidolla voit analysoida tarvikkeiden ostohintaa, laskea keskiarvoja ja seurata niiden kehitystä

 • Kertakustannusten määrittäminen tarvikkeelle luo pohjan kustannusraporteille ja laskuttamiselle, jotka voidaan yhdistää tarvikkeiden kulutustietoihin kustannusten kohdentamiseksi esim. projekteille tai työntekijöille.

Ja paljon muuta...

 

 • Useimmille mobiilisovelluksen tietokentille, kuten sarjanumero, sijainti, kalustokokonaisuus ja työntekijä, voit nyt käyttää mobiililaitteen kameraa viivakoodien ja QR-koodien skannaamiseen, mikä nopeuttaa työntekoa ja vähentää virheen mahdollisuutta * 

 • Nyt on mahdollista, että siirtojen toimitustiedot lähetetään oletusarvoisesti sähköpostitse jokaisen siirron jälkeen, jotta käyttäjien ei tarvitse ladata niitä manuaalisesti ON!Track-sovelluksesta 

 • Pikasiirto on nyt saatavilla myös mobiilisovelluksessa, joten voit tehdä yksinkertaisia siirtoja paljon nopeammin * 

 • Voit nyt luoda uuden allokoinnin olemassa olevalle tarvikkeelle osana Excel Tuonti -ominaisuutta (olemassa olevan allokoinnin päivitys ei mahdollista) 

 • Kun lisäät kalustoa Excel Tuonti -ominaisuuden avulla, voit nyt lisätä kalustokokonaisuuksia ja määrittää kalustoja kalustokokonaisuuteen jo Excel-Tuonti mallipohjassa. 

 • Sovelluksen sisäinen käyttäjien perehdytystyökalumme (WalkMe) mukauttaa nyt kieliasetukset ON!Track-sovelluksen käyttäjäasetuksien mukaan

 • Salasanan palautusprosessi on nyt tuettu kielellä, jonka olet valinnut Internet-selaimessasi 

 • Toimitustiedot on nyt tuettu kielellä, jonka olet valinnut ON!Track-käyttäjäasetuksissa

 • Mobiilisovelluksissa voit nyt muuttaa kaluston tilaa massana, mikä vähentää merkittävästi aikaa ja vaivaa, kun hallinnoit isompaa määrää kalustoa samanaikaisesti 

 • Siirron tekemistä on parannettu, jotta siirto työntekijälle olisi helpompi ymmärtää 

 • Voit nyt lisätä Varastopaikka-kohtaan tietoja, jotka osoittavat mihin hyllyyn tai kaappiin se tarkalleen kuuluu (esim. Hyllypaikka A1) 

* Ensimmäisessä vaiheessa tämä ominaisuus on saatavilla vain Android-mobiilisovelluksessa. iOS-mobiilisovellukseen se tulee lähiaikoina. 

Nauttikaa uusista ominaisuuksista ja parannuksista tämän ON!Track päivityksen myötä. Me pysymme teidän apuna ja tukena koko matkanne kohti digitaalista kalustonhallintaa! 

Julkaisutiedot: PI1 Heinäkuu 2021

Hiltin älykkäät työkalut

 

Esittelemme ON!Trackin ensimmäiset Hilti-työkalukohtaiset ominaisuudet, joiden avulla saat entistä enemmän lisäarvoa uusista Hilti-työkaluistasi. ON!Track 3 -mobiilisovellus muodostaa yhteyden suoraan uusiin timanttityökaluihimme, DD 150 ja DD 250, ja tarjoaa arvokasta tietoa ja neuvoja käytöstä sekä mahdollistaa työkalujen käytön mukauttamisen.

 

Ominaisuudet:

 

·         Säädä DD 150- ja DD 250 -laitteiden aloitusnäytön asetuksia

·         Näytä DD 150- ja DD 250 -laitteiden käyttötiedot, jotka auttavat sinua parantamaan työkalujen käyttöä ja parantamaan siten tuottavuutta ja työkalun käyttöikää

 

Tarvikkeet

 

Vahvistamme edelleen tarvikkeita, aivan uutta ratkaisua kulutustarvikkeiden ja hyödykkeiden digitaaliseen hallintaan ON! Trackissa. Mikä tärkeintä, esittelemme mobiilisovelluksessamme monia parannuksia, joiden avulla voit luoda, muokata ja hallita kulutustarvikkeidesi ja hyödykkeiden varastoja paremmin.

 

Ominaisuudet:

 

·         Inventaario tarkistukset tarvikkeille kattamaan koko varastosi

·         Minimi varastotasohälytykset sähköpostitse sovelluksen sisäisen hälytyksen lisäksi

·         Tarvikkeiden mukautetut näkymät, joiden avulla voit muokata luettelonäkymää aivan kuten muilla ON! Trackin alueilla

·         Kloonaa olemassa oleva tarvike, joka mahdollistaa nopeammin uusien vastaavien tarvikkeiden luomisen jo olemassa olevista tuotteista (esim. erikokoiset hanskat) ilman, että sinun on syötettävä perustiedot joka kerta

·         Muokkaa tarvikkeita mobiilisovelluksessa

·         Tarvikkeiden nopeat siirrot, jolloin yksinkertaiset siirrot ovat erittäin nopeita ja käytettävissä sekä luettelonäkymässä että allokaatioiden näkymässä

·         Tarvikkeiden käyttöönotto ja kloonaus mobiilisovelluksella

·         Mobiilisovelluksessa saatavilla olevat laajennetut varastonhallintatoiminnot, kuten varastotilan muutos, varaston täydennys, varastomäärän oikaisu

 

Raportit

 

Raporttien osalta esittelemme ominaisuuksia, jotka helpottavat raportoinnin automatisointia ja ON!Track -raporttien jakamista yrityksessäsi tai sen ulkopuolella. Tämä helpottaa sinun ja työtovereidesi hyödyntämistä ON!Trackin tehokkaasta käyttödatasta.

 

Ominaisuudet:

·         Aikataulutetun raportin avulla voit käynnistää automaattisen raportin luomisen mille tahansa raporttimallille säännöllisesti, esim. viikoittain tai kuukausittain

·         Jaa raportti ominaisuudella voit lähettää raportteja muille ON!Track käyttäjille tai ulkopuolisille tahoille myös sähköpostin välityksellä

 

Ja paljon muuta...

 

·         Korjauspyynnön avulla voit käynnistää Hilti -työkalujesi korjaustilaukset suoraan ON!Trackin kautta

·         Uudet suodattimet kaluston luettelonäkymässä, mikä mahdollistaa nykyisen sijaintityypin ja oletussijaintityypin suodattamisen

·         Oletussijainnin asettaminen Multimuokkaus toiminnossa

·         Kaluston luettelonäkymä voi nyt sisältää kentät Viimeinen huoltopäivä ja Seuraava huoltopäivä, mukaan lukien mahdollisuus lajitella näiden huoltopäivien mukaan, mikä helpottaa huoltojen toteuttamisen suunnittelua

·         Kun mobiilisovelluksessa siirretään kalustoa, skannaus toiminto pysyy aktiivisena useiden kalustojen peräkkäistä skannausta varten

·         Aloitusnäytössä on näkyvissä ilmoitukset kalustosta, joka on kuljetuksessa ja joka odottaa vahvistustasi

·         Vahvista toimitus voidaan nyt määrittää nimenomaan siirtoja varten mobiilisovelluksessa

·         Mobiilisovelluksen kalusto näkymässä on nyt näkyvillä nimi, kuvaus ja vastuullinen työntekijä, mikä helpottaa kaluston nopeaa tunnistamista

·         Kaluston siirtämistä vain työntekijälle (ilman sijaintia) on yksinkertaistettu, jotta siirron työnkulku olisi lyhyempi

·         Siirron allekirjoitus osana siirtoa mahdollistaa vastaanottajan allekirjoituksen keräämisen suoraan mobiililaitteen näytölle ja integroi tämän allekirjoituksen siirron muistiinpanoihin

·         Voit nyt lisätä sekä muuta kalustoa että Hilti -työkaluja iOS -mobiilisovelluksemme avulla

 

Me toivotamme sinulle hyviä käyttökokemuksia uusimman ON!Track -päivityksen myötä ja me työskentelemme jo seuraavien kehitysten parissa, jotka tukevat entistä paremmin matkaasi digitalisen kalustonhallinan osalta!

 

 

 

 

Julkaisutiedot: PI3 Joulukuu 2020

 

Tarvikkeet

 

Tarvikkeet on uusi moduulimme sekä kulutustarvikkeiden että hyödykkeiden hallintaan. Se näkyy etusivulla uutena välilehtenä ja Hilti aktivoi sen asiakastasolla. Luodessamme tarvikkeita emme yksinkertaisesti pyrkineet parantamaan mennyttä, vaan aloitimme täysin uudella lähestymistavalla, joka perustuu perusteelliseen asiakastutkimukseen, jotta voimme tarjota asiakkaillemme erinomaisen uuden ratkaisun:

 

·         Tuotteiden pääluettelo kaikille tarvikkeille ja hyödykkeille

·         Tarvikkeiden kulutus

·         Toiminnot varaston täydennys, varastosaldon korjaus ja tilan muutos

·         Nopea siirto varasto määrien muutoksen dokumentointia varten sekunneissa

·         Järjestä raportti uudelleen todellisen kulutuksen perusteella

·         Ja paljon muuta...

 

Raportit

 

Esittelemme täysin uudistetun raportointimoduulin, joka on kehitetty helppokäyttöiseksi. Raporttimallipohjien parempi luokittelu ja parannettu raporttien luominen auttavat asiakkaitamme saamaan parhaan mahdollisen hyödyn ON!Track -tiedoista.

 

Vahvista toimitus

 

Vahvistamalla toimituksen asiakkaamme voivat varmistaa, että arvokasta kalustoa ja materiaaleja ei siirretä ilman vastaanottavan käyttäjän suostumusta. ON!Track 3:ssa esittelemme uusia parannettuja vaihtoehtoja:

 

·         Osittainen vahvistus siirron koko sisällöstä

·         Helppo löytää hälytykset kaikista siirroista, jotka käyttäjä vahvistaa

·         Mahdollisuus asettaa vahvista toimitus pakolliseksi, valinnaiseksi tai pois käytöstä

 

Parannukset perustuen palautteeseen

 

Sekä Hiltin sisäisiltä käyttäjiltä että asiakkaidemme loppukäyttäjiltämme saamamme palautteen perusteella tuomme parannuksia palvelun monille alueille:

 

·         Nopea siirto myös yksilölliselle kalustolle

·         Kalustokokonaisuudet näytetään myös käytettäessä suodatinta kaluston luettelonäkymässä

·         Määrittäminen kalustokokonaisuuteen tai työntekijälle kaluston luomisen yhteydessä

·         Parannuksia luettelonäkymään ja valintalogiikkaan

·         Suodatinvaihtoehtojen järjestäminen tärkeyden mukaan

·         Liitetiedoston koko on kasvatettu 20 megatavuun

·         Päivitä kalustojen hinta -asetukset (esim. Päivähinta) Excel -tuonnin avulla

·         Tarkkuuden ilmaisin aktiivisen seurannan maantieteelliselle sijainnille karttanäkymässä

 

Apple iOs mobiilisovellus

 

Esittelemme iOS -mobiilisovelluksemme viimeiset puuttuvat ominaisuudet, kuten kaluston lisääminen/ muokkaaminen, aktiivisen seurannan taustaskannaus ja uudet hälytykset, jotta se olisi sama kuin Android -mobiilisovelluksemme.

REKISTERITIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖ-LOMAKE

Yksilöillä on oikeus rekisteritietoihin, joita Hilti säilyttää heistä. 

Täyttämällä alla olevan lomakkeen, teillä on mahdollisuus käyttää oikeuksianne GDPR asetuksen mukaisesti.

Jaa