Rakennusalan turvallisuuden parantaminen teknologian avulla

How technology can help make the construction industry safer

Rakennusala on maailmanlaajuisesti yksi vaarallisimmista työskentelyaloista. Kyse ei ole vain työntekijöiden työturvallisuudesta, vaan turvallisuusongelmat voivat myös vaikuttaa kielteisesti työnantajan maineeseen ja sairauspoissaolot vaikuttavat yrityksen tuottavuuteen ja kustannuksiin. Turvaton työmaa ei ole houkutteleva työympäristö, ja tämä voi aiheuttaa työvoiman korkeaa vaihtuvuutta ja työntekijäpulaa.

Ottamalla käyttöön teknisesti edistyneitä työkaluja ja prosesseja yritykset voivat kuitenkin minimoida tapaturmariskejä ja osaltaan edistää rakennusalan turvallisuutta.

Mikä tekee työmaista turvattomia?

Useimmat tapaturmat johtuvat vaarallisista työoloista, ja ne voidaan luokitella aiheuttajien mukaan:

 • Ihmiset: Inhimillinen erehdys ja riskialtis tai piittaamaton toiminta, työkalujen tai henkilönsuojainten huolimaton käyttö, tiedon tai kokemuksen puute, tarkkaamattomuus, työskentely alkoholin vaikutuksen alaisena, riskin väärinarviointi.
 • Työkalut: Vaurioituneet tai huonosti ylläpidetyt laitteet, henkilönsuojainten puuttuminen tai väärinkäyttö, puuttuvat turvavarusteet, huonokuntoisten, kuluneiden tai vaurioituneiden tarvikkeiden käyttö. 
 • Hallinto: Puuttuvat tai väärät henkilösuojaimet, riittämätön koulutus tai sertifiointi, vaaratekijöiden huomiotta jättäminen, ergonomiset riskit, kuten epämukavuus ja väsymys, puutteellinen suunnittelu, joka johtaa kiireeseen.
 • Ympäristö: Heikko valaistus, liiallinen melu, häiriötekijät, huonot sääolosuhteet tai äärimmäiset lämpötilat, vaaralliset aineet, kuten pöly tai kemikaalit, työskentely korkealla tai kädet koholla.

Työmaariskien lisäksi urakoitsijat voivat törmätä myös vaatimustenmukaisuushaasteisiin. Viranomaiset päivittävät jatkuvasti turvallisuusstandardeja, joilla joudutaan vastaamaan suurempien ja monimutkaisempien hankkeiden, uusien työmenetelmien, uusien teknologioiden ja materiaalien, ammattitaitoisten työntekijöiden vähenevän määrän ja jatkuvasti lyhenevien määräaikojen aiheuttamiin vaatimuksiin. Nämä edellyttävät urakoitsijoilta suurempaa tuottavuutta ja nopeampia tuloksia.

On kuitenkin tärkeä muistaa, että säännösten noudattaminen ei aina tarkoita turvallisuutta. Säännösten tarkoituksena on täyttää perusvaatimukset, mutta aito sitoumus noudattaa työturvallisuusohjeita tarkoittaa usein vähimmäisvaatimusten ylittämistä.

60 000 +

kuolemaan johtavaa onnettomuutta
vuosittain työmailla ympäri maailman [1]

450 000 +

työolosuhteisiin liittyvää kuolemaa
vuosittain keuhkoahtaumataudin vuoksi ympäri maailman [2]

160 MILJOONAA

henkilöä
vuosittain sairastuu työhön liittyviin sairauksiin ympäri maailman [3]

100 %

kaikista työmaaonnettomuuksista
voidaan välttää

Miten teknologia voi auttaa tässä?

How technology can help make the construction industry safer

Suorakiinnitysjärjestelmät ovat käytännössä pölytön vaihtoehto poraamiselle ja silloin, kun iskoporaus on välttämätöntä, SDS -poravasaran integroitu pölynpoistojärjestelmä poistaa lähes kaiken pölyn jo porauksen aikana. Huippuluokan työkalut on varustettu myös tärinänvaimennuksella tai väännönrajoitinteknologialla, joka pysäyttää työkalun automaattisesti, jos poranterä juuttuu kiinni. Hiltin tulevat kulmahiomakoneet on varustettu edistyneemmällä muodolla väännönrajoitinteknologiasta nimeltään 3D ATC. Uusi järjestelmä käyttää useita gyroskooppisia antureita, jotka havaitsevat, mikäli kulmahiomakone yhtäkkiä siirtyy pois työskentelyalueelta ja terä pysähtyy. 

Yksi ratkaisu on käyttää akkutyökaluja, joissa on paras tehon ja painon suhde. Tämä on erityisen tärkeää, kun työskennellään kädet koholla ja työkalun painolla on merkitystä. Mukavuuden ei kuitenkaan pidä tulla tehon kustannuksella – työkalujen käyttämisessä tarvittavan voiman tulee olla hallittavissa. Prosessien tehotonta organisointia, kuten riittämätöntä koulutusta tai heikkoa henkilönsuojainten hallintaa, voidaan myös parantaa ennakoivilla pilvipohjaisilla rakentamisen hallintasovelluksilla. Jotkin ohjelmistot voivat hallita turvallisuus- ja koulutussertifikaatteja ja tuottaa ilmoituksia, jotka auttavat noudattamaan vaatimustenmukaisuutta. Toiset seuraavat henkilönsuojainten varastotilannetta ja auttavat pitämään pölysuojainten, suojakäsineiden ja -lasien saatavuuden riittävänä.

Innovaatioita turvallisemman työmaan takaamiseksi

How technology can help make the construction industry safer

Työntekijöiden rasituksen vähentäminen

 • Kevyemmät, ergonomisemmat ja mukavammat työkalut
 • Tuottavammat työkalut, jotka lyhentävät työskentelyaikaa
 • Sähkötyökalut tärinänvaimennustekniikalla
 • Eksoskeletonit nostoihin ja asennuksiin pään yläpuolella
 • Vaarallisten, toistuvien tehtävien automaatio
 • Poraustuelle asennetut märkätimanttiporat automaattisella syötöllä
 • Työkaluihin liitetyt mobiilisovellukset, jotka antavat käyttöaikasuosituksia ja ilmoittavat pöly- ja meluarvot
How technology can help make the construction industry safer

Hallinnollisten puutteiden korjaaminen

 • Työkaluihin yhdistetyt mobiilisovellukset, jotka tarjoavat tarvittaessa turvallisuusohjeita
 • Kalustonhallintaohjelmisto työntekijöiden koulutusten ja sertifikaattien seurantaan, työkalujen ylläpitoilmoituksiin, henkilösuojainten varastotilanteen seurantaan sekä vaurioituneiden työkalujen huollattamiseen tai vaihtamiseen
How technology can help make the construction industry safer

Tapaturmien ehkäisy

 • Lasermittaustyökalut vähentämään tikkaiden käyttöä
 • Työkalujen kiinnitys estämään työkalujen putoamisen
 • Akkudiagnostiikka, joka ilmaisee akun kunnon
 • Akkukäyttöiset johdottomat työkalut, jotka eivät vaadi polttoainetta
How technology can help make the construction industry safer

Pölyn vähentäminen

 • Työkaluihin integroidut pölynpoistojärjestelmät
 • Onteloterät, jotka integroituvat paremmin pölynpoistojärjestelmiin
 • Tehokkaat akkuimurit helpompaan pölynpoistoon ja puhdistukseen 
 • BIM-prosessit, jotka tunnistavat tapoja välttää porausta (esim. määrittämällä valuun asennettavat ankkurit)
How technology can help make the construction industry safer

Riskialttiiden tehtävien ja toiminnan hallinta

 • Väännönrajoitinteknologia, joka estää juuttuneen työkalun hallitsemattoman pyörimisen
 • Turvakytkimet ja kosketusaktivoidut kytkimet, jotka pysäyttävät työkalun käyttäjän päästäessä siitä irti 

Kun johdetaan esimerkillä, turvallisuus seuraa mukana

Turvattomat työmaat ovat yleensä seurausta heikosta johtamisesta, joten johdon vastuulla on vakuuttaa työntekijät työturvallisuuden tärkeydestä. Turvallisuusajattelun tulisi levitä työntekijöiden keskuuteen, jotta nämä huolehtisivat toisistaan ja ottaisivat yhdessä vastuun työmaan turvallisuudesta. Esimiehet voivat edistää työturvallisuuskulttuuria toteuttamalla säännöllisiä tapaturmien ehkäisytoimia, kuten läheltä piti -analyysejä ja turvallisuustarkastuksia sekä perustamalla työntekijöiden johtamia toimikuntia ja mittaamalla työturvallisuutta työntekijälähtöisellä mittaristolla. Tämä edellyttää ryhmähenkeä, toimivia prosesseja ja henkilökohtaista vastuunottoa. Esimiehelle se kuuluu toimenkuvaan. Johtajat voivat myös johtaa ottamalla käyttöön terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstrategian, jossa hyödynnetään teknologisia innovaatioita. Investointi tuotteisiin ja palveluihin, jotka auttavat vähentämään työmaariskejä, tarkoittaa ennakoivaa lähestymistapaa, jolla yritykset voivat olla pari askelta edellä viranomaisvaatimuksia.

Turvallisemmat työmaat, tehokkaampi liiketoiminta

Työntekijät suhtautuvat myönteisesti aitoon sitoutumiseen työturvallisuuden parantamiseksi. Siksi yritysjohtajat, jotka ovat aktiivisia turvallisuusstrategioiden toteuttamisessa, ottavat työntekijät mukaan koko prosessin ajan ja omaksuvat tehokkaita turvallisuusinnovaatioita, jotka voivat vähentää tapaturmia ja työseisauksia merkittävästi. 

Turvallinen työmaa ei ole vain parempi työntekijöille, se on parempi myös yrityksille. Vaikka useimpien rakennusyritysten ensisijaisena tavoitteena voi olla tuottavuuden lisääminen, isojen sakkojen välttämisen ja riittävän henkilöstön turvaamisen rakennushankkeisiin tulisi myös olla etusijalla voittomarginaalien kasvattamisessa.

Ota yhteyttä meihin tai rekisteröidy alla saadaksesi lisätietoja siitä, kuinka teknologia voi auttaa parantamaan yrityksesi turvallisuutta!

Tai voit rekisteröityä verkkosivuillamme ja tilata uutiskirjeemme, jossa kerromme tulevista uutuuksista sekä tuotteista ja palveluistamme lisää.

(Jos olet jo rekisteröitynyt, voi hallita uutiskirjeen asetuksia täältä)

Jaa